KraPalik

Кравчук Павло Ярославович

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2001 році закінчив машинобудівний факультет Луцького індустріального інституту за спеціальністю автомобілі та автомобільне господарство та у 2002 р. закінчив факультет перепідготовки спеціалістів Луцького державного технічного університету за спеціальністю економіка підприємства. З 2001 по 20004 рр. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва Луцького державного технічного університету.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка, організація та управління підприємствами».

У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки.

 

З 2004 року розпочав свою науково-педагогічну діяльність у в Луцькому державному технічному університеті на кафедрі теорії економіки та менеджменту на посаді асистента, а згодом старшим викладачем.

З 2006 року старший викладач кафедри теорії економіки та менеджменту Луцького державного технічного університету, з 2007 доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Луцького національного технічного університету.

З 2020 року по 2022 рік був заступником декана з партнерства факультету бізнесу та права Луцького національного технічного університету.

Відповідальний виконавець НДР «Система економічної безпеки  України в умовах глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації  0118U004469) (2018 – 2022 рр.)

Виконавець проєкту "Європейський консорціум інноваційних університетів для України", що фінансується Національним агентством академічних обмінів (NAWA), терміни реалізації якого з 1 січня 2023 по 31 грудня 2023.

Виконавець проєкту «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» / UTTERLY. CBHE 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Erasmus+ Key Action 2: Capacity Building in the Field of Higher Education. Термін виконання  проекту: 15.01.2021 р.-31.12.2023 р.

Виконавець проєкту "Платформа цифрової дипломатії та інклюзивних досліджень миру для молоді" за програмою фінансування Парнерства для співробітництва у сфері молоді, номер проекту 2021-1-ТК01-КА220-УОи-000028862, терміни реалізації якого з 28.02.2022 і закінчується 27.02.2024 року.

Виконавець проєкту «AccЕnt Project: Прискорення інноваційної  діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти», що фінансується органом європейського союзу Європейський інститут інновацій та технологій, терміни реалізації якого з 01.07.2022 до 30.06.2024.

Корпоративна безпека суб’єктів господарювання в умовах глобалізації світової економіки; міжнародна економіка.

Методичне забезпечення

2023

 1. Менеджмент за видами економічної діяльності : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 073 Менеджмент денної та заоч. форм навч. / уклад. П. Я. Кравчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2023. 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14903
 2. Міжнародні організації : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. П. Я. Кравчук. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14425
 3. Міжнародні організації : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. П. Я. Кравчук. Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2023. 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13081

2022

 1. Менеджмент за видами економічної діяльності : метод. вказівки до викон. курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 073 Менеджмент денної та заоч. форм навч. / уклад. П. Я. Кравчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14902
 2. Менеджмент за видами економічної діяльності : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 073 Менеджмент денної та заоч. форм навч. / уклад.: П. Я. Кравчук, Т. В. Божидарнік. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 172 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14901
 3. Міжнародні організації : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. П.Я. Кравчук. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2022. 76 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11913

2021

 1. Менеджмент за видами економічної діяльності : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 073 Менеджмент денної та заоч. форм навч. / уклад.: П. Я. Кравчук, Т. В. Божидарнік. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14976

2020

 1. Економічне обґрунтування технічних рішень та економіка підприємства : метод. рекомендації до викон. самостійної роботи для здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти вищої галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спец. 171 Електроніка, освітньо-професійної програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спец. 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, освітньо-професійної програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» денної та заоч. форм навч. / уклад.: П.Я. Кравчук, О.Я. Кравчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 24 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/2539
 2. Економічне обґрунтування технічних рішень та економіка підприємства : метод. рекомендації до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спец. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології освітньо-професійної програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спец. 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка освітньо-професійної програми «Міро- та наносистемна техніка», галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спец. 153 Міро- та наносистемна техніка освітньо-професійної програми «Технічне забезпечення безпеки», галузі знань 17 Електроніка та телекомунікацій спец. 171 Електроніка денної та заоч. форм навч. / уклад.: П.Я. Кравчук, О.Я. Кравчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/3801

2019

 1. Теорія та практика зовнішньої торгівлі : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної проограми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. П.Я. Кравчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 144 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1055
 2. Теорія та практика зовнішньої торгівлі : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. П. Я. Кравчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 24 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1056
 3. Теорія та практика зовнішньої торгівлі : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. П.Я. Кравчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 24 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1057
 4. Міжнародна економічна безпека : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. П.Я. Кравчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 112 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1523
 5. Міжнародна економічна безпека : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. П.Я. Кравчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 32 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1524
 6. Міжнародна економічна безпека : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. П.Я. Кравчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 16 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1525
 7. Країнознавсво : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. П. Я. Кравчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 44 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1054
 8. Країнознавство : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. П.Я. Кравчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1053
 9. Країнознавсво : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. П.Я. Кравчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 100 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1052
Монографія

2020

 1. Міжнародна економічна безпека України: теорія, методологія, практика : колективна монографія / за наук. ред. доц. Кравчука П.Я. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. – 212 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0…

2018

 1. Транснаціоналізація світової економіки. Колективна монографія / О.В.Баула, Т.М. Вісина, В.В. Вісин [та ін.] – Луцьк: Вежа Друк, 2018. – 236 с. Особистий внесок 41ст.: Розділ 4. Стратегічні напрями удосконалення інвестиційної полiтики України загалом та Волині щодо залучення прямих іноземних інвестицій ТНК в умовах динамізму світової економіки (С.118-159). / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4765
Навчальний посібник

2022

 1. Міжнародні економічні відносини та світова політика. Частина 1: Навчальний посібник / Лютак О.М., Баула О.В., Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Корольчук Л.В., Кравчук П.Я., Урбан О.А., Полянська Т.О. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2022. 324 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13380

2016

 1. Європейська та євроатлантична інтеграція. Навчальний посібник/ Баула О.В., Божидарнік Т.В., Вісина Т.М., Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Кравчук О.Я., Кравчук П.Я., Корольчук Л.В., Лютак О.М., Никитюк Т.Л., Савош Л.В., Урбан О.А.– Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2016. – 328с. Рекомендовано Вченою радою Луцького НТУ як навчальний посібник (протокол №6 від 24.05.2016р.)
Статті Scopus

2023

 1. Kryvovyazyuk I., Britchenko I., Smerichevskyi S., Kovalska L., Dorosh V., Kravchuk P. Digital Transformation and Innovation in Business: the Impact of Strategic Alliances and Their Success Factors. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 2023, 32 (1), pp. 3 -17. / URL: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2023/2023-1/01_Kryvovyazyuk.pdf

2021

 1. Liutak, О., Baula, О., Poruchnyk А., Stoliarchuk Ya., Kravchuk, P., Kostynets Iu. The Development Of Renewable Energy In The Context Of Formation Of Innovative Economy And Energy Independence As The Geopolitical Priorities Of The State. Conf. Series: Earth and Environmental Science 628 (2021) 012012. doi:10.1088/1755-1315/628/1/012012 / URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/628/1/012012/pdf

2019

 1. Kryvovyazyuk I., Kovalska I., Gudz P., Kovalchuk O., Pavliuk L., Kravchuk P., Okseniuk K., Baula O., Oleksandrenko I. Entrepreneurial initiative as a factor for thw development of the innovation activity o country enterpises. Academy of Entrepreneurship Journal. 2019. Olume25, Issue 3, 1-8. / URL: https://www.abacademies.org/articles/Entrepreneurial-initiative-as-a-factor-for…
Статті Web of Science

2023

 1. Artyushok K., Verstiak A., Kravchuk P., Dorofyeyev O., Polova O., Kapelista I. Institutional Security in Relations of Ownership of Natural Resources: State Environmental and Economic Policy and Decentralization. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 6(53), pp. 376-391. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.53.2023.4233 / URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4233/3994
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Фесіна Ю.Г., Кравчук П.Я. Креативний потенціал
  аграрного підприємства. Економічні науки: збірник наукових
  праць Луцького національного технічного університету.
  Серія “Регіональна економіка”. Випуск 19 (75). Редкол.: відп.
  ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. Луцьк : ВІП ЛНТУ,
  2022. С. 256-264. / URL: http://e-region.lutsk- ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/issue/view/5/6

2021

 1. Савош Л.В., Павлюк Л.В., Кравчук П.Я. Економіко-
  математичне моделювання залежності соціально-економічної
  сфери України від зовнішньо-економічних чиників
  // Економічний форум. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2021. – №4. – С.34-
  43 / URL: http://e- forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/12/1 7

2020

 1. Дзюбинський А.В., Пахолюк О.В., Кравчук П.Я. Транзитний потенціал Волині при здійсненні митно-логістичних операцій. Збірник наукових праць. Економічні науки. Серія: регіональна економіка. . Випуск 17 (67). 2020с С. 73-82 / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/57/57

2019

 1. Кравчук П.Я., Кравчук О.Я., Шегинський О.В. Реалізація національних інтересів як передумова забезпечення безпеки держави в умовах глобалізації світової економіки. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». Збірник наукових праць. Луцький НТУ. Луцьк, 2019. Випуск 16 (64). 176 с. С 66-74 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0…
 2. Кравчук П.Я., Ярошик В.М. Фінансова глобалізація: зміст, основні наслідки та загрози. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». Збірник наукових праць. Луцький НТУ. Луцьк, 2019. Випуск 16 (64). 176 с. С 74-82 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0…
 3. Лютак О.М., Баула О.В., Кравчук П.Я. Геополітичні пріоритети та організаційно-економічне обґрунтування використання відновлювальних джерел енергії в Україні та світі. «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи» : [матеріали XVIІІ міжнародного наукового семінару] / за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка. К.: Національна академія управління, 2019. С. 16-21. / URL: https://eprints.kname.edu.ua/61840/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA…

2018

 1. Кравчук П.Я Вибір показників якості для дослідження конкурентоспроможності промислової продукції / П.Я.Кравчук, І.В. Масєчко, О.В.Шегинський // Товарознавчий вісник. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету.– Випуск 11 – Луцьк, 2018. – 210 с. (С. 160-169). / URL: http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/59
 2. Кравчук П.Я Глобальна продовольча проблема: эволюція теоретичних підходів / Д. С. Олійничук, Т. М. Вісина, П.Я. Кравчук // Економічні науки. Серія “Економічна теорія та економічна історія”: Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету.– Випуск 15 (60) – Луцьк, 2018. – 217 с. (С. 70-80).
Тези доповідей

2023

 1. Кравчук П.Я., Дзюбинський А.В. Теорії міжнародної торгівлі. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2023. 90 с. С. 55-57. / URL: https://drive.google.com/file/d/1a4D2jJfYlPnPq_jxf_RTGhZWLcQM6_ZQ/view
 2. Кравчук П.Я., Кравчук О.В. Право міжнародних організацій. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2023. 90 с. С57-59. / URL: https://drive.google.com/file/d/1a4D2jJfYlPnPq_jxf_RTGhZWLcQM6_ZQ/view
 3. Кравчук П.Я., Пододворний О.Б. Передумови виникнення поняття економічна безпека. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2023. 90 с. С 59-62. / URL: https://drive.google.com/file/d/1a4D2jJfYlPnPq_jxf_RTGhZWLcQM6_ZQ/view
 4. Кравчук П.Я., Шегинський О.В. Критерії виділення підсистем у світовому господарстві. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2023. 90 с. С. 62-64 / URL: https://drive.google.com/file/d/1a4D2jJfYlPnPq_jxf_RTGhZWLcQM6_ZQ/view
 5. Кушнір А. О. Економічні наслідки війни в Україні. Матеріали ІІІ студентського наукового семінару «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття». Луцьк: ЛНТУ, 2023. 168 с. С. 87-91 / URL: https://drive.google.com/file/d/1VczJc-ZVvSLcZPboRX05Vnb62uCu3XyI/view
 6. Заболотна В. Міжнародні організації і війна в Україні. Матеріали ІІІ студентського наукового семінару «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття». Луцьк: ЛНТУ, 2023. 168 с. С. 54-57
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1VczJc-ZVvSLcZPboRX05Vnb62uCu3XyI/view
 7. Вакулік Н. Етапи формування спільної торговельної політики ЄС. Матеріали ІІІ студентського наукового семінару «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття». Луцьк: ЛНТУ, 2023. 168 с. С. 32-36 / URL: https://drive.google.com/file/d/1VczJc-ZVvSLcZPboRX05Vnb62uCu3XyI/view
 8. Адамович Н.А. Інтеграційний вимір європейського фінансового простору. Матеріали ІІІ студентського наукового семінару «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття». Луцьк: ЛНТУ, 2023. 168 с. С. 9-11 / URL: https://drive.google.com/file/d/1VczJc-ZVvSLcZPboRX05Vnb62uCu3XyI/view

2022

 1. Кравчук П.Я., Кравчук О.Я., Дзюбинський А.В. Особливості невербальних методів ведення переговорів. Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (20 травня 2022 р., м. Луцьк). Луцьк: Луцький НТУ, 2022. 123 с. (С. 59-62). / URL: https://drive.google.com/file/d/1pBap93utO9awDQHXIUyi0Ef_m5PXP0DI/view?usp=shar…
 2. Кравчук П.Я., Кравчук О.Я., Шегинський О.В. Закономірності країнознавства. Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (20 травня 2022 р., м. Луцьк). Луцьк: Луцький НТУ, 2022. 123 с. (С. 62-64). / URL: https://drive.google.com/file/d/1pBap93utO9awDQHXIUyi0Ef_m5PXP0DI/view?usp=shar…
 3. Шегинський М.О., Кравчук П.Я. Аналіз основних методів визначення митної вартості. Якість та безпечність товарів: [матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (13 травня 2022 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Ткачук. Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2022. 216 с. С. 203-205 / URL: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14930/1/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82…

2021

 1. Кравчук П.Я. Шегинський М.О. Аналіз факторів, що впливають на формування споживчої оцінки якості продукції, праці та послуг. Якість та безпечність товарів [матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, Луцьк - 2021 рік] / за наук. ред. д.т.н., проф. Л.І. Байдакової. ЛНТУ. Луцьк: ІВВ Луцький НТУ, 2021. С. 84-85.
 2. Кравчук П.Я., Власюк К.С. Правове регулювання інфвестиційної діяльності в Україні. Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигмв міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (14 травня 2021 р.). 2021. С. 83-87. / URL: https://drive.google.com/file/d/1zbtoBkqJcACQTnNLI6NN_qzLQv5cce15/view?usp=shar…
 3. Кравчук П.Я., Аксьонова О.С. Елементи інвестиційного середовища країни. Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигмв міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (14 травня 2021 р.). 2021. С. 73-76. / URL: https://drive.google.com/file/d/1zbtoBkqJcACQTnNLI6NN_qzLQv5cce15/view?usp=shar…

2020

 1. Кравчук П.Я., Кравчук О.Я., Шегинський О.В. Методологія країнознавчих досліджень. Тези Х Міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк: Редакційно-інформаційний відділ Луцького НТУ, 2020. С.69-71.

2019

 1. Кравчук П.Я., Проноза К. Позитиви та негативи впливу глобалізації на національні інтереси держави. Тези ІХ Міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк: Редакційно-інформаційний відділ Луцького НТУ, 2019. С. 82-84. / URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/24660/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%8…
 2. Кравчук П.Я., Леонець А. Вплив глобалізації на розвиток світового фінансового ринку. Тези ІХ Міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк: Редакційно-інформаційний відділ Луцького НТУ, 2019. С. 55-58. / URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/24660/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%8…
 3. Кравчук П.Я., Кравчук О.Я., Шегинський О.В. Вплив глобалізації на забезпечення економічної безпеки країни. Тези ІХ Міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк: Редакційно-інформаційний відділ Луцького НТУ, 2019. С. 51-53. / URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/24660/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%8…
 4. Лютак О.М., Баула О.В., Кравчук П.Я. Геополітичні пріоритети та організаційно-економічне обґрунтування використання відновлювальних джерел енергії в Україні та світі. «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи» : [матеріали XVIІІ міжнародного наукового семінару] / за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка. К.: Національна академія управління, 2019. С. 16-21. / URL: https://eprints.kname.edu.ua/61840/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA…
Зарубіжні наукові видання

2021

 1. 1. Kravchuk P., Kravchuk O., Sheginskyj O., Pododvornyi O. European Integration of Ukraine and Its Foreign Economic Security // Interaction of society and science: prospects and problems. Abstracts of XXII International Scientific and Practical Conference. London, England. 2021. Pp. 82-85. https://isg-konf.com/uk/interaction-of-society-and-science-prospects-and-problems-ua/ / URL: https://isg-konf.com/uk/interaction-of-society-and-science-prospects-and-proble…