Nataliia Kovalchuk

Ковальчук Наталія Павлівна

Місце роботи за сумісництвом

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра лісового господарства

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

З 01.08.1996 року по 27.06.2001 року навчалася на стаціонарі біологічного факультету
Волинського державного університету імені Лесі Українки, який закінчила, отримавши
повну вищу освіту за спеціальністю No 7.070402 „Біологія” та здобула кваліфікацію біолога,
викладача біології.
Кандидат сільськогосподарських наук з 12 жовтня 2006 року. Дисертацію захищено 26
травня 2006 року у спеціалізованій вченій раді Національного лісотехнічного університету
України за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація, отримано диплом ДК
No036172.
Вчене звання доцента кафедри обладнання лісового комплексу присвоєно 2011 року,
12ДЦ No 025505.
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: відновлення та формування біологічно стійких культур
фітоценозів в умовах антропогенно порушених екосистем з метою оздоровлення довкілля.

01.11.2001 р. – 01.11.2005р. – аспірант кафедри ботаніки і мікробіології Волинського
державного університету імені Лесі Українки;
22.12.2005 р. – 31.08.2006 р. – асистент кафедри сільськогосподарського
машинобудування Луцького державного технічного університету;
01.09.2006 р. – старший викладач кафедри сільськогосподарського машинобудування
Луцького державного технічного університету;
З кінця жовтня 2006 року по липень 2011 року – в.о. доцента кафедри
сільськогосподарського машинобудування Луцького державного технічного університету;
З 05 грудня 2014 року по грудень 2017 року – докторант Національного лісотехнічного
університету України за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація, кафедри
лісівництва НЛТУ України.
01.07.2011 р. – до цього часу – доцент кафедри лісового господарства Луцького
національного технічного університету.