kostiuk@lutsk-ntu.com.ua

Костюк Михайло Петрович

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Доцент

Костюк Михайло Петрович - доцент кафедри соціогуманітарних технологій, кандидат історичних наук

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 21 листопада 1960 р. в селі Ощів Горохівського району Волинської області в сім'ї службовців.

У 1975 р. закінчив Ощівську восьмирічну школу. Того ж року вступив на шкільне відділення Луцького педагогічного училища, яке закінчив з відзнакою у 1979 р. та отримав диплом ВТ-І № 405215 за спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи» з присвоєнням кваліфікації «Учитель молодших класів».

У 1979 р. вступив на історичний факультет Львівського державного університету, який закінчив у 1984 році та отримав диплом КВ № 639046 за спеціальністю «Історія» з присвоєнням кваліфікації «Історик. Викладач історії та суспільствознавства».

З 1984 по 2000 рік працював викладачем історії та суспільствознавства в Луцькому педагогічному училищі.

У січні 1999 року на засіданні спеціалізованої спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету імені Івана Франка захистив дисертацію «Німецька колонізація на Волині (60-ті роки ХІХ ст. – 1914 р.)».

Рішенням Вищої атестаційної ради України від 9 червня 1999 р. отримав диплом кандидата наук ДК № 003597 з присудженням наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «Історія України».

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17 квітня 2003 р. присвоєне вчене звання доцента.

З 2000 року по теперішній час – доцент кафедри соціогуманітарних технологій Луцького національного технічного університету.

 Підвищення кваліфікації:

Науково-педагогічне стажування на кафедрі всесвітньої історії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2022 р. Наказ № 60-К/В від 04.04.2022 р.

 

1975–1979 рр. – навчання на шкільному відділення Луцького педагогічного училища, яке закінчив з відзнакою 1979 р. та отримав диплом ВТ-І № 405215 за спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи» з присвоєнням кваліфікації «Учитель молодших класів».

1979–1984 рр. – навчання на історичному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка, який закінчив у 1984 році та отримав диплом КВ № 639046 за спеціальністю «Історія» з присвоєнням кваліфікації «Історик. Викладач історії та суспільствознавства».

1984–2000 рр. – викладач історії та суспільствознавства в Луцькому педагогічному училищі.

З 2000 року – доцент кафедри соціогуманітарних технологій Луцького національного технічного університету.

1. 2019 р. – участь у міжнародному проекті «Голєндерські поселення українсько-польського Побужжя», присвяченому 10-річчю Товариства бузьких голєндрів «Материнська колонія Нойдорф та дочірні колонії» («Mutterkolonie Neudorf und Tochterkolonien e. V.» («Bugholendry e. V.») у ФРН.

2.   2020 р. – участь у якості наукового керівника в міжнародному проекті «Віртуальний музей німців Волині» за підтримки Українського культурного фонду.

3.   2021–2022 рр. - участь у якості автора концепції та наукового керівника в міжнародному проекті зі створення мобільної виставки «Волинь і Північний Рейн-Вестфалія: мости з минулого в сучасне» за підтримки Міністерства культури і науки землі Північний Рейн-Вестфалія.

4.   2022 р. – участь у якості співорганізатора та референта у міжнародному проекті Літня школа для українських та німецьких студентів «Німецькомовна меншина на Волині: регіональна історія та німецька культурна спадщина на стику між університетами та громадянським суспільством» (14–21 серпня 2022 р.).

5.   2023 р. участь у якості автора концепції, упорядника та наукового керівника у міжнародному науково-просвітницькому проекті «Євангелічно-лютеранські храми Західної Волині. Календар 2024».

Історія національних меншин в Україні і на Волині; видатні особистості Волині; історичне краєзнавство.

Монографія

2021

  1. Kostiuk Mykhailo. The German Colonies in Volhynia. The Nineteenth to the Early Twentieth Century. – Society of German Genealogy in Eastern Europe. Calgary, 2021. – XXXIII + 384 pages.
Вітчизняні фахові наукові видання

2021

  1. Костюк Михайло. Джерелознавчий огляд документів державного архіву Житомирської області про переселення німців східної Волині до Казахстану в 1936 році / Депортація етнічних німців України у віддалені райони Радянського Союзу: до 80-річчя трагедії. Збірник наукових праць / за заг. ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф., Кудряченка А.І., наукова редакція Солошенко В.В.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. – С. 147–160.

2020

  1. «…Найчесніший та найшляхетніший українець, що носив лише німецьке прізвище…»: до 150-річчя барона Федора фон Штейнгеля / М. Костюк // Сучасні дослідження з німецької історії [Текст] : зб. наук. пр. / гол. ред. Н. В. Венгер. – Дніпро : Ліра, 2020. – С.12–20.

2019

  1. Костюк М. П. Организация питания волынских немцев-колонистов во время их депортации зимой 1915–1916 гг. / М. Костюк // Сучасні дослідження з німецької історії [Текст] : зб. наук. пр. / відп. ред. Н. В. Венгер. – Дніпро : Літограф, 2019. – С.37–42.
Тези доповідей

2022

  1. Костюк М.П. Збереження історичної пам’яті бузьких голєндрів: досвід міжнародної співпраці на Волині // Трансформації історичної пам’яті: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. Н. Темірової. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. – С.69–72.
    Костюк М. П. Рожищенська євангелічно-лютеранська парафія: до 160-річчя утворення (1862–2022 рр.) // Минуле і сучасне Волині та Полісся: місто Рожище в історії України та Волині: матеріали LXXII Всеукр. наук. іст.-краєзнавч. конф., присвяч. 700-річчю першої писемної згадки про місто Рожище (м. Рожище, 8–9 грудня 2022 р.) : наук. зб. / упоряд.: Г. Бондаренко, В. Малиновський, С. Чибирак. – Луцьк: ФОП Іванюк В. П., 2022. Вип. 72. – С.22–29.