nadiia

Куць Надія Григорівна

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

КУЦЬ НАДІЯ ГРИГОРІВНА

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій ЛНТУ
Гранд-Доктор філософії в області інформаційних технологій (енергетика),
Україна, 43018, м. Луцьк,
вул. Львівська, 75
E-mail: kuts.nadia86@gmail.com
+38 (0332) 74-61-45

Написати повідомлення
Написати повідомлення

1989р. - 1995р – навчання в Луцькому індустріальному інституті (нині Луцький НТУ) за
спеціальністю «Автомобілі і автомобільне господарство», кваліфікація: інженер-механік диплом
КМ No900304.
1995р. – 1999р. – аспірантка заочної форми навчання за спеціальністю «Автомобілі і трактори»
Луцького державного технічного університету (нині Луцький НТУ).
1999р. -- захист дисертації: «Поліпшення паливної економічності та зменшення шкідливих
викидів автомобілів раціональним вибором способу регулювання потужності бензинових
двигунів», в транспортному університеті м. Києва. Кандидат технічних наук зі спеціальності
05.22.02-автомобілі та трактори, , ДКNo004480, виданий 13.10.1999 р.
2003 р. – доцент кафедри автомобілів, атестат ДЦNo008553.
2007р. – 2010р. – докторантка Національного університету «Львівська політехніка» м. Львів
Докторською дисертацією на тему «Синтез оптимальних швидкісних характеристик автомобіля
засобами програмованого вмикання-вимикання робочих циклів в тепловому двигуні».
2015р. – захист науково-дослідного проекту «Розробка молекулярно-кінетичної теорії і
підвищення ефективності роботи енергетичних комплексів на транспорті з застосуванням
теплових насосів» в Міжнародному науковому об’єднанні «МАИТ», м. Мінськ, Республіка
Білорусь. Диплом: ПДД 02/15 від 19.08.2015 р..Гранд-доктор філософії в галузі 
інформаційних технологій (енергетика) Grand PhD

2016р.-2017р – підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і
спеціалістів. Інститут економіки бізнесу на транспорті, Національний транспортний університет,
м. Київ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ТУ No020709 15000261-17 , 2017 року.
05.2021—08.2021 -- підвищення кваліфікації ПП «ТРАНС-21» Сертифікат про підвищення
кваліфікації No001

04.11.2023--10.12.2023 -- міжнародне стажування "Фандрейзинг та організація проектної діяльності в закладах освіти: європейський досвід" Польща-Україна. Сертифікат №SZFL-002887

 1995р – кваліфікація: інженер-механік диплом КМ No900304.

1999р -- Кандидат технічних наук зі спеціальності
05.22.02-автомобілі та трактори, , ДКNo004480, виданий 13.10.1999 р.

2003 р. – доцент кафедри автомобілів, атестат ДЦNo008553.

– 1999 р. - 2003 р. – старший викладач, кафедри автомобілів Луцького державного технічного
університету
– 2003 р. – 2007р.. – доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького
національного технічного університету
-- 2004-2007 рр. координатор по Болонському процесу між МОН і Луцьким державним технічним
університетом з мето забезпечення проведення педагогічного експерименту щодо
впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
-- 2007р. – 2010р. – докторантка Національного університету «Львівська політехніка» м. Львів
– 2003 р. – по теперішній час. – доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького
національного технічного університету

1. Науково-дослідний проект „Розробка методів ефективного використання альтернативних
моторних палив в транспортних засобах” (остаточний) No д/р.0116U001948 Шифр 27-16К
Керівник НДР д.т.н., проф. В.І. Захарчук, відповідальний виконавець к.т.н., доцент Н.Г. Куць,
к.т.н., виконавці: доцент О.В. Захарчук , к.т.н., доцент М.М. Скалига, к.т.н., доцент В.В. Швабюк,
аспірант М.І. Захарчук Початок роботи 1.03.2016 р.до 30.12.2018 р.
2. Науково-дослідна робота Аналіз пасажиропотоків на тролейбусних маршрутах м.Луцька
«Розрахунок коефіцієнта співвідношення безоплатних та платних пасажирів».  Замовник: Луцька міська рада No64 від 07.12.18р., виконавець Куць Н.Г., к.т.н., доцент каф. АТТ, Луцький НТУ.
3. Науково-дослідний проект «Розробка методів ефективного використання газових
вуглеводневих моторних палив на транспортних засобах в умовах експлуатації» Керівник НДР
д.т.н., проф. В.І. Захарчук, відповідальний виконавець к.т.н., доцент М.М. Скалига Н.Г.
виконавці: Куць, к.т.н., доцент О.В. Захарчук, к.т.н., аспірант М.І. Захарчук на _2020-2023_рр.
4. Керівництво науковою роботою бакалаврів, магістрів.
5. Керівництво практикою студентів, куратор-тьютор.
6. Науковий керівник аспіранта по дисертаційній роботі «Підвищення зносостійкості роботи
обертових деталей машин вибором раціонального методу їх обробки»
7. 2014р. –2020р. -- Відповідальний секретар методичної роботи на кафедрі.

8. 2004-2007 рр -- координатор по Болонському процесу між МОН і Луцьким державним технічним

університетом з метою забезпечення проведення "Педагогічного експерименту щодо

впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу"

1. Куць Н.Г., Гречихін Л.І., Нарушевич Г.А. Роторний двигун внутрішнього згорання ПАТЕНТ
на корисну модель No68168 – зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні
моделі 12. 13. 2012 .
2. Куць Н.Г., Гречихін Л.І., Нарушевич Г.А. Спосіб роботи роторного двигуна внутрішнього
згорання – ПАТЕНТ на корисну модель No84819 – зареєстровано в Державному реєстрі патентів
України на корисні моделі 11. 11. 2013 . .
3. Куць Н.Г., Гречихін Л.І., Нарушевич Г.А. Спосіб роботи бортового енергоблока транспортного
засобу ПАТЕНТ на корисну модель No99457 – зареєстровано в Державному реєстрі патентів
України на корисні моделі 10. 06. 2015 .
4. Куць Н.Г., Гречихін Л.І., Нарушевич Г.А. Перетворювач теплової енергії в електричну.
ПАТЕНТ на корисну модель No100660 – зареєстровано в Державному реєстрі патентів України
на корисні моделі 10. 08. 2015.

1. Дослідження підвищення ефективності роботи енергетичних комплексів на транспорті з
використанням теплових насосів на основі молекулярно-кінетичної теорії.
2. Розробка механізмів ефективного використання альтернативних моторних палив та
альтернативних джерел енергії в автомобільній техніці та ДВЗ.
3. Підвищення зносостійкості роботи обертових деталей машин сільськогосподарської техніки та
автотехніки.