iruna

Кравчук Ірина Миколаївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Старший викладач

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Старший викладач

Доктор філософії, старший викладач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2011 році закінчила Луцький національний технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію магістра з банківської справи. (Диплом ВС No 41294867)
 У 2018 році вступила в аспірантуру Луцького національного технічного університету
 У 2019 році закінчила Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки здобула кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст за спеціальністю «Право», освітня програмв «Право» професійна кваліфікація «Юрист». (Диплом С19No 024748)

 З 2011р.- менеджер-консультант відділу продажів роздрібних продуктів ПАТ«ВТБ Банк»
 З 2012 р. – фахівець по залученню клієнтів регіонального центру в Волинській області ПАТ «Банк Руский стандарт»
 З вересня 2018 року старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
 З вересня 2021 року доктор філософії, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.
 З вересня 2023 року доктор філософії, старший викладач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

Структурна модернізація економіки, експортна конкурентноздатність економіки, монетарна політика та розвиток реального сектору модернізації економіки, інноваційне підприємництво, інновації.

Монографія

2022

 1. Вахович І.М., Кравчук І.М. Роль підприємництва у структурній
  модернізації економіки. Монографія – Луцьк: ВІП Луцького НТУ,
  2022. – 185 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14776

2019

 1. Салівончик І.М. Фінансові механізми структурної модернізації
  економіки: Монографія. (п. 1.1- 1.2) за ред. д.е.н., проф. І.М. Вахович. Луцьк: ІВВ
  Луцького НТУ, 2019. 203 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4831
Електронний посібник

2020

 1. Фінансова грамотність. [Дорош В.Ю., Чиж Н.М., Вахович І.М.,
  Кузьмак О.М., Талах В.І., Олександренко І.В., Ніколаєва А.М.,
  Забедюк М.С., Шейко Ю.О., Пиріг С.О., Кондіус І.С., Вахновська
  Н.А., Купира М.І., Салівончик І.М., Поліщук В.Г., Мостовенко Н.А.,
  Коробчук Т.І., Іщук Л.І.]: Електронне видання навчального
  призначення, 2020. Довідка №20-07 Протокол засідання науково-
  методичної ради Луцького НТУ № 3 від 20 листопада 2020 р.
Статті Scopus

2021

 1. Iryna Vakhovych, Baktygul Satyvaldieva, Almazbek Dooranov, Mykola Slynko, Oleksandr Marchenko, Iryna Salivonchyk., (2021). Smart Specialization of the Region as a Tool for Modernizing Innovative Development. Estudios de Economia Aplicada., 39 (5) / URL: https://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/issue/view/309
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Тягунова З.О., Кравчук І.М., Томах В.В. Українські стартапи на
  міжнародних ринках. Економіка та суспільство. 2023. № 49. / URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-5

2022

 1. Кравчук І.М. Вплив інноваційної діяльності на фінансову
  ефективність підприємства. Економічний форум. Наук. ж-л. – Луцьк:
  ВІП ЛНТУ, 2022. – №3. – 199 с. – С.172-178. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-3-22

2021

 1. Матвійчук Л.Ю., Кравчук І.М., Лепкий М.І. Розвиток готельного
  господарства в структурі туристичних дестинацій України.
  Економічний форум, №4, 2021. С. 54-61.. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-4-8

2020

 1. Салівончик І.М. Реформи міжнародного досвіду формування
  модернізації економіки післявоєнних країн на прикладі Німеччини, Японії, Італії.
  Галицький Економічний Вісник: Науковий журнал . – № 1 (62) 2020 – 192 с. –
  С.44-50. / URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.044
 2. Салівончик І.М. Структурна модернізація фінансової діяльності лісових
  підприємств. Підприємництво та торгівля. Зб. наук. праць. – Вип. 27.– Львів:
  Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020.– 82 с.–
  С.68-71. / URL: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-12
 3. Салівончик І.М. Структурна модернізація фінансової діяльності
  лісових підприємств. Підприємництво та торгівля. Зб. наук. праць. –
  Вип. 27.– Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного
  університету, 2020.– 82 с.– С.68-71. / URL: http://journals- lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi

2019

 1. Вахович І.М., Салівончик І.М. Теоретичні аспекти факторного впливу
  структурної модернізації економіки регіону. Економічний форум. Наук. ж-л. –
  Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2019. – №4. – 266 с. – С.60-66. / URL: https://doi.org/10.36910/6765-2308-8559-2019-4-10

2018

 1. Вахович І.М., Салівончик І.М. Структурно-методологічні дослідження
  модернізації економіки регіону. Економічні науки. Серія „Регіональна
  економіка”: зб. наук. праць. – Вип. 15 (59). – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018.
  С.40-49. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2018-15(59)-4
Зарубіжні наукові видання

2021

 1. Салівончик І.М. Інноваційне підприємництво як інструмент модернізації
  економіки. Evropský casopis ekonomiky a managementu. Наук. міжнар. екон. ж-л.
  – Чехія., 2021. – Том 7. Вип. 1. С. 42-47 / URL: /%2010.46340/eujem.2021.7.1.6