p.kosinskiy@lutsk-ntu.com.ua

Косінський Петро Миколайович

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки

Старший викладач

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки

Старший викладач
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 8 липня 1992 року у місті Луцьку. В 2007 році закінчив Луцьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 12. В період 2007-2010 рр. навчався в Коледжі технологій та бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки, де здобув атестат про повну загальну середню освіту (ВС № 39525489).

1. Коледж технологій та бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки (2007-2010 рр.) – спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність» (диплом молодшого спеціаліста ВС № 39682691 від 01.07.2010 р.).

2. Київський національний торговельно-економічний університет (2010-2013 рр.) – спеціальність «Товарознавство і торговельне підприємництво» (диплом бакалавра КВ № 43960577 від 35.01.2013 р.).

3. Луцький національний технічний університет (2010–2015 рр.) – спеціальність «Маркетинг» (диплом спеціаліста С15 № 036366 від 27.06.2015 р.).

4. Луцький національний технічний університет (2015–2017 рр.) – спеціальність «Управління інноваційною діяльністю» (диплом магістра М17 №019739).

5. Луцький національний технічний університет спеціальність 051 Економіка (диплом доктора філософії ДР № 000730 від 27 квітня 2021 р.).

Дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії захищено 30 жовтня 2020 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 32.075.001 у Луцькому національному технічному університеті за спеціальністю 051 Економіка.

У квітні 2021 року за рішенням вченої ради Луцького національного технічного університету отримав вчений ступінь доктора філософії (диплом доктора філософії ДР № 000730 від 27 квітня 2021 р.).

2019 р. – 2021 р. – асистент кафедри економіки Луцького національного технічного університету.


1 вересня 2021 року – нині – старший викладач кафедри економіки Луцького національного технічного університету.

стимулювання комплексної переробки природних ресурсів у регіоні, формування стратегії сталого розвитку регіону, забезпечення сталого інноваційно-орієнтованого розвитку економіки регіону, стимулювання розвитку підприємництва, розробка регіональної політики імпортозаміщення, забезпечення продовольчої безпеки на національному та регіональному рівнях, структурна модернізація економіки, дослідження процесів регіональної економіки в умовах ринкової трансформації.

Дисертація

2020

 1. Косінський П. М. Економічне стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів Волинської області : дис. ... д-ра філософії за спец. 051 Економіка : 32.075.001. Луцьк, 2020. 311 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6883
Методичне забезпечення

2023

 1. Аналіз трудових показників : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051 Економіка денної та заоч. форм навч. / уклад. П.М. Косінський – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 59 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13179

2022

 1. . Економіка сталого розвитку [Текст] : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. А. І. Гордійчук, П. М. Косінський – Луцьк : ЛНТУ, 2022. 51 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11957
 2. Економіка сталого розвитку [Текст] :методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Шубалий, П.М. Косінський – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 24 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11155
 3. Економіка сталого розвитку [Текст] : методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми Економіка галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. П.М. Косінський – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 30 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13180
 4. Економіка сталого розвитку [Текст] :методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Шубалий, П.М. Косінський – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 14 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11156
 5. Економіка сталого розвитку [Текст] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньої програми Економіка галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. П.М. Косінський – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 41 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11513

2021

 1. Економіка сталого розвитку [Текст] :методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньої програми «Економіка» галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. П.М. Косінський – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 22 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10505

2019

 1. Організація та розвиток власного бізнесу [Текст] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. А.І. Гордійчук, П. М. Косінський. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 64 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1437
 2. Організація та розвиток власного бізнесу [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. А.І. Гордійчук, П. М. Косінський. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – 32 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1438
 3. Організація та розвиток власного бізнесу [Текст] : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. А. І. Гордійчук, П. М. Косінський. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 122 с.
Монографія

2019

 1. Шубалий О. М., Косінський П. М. Економічне стимулювання комплексної переробки природних ресурсів у регіоні : монографія. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. 218 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6675
Навчальний підручник

2023

 1. Управління персоналом : підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, А. І. Гордійчук, І. В. Шубала, М. І. Дзямулич, О.А. Хілуха, П.М. Косінський; за заг. ред. О. М. Шубалого. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 414 с.

2022

 1. Соціальна економіка : підручник / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, А. І. Гордійчук, І. В. Шубала, М. І. Дзямулич, О. В. Потьомкіна, П. М. Косінський; за заг. ред. О. М. Шубалого. Луцьк : ІВВ ЛНТУ, 2022.
Електронний посібник

2023

 1. Аналіз трудових показників: електронний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / укладачі Шубалий О.М., Косінський П.М. Луцьк, 2023. (Довідка № 23-15, протокол №10 від 27.07.2023р.). 25,8 Мб. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%…

2022

 1. Економіка сталого розвитку. електронний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / укладачі Шубалий О.М., Гордійчук А.І., Косінський П.М. Луцьк, 2022. (Довідка № 22-16, протокол №8 від 28.06.2022р.). 3,5 Мб. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%95%D0%A1%D0%A0%20%…

2021

 1. Соціальна відповідальність. Електронний навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / укладачі Шубалий О.М., Косінський П.М. Луцьк, 2021. (Довідка № 21-13, протокол №11 від 24.06.2021р.). 7,3 Мб. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%…

2020

 1. . Організація та розвиток власного бізнесу [Текст] : електронний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. А.І. Гордійчук, П. М. Косінський. – Луцьк: Луцький НТУ, 2020. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%95%D0%9D%D0%9F%20%…
Статті Scopus

2020

 1. Shubalyi, O., Kosinskyi, P. & Golyan, V. (2020). Economic stimulation of the development of agriculture in Ukraine due to integrated use of natural resources and waste. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 26 (2). P. 323–331. / URL: https://www.agrojournal.org/26/02-08.html
Статті Web of Science

2021

 1. Stashchuk O., Shmatkovska T., Dziamulych M., Kupyra M., Vahnovska N., Kosinskyi P. Model for efficiency evaluation of financial security management of joint stock companies operating in the agricultural sector: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2021. Vol. 21. Iss. 1. P. 715–728. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/7089
 2. Shubalyi, O., Rud, N., Shubala, I., Gordiichuk, A., Potomkina, O., Kosinskyi. P. Assessment of economic activity of the rural population by age and gender groups: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development». 2021. Vol. 21(2). Pp. 555-568. / URL: https://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/2549-assessment-…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Шубалий О., Петруха С., Косінський П., Петруха Н. Формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку біопаливних виробництв на базі підприємств агросектора. Наукові праці НДФІ. 2023. № 3. С. 133–147. / URL: https://doi.org/10.33763/npndfi2023.03.133
 2. Косінський П. М., Гордійчук А. І. Конкуренція як один із факторів розвитку власного бізнесу. Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». 2023. Вип. 20 (79). С. 91–95. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/issue/view/6/9
 3. Косінський П. М. Формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку конкуренції на ринках держави. Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». 2023. Вип. 20 (79). С. 86–90. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/issue/view/6/9
 4. Шубалий О. М., Петруха С. В., Косінський П. М. Фінансово-економічне стимулювання розвитку переробної промисловості на основі природно-ресурсного потенціалу регіонів у повоєнний період. Фінанси України. 2023. № 3. С. 55-74. / URL: https://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4965

2022

 1. Косінський П. М., Гордійчук А. І. Особливості організації бізнесу у сфері виробництва біопалива у контексті забезпечення сталого розвитку держави. Економічні науки: збірник наукових праць ЛНТУ. Серія “Регіональна економіка”. 2022. Випуск 19 (75). С. 109–117. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-13
 2. Косінський П. М., Косінська К. М. Аналіз обсягів виробництва зернових культур у Волинській області та прогнози щодо подальшої перспективи їх поглибленої переробки у контексті сталого розвитку. Економічні науки: збірник наукових праць ЛНТУ. Серія “Регіональна економіка”. 2022. Випуск 19 (75). С. 118–126. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-14
 3. Косінський П. Теоретичні аспекти та принципи формування концепції соціальної економіки. Економічний форум. 2022. № 2. С. 9–14. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/301
 4. Косінський П. М. Функції соціальної економіки в процесі забезпечення сталого розвитку. Наука і техніка сьогодні. 2022. С. 75–84. / URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/download/2042/2042
 5. Шубалий О.М., Косінський П.М. Тенденції та державні стимули розвитку переробної промисловості на базі природно-ресурсних видів економічної діяльності у регіоні. Економіка природокористування та сталий розвиток. 2022. №12. С. 16-25. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2022_12_5

2021

 1. Косінський П.М. Оцінка необхідності застосування додаткових економічних інструментів зниження викидів і відходів переробних виробництв у регіоні. Економічний форум, 1(1), 2021. С. 75-82. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-9

2020

 1. Шубалий О. М., Косінський П. М., Волинець О. Я. Особливості економічного стимулювання виробництва біодизельного палива в регіоні. Наукові праці НДФІ. 2020. № 1. C. 35–47. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2020_1_4
 2. Шубалий О. М., Косінський П. М., Волинець О. Я., Гриник І. С. Фінансово-економічне стимулювання поглибленої переробки продуктів бджільництва в Україні. Наукові праці НДФІ. 2020. № 4. C. 66–79. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5758
 3. Потьомкіна О. В., Косінський П. М. Стимулювання виробництва біогазу в регіоні з відходів тваринництва. Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : збірник наукових праць. 2020. Вип. 17 (67). С. 194–200. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2020-17(67)-21

2019

 1. Шубалий О. М., Короленко М. В., Косінський П. М. Економічне стимулювання поглибленої переробки біомаси в регіоні в контексті впровадження концепції «зеленої економіки». Наукові праці НДФІ. 2019. № 2. (87) C. 110–124. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2019_2_9
 2. Шубалий О. М., Косінський П. М. Оцінка ефективності використання персоналу у сфері сільського господарства регіону. Економічний форум. 2019. № 4. С. 82–89. / URL: https://doi.org/10.36910/6765-2308-8559-2019-4-13
 3. Шубалий О. М., Короленко М. В., Косінський П. М., Гриник І. С. Формування системи фінансово-економічного стимулювання розвитку переробних виробництв. Наукові праці НДФІ. 2019. № 4 (89). С. 69–83. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2019_4_7
 4. Шубалий О. М., Короленко М. В., Косінський П. М. Напрями застосування інструментів державної фінансової підтримки переробних виробництв в АПК. Наукові праці НДФІ. 2019. № 1 (86). С. 101–117. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2019_1_9
 5. Shubalyi O., Korolenko М., Kosinskyi Р. Improvement of forms and methods of financial-economic stimulation in the field of natural resources. Наукові праці НДФІ. 2019. № 3 (88). C. 51–65. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5630
 6. Косінський П. М. Особливості формування системи економічного стимулювання розвитку переробки природних ресурсів. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». 2019. Вип. 16 (62). С. 60–67. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6881
Тези доповідей

2023

 1. Косінський П. М. Пріоритетні шляхи підвищення конкурентоспроможності держави. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Частина 1, Луцьк, 15 груд. 2023 р. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 149–150.
 2. Косінський П. М. Удосконалення механізму регулювання конкуренції в державі. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Частина 1, Луцьк, 15 груд. 2023 р. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 147–149.
 3. Косінський П. М. Роль конкуренції у забезпеченні сталого розвитку підприємств. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Частина 1, Луцьк, 15 груд. 2023 р. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 146–147.
 4. Kosinskyі Р. Management of agricultural complex of the region on the principles of sustainable development. Сучасні технології менеджменту : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, Луцьк, 15 листопада 2023 р. Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2023. С. 374–376.

2022

 1. Косінський П. М., Косінська К. М. Актуальні шляхи розвитку агропромислового комплексу регіону. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15 груд. 2022 р. Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 467-468.
 2. Косінський П. М. Соціалізація національної економічної системи, як умова забезпечення сталого розвитку держави. Економіка в умовах війни: втрати, адаптація, відновлення… : матеріали круглого столу, Луцьк, 20 травня 2022 р. Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 53–55.
 3. Косінський П. М. Шляхи підвищення ефективності роботи персоналу підприємства. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15 груд. 2022 р. Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 341-342.
 4. Косінський П. М., Косінська К. М. Світові тенденції підвищення ефективності агропромисловиго комплексу у контексті сталого розвитку. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15 груд. 2022 р. Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 24-25.

2021

 1. Косінський П.М., Купрійчик М. В. Підвищення рівня соціальної відповідальності бізнесу в регіоні (на прикладі компанії Modern-Expo). Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 17 груд. 2021 р., Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 116-118.

2020

 1. Косінський П.М. Напрями та інструменти економічного стимулювання виробництва органічної продукції в Україні. «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами» : VІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Луцьк, 11 груд. 2020 р. Луцьк, 2020.
 2. Косінський П. М. Економічне стимулювання розвитку поглибленої переробки на цукрових підприємствах регіону. Сучасні тренди в економіці та управлінні персоналом : матеріали круглого столу, м. Луцьк, 15 травня 2020 р. Луцьк, 2020. С. 25–27.
 3. Косінський П.М. Економічне стимулювання комплексної переробки природних ресурсів у регіоні за допомогою інструментів екологічного маркетингу. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : VII міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 08 травня 2020 р. Луцьк, 2020. С. 114–116.

2019

 1. Косінський П. М. Економічне стимулювання розвитку виробництв із переробки органічної сільськогосподарської продукції. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Луцьк, 6 груд. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 204–205.
 2. . Косінський П. М. Визначення суті економічного стимулювання в природно-ресурсній сфері. Перспективи розвитку нової економічної системи на державному та регіональному рівнях : міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 5 жовтня 2019 р. Київ, 2019. С. 98–101.
 3. Косінський П. М. Пріоритетні напрями стимулювання розвитку переробних комплексів на базі сільськогосподарської продукції регіону. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів : міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 3 жовтня 2019 р. Харків, 2019. С. 163–166.
 4. Косінський П. М. Формування механізму економічного стимулювання розвитку переробних виробництв на базі регіональних природно-ресурсних комплексів у відповідності до концепції сталого розвитку «зеленої» економіки. Теорія та практика менеджменту безпеки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 14 трав. 2019 р. Луцьк, 2019. С 107–109.
Зарубіжні наукові видання

2021

 1. Шубалий О.М., Косінський П.М., Гриник І.С. (2021). Фінансове забезпечення сталого розвитку регіону. Evropský časopis ekonomiky a management, Vol. 7, Issue 1. 71-80. DOI: 10.46340/eujem.2021.7.1.10. / URL: https://eujem.cz/?page_id=1210&lang=cs