n.kutsai@lntu.edu.ua

Куцай Наталія Сергіївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Я, Куцай Наталія Сергіївна, народилася 30 січня 1979 року в м. Луцьку, у сім’ї службовців. Громадянка України.

З 1986 року навчалася у середній ЗОШ №19 м. Луцька і у 1996 році отримала атестат про повну загальну середню освіту (атестат АВ №001405 від 21.06.1996 р.).

Під час роботи у Луцькому технічному національному університеті була нагороджена грамотами, відмічена подяками.

Ні я, ні мої близькі родичі до кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягались, під судом та слідством не перебували. 

Зареєстрована та проживаю за адресою: 43024, Волинська область, місто Луцьк, пр. Молоді, 11, кв. 89.

У 2001 році отримала диплом про повну вищу освіту (диплом ВС №15054915 від 30.06.2001 р.) по завершенню навчання у Луцькому державному технічному університеті за спеціальністю «Економіка підприємства».

З 11 березня 2003 року по 19 липня 2005 року працювала провідним спеціалістом відділу цінової та конкурентної політики головного управління економіки Волинської обласної державної адміністрації. З 20 липня 2005 року призначена на посаду головного спеціаліст відділу фінансово-кредитних відносин та ціноутворення, як така, що успішно пройшла стажування. У листопаді 2007 року звільнена у зв’язку  із вступом до аспірантури Луцького державного технічного університету.

З 15 листопада 2007 року зарахована до аспірантури з відривом від виробництва. У вересні 2009 року призначена асистентом кафедри економіки та підприємництва, менеджменту та маркетингу, за сумісництвом (01.09.2009 р. – 30.06.2010 р.).

У червні 2010 року у спеціалізованій вченій раді К 32.075.03 в Луцькому національному технічному  університеті захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-економічний механізм становлення інноваційного потенціалу регіону», в результаті чого присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (диплом кандидата наук ДК №062126, виданий на підставі рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 06.10.2010 р., протокол №69-06/6).

З 08.06.2010 р. по 31.08.2010 р. року переведена на штатну посаду старшого викладача кафедри менеджменту та маркетингу. З 01.09.2010 року призначена на посаду старшого викладача кафедри менеджменту та маркетингу за контрактом на сім років по 31.08.2017 р. У вересні 2012 року переведена на посаду доцента кафедри менеджменту та маркетингу на умовах раніше укладеного контракту.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 31.10.2014 р., протокол №7/02-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та маркетингу (атестат доцента 12ДЦ №040105)

Стаж роботи в Луцькому національному технічному університеті становить     понад 14 років.

1. Навчання з курсу за проєктом «Розкриття потенціалу локальності задля розвитку соціального підприємництва у сільській місцевості на Волині» (2021 р.).

2. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи № д/р: 0117U004762 «Управління інноваційним розвитком регіонів та підприємств» (з 2017 – 2020 рр.)

3. Виконавець проекту: Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання / UTTERLY. CBHE 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Erasmus+ Key Action 2: Capacity Building in the Field of Higher Education. Термін виконання проекту: 15.01.2021-14.01.2023.

Управління інноваційним розвитком, регіональна економіка, державне та регіональне управління, менеджмент підприємств, конфліктологія та ведення переговорів, цифровізація в інноваційному менеджменті

Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. 1.Куцай Н.С. Роль інноваційного співробітника в розвитку новітніх процесів організації. Журнал « Наукові інновації та передові технології» № 5(19) 2023. (Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). 2023. С. 73-83. / URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/4595.
  2. Куцай Н. С. Цифрові навички менеджерів як важлива умова розвитку економіки майбутнього. Економічні науки : зб. наук. пр. Серія «Регіональна економіка». Випуск 20(76). Луцьк : ЛНТУ, 2023. С. 107–116. / URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/4595.

2022

 1. 1. Куцай Н. С. Особливості прийняття управлінських рішень в конфліктних ситуаціях. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». №19 (75). Луцьк: ВПІ Луцький НТУ, 2022. С. 152-162. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/134.
  2. Куцай Н. С. Державна політика як інструмент інноваційного розвитку Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». №19 (75). Луцьк: ВПІ Луцький НТУ, 2022. С. 163-173. / URL: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%B9+%D0%9D.+%D0%A1.+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%8F%D0%BA+%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83+%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%3A+%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C+%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F+%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB.+%E2%84%9619+%2875%29.+%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%3A+%D0%92%D0%9F%D0%86+%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%A2%D0%A3%2C+2022.+%D0%A1.+163-173. / URL: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%…

2021

 1. 1. Куцай Н.С. Управління конфліктами на підприємстві. Зб. наук. пр. «Економічні науки». Серія «Регіональна економіка». Випуск 18 (71) . Луцьк : Луцький НТУ, 2021. С. 101-111. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/97.
  2. Ruslana Sodoma, Tetiana Shmatkovska, Mykola Dziamulych, Nataliia Vavdiiuk, Nataliia Kutsai, Vadym Polishchuk. Economic efficiency of the land resource management by agricultural producers in the system of their non– current assets analysis: a case study of the agricultural sector of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 21, Issue 2, 2021. pp. 577-589. PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952. (Scopus). (Аналіз економічної ефективності управління земельними ресурсами сільськогосподарськими товаровиробниками в системі їх необоротних активів: приклад аграрного сектору України. Серія наукових праць Менеджмент, економічна інженерія в сільському господарстві та сільському розвитку). / URL: https://sciendo.com/article/10.15544/mts.2021.47
  3. Куцай Н.С., Демчук В.О. Сутність, задачі та етапи управління фінансовим станом підприємства.. Modern Economics : електронне фахове видання з економічних наук. – №25 (2021). – Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет, 2021. С. 92-97. / URL: https://modecon.mnau.edu.ua/the-%D0%B5ssence-tasks-and-stages/. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/97

2020

 1. Куцай Н. С., Дубицький О. С., Оніщук В. П. Особливості розробки бізнес планування створення нового автосалону автомобілів з пробігом в Україні. Економічний простір : Збірник наукових праць. №155. Дніпро : ПДАБА, 2020. с. 25-29. / URL : http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/518 / URL: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/518

2019

 1. 1. Куцай Н.С. Особливості формування програми інноваційного розвитку регіону. Зб. наук. пр. «Економічні науки». – Серія «Регіональна економіка». – Випуск 16 (63). Луцьк : Луцький НТУ, 2019. С. 71–80. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/39
  2. Куцай Н.С., Семенюк І.В. Фактори впливу та тенденції інноваційного розвитку АПК. Зб. наук. пр. «Економічні науки». – Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 16 (62). Луцьк : Луцький НТУ, 2019. С. 84–93. / https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%97%D0%B1.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BF%D1%80._%D0%95%D0%9C_2019.pdf / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/39
Зарубіжні наукові видання

2021

 1. Sodoma, R., Shmatkovska, T., Dziamulych, M., Vavdiiuk, N., Kutsai, N., & Polishchuk, V. (2021). Economic efficiency of the land resource management and agricultural land-use by agricultural producers. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43(4), 524–535. / URL: https://doi.org/10.15544/mts.2021.47 / URL: https://doi.org/10.15544/mts.2021.47