myroslava_kupyra

Купира Мирослава Іванівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Доцент

Кандидат економічних наук

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Заступник декана факультету бізнесу та права з досліджень

провідний фахівець відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 15 травня  в місті Любомль Волинської області, Україна. Упродовж навчання в школі (1997-2008 р.) брала активну участь у шкільних та районних  олімпіадах з фізики, хімії, математики, географії та правознавства. Призер обласного турніру з географії. Навчання в школі закінчила на відмінно. З 2008 по 2013 рік навчання у Луцькому національному технічному університеті за спеціальністю «Фінанси і кредит». Рішенням ДЕК від 27 червня 2013 року кваліфікація магістр з фінансів і кредиту (диплом з відзнакою ВС № 45707792). За результатами навчання нагороджена численними грамотами та подяками. Нагороджена Дипломом ІІІ ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Фінанси, грошовий обіг і кредит" (07.03.2013 р. НУДПС України м. Ірпінь).

Диплом І ступеня в конкурсі наукових робіт серед молодих учених з проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного співробітництва (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього», м. Львів, 2017 р.).

Стипендіат Кабінету Міністрів України (2020 – 2022 р.).

Нагороди:

1. Подяка Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (2019 р) за активну участь у підготовці та проведені ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Державні фінанси».

2. Почесні грамоти та подяки Луцького НТУ (2013-2022 р.)

3. Почесна грамота Волинської обласної ради (2019 р.).

4. Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації (2021 рік).

Вища, кандидат економічних наук, доцент

У 2013 році закінчила Луцький національний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Фінанси і кредит». Рішенням ДЕК від 27 червня 2013 року присвоєно кваліфікацію магістр з фінансів і кредиту (диплом з відзнакою ВС № 45707792).  З 01.09.2013 по 28.09.2017 р. навчання в аспірантурі Луцького національного технічного університету.

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Doctor of Philosophy за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Регіональний вимір бюджетного регулювання депресивних територій в системі соціально-економічної безпеки» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ (ДК № 045028 від 12.12.2017 р.).

У 2020 році присвоєне вчене звання доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування (атестат доцента АД № 005005 від 24.09.2020 р.).

З вересня 2014 року – асистент кафедри фінансів Луцького НТУ.

З вересня 2017 року і по лютий 2020 року – старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Луцького національного технічного університету.   Секретар Вченої ради та навчально-методичної ради факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права Луцького НТУ (01.09.2020-01.01.2021 р.).  

Лютий 2020 – лютий 2021 р. доцент кафедри менеджменту освіти Волинського ІППО.  

З лютого 2020 року по сьогодні – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, помічник ректора (2020-2021) Луцького НТУ.

З жовтня 2021 року провідний фахівець відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації ЛНТУ.

З вересня 2022 заступник декана факультету бізнесу та права з досліджень ЛНТУ.

Член спеціалізованої вченої ради Д 32.075.03, ЛНТУ (з 2022 року)

Член робочої групи технологічних аудитів  (Наказ ЛНТУ № 18/01-08 від 29.09.2022 р.).

Заступник головного редактора Студентський науковий вісник: науковий збірник (з 2023 р.) (ЛНТУ)

1. Член проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» Американської Ради з міжнародної освіти за підтримки Посольства США в Україні, МОН України та НАЗЯВО з вересня 2021 р.

2. Виконавець проєкту ЄС Erasmus+KA2 CBHE "Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання"/University teachers` certification centres: innovative approach to promotion teaching excellence (UTTERLY) (01.04.2023-31.10.2023).

3. Виконавець міжнародного проекту "AccEnt Project: Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти" (01.07.2022 до 30.06.2024р.)

 

Науково-дослідна робота
1. Виконавець науково-дослідної роботи кафедри (в межах робочого часу) на тему: «Формування фінансової архітектури
України в контексті сталого розвитку» ((No д/р: 0118U004476, 2018–2022 рр.).
2. Відповідальний виконавець НДР (в межах робочого часу) «Фінансово-інвестиційні механізми поствоєнної інноваційної
трансформації України», No д/р: 0123U101522 (Протокол No 7 від 08.02.2023 р.).
Виконання досліджень на замовлення:
Виконання науково-технічної послуги - розробка “Програми забезпечення фінансової стійкості ТОВ “Профі-Фарб”
Договір No 12-06/21

Асиметрії фінансового забезпечення розвитку регіонів , синергія фінансової архітектури, дифузія бюджетної децентралізації, імперативи модернізації економіки, страхування, фінансова безпека підприємницьких структур, соціально-економічна безпека