kostiuchko

Костючко Сергій Миколайович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2009 році закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність за дипломом магістр математики, викладач.

Кандидат технічних наук з 2015 року.
Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 35.052.05 у Національному університеті «Львівська політехніка».

Доцент кафдери комп'ютерної інженрії та кібербезпеки з 2021.

У 2022 році закінчив Західноукраїнський національний університет за спеціальністю кібербезпека та здобув кваліфікацію магістр.

01.09.2015р. – 31.09.2017 р. – асистент кафедри комп’ютерної інженерії.

01.11.2017р. – 31.08.2018р. – старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії.

01.09.2018 р. – 31.01.2019 р. – старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки.

01.02.2019 р. – 14.10.2020 р.доцент кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки.

15.10.2020 р. – 01.01.2021 р. – в.о. декана факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

01.01.2021 р. – до цього часудоцент кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки.

Старший науковий співробітник: Держбюджетна науково-дослідна робота «Розробка методів граничних інтегральних рівнянь для двовимірного та тривимірного аналізу структурно неоднорідних анізотропних термомагнітоелектропружних тіл» №232-17 ГП.

Відповідальний виконавець: Комплексна науково-дослідна робота «Моделювання процесів та систем навчально-прикладного спрямування на базі мікроконтролерів і ПЛІС» 01.03.2016-30.12.2020 рр. (номер держреєстрації 0116U001956)

Відповідальний виконавець: Держбюджетна науково-дослідна робота «Математичне моделювання електромагнетних процесів у системах із зосередженими й розподіленими параметрами» 2014-2018 рр. (номер держреєстрації 0114U001228).

Робоча група реалізації проєкту «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні» в рамках міжнародної програми співробітництва USAID в Україні - Економічний розвиток (Програма підтримки розвитку конкурентоздатної української економіки).

Проєктна група проєкту "Європейський консорціум інноваційних університетів для України"/European Consortium of Innovative Universities for Ukraine (ECIU4Ukraine).

 


 

Математичне моделювання нелінійних систем. Програмування. Комп'ютерний зір. Аналітика інформаційної безпеки. Кіберзахист.

Методичне забезпечення

2023

 1. Техніки захисту і протидії мережевим атакам: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 94 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14399
 2. Аналітик кібербезпеки: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 220 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14398
 3. Аналітик кібербезпеки: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 172 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14397
 4. Безпека інформаційно-комунікаційних систем: методичні вказівки для виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 88 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14396
 5. Безпека інформаційно-комунікаційних систем: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 68 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14395
 6. Безпека інформаційно-комунікаційних систем: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 110 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14394
 7. Техніки захисту і протидії мережевим атакам: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 408 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14400

2020

 1. Комп’ютерні системи : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 123 Комп'ютерна інженерія денної та заочної форм навч. / уклад.: С.М. Костючко, Л.М. Кирилюк. - Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 48 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/7268
 2. Прикладна криптологія : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека денної та заоч. форм навч. / уклад.: М.М. Поліщук, С.М. Костючко. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. –62 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1874
 3. Сучасні технології програмування : конспект лекцій для першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 «Інформаційні технології» спец.125 «Кібербезпека» денної та заоч. форм навч. / уклад. С.М. Костючко, К.В. Мельник, Л.М. Кирилюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 80 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5204
 4. Сучасні технології програмування : метод. вказівки до лабораторних занять першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12«Інформаційні технології» спец. 125«Кібербезпека» денної та заоч. форм навч. / уклад. С.М. Костючко, К.В. Мельник, Л.М. Кирилюк – Луцьк : Луцький НТУ, 2020 – 45 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5205
 5. Сучасні технології програмування : метод. вказівки до самостійної роботи для першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12«Інформаційні технології» спец. 125«Кібербезпека» денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.М. Костючко, К.В. Мельник, Л.М. Кирилюк – Луцьк : Луцький НТУ, 2020 – 48 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5206
 6. Комп’ютерні системи : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 123 Комп'ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.М. Костючко, Л.М. Кирилюк. - Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 67 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/7269
 7. Адміністрування комп’ютерних мереж та систем : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня (іноземців та осіб без громадянства) освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 123 Комп'ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: Н.В. Багнюк, С.М. Костючко, О.М. Лінчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13045
 8. Адміністрування комп’ютерних мереж та систем : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітніх програм «Кібербезпека» та «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека та 123 Комп'ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. Луцьк : Луцький НТУ. 2020 р. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13046
Статті Scopus

2023

 1. Polishchuk, M., Grinyuk, S., Kostiuchko, S., Tkachuk, A., & Savaryn, P. (2023). TESLA SWITCH OF 4 BATTERIES BASED ON THE ARDUINO UNO BOARD. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 13(3), 111–116. https://doi.org/10.35784/iapgos.4051 / URL: https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos/article/view/4051

2022

 1. N. Cherniashchuk and S. Kostiuchko, "Detection of attacks based on compromise marks," 2022 12th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Athens, Greece, 2022, pp. 1-11, doi: 10.1109/DESSERT58054.2022.10018583. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10018583

2021

 1. V. Tchaban, S. Kostiuchko and B. Krokhmalny, "Equations of State Variables of Electromagnetic Circuits in Engineering Education of MEMS-Specialists," 2021 IEEE XVIIth International Conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), Polyana (Zakarpattya), Ukraine, 2021, pp. 78-81, doi: 10.1109/MEMSTECH53091.2021.9468082. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9468082
 2. Kostiuchko, S., Polishchuk, M., Zabolotnyi, O., Tkachuk, A., Twarog, B. (2021). The Auxiliary Parametric Sensitivity Method as a Means of Improving Project Management Analysis and Synthesis of Executive Elements. In: Miraz, M.H., Southall, G., Ali, M., Ware, A., Soomro, S. (eds) Emerging Technologies in Computing. iCETiC 2021. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol 395. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90016-8_12 / URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-90016-8_12

2019

 1. S. Kostiuchko and V. Tchaban, "Variational Method of Auxiliary Equations in Nonlinear Systems Analysis and Synthesis Problems," 2019 IEEE 20th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), Lviv-Slavske, Ukraine, 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/CPEE47179.2019.8949123. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8949123
 2. S. Kostiuchko, O. Kuzmych, A. Aitouche, S. Grinyuk and O. Mekush, "Application of Parametric Sensitivity Method to Analysis of Automatic Mooring Winch with Electric Drive System," 2019 4th Conference on Control and Fault Tolerant Systems (SysTol), Casablanca, Morocco, 2019, pp. 294-299, doi: 10.1109/SYSTOL.2019.8864751. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8864751
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Павленко, А., & Костючко, С. (2023). Виявлення та аналіз найвразливіших місць веб-ресурсів. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, (52), 85-93. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-52-11 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/464
 2. КаганI., & КостючкоC. (2023). CRM-системи як інструмент підвищення ефективності бізнесу. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, (52), 5-9. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-52-01 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/454

2021

 1. Костючко , С., Кирилюк , Л., Протасюк A., Кривдік O., & Романюк , Д. (2021). Моніторинг програм на кластері Raspberry Pi . КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, (43), 189-193. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-43-31
 2. Костючко, С., Багнюк, Н., КузьмичO., Поліщук, М., & Кирилюк, Л. (2021). Біометрична ідентифікація засобами Python та Raspberry Pi . КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, (42), 142-146. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-42-20
 3. Kostiuchko , S., Kyryliuk , L., Chernyashchuk , N., Bortnyk К., & Hrunjuk , S. (2021). Wireless access point with multilayer data protection algorithm. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (42), 147-151. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-42-21

2020

 1. Kostiuchko, S., Kyryliuk, L., KalysО., Sibanda , Z., & Havryliuk, S. (2020). The monodromy matrix construction for executive object of a nonlinear system . COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (39), 40-43. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-39-07
 2. Kostiuchko , S., Sahniuk А., & Melnyk К. (2020). Bypass site protection by means SQL injections and protection against them. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (39), 136-140. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-39-23

2019

 1. Lavrenchuk S., Kostiuchko S., Vozniak A., Bulik A. Modern trends and methodology of personal data protection by Raspberry PI means. Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. – Луцьк: РРВ Луцького НТУ. – Вип. 35, 2019. – С. 141-145. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/49
 2. Holovan M., Kostiucko S. Analysis of basic electricity generation systems. Науковий журнал “Комп’терно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. – Луцьк: РРВ Луцького НТУ. – Вип. 35, 2019. – С. 33-36. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/48

2018

 1. С.М. Костючко. Модель параметричної чутливости нелінійних систем. Науковий журнал “Комп’терно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. – Луцьк: РРВ Луцького НТУ. – Вип. 33, 2018. – С. 95-97. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/12/16