kozubtsovlntu

Козубцов Ігор Миколайович

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Біографічна довідка: народився 12 квітня 1980 року у с. Мощенка Городнянського району Чернігівської області, Українська РСР. Одружений, маю сина. З 1997 по 2022 року проходження військової служби на командних, науково-педагогічних та наукових посадах у Збройних Силах України з вислугою років календарних – 25 років. Учасник бойових дій.

Фахівець з методології наукових досліджень, організації та проведення наукових міждисциплінарних досліджень в галузях військової кібернетики, систем управління та зв'язку; інформаційної та кібербезпеки; проблем розвитку інноваційних технологій; теорії та методики професійної освіти (за військово-технічними спеціальностями та спеціалізаціями).

1997-2001 Київський військовий інститут управління і зв’язку. Диплом бакалавра зі спеціальності «Телекомунікації».

2001-2002 Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Диплом спеціаліста. Кваліфікація спеціаліст зі спеціальності «Системи та комплекси військового зв’язку»

2004-2007 Ад’юнктура Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Науковий ступінь та диплом кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.12 «Військова кібернетика, системи управління та зв’язок».

2013 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Вчене звання «Старший науковий співробітник» за спеціальністю 05.13.06  «Інформаційні технології».

2021 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Науковий ступінь та диплом доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»

Наукові інтереси: методологія наукових досліджень; педагогіка та психологія вищої школи; психолого–педагогічні основи освітньої та наукової діяльності; кібербезпека; кібернетика; декаметровий радіозв’язок.

Автореферат дисертацій

2021

 1. Козубцов І.М. Теоретичні і методичні основи розвитку методологічної культури ад’юнктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2021. 43 с. / URL: https://tnpu.edu.ua/naukova-robota/docaments-download/d-58-053-03/Aref_Kozubtso…
Дисертація

2021

 1. Козубцов І.М. Теоретичні і методичні основи розвитку методологічної культури ад’юнктів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2021. Ч.2. 238 с. / URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18631
 2. Козубцов І.М. Теоретичні і методичні основи розвитку методологічної культури ад’юнктів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2021. Ч.1. 499 с. / URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18630/1/Dis_Kosubzova_1.pdf
Методичне забезпечення

2022

 1. Методологія наукових досліджень: Конспект лекцій з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання / уклад. І.М. Козубцов. Луцьк: ЛНТУ, 2022. 242 с.
 2. Методологія наукових досліджень: Методичні вказівки до практичної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання / уклад. І.М. Козубцов. Луцьк: ЛНТУ, 2022. 32 с.
 3. Методологія наукових досліджень: Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання / уклад. І.М. Козубцов. Луцьк: ЛНТУ, 2022. 26 с.
 4. Технології адміністрування та експлуатації захищених інформаційно-комунікаційних систем: Конспект лекцій з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання / уклад. І.М. Козубцов. Луцьк: ЛНТУ, 2022. 114 с.
 5. Технології адміністрування та експлуатації захищених інформаційно-комунікаційних систем: Методичні вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання / уклад. І.М. Козубцов. Луцьк: ЛНТУ, 2022. 52 с.
 6. Технології адміністрування та експлуатації захищених інформаційно-комунікаційних систем: Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання / уклад. І.М. Козубцов. Луцьк: ЛНТУ, 2022. 19 с.
 7. Управління програмами, портфелями проектів та захист прав інтелектуальної власності: Конспект лекцій з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання / уклад. І.М. Козубцов. Луцьк: ЛНТУ, 2022. 92 с.
 8. Управління програмами, портфелями проектів та захист прав інтелектуальної власності: Методичні вказівки до практичної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання / уклад. І.М. Козубцов. Луцьк: ЛНТУ, 2022. 31 с.
 9. Управління програмами, портфелями проектів та захист прав інтелектуальної власності: Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання / уклад. І.М. Козубцов. Луцьк: ЛНТУ, 2022. 13 с.
Монографія

2019

 1. Ягупов В.В., Козубцов И.Н., Таршилова Л.С., Козубцова Л.М. Теория и методика профессионального развития научно-педагогических работников: в аспекте методологической культуры: Монография. Алматы: ТОО Издательский Дом «Альманах», 2019. 312 с. ISBN 978-601-319-027-3.

2017

 1. Козубцов І.М., Ягупов В.В., Мараховський Л.Ф. Теорія і практика підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників поза магістратурою і аспірантурою : Монографія. К.: ДЕТУТ, 2017. 299 с.

2016

 1. Козубцов И.Н., Ягупов В.В., Таршилова Л.С., Козубцова Л.М. Теория и методика профессионального развития научно-педагогических работников: в аспекте методологической культуры: Монография. Уральск: ЗКАТУ им. Жангир хана, 2016. 312 с. ISBN 978-601-319-027-3.
Навчальний посібник

2023

 1. Саєнко О.Г., Козубцов І.М., Ступеньков С.О., Логвіненко Н.М. Військова педагогіка та психологія (у тому числі лідерство): навчальний посібник. К.: ВІТІ, 2023. 255 с.
Статті Scopus

2023

 1. Kozubtsov I., Kozubtsova L., Myronenko O., Nezhyva O. Methodology of Teaching Educational Disciplines to Second (Master’s) Level Graduates of the “Computer Science” Educational Program. [In: Hu, Z., Zhang, Q., He, M. (eds)]. Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering III. ICAILE 2023. Series Title: Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies (LNDECT). Springer, Cham. 2023. Vol 180. Pp. 1054–1067. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-36115-9_94
 2. Silko O., Kozubtsova L., Kozubtsov I., Beskrovnyi O. Professional Training of Lecturers of Higher Educational Institutions Based on the Cyberontological Approach and Gamification. [In: Hu, Z., Zhang, Q., He, M. (eds)]. Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering III. ICAILE 2023. Series Title: Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies (LNDECT). Springer, Cham. 2023. Vol 180. Pp. 1068–1079. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-36115-9_95

2022

 1. Kozubtsov I., Lishchyna N., Kozubtsova L., Trush I., Yashchuk A. Information technology of information security audit of objects of critical infrastructure // Proceedings of the Selected Papers of the Workshop on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things (TTSIIT 2022). (Kyiv, Ukraine, January 19, 2022). Published on CEUR Workshop Proceedings. Pp. 97–106. CEUR-WS: 6-Jun-2022. / URL: http://ceur-ws.org/Vol-3149/paper10.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Козубцов І.М. Методика випереджаючого викладання навчальної дисципліни «методології наукових досліджень» здобувачам закладів вищої освіти // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ, 2023. Вип. 1 (23). С.77–86.
 2. Козубцов І.М., Ткач В.О., Глобін А.В., Фомкін Д.В. Уповноваження органів сектору безпеки та оборони на організацію та проведення заходів з кібердорозвідки // «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). 2023. № 11(25). С. 678 – 689. ISSN 2786-6025 Online.
 3. Козубцов І.М., Козубцова Л.М., Палагута А.М., Сновида В.Є., Сухомлинова О.В. Систематизація підходів до навчання здобувачів вищої освіти в «цифровому освітнь-науковому середовищі» // Наукові інновації та передові технології. 2023. №1(15). С. 373 – 383.
 4. Козубцова Л.М., Козубцов І.М., Саєнко О.Г., Терещенко Т.П. Підходи до класифікації кіберсоціальності військовослужбовців за ступенем інтегрованості в кіберпростір та можливі наслідки // Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка». 2023. Том 3. № 19. С. 83 – 95.
 5. Козубцов І.М. Особливості професійно-орієнтованого викладання навчальної дисципліни «психолого-педагогічні та нормативно-правові основи освітньої діяльності» ад’юнктам технічних ВВНЗ // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць. Кропивницький: ЛА НАУ, 2023. Вип. 13. С. 54 – 64. ISSN 2522-1477.
 6. Козубцов І., Саєнко О., Ступеньков С., Скидан Р. Роль Івана Зязюна, як фундатора у становленні сучасної психології та педагогіки вищої військової школи україни через педагогічну майстерність // Збірник наукових праць „Військова освіта” Національного університету оборони України. 2023. №1(47). С. 102 – 109.
 7. Козубцов І. Модель професійної підготовки офіцерів сектору безпеки та оборони у мотиваційному вимірі // Збірник наукових праць „Військова освіта” Національного університету оборони України. 2023. №1(47). С. 110 – 124.
 8. Козубцов І.М., Філіпов В.В., Пуштарик О.С. Концепція навчально-тренувального комплексу підготовки військових фахівців на кафедрі бойового застосування підрозділів зв’язку на засадах комп’ютерної гри // «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). 2023. №10(28). С. 232 – 245.
 9. Козубцов І.М. Модель системи ступеневої підготовки майбутніх науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти до наукової діяльності в «цифровому освітньо-науковому середовищі» // Вісник науки та освіти. (Серія «Педагогіка»). 2023. №6(12). С. 414 – 430.
 10. Козубцов І.М., Нестеров О.М. Слісар П.О., Кіяновський К.М. Особистості формування курсанта-лідера на курсах професійної військової освіти L-1A, B, C (тактичний рівень військової освіти) // “Перспективи та інновації науки (Серія «Психологія», Серія «Педагогіка», Серія «Медицина»)ˮ. 2023. №15(33). С. 235 – 248.
 11. Козубцов І.М., Нестеров О.М. Слісар П.О., Кіяновський К.М. Особистості формування курсанта-лідера на курсах професійної військової освіти L-1A, B, C (тактичний рівень військової освіти) // «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка»). 2023. №13(27) С. 544-558.
 12. Козубцов І.М., Таршилова Л.С., Козубцова Л.М., Бескровний О.І. Реалізація академічної мобільності ад’юнктів ВВНЗ шляхом організації дистанційної форми науково-методичного супроводу // Збірник наукових праць „Військова освіта” Національного університету оборони України. 2023. №2(48). С. 144 – 157.
 13. Козубцов І.М., Данилюк І.А, Краснобокий А.В., Вороная С.М. Перспективи використання технологій віртуальної реальності у процесі підготовки військових фахівців (тактичного рівня військової освіти) за сумісними стандартами НАТО // Вісник науки та освіти. (Серія «Педагогіка»). 2023. №11(17). С. 770 – 784.
 14. Пономарьов О.А., Пивоварчук С.А., Козубцова Л.М., Козубцов І.М., Бондаренко Т.В., Терещенко Т.П. Гібридна побудова системи кібербезпеки: адміністративно-правові засади військово-цивільного співробітництва // Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка». 2023. Том 3. № 19. С. 109 – 121.
 15. Козубцов І.М., Ольшанський В.В., Філіпов В.В. Прогнозуючі рішення з вибору смуги частот декаметрового діапазону для радіозв’язку в інтересах підрозділів сектора безпеки та оборони України // «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). 2023. № 8(22). С. 353 – 368. ISSN 2786-6025 Online. / URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/5259/5289
 16. Козубцов І.М., Шаповал В.М., Стойчев М.І., Глобін А.В. Інформаційно-технічна система дистанційного моніторингу частотної і завадової обстановки декаметрового діапазону в інтересах сектору безпеки та оборони // «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). 2023. № 10(24). С. 442 – 454. ISSN 2786-6025 Online.
 17. Пономарьов О.А., Козубцова Л.М., Козубцов І.М., Ткач В.О. Адміністративно-правові засади уповноваження органів сектору безпеки та оборони щодо організації заходів кібердорозвідки // Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка». 2023. Том 1. № 21. С. 6 – 16.

2022

 1. Шемендюк О.В., Козубцов І.М., Нещерет І.Г., Процюк Ю.О., Бригадир С.П., Фомкін Д.В. Обрис функціонального призначення, потреб у складі обладнання і засобів комплексної апаратної зв’язку та кібербезпеки // Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка». 2022. Том 2. № 18. С. 61 – 72.
 2. Козубцов І.М., Козубцова Л.М., Хлапонін Ю.І. Сучасна теорія та практика підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах на засадах методологічної культури // Збірник наукових праць „Військова освіта” Національного університету оборони України. 2022. №1(45). С. 102 – 111.
 3. Козубцов І.М., Бескровний О.І., Козубцова Л.М., Палагута А.М., Мироненко О.В. Тенденції у освітньо-науковому просторі: проблеми та ризики // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2022. №1(132). С. 40–48. e-ISSN 2072–8263. / URL: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2022_1_5.pdf
 4. Козубцов І.М., Каряка І.В., Козубцова Л.М., Доценко Л.В. Педагогічний дизайн як сучасне явище індивідуальної майстерності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти // Інженерні та освітні технології (EETECS). 2022. Т. 10. №3. С. 19–28. / URL: https://doi.org/10.30929/2307-9770.2022.10.03.02
 5. Козубцова Л.М., Козубцов І.М., Саєнко О.Г., Шаціло П.В. Персоніфікована модель підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників Збройних Сил України // Збірник наукових праць „Військова освіта” Національного університету оборони України. 2022. №2(46). С. 127–137.
 6. Козубцов І.М. Особливості змісту професійної компетентності офіцерів на оперативному рівні військової освіти // «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). 2022. №13(18). С. 282 – 293.
 7. Діденко О., Козубцов І. Професійні вимоги до офіцерського складу сил сектору безпеки та оборони // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2022. №3(30). С. 180 – 197.
 8. Козубцов І.М. Кіберонтологічний підхід у професійній підготовці майбутніх викладачів закладів вищої освіти: теорія та практика // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б.Лук’янова (голова), Аніщенко О.В. (заступник голови) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ, 2022. Вип. 2 (22). С. 96 – 105.
 9. Козубцова Л.М., Козубцов І.М., Ліщина В.О., Штаненко С.С. Концепція навчально-тренувального комплексу підготовки військових спеціалістів інформаційної та кібербезпеки на засадах комп’ютерної гри (гейміфікації) // Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка». 2022. Том 2. № 18. С. 49 – 60.
 10. Хлапонін Ю.І., Козубцова Л.М., Козубцов І.М., Штонда Р.М. Функції системи захисту інформації і кібербезпеки критичної інформаційної інфраструктури // Кібербезпека освіта, наука, техніка. 2022. Том 3. №15. С. 124 – 134. / URL: https://doi.org/10.28925/2663-4023.2022.15.1241341
 11. Козубцова Л.М., Подоляк В.М., Козубцов І.М. Методика розрахунку потреб ресурсного забезпечення об’єктів критичної інформаційної інфраструктури // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2022. №1 (43). С. 25 – 32.
 12. Козубцов І.М., Черноног О.О., Козубцова Л.М., Артемчук М.В., Нещерет І.Г. Вибір окремих показників оцінювання здатності функціонування системи захисту інформації і кібербезпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах спеціального зв’язку // Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка». 2022. Том 4. №16. С. 19–27. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2022.16.1927. / URL: https://doi.org/10.28925/2663-4023.2022.16.1927
 13. Козубцова Л.М., Козубцов І.М., Терещенко Т.П., Бондаренко Т.В. Про кібернебезпеку гри військовослужбовцями у геолокаційні ігри, перебуваючи на відомчих об’єктах критичної інформаційної інфраструктури // Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка». 2022. Том 1. № 17. С. 76 – 90.
 14. Козубцова Л.М., Козубцов І.М., Здолбіцькая Н.В., Кошелюк В.А. Показники ефективності функціонування системи захисту інформації і кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури // Науковий журнал «Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк. 2022. Випуск №48. С. 64 – 69. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/370
 15. Козубцов І.М., Сілко О.В., Козубцова Л.М., Лукашенко В.В. Показники та критерії оцінювання рівня академічної доброчесності здобувачів вищої освіти // Науковий журнал «Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк. 2022. Випуск №49. С. 38 – 47. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/389/490

2021

 1. Козубцов І.М. Механізм адаптивного управління якістю підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії для потреб Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки №4(48). 2021. С.10-15.
 2. Козубцова Л.М., Хлапонин Ю.І., Козубцов І.М. Методика оцінювання ефективності виконання заходів забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури організацій // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2021. №2 (41). С. 17 – 22.
Тези доповідей

2024

 1. Козубцова Л.М., Козубцов І.М. Поняття і місце smart school в концепції інфраструктури smart city // The 3rd International Conference on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things «TTSIIT» (January 25-26, 2024, Ukraine-Iraq-Poland). 2023. Pp. 55 – 57. / URL: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2024/02/zbirnyk-25.01.2024.pdf

2023

 1. Козубцов І.М., Самелюк В.П., Явич М.П. Огляд дефініції кібергігієни у науковій літературі та суспільних думок // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) (Луцьк, 25-26 травня 2023 р.). Луцьк: відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. С. 301 – 304. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2023/zbirnyk_itonv-2023.pdf
 2. Бригадир С., Фомкін Д., Козубцов І. Потреба у формуванні культури цифрового етикету у здобувачів вищої освіти // The II International Scientific and Practical Conference "Education, Law and Public Administration – New Development Trends" «ELPA–NDT» (Ukraine-Iraq-Poland, March 30th-31st 2023.). Pp. 88 – 91. / URL: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/zbirnyk.pdf
 3. Хлапонін Д., Козубцов І. Про нормативно-правову коректність вживання технічної складової «цифровий» у освітніх дефініціях // The II International Scientific and Practical Conference "Education, Law and Public Administration – New Development Trends" «ELPA–NDT» (Ukraine-Iraq-Poland, March 30th-31st 2023.). Pp. 79 – 83.
 4. Пономарьов О., Козубцов І. Особливості тренажерної підготовки командира підрозділу поточних операцій // The II International Scientific and Practical Conference "Education, Law and Public Administration – New Development Trends" «ELPA–NDT» (Ukraine-Iraq-Poland, March 30th-31st 2023.). Pp. 70 – 74.
 5. Козубцов І., Ступеньков С., Скидан Р., Манзя Є. Перспективність застосування змішаного навчання у системі військової освіти в умовах війни // The II International Scientific and Practical Conference "Education, Law and Public Administration – New Development Trends" «ELPA–NDT» (Ukraine-Iraq-Poland, March 30th-31st 2023.). Pp. 65 – 69.
 6. Козубцов І.М. Методика викладання окремих навчальних дисциплін здобувачам вищої освіти в умовах воєнного часу // Розвиток педагогічної науки і практики в умовах воєнного та повоєнного часу: матеріали Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2022 рік (Київ, 16-23 березня 2023 р.). Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2023. С. 125 – 128.
 7. Козубцов І.М. Роль Івана Зязюна, як фундатора педагогічної майстерності в становленні психології та педагогіки вищої військової школи України // Фундатор «педагогіки добра» і добротворення в педагогіці: збірник матеріалів до 85-річчя з дня народження Івана Зязюна (Київ, 3 березня 2023 р.). Київ: Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2023. С. 50 – 59 с. ISBN 978-617-7221-92-9.
 8. Сілко О.В., Козубцова Л.М., Саєнко О.Г., Козубцов І.М., Огнева Л.Г. Перспектива застосування кіберонтологічного підходу та геймофікації у моделі професійної підготовки офіцерів сектору безпеки та оборони // Міжнародна науково-практична конференція «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» (Харків, 15 березня 2023 р.). Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2023. С. 20 – 22.
 9. Кошелюк В.А., Повстяна Ю.С., Козубцова Л.М., Козубцов І.М., Ткач В.О. Розбудова теоретичних основ кібердорозвідки, як нової діяльності у сфері кібероборони // Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції, (Київ, 30 листопада 2023 р.). Київ: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, 2023. С. 178 – 179.
 10. Козубцов І.М., Тулашвілі Ю.Й., Здолбіцька Н.В. Умова перевірки перспективних напрямків розвитку системи освіти України на адекватність реалізації освітнього процесу вимогам забезпечення технічної надійності // Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції, (Київ, 30 листопада 2023 р.). Київ: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, 2023. С. 346 – 347.
 11. Козубцов І.М., Тульчинська Д.М. Методологічний принцип коректності впровадження нових дефініцій з цифрових технологій в освіті // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) (Луцьк, 25-26 травня 2023 р.). Луцьк: відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. С. 20 – 23. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2023/zbirnyk_itonv-2023.pdf
 12. Козубцова Л.М., Козубцов І.М., Бескровний О.І., Палагута А.М., Сухомлинова О.В. Перспективна технологія збору інформації про технічний стан військової техніки зв’язку // Міжнародна науково-практична конференція «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» (Харків, 15 березня 2023 р.). Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2023. С. 22 – 23.
 13. Козубцова Л.М., Бескровний О.І., Козубцов І.М., Соловйова Т.В. Пасенченко Ю.А. Управління ризиками на засадах оцінки вартість якості реалізації заходів з кібербезпеки на об’єктах критичної інформаційної інфраструктури // Міжнародна науково-практична конференція «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» (Харків, 15 березня 2023 р.). Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2023. С. 18 – 20.
 14. Козубцов І.М., Пономарьов О.А., Пивоварчук С.А., Козубцова Л.М., Ткач В.О. Правові основи до організації діяльності з кібердорозвідки уповноваженими органами // Міжнародна науково-практична конференція «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» (Харків, 15 березня 2023 р.). Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2023. С. 16 – 18.
 15. Пономарьов О.А., Пивоварчук С.А., Козубцов І.М. Обрис осучасненої комплексної апаратної зв’язку та кібербезпеки // Перспективи розвитку та застосування сучасних систем і засобів зв’язку в інтересах управління військами: Збірник тез науково-практичної конференції (Харків, 22 лютого 2023 року). Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2023. С. 29. / URL: http://kinf.nangu.edu.ua/since_files/Doc/tezNPK1_2023.docx
 16. Пономарьов О.А., Пивоварчук С.А., Козубцов І.М. Перспективи розвитку ідеї у наукових досліджень щодо потреб модернізації та уніфікації автомобільної бази апаратних зв’язку // Перспективи розвитку та застосування сучасних систем і засобів зв’язку в інтересах управління військами: Збірник тез науково-практичної конференції (Харків, 22 лютого 2023 року). Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2023. С. 28. / URL: http://kinf.nangu.edu.ua/since_files/Doc/tezNPK1_2023.docx
 17. Козубцов І.М., Козубцова Л.М., Тульчинська Д.М. Інтелектуальні технології аналізу технічного стану військової техніки зв’язку та кібербезпеки на полі бою // The 2st International Conference on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things «TTSIIT» (January 24-25, 2023, Ukraine-Iraq-Poland). 2023. Pp. 30 – 33.
 18. Kozubtsov I.N., Tarshilova L.S. Pedagogical technology of motivation of applicants for the degree of doctor of philosophy to professional development in the context of methodological culture // Ғылым, зерттеулер, білім беру: даму үрдістері: ХХІІІ халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары=Science, research, education: development trends: The materials of the XXIII international scientific and practical conf. = Наука, исследования, образование: тенденции развития: мат. ХХІІІ междунар. науч.-практ. конф. (Уральск, 14 апреля 2023 г.) / ЗКАТУ им. Жангир хана // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. 2023. №2 (71) : журналға қосымша №1, рр. 283 – 291. ISSN 2305-9397. 2023. / URL: http://188.0.156.70/bitstream/23456789/2663/1/№%202%20%2871%29%202023%20қосымша…
 19. Козубцов І.М. Радіоспорт, як напрямків військово-патріотичного виховання та підготовка юнаків та молоді за військово-обліковими спеціальностями для потреб сектору безпеки та оборони України // Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України: стратегії і завдання. Збірник тез методологічного семінару (Київ, 6 квітня 2023 р.). Національна академія педагогічних наук України. Івано-Франківськ: НАІР, 2023. С. 174 – 184. / URL: https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2023/04/Zb.-tez.-metod.-sem.-06.04.2023.p…
 20. Козубцов І.М. Методика розвитку курсанта-лідера на курсах професійної військової освіти L-1B (тактичний рівень військової освіти) // Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах : збірник матеріалів науково-практичної конференції (Київ, 23листопада 2023 р.). Київ : НУОУ, 2023. С. 221 – 226.
 21. Сілко О.В., Ліщина В.О., Козубцов І.М. Модель самоперевірки сформованості академічної доброчесності здобувачем вищої освіти за окремим показником вході опанування дисципліни «Основи методології наукових досліджень» // Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції, (Київ, 30 листопада 2023 р.). Київ: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, 2023. С. 361 – 362.
 22. Нестеров О.М., Козубцов І.М., Ольшанський В.В., Філіпов В.В. Концептуальний погляд кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку щодо підготовки військових фахівців на засадах лідерської професійно-ділової гри // Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції, (Київ, 30 листопада 2023 р.). Київ: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, 2023. С. 356 – 357.
 23. Бескровний О.І., Козубцов І.М., Самелюк В.П. Критерії оцінювання успішності зарахування підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками за QUEST-технологією // Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції, (Київ, 30 листопада 2023 р.). Київ: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, 2023. С. 341 – 342.
 24. Козубцов І.М. Потреба в перспективі розвитку освіти україни в напрямі забезпечення її відповідності вимогам технічної надійності // Освіта України в умовах воєнного стану: управління, цифровізація, євроінтеграційні аспекти: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), (Київ, 26 жовт. 2023 р.). ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2023. С. 197 – 200. / URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/book-of-abstracts_ssi-iea_2023.pdf
 25. Козубцов І.М. Модель дослідження впливу факторів та чинників соціального захисту на ефективність діяльності викладачів ВВНЗ із числа військовослужбовців // Освіта України в умовах воєнного стану: управління, цифровізація, євроінтеграційні аспекти: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), (Київ, 26 жовт. 2023 р.). ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2023. С. 124 – 127. / URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/book-of-abstracts_ssi-iea_2023.pdf
 26. Козубцов І.М. Підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти як квест-технологія // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 8-9 червня 2023 р.). Харків Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди., 2023. С. 160–163.
 27. Козубцов І.М., Саган Н.З. Методика випереджаючого викладання освітніх компонентів здобувачам вищої освіти педагогічного, інженерно-педагогічного і технічного напрямків в умовах воєнного часу // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) (Луцьк, 25-26 травня 2023 р.). Луцьк: відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. С. 63 – 67. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2023/zbirnyk_itonv-2023.pdf
 28. Козубцов І.М. Обґрунтування важливості навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні основи освітньої та наукової діяльності» // Науково-методичні засади інформаційно-аналітичного супроводу цифрової трансформації освіти і педагогіки в умовах воєнного стану (до Всеукраїнського фестивалю науки): збірник матеріалів (тез доповідей) круглого столу відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, (Київ, 17 травня 2023 р.). Вінниця: ТВОРИ, 2023. С. 60–63. ISBN 978-617-552-384-1. / URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2023/06/VNIASO-Round-Table-17052023.pdf
 29. Пономарьов О., Козубцов І. Особливості ігрової тренажерної підготовки майбутніх командирів підрозділу поточних операцій сектору безпеки та оборони // Міжнародна науково-практична конференція: Всеохоплююча оборона: досвід протидії збройній агресії РФ проти України: збірник матеріалів (Київ, 27 квітня 2023 р.). К.: Національний університет оборони України, 2023. С. 34 – 38. / URL: https://nuou.org.ua/assets/documents/mnpk-vseob-2023.pdf
 30. Козубцов І.М. Методика викладання окремих військово-гуманітарних навчальних дисциплін здобувачам вищої освіти в умовах воєнного часу // Міжнародна науково-практична конференція: Всеохоплююча оборона: досвід протидії збройній агресії РФ проти України: збірник матеріалів (Київ, 27 квітня 2023 р.). К.: Національний університет оборони України, 2023. С. 30 – 33. / URL: https://nuou.org.ua/assets/documents/mnpk-vseob-2023.pdf
 31. Козубцов І.М. Методика випереджаючого навчання здобувачів вищої освіти окремих навчальних предметів з циклу професійного навчання в умовах воєнного часу // «Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти». Матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). ТНПУ ім. В. Гнатюка. С. 238 – 240.
 32. Козубцов І.М. Козубцова Л.М. Квест-технологія підвищення кваліфікації як основа неперервного професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників в еру цифрових технологій // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : збірник матеріалів V Всеукраїнського відкритого науково-практичного онлайн-форуму, (Київ, 20 вересня 2023 р). Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2023. C. 280-282.

2022

 1. Саєнко О.Г., Шаціло П.В., Таршилова Л.С., Козубцова Л.М., Козубцов І.М. Персоніфікована модель прийняття рішенні щодо підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників Збройних Сил України // Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку” / Збірник тез доповідей (Харків, 15 березня 2022 р.). Харків. 2022. С. 20 – 21
 2. Козубцов І.М. Професійне вигорання як проблема неякісного забезпечення психологічної підтримки учасників освітнього процесу в умовах військових дій // Освіта України в умовах воєнного стану: управління, цифровізація, євроінтеграційні аспекти: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), (Київ, 25 жовт. 2022 р.). ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2022. С. 217 – 220. / URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/book-of-abstracts_ssi-iea_2022.pdf
 3. Козубцов І.М. Методологія реабілітації учасників бойових дій з числа наукових кадрів із астено-невротичним синдромом // Забезпечення психологічної допомоги в секторі Сил оборони України: збірник тез Всеукраїнського міжвідомчого психологічного форуму (Київ, 30 червня 2022 р.). Київ: «Вид-во Людмила», 2022. С. 247–255.
 4. Козубцов І.М. Основи формування професійної компетентності фахівців з управління та адміністрування на засадах методологічної культури // Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Харків, 10 листопада 2022 р.). Державний біотехнологічний університет. 2022. С. 457 – 460.
 5. Kozubtsov I. (2022). Problems of failure of the existing model of personnel management of the armed forces of Ukraine in the conditions of external military aggression [Проблеми неспроможності існуючої моделі кадрового менеджменту Збройних Сил України в умовах зовнішньої військової агресії] // The 1-st International Scientific and Practical Conference "Law and Public Administration – New Development Trends" «LPA–NDT» (Ukraine-Iraq-Poland, March 30th-31st 2022). Pp. 22–24.
 6. Козубцова Л.М., Бескровний О.І., Козубцов І.М. Гібридна побудова системи кібербезпеки на засадах військово-цивільного співробітництва // Збірник доповідей та тез доповідей матеріалів ІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку” (Київ, 1 грудня 2022 р.). ВІТІ, 2022. С. 117.
 7. Ткач В.О., Козубцова Л.М., Штонда Р.М., Козубцов І.М., Нещерет І.Г. Методика обчислення відхилення фактичного від теоретичного показника ефективності функціонування системи захисту інформації і кібербезпеки // Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку” / Збірник тез доповідей (Харків, 15 березня 2022 р.). Харків. 2022. С. 19 – 20.
 8. Артемчук М.В., Бескровний О.І., Козубцова Л.М., Козубцов І.М., Терещенко Т.П. Методика обчислення ефективності функціонування системи захисту інформації і кібербезпеки за результатами аналізу звітів інцидентів кібербезпеки // Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку” / Збірник тез доповідей (Харків, 15 березня 2022 р.). Харків. 2022. С. 17 – 19.
 9. Chernonoh O., Kozubtsov I. (2022). Cyber exploration in conditions of hybrid war: administrative and legal framework [Кібердорозвідка в умовах гібридної війни: адміністративно-правові засади] // The 1-st International Scientific and Practical Conference "Law and Public Administration – New Development Trends" «LPA–NDT» (Ukraine-Iraq-Poland, March 30th-31st 2022). Pp. 37-38.
 10. Козубцов І.М., Козубцова Л.М., Кіт Г.В., Ліщина В.О., Артемчук М.В. Бойовий IoT як новітній тренд технології інтернету речей: перспективи та нові проблеми забезпечення кібербезпеки // The 1st International Conference on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things «TTSIIT» (January 19th 2022, Ukraine-Iraq-Poland). 2022. Pp. 46-48. / URL: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2017/02/Збірник-сайт.pdf
 11. Kozubtsov I.M., Lishchyna N.M., Kozubtsova L.M., Trush I.V., Yashchuk A.A. Information technology of information security audit of objects of critical infrastructure // The 1st International Conference on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things «TTSIIT» (January 19th 2022, Ukraine-Iraq-Poland). 2022. Pp. 17. / URL: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2017/02/Збірник-сайт.pdf
 12. Козубцов И.Н., Козубцова Л.М. Киберпедагогика, как новая тенденция в образовании XXI века: проблемы и риски // Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Педагогическое образование в XXI веке: приоритеты и поиски» посвященная памяти профессора А.А. Молдажановой (Астана, 7 октября 2022 г.). 2022. С. 402 – 409. ISBN 978-601-337-713-1.
 13. Козубцов І.М. Критерії та показники оцінювання рівня плагіату як складової академічної доброчесність // Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: збірник матеріалів VI усеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 27-28 жовтня 2022 року). за заг. ред. О. М. Семеног. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. Випуск 6. С. 35 – 37.
 14. Козубцов І.М. Обрис професійних вимог до науково-педагогічних кадрів вищого військового навчального закладу // Філософські аспекти професійної освіти: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон – Кропивницький, 17 листопада 2022 р.) / За заг. ред. Т. С. Плачинди. Херсон – Кропивницький: ПП «Поліум», 2022. С. 15 – 17. ISBN 978-617-8112-11-0. / URL: http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/2022/11/conf_20221117mat_fil.pdf
 15. Козубцов І.М. Формування та розвиток професійної культури у майбутніх наукових та науково-педагогічних працівників ВВНЗ в руслі академічної доброчесності // Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ірпінь, 24-25 листопада 2022 р.) / ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. Київ: Наукова столиця, 2022. С. 38 – 43.
 16. Козубцов І.М. Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени // Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ірпінь, 24-25 листопада 2022 р.) / ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. Київ: Наукова столиця, 2022. С. 153 – 156.
 17. Діденко О.В., Козубцов І.М. Осучаснена модель професійної підготовки офіцерів сектору безпеки та оборони на засадах потреб бойової практики // Збірник доповідей та тез доповідей матеріалів ІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку” (Київ, 1 грудня 2022 р.) ВІТІ, 2022. С. 93.
 18. Пономарьов О.А., Пивоварчук С.А., Козубцов І.М. Про застосування комп’ютерної гри «Стати начальником польового інформаційно-комунікаційного вузла» у ході вивчення тактико-спеціальних дисциплін // Збірник доповідей та тез доповідей матеріалів ІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку” (Київ, 1 грудня 2022 р.) ВІТІ, 2022. С. 174 – 175.
 19. Бескровний О.І., Сухомлинова О.В., Козубцов І.М. Академічна доброчесність, як комплексний показник сформованості морального компонента професійної культури науково-педагогічних працівників ЗВО // Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: збірник матеріалів ХХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької (Київ, 01.12.2022). Чернівці: Букрек, 2023. Вип. 6 (18). С. 42 – 44.
 20. Козубцов І.М. Розвиток професійної майстерності викладача кафедри військово-гуманітарних дисциплін в умовах війни // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 29-30 вересня 2022 року) / Тернопіль: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, СМП “Тайп”, 2022. С. 170 – 172.

2021

 1. Козубцов І.М., Хлапонін Ю.І., Козубцова Л.М. Ідея впровадження зворотного зв’язку як вдосконалення функціональної залежності реалізації кібернетичної безпеки // Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку” / Збірник тез доповідей (15 березня 201 року, м. Харків). Харків. Національна академія Національної гвардії України, 2021. С. 86 – 87. / URL: http://kinf.nangu.edu.ua/since_files/Doc/tezMNPK_15.03.2021.pdf
 2. Козубцов І.М., Козубцова Л.М. Прогноз можливих наслідків настання “колапсу інформаційних систем спеціального призначення” // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 26 березня 2021 р.). Київ: НА СБУ, 2021. С. 50 – 53. / URL: http://academy.ssu.gov.ua/upload/file /конференція%2026.03.2021.pdf
 3. Хлапонін Ю.І., Козубцова Л.М., Козубцов І.М. Про один з пріоритетних напрямків науково-обґрунтованого супроводження розвитку забезпечення кібернетичної безпеки // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 26 березня 2021 р.). [Електронне видання]. – Київ : НА СБУ, 2021. – С. 143 – 145. / URL: http://academy.ssu.gov.ua/upload/file /конференція%2026.03.2021.pdf
 4. Козубцова Л.М., Кіт Г.В., Козубцов І.М., Цитрицька Л.М. Оцінка ефективності методу моніторингу кіберстійкості інформаційних систем спеціального призначення // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління» (ICSM-2021). Надвірна, 2021. С. 55 – 57.
 5. Козубцов І.М., Нещерет І.Г., Терещенко Т.П. Пошук підходів до оцінювання ефективності функціонування системи захисту інформації і кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України // І Міжнародна науково-технічна конференція “Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку” (Київ, 25-26 листопада 2021 р.). К.: ВІТІ, 2021. С. 159. / URL: http://www.viti.edu.ua/files/zbk/2021/c_2021.pdf
 6. Козубцова Л.М., Бескровний О.І., Козубцов І.М. Структура методики оцінювання ефективності виконання заходів, спрямованих на забезпечення кібернетичної безпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури // І Міжнародна науково-технічна конференція “Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку” (Київ, 25-26 листопада 2021 р.). К.: ВІТІ, 2021. С. 160. / URL: http://www.viti.edu.ua/files/zbk/2021/c_2021.pdf
 7. Козубцов І.М., Радченко М.М., Артемчук М.В. Проблема забезпечення житлом військовослужбовців: сутність, причини, наслідки та шляхи її рішення // І Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення»: Збірник тез доповідей, 20.05.2021 / під ред Трубавіної І.М., Міршука О.Є., Чупрінової Н.Ю. Х.: НА НГУ, 2021. С. 33 – 35.
 8. Козубцов І.М. Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії для потреб Збройних Сил України в сучасних умовах // Щомісячний випуск журналу "Вісник Інтелекту Таланту Інооовацій". ВІТІ, 2021. Жовтень. С. 4 – 4. / URL: http://www.viti.edu.ua/files/newspaper/magazine_57.pdf
 9. Козубцов І.М., Козубцова Л.М. Обґрунтування побудови психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу підготовки військових фахівців на засадах методологічної культури // Міжнародна науково-методична конференція «Інноваційні технології у військовій освіті», (Одеса, 25 червня 2021 р.). Одеса: Військова академія. 2021. С. 224 – 225.
 10. Ліщина В., Козубцов І., Козубцова Л. Вибір педагогічних технологій навчання як ключова проблема викладач – суб’єкта освітнього процесу // Міжнародна науково-методична конференція «Інноваційні технології у військовій освіті», (Одеса, 25 червня 2021 р.). Одеса: Військова академія. 2021. С. 225 – 226.
 11. Козубцова Л.М., Козубцов І.М. До проблеми організації ефективного дистанційного навчання // І Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення»: Збірник тез доповідей, 20.05.2021 / під ред Трубавіної І.М., Міршука О.Є., Чупрінової Н.Ю. Х.: НА НГУ, 2021. С. 284 – 286.
 12. Козубцов И.Н. О некоторых негативных тенденциях в области современного образования в странах СНГ в условиях глобализации: концептуальный путь выхода с кризиса // Ғылым мен білім саласындағы заманауи трендтер» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының жинағы = Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции «Современные тренды науке и образовании». Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2021. С. 91 – 94 - бет.- қазақша, орысша. ISBN 978-601-346-084-0.
 13. Козубцов И.Н., Козубцова Л.М. Меняются ли мечты у исследователя с возрастом? // Materials International Scientific and Practical Conference "Modern psychology: challenges and perspectives". (Tashkent city, April 6, 2021). Tashkent city: Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, 2021. Рр. 54 – 56.

2020

 1. Козубцова Л.М., Козубцов И.Н. Усовершенствована методика оценки кибернетической защищенности информационно телекоммуникационной системы // Информационные системы и технологии – 2020: [Электронный ресурс]: сборник материалов XXVІ Международной научно-технической конференции – Электрон. дан. – Н. Новгород: Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева, 2020. – С. 11 – 16. – 1 электрон. диск (CD-ROM): зв., цв., 12 см. – Систем. требования: ПК с процессором 486; ОЗУ 8 Мб,; операц/система Windows 95; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с экрана. – 200 экз.
 2. Черноног О.О., Козубцов І.М., Жовтун А.А. Радченко М.М. Досвід формування тактико-технічних вимог до комплексів (зразків) кібернетичної безпеки Збройних сил // Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку” (17 березня 2020 року, м. Харків) – Харків. Національна академія Національної гвардії України, 2020. С. 138 – 140. / URL: http://kinf.nangu.edu.ua/since_files/Doc/tezNPK_2020.pdf
 3. Черноног О.О., Козубцова Л.М., Терещенко Т.П., Козубцов І.М. Про можливість реалізації керівництва з кібербезпеки на засадах NIST Special Publication 800-53 revision 4 // Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку” (17 березня 2020 року, м. Харків) – Харків. Національна академія Національної гвардії України, 2020. – С. 140. / URL: http://kinf.nangu.edu.ua/since_files/Doc/tezNPK_2020.pdf
 4. Козубцова Л.М., Кіт Г.В., Козубцов І.М. Аналіз змісту поняття інформаційна системи спеціального призначення // Забезпечення кібероборони держави. Матеріали науково-практичного вебінару. Київ: НУОУ, 2020. С. 27 – 29.
 5. Козубцова Л.М., Ліщина В.О., Козубцов І.М. Прогноз можливих наслідків настання “Колапсу інформаційних систем спеціального призначення” // Забезпечення кібероборони держави. Матеріали науково-практичного вебінару. Київ: НУОУ, 2020. С. 30 – 32.
 6. Забара С.С., Козубцов І.М., Козубцова Л.М., Жовтун А.А. Пропозиції щодо доповнення структури тактико-технічних завдань на розробку автоматизованих систем управління розділом кібернетична безпека // Забезпечення кібероборони держави. Матеріали науково-практичного вебінару. Київ: НУОУ, 2020. С. 19 – 21.
 7. Козубцова Л.М., Кіт Г.В., Ліщина В.О., Козубцов І.М. Аналіз змісту поняття інформаційна системи спеціального призначення // Materials of the XVI International scientific and practical Conference Cutting-edge science – 2020, April 30 – May 7, 2020 Construction and architecture. Mathematics. Modern information technology. Technical science: Sheffield. Science and education LTD, 2020. Volume 8. Pp. 56 – 58.
 8. Хлапонін Ю.І., Козубцов І.М., Козубцова Л.М. Проблема кібербезпеки освітніх інформаційних системах та інформаційних технологіях // XІІІ Науково-практична конференція „Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку, автоматизації та кібербезпеки в операції Об’єднаних сил” 3 грудня 2020 року (Доповіді та тези доповідей) К.: ВІТІ, 2020. С. 279 – 280.

2019

 1. Черноног О.О., Куцаєв В.В., Козубцова Л.М., Козубцов І.М. Поняття терміну глобального колапсу інформаційно-телекомунікаційних систем // Доповіді та тези доповідей XІІ Науково-практичної конференції „Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в операції Об’єднаних сил” 14 – 15 листопада 2019 р. К.: ВІТІ, 2019. – С. 259.
 2. Ягупов В.В., Козубцов І.М., Козубцова Л.М. Корекція складових у структурі об’єктного компонента методологічної культури ад’юнктів // Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку” (15 березня 2019 року, м. Харків) – Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2019. – С. 59 – 61.
 3. Ягупов В.В., Козубцов И.Н., Козубцова Л.М. Роль отношения научных руководителей к воспитательной функции в процессе развитии у соискателей ученой степени методологической культуры // Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XIІ Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 28-29 марта 2019 г.: / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, Болгария, 2019. – Ч. 4. С. 119 – 122.
 4. Козубцов І.М., Куцаєв В.В., Козубцова Л.М., Терещенко Т.П., Штонда Р.М, Черноног О.О. Обґрунтування вибору автомобільної платформи для підрозділів кібернетичної безпеки Збройних Сил / Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку” (15 березня 2019 року, м. Харків) – Харків. Національна академія Національної гвардії України, 2019. – С.55 – 57. / URL: http://kinf.nangu.edu.ua/since_files/Doc/tezNPK_2019.pdf
 5. Козубцов І.М., Куцаєв В.В., Козубцова Л.М., Терещенко Т.П., Штонда Р.М, Черноног О.О. Обґрунтування поняття терміну глобального колапсу інформаційно-телекомунікаційних систем // Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку” (15 березня 2019 року, м. Харків) – Харків. Національна академія Національної гвардії України, 2019. – С. 57 – 59.
 6. Козубцов І.М. Напрямок автоматизації дистанційного контролю за обліком радіотренуваннь спеціальних користувачів // Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку” (15 березня 2019 року, м. Харків) – Харків. Національна академія Національної гвардії України, 2019. – С. 61 – 63.
 7. Козубцов І.М., Куцаєв В.В., Козубцова Л.М., Терещенко Т.П. Тлумачення терміну “кібернетична безпека” через призму кібернетики // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне видання]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. – С.219 – 221.
 8. Козубцов І.М., Куцаєв В.В., Козубцова Л.М., Терещенко Т.П. Кібернетичні атаки як механізм створення штучного глобального колапсу інформаційно-телекомунікаційних систем // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне видання]. – Київ: Нац. акад. СБУ, 2019. – С.221 – 223. / URL: http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/konf_04_04_2019.pdf
 9. Козубцов І.М., Козубцова Л.М. Система разнесенного дистанционного мониторинга частотной и помеховой обстановки коротковолнового диапазона // Информационные системы и технологии – 2019: [Электронный ресурс]: сборник материалов XXV Международной научно-технической конференции – Электрон. дан. – Н. Новгород: Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева, 2019. – С. 11 – 16. – 1 электрон. диск (CD-ROM): зв., цв., 12 см. – Систем. требования: ПК с процессором 486; ОЗУ 8 Мб,; операц/система Windows 95; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с экрана. – 200 экз.
 10. Козубцов І.М., Козубцова Л.М. Постановка завдання на розробку методики оцінки кібернетичної захищеності інформаційно-телекомунікаційної системи // Міжнародна науково-практична конференція «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи» (м. Одеса 12-13 вересня 2019 р.) Військова академія, 2019. – С. 228 – 229.
 11. Козубцов І.М., Козубцова Л.М., Терещенко Т.П., Куцаєв В.В. Глобальний колапс інформаційно-телекомунікаційних систем в наслідок порушення роботи сучасних інформаційних технологій у секторі безпеки і оборони // Міжнародна науково-практична конференція «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи» (м. Одеса 12-13 вересня 2019 р.) Військова академія, 2019. – С. 229 – 230.
 12. Козубцов І.М., Козубцова Л.М. Обґрунтування поняття глобального колапсу інформаційно-телекомунікаційних систем // «Проблеми теорії та практики інформаційного протиборства в умовах ведення гібридних війн» : науково-практична конференція (Житомир, 24 – 25 жовтня 2019 р.) : тези доповідей. Ж.: Житомирський військовий інституті імені С. П. Корольова, 2019. – С. 233 – 235.
 13. Черноног О.О., Жовтун А.А., Терещенко Т.П., Козубцов І.М. Вибір автомобільної платформи високої прохідності для підрозділів кібернетичної безпеки Збройних сил // Доповіді та тези доповідей XІІ Науково-практичної конференції „Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в операції Об’єднаних сил” 14 – 15 листопада 2019 р. К.: ВІТІ, 2019. – С. 258.
 14. Козубцов І.М., Козубцова Л.М., Терещенко Т.П. Про соціально-психолого-педагогічну проблему реабілітації учасників бойових дій // Міжнародна науково-практична конференція «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи» (м. Одеса 12-13 вересня 2019 р.). Одеса: Військова академія, 2019. – С. 317 – 318.

2018

 1. Козубцов І.М., Куцаєв В.В., Козубцова Л.М., Терещенко Т.П., Черноног О.О. Обговорення єдиного підходу до побудови методики оцінки кібернетичної захищеності ІТС організації // Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку” (14-15 березня 2018 року). – Харків. Національна академія Національної гвардії України, 2018. – С. 15 – 16. / URL: http://kinf.avv.gov.ua/since_files/Doc/tezNPK_2018.pdf
 2. Ягупов В.В., Козубцов И.Н., Козубцова Л.М. Постановка задания на разработку карт оценивания уровня развития методологической культуры соискателей ученой степени // Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XI Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 27-28 апреля 2018 г.: / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, Болгария, 2018. – Ч. 4. С. 119 – 122.
 3. Ягупов В.В., Козубцов И.Н., Козубцова Л.М. Моделирование условий обеспечения дистанционной формы научно-методического сопровождения соискателей ученой степени // XXIV Международная научно-техническая конференция «Информационные системы и технологии (ИСТ-2018)». Конференция посвящается 100-летию Нижегородской радиолаборатории (20 апреля 2018 г). – Нижний Новгород: Нижегородський государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, – 2018. – С. 696 – 702.
 4. Ягупов В.В., Козубцов И.Н., Козубцова Л.М. Построение траектории обучения в аспирантуре нацеленной на развития методологической культуры // Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Развитие образовательного пространства региональных вузов в системе координат приоритетных проектов РФ: лучшие практики»: сборник материалов (20-21 сентября 2018 г., Барнаул, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2018. С. 461–465. / URL: https://www.asu.ru/files/documents/00022807.pdf
 5. Козубцов І.М., Козубцова Л.М., Куцаєв В.В., Терещенко Т.П.Стратегічні напрямки анкетування спеціалістів інформаційної та кібернетичної безпеки для з’ясування рівня кібернетичної захищеності організації // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 30 березня 2018 р.) [Електронне видання]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2018. – С. 89 – 91.

2017

 1. Козубцов И.Н. Научное сопровождение адъюнктов в развитии их профессиональной готовности к научной и научно-педагогической деятельности в условиях научного рыска // Особистість в екстремальних умовах : матеріали VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 травня 2017 р., м. Львів. – Львів : ФОП Корпан Б. І., 2017. – 21 – 24 с. / URL: http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/3687/Збiрник.pdf?seque…
 2. Ягупов В.В., Козубцов И.Н., Крыжный А.Б., Козубцова Л.М. Прогнозирование коэффициента готовности адъюнктов к профессиональной деятельности с точки зрения их методологической культуры // XXIII Международная научно-техническая конференция «Информационные системы и технологии (ИСТ-2017)». Конференция посвящается 100-летию НГТУ – Нижегородского политехнического института (21 апреля 2017 г). – Нижний Новгород. Нижегородський государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, – 2017. – С. 696 – 702.
 3. Ягупов В.В., Козубцова Л.М., Козубцов І.М. Дистанційне навчання як тимчасова форма науково-методичного супроводу аспірантів (ад’юнктів) у забезпеченні мобільності // Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: збірник матеріалів І Всеукраїнської веб-конференції (м. Київ, 28 лютого 2017 року) / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України / [Ред. кол. : Петренко Л. М. та ін.]. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – С. 79 – 83. ISBN 978-617-7457-16-8. / URL: http://ivet-ua.science/publications/mk/694-zb-web-conference-2017
 4. Ягупов В.В., Козубцов И.Н. Порядок ознайомлення ад’юнктів зі складовими професійної діяльності в площині методологічної культури // Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 24-25 березня 2017 р. – Одеса: ОДУВС, 2017. – С. 16 – 18.
 5. Козубцов І.М. Методологічна культура офіцера-дослідника як основа рішень проблеми гуманітарного та соціального розвитку Збройних Сил України // Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" [Текст] / за заг. редакцією І.В. Толока. – К.: ВІКНУ, 2017. – С. 155 – 156. / URL: http://mil.univ.kiev.ua/files/239_2096458915.pdf
 6. Козубцов І.М., Куцаєв В.В., Терещенко Т.П., Ткач В.О., Радченко М.М. Досвід створення навчально-тренувального кіберполігону // Науково-практична конференція «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» (15-16 березня 2017 року, м. Харків). – Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2017. – С.20. / URL: http://kinf.avv.gov.ua/since_files/Doc/tezNPK_2017_1.pdf
 7. Куцаєв В.В., Терещенко Т.П., Козубцов І.М. Інформаційне протистояння в соціальних мережах // Науково-практична конференція «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» (Харків, 15-16 березня 2017 р.). – Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2017. – С.21 – 22.
 8. Козубцов І.М., Козубцова Л.М. Ідея побудови навчально-тренувальної комплексу підготовки спеціалістів інформаційної та кібернетичної безпеки на засадах комп’ютерної гри // Науково-практична конференція «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» (Харків, 15-16 березня 2017 р.). – Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2017. – С.22 – 24.
 9. Куцаєв В.В., Терещенко Т.П., Козубцов І.М. Спеціальне програмне забезпечення повиявленню шкідливого програмного контенту в інформаційно-телекомунікаційнихсистемах ЗС України // Доповіді та тези доповідей X Науково-практичної конференції „Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в АТО ” (Київ, 9 – 10 листопада 2017 р.) К.: ВІТІ, 2019. – С. 150.

2016

 1. Ткач В.О., Куцаєв В.В., Козубцов І.М., Терещенко Т.П. Система прогнозування поведінки підрозділів РВіА противника // ІХ науково-практична конференція “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в АТО” (Доповіді та тези доповідей) (Київ, 25 жовтня 2016 р.). К.: ВІТІ, 2016. С. 180 – 185. URL: / URL: http://www.viti.edu.ua/files/zbk/2016/c_2016.pdf
 2. Козубцов І.М. Методологічна культура, як особливий показник індивідуальної якості підготовки докторів філософії в ад’юнктурі // «Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки Ph.D. в ЄС». Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару, Київ 30 січня 2016 р. / за заг. ред. В.О. Радкевич; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. – К., 2016. – С. 23 – 30.
 3. Козубцов И.Н. Структура методики развития методологической культуры адъюнктов в контексте их профессиональной подготовки // Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников IXI Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 18-19 марта 2016 г.: / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, Болгария, 2016. – Ч. 3. – С. 117 – 121. ISBN 978-5-906888-03-7.
 4. Козубцов И.Н. Моделирование структуры методологической культуры адъюнктов // XX Международная научно-техническая конференция «Информационные системы и технологии (ИСТ-2016)». Конференция посвящается 80-летию РТФ – ФРК – ФИСТ – ИРИТ. (22 апреля 2016 г). – Нижний Новгород. Нижегородський государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2015. – С.394 – 395. ISBN 978-5-9902087-7-3
 5. Козубцов І.М. Зв'язок системи методик та педагогічних технологій з методикою розвитку методологічної субкультури ад’юнктів / І.М. Козубцов // Науково-практична конференція «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» (17-18 березня 2016 року, м. Харків). – Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2016. – С.33 – 35. / URL: http://kinf.avv.gov.ua/since_files/Doc/tezNPK_2016.pdf
 6. Козубцов И.Н. Модель методики развития методологической культуры аспирантов (адъюнктов) // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 26. / URL: http://e-koncept.ru/2016/46486.htm
 7. Козубцов И.Н. Наукова школа «Розвиток методологічної культури молодого вченого» // Забезпечення якості освітньої діяльності : стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (23.11.2016) / за заг. ред. Н.С. Брайковської, А.Д. Возненко, О.І. Стасюка. – К.: Редакційно-видавничий відділ Державного економіко-технологічного університету транспорту, 2016. – С. 79 – 80.
 8. Мараховський Л.Ф., Козубцов І.М. Про деякі закономірності в трансляції методологічної культури науковими керівниками в залежності від їх типології // Забезпечення якості освітньої діяльності : стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (23.11.2016) / за заг. ред. Н.С. Брайковської, А.Д. Возненко, О.І. Стасюка. – К.: Редакційно-видавничий відділ Державного економіко-технологічного університету транспорту, 2016. – С. 81 – 82. / URL: http://www.detut.edu.ua/sites/default/files/files/nayka/175_16_tezu_2016.pdf
 9. Козубцов И.Н. Подход к обеспечению мобильности аспирантов (адъюнктов) в неразрывном процессе развитии методологической культуры // Республиканский научно-методический интернет-семинар «Академическая мобильность: проблемы и перспективы» (19 сентября 2016 года, г. Минск) [Электронный ресурс]. Конференции и мероприятия: http://conference.bsu.by. / URL: http://conference.bsu.by/mod/forum/discuss.php?d=400
 10. Козубцов І.М., Козубцова Л.М., Живило Є.О., Куцаєв В.В. Про необхідність дослідження мотиваційної характеристики військовослужбовців при допуску їх до кібернетичного протистояння // Науково-практична конференція «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» (17-18 березня 2016 року, м. Харків). – Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2016. – С.35 – 36. / URL: http://kinf.avv.gov.ua/since_files/Doc/tezNPK_2016.pdf
Зарубіжні наукові видання

2024

 1. Kozubtsov I., Nesterov O. The Conceptual View of the Department of Combat use of Communication Units on the Creation of a Training Game Complex for Training Military Specialists on the Basis of Leadership IgMin Research - STEM A Multidisciplinary Open Access Journal. 2024; Volume 2. Issue 2. Рр 048-058. IgMin ID: igmin145; DOI: 10.61927/igmin145; / URL: https://www.igminresearch.com/articles/pdf/igmin145.pdf

2023

 1. Kozubtsov I, Bondarenko T, Tereshchenko T., Neshcheret I, Pushtarik A. Psychological classification of a person's personality according to the degree of integration into cyberspace // GESJ: Education Science and Psychology 2023. No.2(67). Рр. 45–51. ISSN 1512-1801. / URL: http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=3639.pdf&t=1
 2. Kozubtsov I., Tarshilova L. Pedagogical techniques and approaches to motivate graduate students to develop in the professional and methodological sphere of culture // GESJ: Education Sciences and Psychology. 2023. No.3(68). Pp. 71-78. / URL: http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=3670.pdf
 3. Kozubtsov I. Methods of Teaching Certain Academic Disciplines to Higher Education Students in Wartime Conditions // Journal of Biomedical Research & Environmental Sciences. 2023. Vol. 4. Issue. 11. pp. 1575-1581. doi: 10.37871/jbres1832, Article ID: JBRES1832 / URL: https://www.jelsciences.com/articles/jbres1832.pdf
 4. Kozubtsov I. Methodology of the Professional-Business Game for the Development of a Cadet Leader in Professional Training Courses (L-1B) of the Tactical Level of Military Education. IgMin Research - STEM A Multidisciplinary Open Access Journal. 2023. Volume 1 Issue 2, pp. 160-169. IgMin ID: igmin132; DOI: 10.61927/igmin132 / URL: http://www.igminresearch.com/articles/pdf/igmin132.pdf

2022

 1. Kozubtsov I., Silko O., Kozubtsova L. The use of a specialized computer game in practical classes in the speciality cybersecurity // Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ). 2022. Vol. 6(4). Pp. 1 – 7. ISSN 2587-4667.
 2. Таршилова Л.С., Козубцова Л.М., Козубцов И.Н. Методологическая культура как сложная социальная характеристика профессиональной деятельности // ГЭНЖ Образовательные науки и психология. 2022. No.1(62). С. 12 – 18. / URL: http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=3501.pdf&t=1
 3. Черноног О.О., Козубцова Л.М., Козубцов И.Н., Здолбицкая Н.В., Кошелюк В.А, Штаненко C.С. Показатели эффективности функционирования системы защиты информации и кибербезопасности объектов критической информационной инфраструктуры // Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ). 2022. Vol. 6(3). Pp. 13 – 24. ISSN 2587-4667. Scientific Cyber Security Association (SCSA). / URL: https://journal.scsa.ge/wp-content/uploads/2022/10/2performance-indicators-of-f…
 4. Хлапонин Ю.И., Лукянчук Ю.А, Козубцова Л.М., Козубцов И.Н. Игромания как фактор нарушения работниками объектов критической инфраструктуры личной и ведомственной кибербезопасности // Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ). 2022. Vol. 6(2). Pp.30 – 37. ISSN 2587-4667. Scientific Cyber Security Association (SCSA). / URL: https://journal.scsa.ge/wp-content/uploads/2022/07/5.gambling-as-a-factor-of-vi…
 5. Козубцова Л.М., Гуда О.В., Крадинова Т.А., Палагута А.М., Козубцов И.Н. Показатели и математические критерии оценивания эффективности функционирования системы защиты информации и кибербезопасности объекта критической информационной инфраструктуры // Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ). 2022. Vol. 6(1). Pp. 64 – 71. ISSN 2587-4667. Scientific Cyber Security Association (SCSA). / URL: https://journal.scsa.ge/wp-content/uploads/2022/03/7indicators-and-mathematical…
 6. Козубцов И.Н., Козубцова Л.М., Лищина В.А. Роль мотивационной характеристики в онтологии кибербезопасности // Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ). 2022. Vol. 6(1). Pp. 15 – 23. ISSN 2587-4667. Scientific Cyber Security Association (SCSA). / URL: https://journal.scsa.ge/wp-content/uploads/2022/03/2role-of-motivative-characte…