Сергій Куцик

Куцик Сергій Леонідович

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра прикладної математики та механіки

Асистент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра прикладної математики та механіки

Асистент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2009 році в Луцькому національному технічному університеті отримав диплом бакалавра за напрямом підготовки «Інженерна механіка».

У 2010 році в Луцькому національному технічному університеті отримав диплом магістра за спеціальністю «Обладнання для обробки металів тиском».

З жовтня 2008 р. по вересень 2011 р. – працював на посаді лаборанта кафедри матеріалознавства в Луцькому національному технічному університеті.

З 2012 р. по 2016 р. – працював на посаді асистента кафедри технічної механіки Луцького національного технічного університету.

З 2016 р. по 2023 р. – працював на посаді завідувача лабораторією кафедри матеріалознавства Луцького національного технічного університету.

З вересня 2023 р. – займаю посаду асистента кафедри прикладної математики та механіки ЛНТУ.

https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/757439/ 

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

Подвійно періодичні системи тонких неоднорідностей в анізотропному середовищі;

Регуляризовані інтегральні рівняння подвійно періодичних задач магнітоелектропружності;

Концентрація напружень та ефективні механічні характеристики пластинок з подвійно періодичними системами підкріплених отворів.

Методичне забезпечення

2024

 1. Методичні вказівки до теми: "Механіка руйнування матеріалів із тріщинами" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія та здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 113 Прикладна математика.

 2. Методичні вказівки до теми: "Чистий зсув та кручення" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 131 Прикладна механіка та здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 113 Прикладна математика.

2018

 1. Основи зварювального виробництва: конспект лекцій для студентів спеціальності 132- «Матеріалознавство» денної та заочної форм навчання / М.Д. Мельничук, С.Л. Куцик // Текст дан. – Луцьк., 2018. 148 с.
Статті Scopus

2021

 1. Thermo-Mechanical Properties of Perlite Composite / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_33

2014

 1. Doubly periodic cracks in the anisotropic medium with the account of contact of their faces / URL: https://doi.org/10.2478/ama-2014-0029

2013

 1. Doubly periodic sets of thin branched inclusions in the elastic medium: Stress concentration and effective properties / URL: https://doi.org/10.2478/ama-2013-0009
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ МЕТАМАТЕРІАЛІВ Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». Луцьк, 2023, №76 / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky

2012

 1. Сулим Г., Пастернак Я., Куцик С. Концентрація напружень та ефективні механічні характеристики пластинок із подвійно періодичними системами підкріплених отворів. // Вісник ТНТУ. – 2012. – Том 67. – № 3. – С. 7–16. / URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2374
Тези доповідей

2024

 1. Х Міжнародна конференція АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ Куцик С.Л., Мікуліч О.А., Фещук Ю.П., Фещук М.Ю. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТУ АНІЗОТРОПІЇ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ 3D-ДРУКУ

2013

 1. XXIII-ї відкрита науково-технічної конференція молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України КМН-2013 Львів 23–25 жовтня 2013 р.
  Пастернак Я.М., Куцик С.Л. (Луцький національний технічний університет) Подвійно періодичні системи тонких гіллястих неоднорідностей в анізотропному середовищі
 2. РЕГУЛЯРИЗОВАНІ ІНТЕГРАЛЬНІ РІВНЯННЯ ПОДВІЙНО ПЕРІОДИЧНИХ ЗАДАЧ МАГНІТОЕЛЕКТРОПРУЖНОСТІ
  Міжнародна наукова конференції «Сучасні проблеми механіки та математики», 2013 м.Львів