y.lapchenko@lntu.edu.ua

Лапченко Юрій Сергійович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Завідувач кафедри, Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2003 році закінчив Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю „Прилади точної механіки”.

Кандидат технічних наук з грудня 2007 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К58.052.03 Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя (м.Тернопіль). ДК № 043733.

Вчене звання доцента кафедри приладобудування присвоєно у травні 2012 року (12ДЦ №030084).

- 2006 р. - 2007 р. асистент кафедри приладобудування Луцького державного технічного університету

– 2007 р. - 2010 р. – старший викладач кафедри приладобудування Луцького національного технічного університету

– 2010 р - нині. – доцент кафедри приладобудування Луцького національного технічного університету

– 2019 р. - 2021 р. – завідувач кафедри приладобудування Луцького національного технічного університету

– 2021 р. - 2022 р. – доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету

– 2022 р. - нині – завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету

Технологічне керування параметрами якості та експлуатаційними характеристиками деталей машин і приладів на операціях механічного оброблення.

Вдосконалення автоматизованих систем активного контролю та керування процесами шліфування деталей.

Дослідження процесів віброабразивного оброблення деталей приладів.