andriykoval

Коваль Андрій Васильович

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Асистент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 02 березня 2001 року у м. Ковель, Волинська обл.

В 2020 році закінчив Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету за спеціальністю "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" ступеня вищої освіти молодший спеціаліст.

В 2022 році закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю "Професійна освіта (Цифрові технології)" першого (бакалавського) рівня вищої освіти. 

В 2023 році закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю "Професійна освіта (Цифрові технології)" другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

З 2022 року - старший лаборант кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, а з 2023 - асистент (за сумісництвом).

2016-2020 рр. - навчання в Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького національного технічного університету за спеціальністю "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". Кваліфікація (за дипломом) - технік-програміст.

2020-2022 рр. - навчання в Луцькому національному технічному університеті за спеціальністю "Професійна освіта (Цифрові технології)". Кваліфікація (за дипломом) - бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією цифрові технології.

2022-2023 рр. - навчання в Луцькому національному технічному університеті за спеціальністю "Професійна освіта (Цифрові технології)". Кваліфікація (за дипломом) - магістр з професійної освіти за спеціалізацією цифрові технології.

З 19 жовтня 2022 року - старший лаборант кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ЛНТУ.

З 01 вересня 2023 року - асистент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ЛНТУ (за сумісництвом).

- інформаційні (комп'ютерні) технології; 

- інноваційні технології;

- індустрія гостинності.

Тези доповідей

2023

  1. Комп’ютерні технології: сучасні реалії та перспективи: Тези доповідей VІІІ міжвузівського науково-практичного семінару. (м. Луцьк, 30 березня 2023 р.) / упоряд. О. А. Бундак, Ю. В. Каун. Луцьк : Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2023. Вип. 8. 164 с.
    / URL: https://drive.google.com/file/d/1EiK6Oyo2stHKy9Fy5DCNxdSLJ4MJYjf-/
  2. Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) ( 25-26 травня 2023 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. 336 с.
    / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2023/zbirnyk_itonv-2023.pdf