oleh.kovalchuk

Ковальчук Олег Володимирович

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 7 листопада 1976 року в м. Луцьку у сім’ї службовців.

У 1994 році закінчив середню школу № 4 м. Луцька.

З 1994 по 1999 рр навчався у Луцькому державному технічному університеті на факультеті економіки і менеджменту за спеціальністю “Менеджмент організацій”. У 1999 році після закінчення навчання отримав диплом спеціаліста з відзнакою.

8 листопада 2000 р. був зарахований до аспірантури без відриву від виробництва Луцького державного технічного університету.

За час навчання в аспірантурі підготував дисертаційну роботу, опублікував понад 15 наукових праць, прийняв участь більше, ніж у 15 наукових та науково-практичних конференціях.

5 квітня 2006 року у спеціалізованій вченій раді К 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка” захистив кандидатську дисертацію на тему “Планування та організування маркетингової діяльності підприємств” за спеціальністю 08.06.01 економіка, організація і управління підприємствами.

Луцький державний технічний університет, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – спеціаліст, 1999 рік.

з 01.07.2017 Луцький національний технічний університет, доцент кафедри маркетингу

08.11.2006 - 30.06.2017 Луцький національний технічний університет,  доцент кафедри менеджменту та маркетингу

10.05.2006 - 08.11.2006 Луцький державний технічний університет, старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу

01.09.1999 - 10.05.2006 Луцький державний технічний університет, асистент кафедри менеджменту та маркетингу

2019 рік – керівник науково-дослідної роботи «Дослідження споживачів полімерної тари», виконаної згідно договором № 9/10-19 від 30 жовтня 2019 року між Луцьким НТУ та ТзОВ «Алфаінтерпласт»

2021 рік – виконавець госпдоговірної науково-дослідної роботи № 20-10/21 «Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку автомобільних шин у Волинській області» із ФОП Талько В. І.

2023 рік – науковий керівник виконання науково-технічної послуги «Аналіз та оцінка інструментів адаптивної реалізації маркетингових технологій управління підприємствами регіону в умовах євроінтеграції» (за договором № 16-04/23 від 26.04.2023 року з ЛМГО «Європейський вектор Волині»)

Інтернет-маркетинг, маркетинг, стратегічне управління, стратегічний маркетинг,

Монографія

2019

 1. Теорія та практика маркетингового управління : монографія / [авт. кол. Герасимяк Н.В., Клімович О.М., Ковальчук О.В., Лорві І.Ф., Морохова В.О. ]. Луцьк : РВВ Луцького НТУ. 2019. 210 с.
Статті Scopus

2023

 1. Yuliya Zintso; Irina Fedorishina; Halyna Zaiachkovska; Oleh Kovalchuk; Zlata Tyagunova Analysis of current trends in the use of digital marketing for the successful promotion of goods and services in Ukraine. Financial and credit activity-problems of theory and practice. 2023. Volume 3. Issue 50. Page 174-184. / URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4080

2019

 1. Kryvovyazyuk Igor, Kovalska Liubov, Gudz Petro, Kovalchuk Oleg, Pavliuk Liudmyla, Kravchuk Pavlo, Oksenіuk Kateryna, Baula Olena, Oleksandrenko Iryna. Entrepreneurial initiative as a factor for the development of the innovation activity of country enterprises. Academy of Entrepreneurship Journal. 2019. Volume 25, Issue 4. / URL: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85081258510&partnerID=MN8TOA…
Статті Web of Science

2023

 1. Yuliya Zintso; Irina Fedorishina; Halyna Zaiachkovska; Oleh Kovalchuk; Zlata Tyagunova Analysis of current trends in the use of digital marketing for the successful promotion of goods and services in Ukraine. Financial and credit activity-problems of theory and practice. 2023. Volume 3. Issue 50. Page 174-184. (Web of Science Core Collection) / URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4080
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Ковальчук О. В. Складові брендингу та застосування технологій штучного інтелекту в їх реалізації. Економічний форум, 2/2023. С. 25-29. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-2-4
 2. Морохова В. О., Бойко О.В., Ковальчук О. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у сфері маркетингу. Економічний форум. 1/2023. С. 27-32 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-1-6

2022

 1. Войтович С.Я., Сержанов В.В., Ковальчук О.В., Букало Н.А., Загоруйко В.Л. Врахування особливостей міжринкових взаємодій суб’єктів у маркетинговому стратегічному управлінні розвитком фармацевтичної галузі. Актуальні проблеми економіки. № 8. 2022. C.49-58. / URL: https://doi.org/10.32752/1993-6788-2022-1-254-49-58
 2. Ковальчук О.В., Лорві І.Ф., Бойко О.В. Стратегії Інтернет – маркетингу. Збірник наукових праць: «Економічні науки». Серія «Регіональна економіка». Випуск 19 (75). 2022. С. 100-108. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-12
 3. Войтович С.Я., Ковальчук О.В. Формування стратегічних пріоритетів маркетингової діяльності підприємства на ринку на основі опитування споживачів. Збірник наукових праць: «Економічні науки». Серія «Регіональна економіка». Випуск 19 (75). 2022. С. 42-50. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-4

2020

 1. Коцко Т. А., Ковальчук О. В. Розвиток підприємства на засадах концепції екологічного маркетингу. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник наукових праць. 2020. № 5. С.44-58.
Тези доповідей

2024

 1. Ковальчук О. В. Роль ШІ у вирішенні основних завдань маркетингу. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24 травня 2024 р). Луцьк: ЛНТУ, 2024. С. 106-107. / URL: https://drive.google.com/file/d/13PvtPE5Eoli6Ah1fzGwNrp7CyMnL33jG/edit

2023

 1. Ковальчук О. В., Байда Д. І., Троцько Д. О. Вплив діджиталізації на планування маркетингової діяльності підприємства. Маркетинг в умовах діджиталізації економіки країни : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава : ПУЕТ, 2023. С. 187-188.

2022

 1. Ковальчук О.В. Роль стандартів обслуговування клієнтів у забезпеченні конкурентних переваг компанії на ринку. Тренди розвитку менеджменту, фінансів та бізнес-технологій в умовах формування сучасної економіки та суспільства: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2022 року). Київ : Міжнародний європейський університет. 2022. С. 386-387.
 2. Ковальчук О.В. Соціально-економічні передумови інновацій у системі маркетингового сервісу. Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку : збірник тез доповідей ІI Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 25 листопада 2022 року) [Електронний ресурс]. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. С. 135.
 3. Ковальчук О.В. Особливі умови формування маркетингової стратегії вітчизняних підприємств на сучасному етапі. Трансформація національної, закордонної моделей економічного розвитку та законодавства в умовах воєнного часу: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції ВНУ ім. Лесі Українки, (27-29 червня 2022 року), м. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф", 2022. С. 205-205.
 4. Ковальчук О.В. Маркетинговий сервіс: стратегічні та тактичні аспекти. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту. Виклики сьогодення [Електронне видання] : Матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. здобувачів та молодих вчених (Луцьк, 21 жовтня 2022 р.) / відп. ред. Войтович С.Я.. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2022. С. 59-60.
 5. Ковальчук О.В. Принципи фінансування маркетингової діяльності фірми. Фінанси, банківська справа та страхування: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації: матеріали І Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 12 травня 2022 р. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. С. 60-61

2021

 1. Ковальчук О.В. Організаційні форми маркетингового менеджменту підприємств в сучасних умовах. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 17 груд. 2021 р., Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. с. 149-150.
 2. Ковальчук О.В. Ключові аспекти аналізу маркетингової товарно-сервісної політики закладу громадського харчування. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (3 грудня 2021 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 15. Луцьк: ІВВ Луцького національного технічного університету, 2021. с. 193-195
 3. Ковальчук О.В. Маркетингове забезпечення стратегічного управління компанією. Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23 листопада 2021 р. Відп. ред. проф. Л.М. Черчик. Луцьк 2021. с. 55
 4. Kovalchuk O.V. Impact of changes in consumer purchasing behavior for the practice of marketing practices. Majesty of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff. Dnipro, Dnipro University of Technology, 2021. P 138
 5. Ковальчук О. В., Воїна І. І. Модель маркетингової діяльності підприємства. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 32-34

2020

 1. Ковальчук О.В., Лорві І.Ф. Поєднання стратегій проштовхування і залучення (витягування) у впливі на купівельну поведінку споживачів на ринку молочної продукції. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Рівне. 2020. С. 11-13.
 2. Ковальчук О.В., Лорві І.Ф. Місце маркетингових ризиків в системі управління інноваційною діяльністю підприємства. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнарод. наук.-практ. конф. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 172-173.
 3. Ковальчук О.В., Коваль В. М., Турчин М. А. Значення та завдання маркетингової товарної стратегії підприємства. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 32-33.

2019

 1. Ковальчук О. В. Проблеми співпраці виробників споживчих товарів із закладами роздрібної торгівлі. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 98-99.
Зарубіжні наукові видання

2022

 1. Ковальчук О.В. Використання технології доповненої реальності в стратегії виведення на ринок нових товарів. Marketing of innovations. Innovations in marketing (2022). Materials of the International Scientific Internet Conference (December, 2022). Bielsko-Biala: WSEH. [E-edition]. С. 232-234. / URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90305/1/Tarasenko_arti…

2021

 1. Ковальчук О.В. Особливості формування маркетингових стратегій аграрними компаніями. Socially competent management of corporations in a behavioral economy: Collection of scientific papers / resp. ed Konstantin Pavlov, Elena Pavlova, Ludmila Shostak, Tatiana Bukoros,Josef Zyatko, 2021. European institute of further education, Podhájska, 2021. P. 59-61, Chapter I.