VKosheliuk

Кошелюк Віктор Андрійович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

2001 р. Луцький державний технічний університет, кваліфікація: магістр за спеціальністю Технологія машинобудування”.

2019 р. Луцький національний технічний університет, кваліфікація: магістр за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки”.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла з 2019 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 32.075.01 Луцького національного технічного університету. ДК № 055209 (Doctor of Philosophy).

У Луцькому національному технічному університеті з січня 2002 року і до нині

International Educational Grant EG/U/2021/03/12 from the International Historical Biographical Institute.

Виконавець науково дослідної роботи : 0121U108328 «Аналіз та розробка інформаційних систем в освіті, науці та виробництві», 2021-2025 рр.

Захист та безпека інформації.

Хмарні технології.

Проектування інформаційних систем.

Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Козубцова Л.М., Козубцов І.М., Здолбіцькая Н.В., Кошелюк В.А. Показники ефективності функціонування системи захисту інформації і кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури // Науковий журнал «Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк. 2022. Випуск №48. С. 64 – 69. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/370

2021

 1. Martsenyuk V. Features of cybersecurity of modern information technologies during the digital transformation. Computer-Integrated Technologies: Education, Science, Production / Martsenyuk V., Sverstyuk А., Andrushchak I., Rykovska L., Koshelyuk V.// (43), 194-200 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-43-32

2020

 1. Тулашвілі Ю.Й., Кошелюк В.А. Комп'ютерний аналіз поведінки структурно-неоднорідних матеріалів. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Збірник наукових праць. Луцьк, 2020. Випуск 13. С.112-120 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2020-3(13)-13

2019

 1. Andrushchak, I., Koshelyuk, V., YashchukА., Poteychuk, M., & Martsenyuk, V. (2020). Information security: key threats and remedies. Computer-integrated technologies: education, science, production, (35), 5-9. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/50
Тези доповідей

2023

 1. Тулашвілі Ю. Й., Кошелюк В. А., Лапайчук А. В. Моніторинг безпеки архітектури мікросервісів з використанням AWS CloudWatch // Current challenges of science and education. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2023. pp. 200-208. / URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/11/CURRENT-CHALLENGES-OF-SCIENC…
 2. Тулашвілі Ю. Й., Кошелюк В. А., Савчук Р.М. Про захист хмарної архітектури з використанням Kubernetes // Innovative development of science, technology and education. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2023. pp. 188-194. / URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/11/INNOVATIVE-DEVELOPMENT-OF-SC…
 3. Protection of website content type of unauthorized access. / I. Andrushchak , V. Koshelyuk, V. Kominko, S. Shepeliuk, M. Levchuk // Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 2023. pp. 409-414. / URL: https://isg-konf.com/innovative-scientific-research-theory-and-practice/

2022

 1. Андрущак І. Є., Кошелюк В. А. Про технології захисту хмарної інфраструктури від DDOS-атак // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. pp. 190-198. / URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/MODERN-SCIENCE-INNOVATIONS-A…
 2. Андрущак І. Є., Кошелюк В. А. Особливості захисту хмарного середовища на основі BlockСhain // Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. pp. 161-168. / URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/SCIENCE-INNOVATIONS-AND-EDUC…

2021

 1. Марковець Д. О., Кошелюк В.А. Аналіз проблем реалізації захисту інформації в хмарній інфраструктурі // Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві : тези доп. VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2021 р., с. 203-206. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2021/zbirnyk_itonv-2021.pdf

2019

 1. Кошелюк В.А. Реалізація протоколу MQTT для архітектури Internet of things. Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві: тези доповідей VIІ міжнародної науково-практичної конференції ІТОНВ-2019. 23-25 травня 2019 р. Луцьк: Луцький НТУ, 2019 с. 204-206 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0…