Svitlana_Lavrenchuk

Лавренчук Світлана Василівна

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2006 році закінчила Луцький державний технічний університет напрям підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та здобула кваліфікацію бакалавра, технічного фахівця з автоматизації та автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

У 2007 році закінчила Луцький державний технічний університет, за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами». Рішенням державної екзаменаційної комісії від 5 червня 2007 року присвоєно кваліфікацію «Інженер з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій».

Кандидат технічних наук з червня 2017 року. Захист дисертації відбувся 4 квітня 2017 року на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д 32.075.01 Луцького національного технічного університету. Диплом кандидата наук (ДК № 043347) зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла (на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2017 року). Тема кандидатської дисертації «Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій».

Вчене звання доцента кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки присвоєно в жовтні 2019 р. (АД №002927).

У 2006 році закінчила Луцький державний технічний університет напрям підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та здобула кваліфікацію бакалавра, технічного фахівця з автоматизації та автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

У 2007 році закінчила Луцький державний технічний університет, за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами». Рішенням державної екзаменаційної комісії від 5 червня 2007 року присвоєно кваліфікацію «Інженер з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій».

Кандидат технічних наук з червня 2017 року. Захист дисертації відбувся 4 квітня 2017 року на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д 32.075.01 Луцького національного технічного університету. Диплом кандидата наук (ДК № 043347) зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла (на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2017 року). Тема кандидатської дисертації «Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій».

Вчене звання доцента кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки присвоєно в жовтні 2019 р. (АД №002927).

У 2023 році закінчила Луцький національний технічний університет за спеціальністю "Комп’ютерна інженерія" та здобула кваліфікацію магістра комп’ютерної інженерії.

З 2005 р.  інспектор навчального відділу Луцького державного технічного університету за сумісництвом.

З 2007 р. асистент кафедри прикладної математики Луцького державного технічного університету, яку згідно з наказом ректора №1-А-04-25 від 2 січня 2009 року по Луцькому національному технічному університету перейменували на кафедру комп’ютерної інженерії.

З 2017 р. старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії Луцького національного технічного університету.

З 2020 р. доцент кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки Луцького національного технічного університету.

Навчання з курсу «Інструменти створення цифрових двійників, програмування контролерів для Індустрії 4.0» (жовтень 2022р., 30 годин, сертифікат № ПК 05477296/000431-22) в рамках реалізації проєкту «Підвищення ролі Вищої освіти у промисловій трансформації відповідно до парадигми Industry 4.0 у Грузії та Україні» (Проект HEIn4, 609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP)

Лавренчук С. Плоскі контактні задачі, у яких ядра рівнянь Фредгольма містять невласні інтеграли (Svetlana Lavrenchuk Płaskie zagadnienia kontaktowe, w których jądra równań Fredholma zawierają całki niewłaściwe )//ПЛ-НТУ Транскордонний обмін досвідом. Том 1 - Politechnika Lubelska Lublin 2015. - P. 11-21

Автоматизована обробка документів, бази даних та алгоритми побудови інформаційних систем різного призначення; технології програмування.

Методичне забезпечення

2024

 1. Технології штучного інтелекту : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 123 Комп'ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: К. В. Мельник, С. В. Лавренчук. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 44 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15882
 2. Об’єктно-орієнтоване програмування : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 Інформаційні технології спец.123 Комп’ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.В. Лавренчук, К.В. Мельник. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 176 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16567
 3. Технології штучного інтелекту : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 123 Комп'ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: К. В. Мельник, С. В. Лавренчук. Луцьк : ЛНТУ. 2024. 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15874
 4. Технології штучного інтелекту : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 123 Комп'ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: К. В. Мельник, С. В. Лавренчук. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 64 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15873

2023

 1. Безпека баз даних: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.В. Лавренчук, К.В. Мельник. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 196 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14155
 2. Комп’ютерні системи штучного інтелекту : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 123 Комп'ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: К.В.Мельник, С.В. Лавренчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2023. 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12974
 3. Кваліфікаційна робота : метод. вказівки до викон. кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 123 Комп’ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: С. В. Лавренчук, І. С. Кондіус. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13776
 4. ІТ-стартапи : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 123 Комп'ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: С. В. Лавренчук, К. В. Мельник. Луцьк : Луцький НТУ, 2023. 24 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12979

2022

 1. ІТ-стартапи : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 123 Комп'ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: С. В. Лавренчук, К. В. Мельник. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 144 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12978
 2. Бази даних : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека денної та заоч. форм навч. / уклад. С.В. Лавренчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 116 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11692
 3. Комп’ютерна лексикографія : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми Філологія (Прикладна лінгвістика) галузі знань 03 Гуманітарні науки спец. 035 Філологія денної та заоч. форми навч. / уклад.: С.В. Лавренчук, А.В. Шевчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 120 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11402
 4. Комп’ютерна лексикографія : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Філологія» галузь знань 03 Гуманітарні науки спец. 035 «Філологія» денної та заоч. форм навч. / уклад.: А. В. Шевчук, С. В. Лавренчук. Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2022. 100 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11503

2021

 1. Бази даних та мова SQL. Методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Філологія» галузь знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035 «Філологія» денної та заочної форм навчання/ уклад. С.В. Лавренчук. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 140 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10492

2020

 1. Структури даних та алгоритми : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Кібербезпека» та «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека та 123 Комп'ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.В. Лавренчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 52 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4132
 2. Бази даних : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Кібербезпека» та «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека та 123 Комп'ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / С.В. Лавренчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 144 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4133
 3. Бази даних : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітніх програм «Кібербезпека» та «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека та 123 Комп'ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.В. Лавренчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 104 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/3722
 4. Бази даних : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітніх програм «Кібербезпека» та «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека та 123 Комп'ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.В. Лавренчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 48 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/3723
 5. Структури даних та алгоритми : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітніх програм «Кібербезпека» та «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека та 123 Комп'ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.В. Лавренчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 164 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/3703
 6. Структури даних та алгоритми : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітні програм «Кібербезпека» та «Комп’ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека та 123 Комп'ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.В. Лавренчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/3704
 7. Бази даних : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня (іноземців та осіб без громадянства) освітньо-професійної програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 123 Комп’ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.В. Лавренчук, А.Ю. Коцюба. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 24 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/1998
 8. Інформаційні системи та технології : метод. вказівки до лабораторних занять першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12«Інформаційні технології» спец. 125 «Кібербезпека» денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.І. Міскевич, С.В. Лавренчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2020 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/3663
 9. Інформатика та інформаційні технології : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 18 «Виробництво та технології» денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.І. Міскевич, С.В. Лавренчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2020 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/3662

2019

 1. Бази даних : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня (іноземців та осіб без громадянства) освітньо-професійної програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец.123 Комп’ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.В. Лавренчук, А.Ю. Коцюба, О.І. Кузьмич. Луцьк : Луцький НТУ, 2019. 88 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/1430
 2. Data structures and algorithms. Guidance for laboratory works for applicants for the first (Bachelor) level Educational and Professional Program «Computer Engineering» branch of knowledge 12 Information technology Specialty 125 Computer Engineering full-time and part-time study forms/ Compiled by S.V. Lavrenchuk. Lutsk: Lutsk NTU, 2019. 88 p.
 3. Структури даних та алгоритми. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. А.Ю. Коцюба, С.В. Лавренчук, В.Ф. Самарчук. Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 44 с.
Монографія

2018

 1. Максимович О.В. Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчастих елементах конструкцій: монографія/ О.В.Максимович, С.В. Лавренчук, А.Ю.Коцюба. Луцьк, 2018. 132 с.
Навчальний посібник

2020

 1. Лабораторний практикум з програмування мовою С/С++ : навч. посіб. для студ. тех. спец. закл. вищ. освіти I–IV рівн. акредит. / П.А. Пех, С.В. Лавренчук, М.В. Делявський, С.В. Гринюк. Луцьк, 2020. 228 с.

2019

 1. Мельник В.М. Основи програмування в середовищі C++Builder: посібник-практикум/ В.М.Мельник, С.В.Лавренчук. Луцьк, 2019. 492 с.
Електронний посібник

2016

 1. Електронний навчальний посібник з дисципліни «Організація баз даних» / С.В. Лавренчук, А.Ю. Коцюба, О.І. Міскевич // Довідка № 16-16 про визначення електронного засобу навчального призначення навчально-методичною працею (протокол № 9 від 19 травня 2016 р.) / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/BD_2016_3/index.html
Статті Scopus

2024

 1. Khrystynets, Nataliia & Melnyk, Kateryna & Lavrenchuk, Svitlana & Miskevych, Oksana & Kostiuchko, Serhii. (2024). Multiprocessing as a Way to Optimize Queries. 10.3233/ATDE231357. / URL: https://ebooks.iospress.nl/doi/10.3233/ATDE231357

2023

 1. Zdolbitska, N., Delyavskyy, M., Lishchyna, N., Lishchyna, V., Lavrenchuk, S., Sulim, V. (2023). DIY Smart Auxiliary Power Supply for Emergency Use. In: Hu, Z., Zhang, Q., He, M. (eds) Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering III. ICAILE 2023. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 180. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-36115-9_35

2019

 1. O. Kuzmych, A. Aitouche, K. Bortnik, S. Lavrenchuk and N. Lishchyna, "Imitation of CNS-Control of Human Lower Limb: Joints Simulation*," 2019 8th International Conference on Systems and Control (ICSC), Marrakesh, Morocco, 2019, pp. 496-501, doi: 10.1109/ICSC47195.2019.8950534 / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8950534
 2. Melnyk V., Melnyk K., Lavrenchuk S., Burchak I., Kaganiuk O. Influence of the direct message search mechanism based on the TCP protocols on the exchange process. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. 3. P. 36–42. / URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.167995
 3. Maksymovych O. V., Lavrenchuk S. V., Solyar T. Ya. Contact problem for an anisotropic half plane with cracks J. Math. Sci. 2019. 240, No. 2. P. 173–183. / URL: https://doi.org/10.1007/s10958-019-04345-3
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Лавренчук, С., Христинець, Н., & Савчук, О. (2024). Моніторинг платформи YouTube за допомогою SQL. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (54), 130-136. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2024-54-15
 2. Мельник, К., Лавренчук, С., Христинець, Н. (2024). Виявлення шахрайства з кредитними картками методами машинного навчання. Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences, 333(2), 189-193.
  / URL: https://doi.org/10.31891/2307-5732-2024-333-2-30
 3. Конотопчик А., Мельник К., Лавренчук С. МЕТОДИКИ CRO НА ОСНОВІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ. Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security. 2024. № 1. С. 35–40. / URL: https://doi.org/10.32782/IT/2024-1-5

2023

 1. Христинець, Н., Лавренчук, С., Пех, П., Євсюк, М., Євсюк, В., & Крулік, Ю. (2023). Функціональні адаптивні інтерфейси з динамічними компонентами для підсистем зберігання мультимедійного контенту. КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (51), 111-115. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-51-14
 2. Багнюк Н., Бортник К., Лавренчук С. та Домарацький І. (2023). Принцип роботи кросплатформних додатків з великими обсягами даних з використанням бібліотеки Redux. КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (51), 32-36.  / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-51-04
 3. Мельник К., Багнюк Н., Лавренчук С., Христинець Н., Боба Р. та Омельчук Д. (2023). Застосування методів машинного навчання для розпізнавання обличчя. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (51), 73-78. 
  / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-51-09

2022

 1. Пех, П., Лавренчук, С., Міськевич, О., & Дяченко, Р. (2022). Порівняльний аналіз методів розв'язування диференціальних рівнянь засобами Matlab і Matlab Simulink. КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (48), 103-110.
  / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-48-16
 2. Лавренчук, С., Мельник К., Банюк Н., & Пащук, В. (2022). Дослідження методів розрахунку відстаней, які проходять торгові агенти. КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (47), 35-40.
  / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-47-06

2021

 1. Лавренчук С.В., Здолбіцька Н.В., Хамула Н.М. (2021) Програмний комплекс для візуалізації алгоритмів на графах // ВІСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ серія: Технічні науки (6), 81-85.  
  / URL: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2021-303-6-81-85
 2. Христинець, Н., Лавренчук, С., Свиридюк К., & Скригунець, В. (2021). Розробка масштабованих веб-додатків з використанням фреймворку React і бази даних MongoDB. КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (45), 97-102.  / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-45-14

2020

 1. Лавренчук С.В., Товстенюк Б.С. (2020) Інформаційний чат-бот для сервісу обміну повідомленнями Telegram в навчальній сфері. Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”, (41), С. 180-185. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-41-28
 2. Лавренчук С., Коцюба А., Шостак М. (2020). Сучасні тенденції розвитку технологій QR-кодів та алгоритмів їх генерації. КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (35), 146-151. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/59
 3. Lavrenchuk, S., Kostiuchko, S., Vozniak, A., & Bulik, A. (2020). Modern trends and methodology of personal data protection by RASPBERRY PI means. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (35), 141-145. / URL: https://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/49
 4. Здолбіцька Н., Лавренчук С. Hard та soft skills як важлива складова успішного стартапу в галузі інформаційних технологій. Технічні вісті. 2020. 1(51), 2(52). С. 85–87.
 5. Лавренчук С.В., Чабан А.С. (2020) Дослідження зміни погодних умов за допомогою Telegram Bot API. Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”, (41), С. 46-50. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-41-08

2019

 1. Лавренчук С.В., Ілюшик Р.С. Дослідження технології обробки природної мови та машинного навчання при створенні chat-bot засобами Python. Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. 2019. Вип. 37. С. 36–42. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2019-37-6

2018

 1. Лавренчук С.В., Ілюшик Р.С. (2018) Переваги створення real-time додатків на базі асинхронної бібліотеки Channels та фреймворка DjangoКОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (30-31), 70-74 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/14
Тези доповідей

2024

 1. Конотопчик, А. М., К. В. Мельник, and С. В. Лавренчук. "ПІДВИЩЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА КОНВЕРСІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИННОГО НАВЧАННЯ: КОЛАБОРАТИВНА ФІЛЬТРАЦІЯ." І 74 Інформаційні технології: теорія і практика. I (VII) міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційні технології: теорія і практика». Тези доповідей (Дніпро 20–22 березня 2024)/М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка».–Дніпро: Свідлер АЛ,–2024.–479 с.: 187. / URL: https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/166565
 2. Мельник П., Мельник К., Лавренчук С. Аналіз клієнтів за допомогою нечіткої сегментації. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми комп’ютерних наук, програмного моделювання та безпеки цифрових систем» тези доп., 13-16 червня 2024 р., Луцьк/ВНУ імені Лесі Українки, 2024. С. 64 / URL: https://apcssm.vnu.edu.ua/index.php/conf/article/view/55

2023

 1. Лавренчук С.В., Мельник К.В., Багнюк Н.В., Погорілець Б.І. Вибір СКБД для автоматизації маркетингу з урахуванням моделей даних та їх безпечного зберігання. IX Міжнародна науково-практична конференція‭ ‬«Інформаційні технології в освіті,‭ ‬науці і виробництві‭» тези доп., 25-26 травня 2023 р. Луцьк. 2023. С.291-294
 2. Мельник К.В., Лавренчук С.В., Бортник К.Я., Грищук Д.В. Виявлення задимлення засобами штучного інтелекту. XIІ Міжнародна науково-практична конференція «МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОСВІТА» тези доп., 2-4 червня 2023 р. Луцьк. 2023. С. 118-120.
 3. Лавренчук С.В. , Артемук А.В. Оптимізація системи вуличного освітлення на основі IoT -пристроїв. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Actual Problems of Automation and Control». Вип. 11. Луцьк, 2023. С. 156-160. / URL: http://av.lntu.edu.ua/images/im_2013/konf_2023.pdf
 4. Мельник К.В., Лавренчук С.В. Виявлення шахрайства з кредитними картками методами машинного навчання. ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» : тези доп., 13-14 квітня 2023 р. Київ. 2023. С. 117-118.

2022

 1. Здолбіцька Н.В., Лавренчук С.В., Ліщина В.О., Ліщина Н.М., Лук’янчук Ю.А. Технології візуалізації великих даних. Матеріали XXII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 21-22 квітня 2022 р. Одеса. 2022 р. С.60-62.
 2. Мельник К.В., Лавренчук С.В., Багнюк Н.В. Дослідження методів розрахунку відстаней на основі GPS-координат. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти"» (м. Львів, 9-10 червня 2022 року). Львів. 2022. С.31–33.

2021

 1. Лавренчук С.В., Здолбіцька Н.В., Хамула Н.М. Реалізація алгоритмів на графах засобами DHTML. Інформаційні технології і автоматизація – 2021: Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса, 21-22 жовтня 2021 р.). Одеса. 2021. С. 213–215
 2. Здолбіцька Н.В., Лавренчук С.В., Мазуренко В.В., Малкін А.В., Петринка О.В. Апаратно-програмні засоби резервного копіювання та захисту даних. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами» (23-24 квітня 2021 р.). Луцьк. 2021. С.16
 3. Здолбіцька Н.В., Ліщина Н.М., Лавренчук С.В., Давиденко Н.В., Жигаревич О.К. Інтелектуальна інформаційна система «робот-гід». Матеріали Міжнародної наукової молодіжної школи «Системи та засоби штучного інтелекту»: 28.11.2021

2020

 1. Медиченко І.Ю, Лавренчук С.В. Чат-бот, як мікросервіс: переваги та системи обміну даними. Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві: збірник тез міжнародного науково-практичного семінару молодих вчених та студентів (12-13 травня 2020 р.). Луцьк. 2020. С. 27–28.
 2. Чабан А., Лавренчук С. Дослідження зміни погодних умов за допомогою TELEGRAM BOT API. Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві: збірник тез міжнародного науково-практичного семінару молодих вчених та студентів (12-13 травня 2020 р.). Луцьк. 2020. С. 48

2019

 1. Лавренчук С.В., Балашук О.О. ER-модель бази даних для онлайн-книгарні. Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21-22 травня 2019 р.). Луцьк. 2019. С. 11.
 2. Лавренчук С.В., Коцюба А.Ю. QR CMS та сфери використання QR-кодів Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21-22 травня 2019 р.). Луцьк. 2019. С. 37–38.
 3. Лавренчук С.В., Подзарей В.П. Інтерактивний електронний підручник для студентів-іноземців. Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21-22 травня 2019 р.). Луцьк. 2019. С. 51–52.
 4. Лавренчук С.В., Шостак М.С. Алгоритм зчитування QR-коду. Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21-22 травня 2019 р.). Луцьк. 2019. С. 68–69.
 5. Ілюшик Р.С., Лавренчук С.В., Нагорнюк А.В. Технологія NLP як засіб для побудови ефективної системи інтелектуальної взаємодії чат-бота. Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21-22 травня 2019 р.). Луцьк. 2019. С. 19–20.

2018

 1. Лавренчук С.В., Ілюшик Р.С. Переваги створення real-time додатків на базі асинхронної бібліотеки Channels та фреймворка Django. Збірник тез доповідей міжнародного науково-практичного семінару молодих вчених та студентів «Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві». м. Луцьк, 20–21 квіт. 2018 р.
 2. Лавренчук С.В., Демчук Ю.О. С++ Builder проект для дослідження різних алгоритмів пов’язаних з головоломкою судоку. «Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві». м. Луцьк, 20–21 квіт. 2018 р.
 3. Лавренчук С.В., Саковський С.В. Сучасні інформаційні технології та тренди в освіті. «Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві». м. Луцьк, 20–21 квіт. 2018 р.
 4. Лавренчук С.В. Розвиваюча гра для дошкільнят та першокласників. Тези доповідей дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інформатизації". Київ – Полтава – Катовице – Париж – Вільнюс – Харків – Мінськ. 2018. с.13