m.lepkiy@lutsk-ntu.com.ua

Лепкий Михайло Іванович

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1994 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Географія і біологія». Кваліфікація (за дипломом) – вчитель географії і біології середньої школи.

В 2010 році ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології». Кваліфікація (за дипломом) – інженер-програміст

Кандидат географічних наук з січня 2004 року ДК №021957. Дисертацію захистив на спеціалізованій вченій раді Д. 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка  за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання присвоєно у грудні  2007 року.  Атестат  12ДЦ №018811

1989 - 1994 рр. навчання на природничо-географічному факультеті Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю "Географія і біологія"

30.08.2008 - 19.02.2010 навчання в ПВНЗ "Європейський університет" за спеціальністю "Інформаційні управляючі системи та технології"

Кандидат географічних наук з січня 2004 року

Доцент з грудня 2007 року

09.1995 - 08.2008 - викладач, старший викладач, доцент, зав. кафедри Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету

09.2008 - 08.2009 - доцент кафедри географії Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Демянчука (м. Рівне)

09.2009 - 08.2016 - доцент кафедри компютерних технологій професійного навчання Луцького національного технічного університету

09.2016 - 08.2018 - доцент кафедри туризму та цивільної безпеки Луцького національного технічного університету

09.2018 - до сьогодні - доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету

Відповідальний виконавець д/б теми: 0112U000291 «Методологія створення геоінформаційної системи туристично-рекреаційних ресурсів», 1,5 роки. початок - 01.01.2015 p., закінчення - 31.12.2016 p.

Кepiвник НДP 0116U001953 «Тeopeтичнi oснoви мeтoдoлoгiї ствopeння i викopистaння 3D технологій», початок 01.01.2016 р., закінчення – 28.12.2019 р.

Виконавець НДР 0116U001935 «Дослідження перспективи розвитку туризму в Україні та світі», початок 01.01.2016 р., закінчення - 28.12.2019 р.

Виконавець НДР 0120U105661 «Дослідження туристично-ресурсного потенціалу Західного Полісся», початок 22.12.2020 р., закінчення – 31.12.2024 р.

інформаційні технології індустрії гостинності, географія туризму, організація туризму, гастрономічний туризм, кулінарна етнологія, туристичні ресурси України та світу, країнознавство

Методичне забезпечення

2023

 1. Цифрові та інноваційні технології індустрії гостинності: методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа денної та заочної форми навчання / укладачі: Лепкий М.І., Подоляк В.М. Луцьк: Луцький НТУ, 2023. 34 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk
 2. Цифрові та інноваційні технології індустрії гостинності: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа денної та заочної форми навчання / укладачі: Лепкий М.І., Подоляк В.М. Луцьк: Луцький НТУ, 2023. 52 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk
 3. Цифрові та інноваційні технології індустрії гостинності: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа денної та заочної форми навчання / укладачі: Лепкий М.І., Подоляк В.М. Луцьк: Луцький НТУ, 2023. 42 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk
 4. Геопросторова організація туризму та рекреації: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Туризм» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм денної та заочної форм навчання / укладач: Лепкий М.І. Луцьк: Луцький НТУ, 2023. 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk

2022

 1. Гастрономічний туризм: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Туризм» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм денної та заочної форми навчання / укладач: Лепкий М.І. Луцьк: Луцький НТУ, 2022. 52 с.
 2. Туристичне краєзнавство: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Туризм» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм денної та заочної форми навчання / укладач: Лепкий М.І. Луцьк: Луцький НТУ, 2022. 52 с.
 3. Інформаційно-комунікативні технології у сфері обслуговування: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Туризм» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм денної та заочної форми навчання / укладачі: Лепкий М.І., Матвійчук Л.Ю., Подоляк В.М. Луцьк: Луцький НТУ, 2022. 40 с.
 4. Інформаційно-комунікативні технології у сфері обслуговування: методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Туризм» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм денної та заочної форми навчання / укладачі: Лепкий М.І., Матвійчук Л.Ю., Подоляк В.М. Луцьк: Луцький НТУ, 2022. 40 с.

2021

 1. Організація туризму: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Туризм» спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування денної та заочної форм навчання / уклад. М.І. Лепкий. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 48 с.
 2. Organization of Tourism : lecture notes for applicants for the first (bachelor's) level of higher education of the educational program “Tourism”; field of study 24 “Services”; program subject area 242 “Tourism” for intramural and extramural attendances / compiled by M. Lepkyi. Lutsk: Lutsk NTU, 2021. 32 p.

2019

 1. Туризмологія [Текст] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Туризм» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм денної та заочної форм навчання / уклад. М.І. Лепкий. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – 40 с.
 2. Рекреаційні комплекси світу: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Туризм» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм денної та заочної форм навчання / уклад. М.І. Лепкий. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. - 56 с.
Монографія

2023

 1. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання дев’яте / за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю., проф. Барського Ю.М., доц. Лепкого М.І. – Луцьк: ВІП Луцького НТУ, 2023. – 388 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13779

2022

 1. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання восьме / за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю., проф. Барського Ю.М., доц. Лепкого М.І. Луцьк: ВІП Луцького НТУ, 2022. 408 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13779

2021

 1. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання сьоме / за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю., проф. Барського Ю.М., доц. Лепкого М.І. – Луцьк: ВІП Луцького НТУ, 2021. – 448 с. / URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/39024/pdf

2020

 1. Лепкий М.І., Мілашовська О.І., Мезенцева І.В. Розвиток гастрономічного бренду регіону на основі формування конкурентоспроможних туристичних продуктів // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання шосте / за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С.245-262 / URL: http://dspace-s.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7901/pdf

2019

 1. Лепкий М.І., Колісник Б.І., Дащук Ю.Є. Оцінка ресурсного потенціалу велосипедного туризму Волинської області // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання п’яте. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. – С.253-277 / URL: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/761/2/pdf
Навчальний посібник

2023

 1. Готельно-ресторанна справа: навчальний посібник для аудиторної та позааудиторної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа / автори: Матвійчук Л.Ю., Чепурда Л.М., Лютак О.М., Сидорук С.В.,.Смаль Б.А., Лепкий М.І., Подоляк
  В.М., Зубехіна Т.В, Громик О.М., Дащук Ю.Є. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2023. – 356 с. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1ZPxgkBTqRgeuotGvByBevkgTZxuUNbko
 2. Туризм: навчальний посібник для аудиторної та позааудиторної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм і рекреація / автори-упорядники: Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І., Сидорук С.В., Зубехіна Т.В. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2023. – 228 с. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1LLnCde1CO94u2m8T2dKBq_PHYVUaebb8
Навчальний підручник

2019

 1. Туристичне краєзнавство Волинської області: підручник / О.О Вісин, О.М. Громик, Ю.Є. Дащук, Б.І. Колісник, М.І. Лепкий, Л.Ю. Матвійчук, за редакцією проф. Матвійчук Л.Ю., доц. Лепкого М.І. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2019. – 228 с.
Статті Scopus

2023

 1. Liudmyla Matviichuk, Olena Liutak, Yuliia Dashchuk, Mykhailo Lepkiy, Svitlana Sidoruk Information system for diagnostic competitivenessof the hospitality industry of the region of Ukraine. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. Wydanie pod redakcją naukowąprof. dr hab. inż. Waldemara Wójcika. Vol. 13 № 4. 2023. P. 132-138 / URL: https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos/issue/view/273
Статті Web of Science

2023

 1. Matviichuk, L., Lepkyi, M., Dashchuk, Y., Sydoruk, S., & Mezentseva, I. (2023). Approach to formation of enogastronomic tourism based on the geographical indication system. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 31(4), 689-701 / URL: https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112265

2021

 1. Lepkiy M.I., Matviichuk L.Y., Lysiuk T.V., Tereshchuk O.S., Podolak V.M. A model for the development of high quality training of tourism professionals through the use of computer 3D-tours. Journal of geology, geography and geoecology. Volume 30 (1). 2021. PP.90-100 / URL: https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/783
 2. Matviichuk L., Barsky Yu.. Lepkiy M., Karpyuk I., Podolak V. Financial assurance aspects of the tourism sector development in Ukraine in the conditions of COVID-19. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021 № 4 (39). / URL: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3355/3339
 3. Дащук Y. ., Матвійчук L., Лепкий, М., & Сидорук S. (2021). Фінансування сфери культури, туризму та креативних індустрій в Україні: можливості та перспективи. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 5(40), 620–630 / URL: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3427
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І., Жадько О.А. (2023). Інтеграційні процеси суб’єктів індустрії гостинності України в сучасних умовах. Товарознавчий вісник, 1(16), 255-262. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-21
 2. Сидорук С.В., Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. Особливості стратегічної діагностики сфери HORECA у військовий період. Інновації та технології в сфері послуг і харчування. Науковий журнал. №2 (8), 2023. С. 5-12. / URL: https://journals.chdtu.ck.ua/index.php/itsf/article/view/79
 3. Сидорук С.В., Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. Особливості стратегічної діагностики сфери HORECA у військовий період. Інновації та технології в сфері послуг і харчування. Науковий журнал. №2 (8), 2023. С. 5-12. / URL: https://journals.chdtu.ck.ua/index.php/itsf/article/view/79

2022

 1. Смочко Н.М., Лужанська Т.Ю., Лепкий М.І. Коворкінг – центр як інновація в умовах нових викликів суспільства. Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». Випуск 2(33), 2022 С. 348-365 / URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/9484/1/KOVORKING%20-%20…
 2. Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І., Подоляк В.М. Аналіз формування гастрономічного бренду міста Луцька. Товарознавчий вісник: збірник наукових праць. Випуск 15, частина 2 / Редкол.: ред. Пахолюк О.В., відп. секретар Передрій О.І. Луцьк, 2022. С. 104-113. / URL: http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/234

2021

 1. Лисюк Т.В., Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. Інноваційні інформаційні технології туристичних підприємств. Економічний форум: науковий журнал. №3. 2021. С. 78-87. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/231
 2. Матвійчук Л.Ю., Кравчук І.М., & Лепкий М.І. (2021). РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СТРУКТУРІ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ УКРАЇНИ. Економічний форум, 1(4), 54-61 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-4-8
 3. Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І., Молнар-Бабіля Д.І. Регіональний аналіз розвитку готельного господарства в Україні. Економіка та суспільство. №31. 2021. / URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/738/710

2020

 1. Сидорук С.В., Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. Прикладний характер особливостей транспортного перевезення туристів інклюзивного типу // «Review of transport economics and management». – Дніпро: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна, 2020. – Вип. 3(19). С.116-125 / URL: http://pte.diit.edu.ua/issue/view/12586
 2. Лепкий М.І. Подоляк В.М. Кошелюк В.А. Aпаратне і програмне забезпечення створення та використання 3D-турів // Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". - Луцьк, 2020. - Випуск № 39. - С.50-54 / URL: http://www.cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/122/185

2019

 1. Матвійчук Л., Лепкий М. Організаційно-інституційне забезпечення розвитку регіональних туристичних ринків // Актуальні проблеми економіки. №9 (219). 2019. – 106-118. / URL: https://eco-science.net/archive/2019/APE-09-2019/9.19_topic_Matviychuk%20L.pdf
 2. Лепкий М.І. Регіональна політика структурної модернізації рекреаційно-туристичного господарства / М.І. Лепкий // Економічний форум: науковий журнал. – Луцьк: РВВ Луцький НТУ, 2019. – № 1. - С.65-71. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/5/40
 3. Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. Географія поширення розвитку спортивного туризму Європи / Л.Ю. Матвійчук, М.І. Лепкий // Наука майбутнього: збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених. – Мукачево: РВВ МДУ, 2019. – Випуск 1(3) – 2019. – С.226-231 / URL: https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D…
Тези доповідей

2023

 1. Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І., Дащук Ю.Є. Сучасні тренди та перспективи розвитку індустрії гостинності. «ІННОВАЦІЇ, ТРЕНДИ ТА ВИКЛИКИ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ» Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 травня 2023 р.). Львів, 2023. С.124-126. / URL: https://www.researchgate.net/publication/370890703_Lvivskij_torgovelno-ekonomic…
 2. Лепкий М.І., Подоляк В.М. Особливості інноваційних технологій сталого розвитку туризму. Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 23‒24 березня 2023 року, м. Черкаси [Електронний ресурс]: у 2-х томах. Т. 1. Черкаси: ЧДТУ, 2023. С. 79-81. / URL: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/Malska-Bryhilevych-ROzv…
 3. Лепкий М.І., Подоляк В.М. Інноваційні напрями розвитку гастрономічного туризму в умовах сталого розвитку. Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів: тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мукачево: РВВ МДУ, 2023. С.67-69 / URL: http://dspace-s.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/9899/1/POTENTIAL_PROFITABIL…
 4. Лепкий М., Подоляк В. Сучасні тенденції розвитку туризму Волинської області. Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни : збірник праць Міжнародного науково-практичного форуму (м. Львів, 19‒21 квітня 2023 р.) / [відп. ред.:
  проф. О. І. Мороз]. Львів: «Камула», 2023. С. 68-73. / URL: https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=28746.pdf

2022

 1. Матвійчук Л., Лепкий М., Смаль Б. Конкурентоздатність індустрії туризму Волинського регіону в умовах війни. Війна та туризм: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11 листопада 2022 р.). К.: ТОВ «Геопринт», 2022. С. 20-23. / URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/55711/1/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%B…
 2. Лепкий М., Подоляк В. Інтегрований підхід до реалізації регіональної програми розвитку туризму. Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол.) та ін. Мукачево: МДУ, 2022. С. 93-95. / URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/46217/1/%D0%9C%D0%94%D0%A3_%D0%…

2021

 1. Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. Інноваційні управлінські підходи в сфері сталого розвитку туризму регіону. Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол.) та ін. Мукачево: РВВ МДУ, 2021 С. 97-100
  / URL: https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/10
 2. Лепкий М.І., Деркач Ю.Ю. Потенціал розвитку сфери гостинності України в умовах пандемії Туризм і рекреація: наука, освіта, практика: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол.) та ін. Мукачево: РВВ МДУ, 2021. С. 72-76.
  / URL: http://dspace-s.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8332/1/The%20_potential_%20…
 3. Лепкий М.І., Деркач Ю.Ю. Особливості потенціалу сфери гостинності для регіонального розвитку. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 6-7 квітня 2021 р.). – Мукачево: МДУ, 2021. – 233 с. С. 65-68. / URL: https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/1_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%…
 4. Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. Підвищення рівня якості туристичних послуг в умовах пандемії. Якість та безпечність товарів: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк - 9 квітня 2021 року] / за наук. ред. д.т.н., проф. Л.І. Байдакової. Луцький національний
  технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоцій, Луцький НТУ, 2021. С. 150-154 / URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/10714/1/%D0%9B%D0%A3%D0%A6%D0%AC%…
 5. Копотун І., Лепкий М., Сидорук С., Дащук Ю. Європейський досвід розвитку зеленого туризму. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів» (7 квітня 2021 року м. Луцьк) / URL: https://konfgeolutsk.wordpress.com/2021/04/07/#more-1203
 6. Лепкий М.І., Матвійчук Л.Ю., Дащук Ю.Є., Сидорук С.В. Інноваційні технології в підвищенні кваліфікації персоналу сфери обслуговування. Туризм та креативні індустрії: сучасні виклики: збірник наукових праць Міжн. наук.-практ. конференції, 15-16 квітня 2021 р. Дніпро: Біда К.О., 2021. С. 48-51
 7. Лепкий М.І., Деркач Ю.Ю. Потенціал розвитку сфери гостинності України в умовах пандемії. Туризм і рекреація: наука, освіта, практика: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мукачево: РВВ МДУ, 2021. С. 72-76. / URL: http://dspace-s.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8332/1/The%20_potential_%20…

2020

 1. Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І., Карпук І.В. Формування еногастрономічних туристичних маршрутів на базі географічних зазначень // «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. - С.108-110.
 2. Лепкий М. І. Формування політики якості послуг в туризмі регіону // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 19–20 березня 2020 року, м. Черкаси [Електронний ресурс] : у 2-х томах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Т. 1. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – С.171-173. / URL: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/3787/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80_X…
 3. Матвійчук Л.Ю., Сидорук С.В., Лепкий М.І., Сурова Н.М. Реалізація науково-практичних аспектів підвищення безпеки туризму в Чорнобильській зоні // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: матеріали XVIII Міжнародної науково-методичної конференції, 23-24 квітня 2020 року [Електронне видання]. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020 С.127-130
 4. Matviichuk L.Yu., Lepkiy M.I., Karpuk I.V. THE INFLUENCE OF GEOINFORMATION TECHNOLOGIES ON THE DEVELOPMENT OF TOURIST AND RECREATIONAL AREAS / Contemporary information’s issues in management, economics, education and overcoming consequences of the Chornobyl catastrophe and COVID-19 [Proceeding of the XVIII international scientific seminar] / for science. ed. DcS. Ec., Prof. M.M. Yermoshenko. – Kyiv: NAM, 2020. – 88 p. – C. 11-13

2019

 1. Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. Інформаційне забезпечення розвитку туристичної індустрії / Л.Ю. Матвійчук, М.І. Лепкий // Збірник тез доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євро інтеграційних процесів» - МДУ, 16-17 травня 2019 року – С.542-544
 2. Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. Оцінка регіонального туристичного моніторингу / Л.Ю. Матвійчук, М.І. Лепкий // Збірник тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Туризм і рекреація: наука, освіта, практика – МДУ, 24 квітня 2019 року – С.153-156.
 3. Лепкий М.І., Дащук Ю.Є. Особливості та перспективи розвитку інноваційних технологій ресторанного бізнесу / Лепкий М.І., Дащук Ю.Є. // Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Мукачево: РВВ МДУ, 2019. - С.45-47
 4. Дащук Ю.Є., Лепкий М.І. Деякі аспекти управління туристично-рекреаційною діяльністю в об’єднаних територіальних громадах / Ю.Є. Дащук, М.І. Лепкий // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 21–22 березня 2019 року, м. Черкаси [Електронний ресурс]: у 2-х томах. – Т. 1. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – С. 28-31. / URL: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/2019_Suchasni-tendentsi…
 5. Лепкий М.І. Особливості інклюзивного туризму як способу соціально-психологічної реабілітації / М.І. Лепкий, О.Ф. Лепка // Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти: матеріали IV наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 13 лютого 2019 р.). – Луцьк: ЛІРоЛ, 2019. - С.76-78.
Зарубіжні наукові видання

2021

 1. Lepkiy M., Matviychuk L. Instytucjonalne zasady poprawy jakosci uslug turystycznych. Polska I swiat w kryzysie wywolanym COVID-19 – aspekty ekonomiczne, spoteczne i prawne. Kielce 2022. P. 113-123. / URL: https://stsw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/05/polska_i_swiat_w_kryzysie.pdf

2020

 1. Дащук Ю.Є., Лепкий М.І., Cидорук С.В. CECHY WSPARCIA FINANSOWEGO PAŃSTWA DLA INICJATYW Z OBSZARU KULTURY, TURYSTYKI I PRZEMYSŁU KREATYWNEGO NA UKRAINIE FEATURES OF STATE FINANCIAL SUPPORT FOR INITIATIVES IN THE FIELD OF CULTURE, TOURISM AND CREATIVE INDUSTRIES IN UKRAINE // Gospodarka i finance. Zeszyt 10. Wspolczesne problemy finansowe w wymiarze krajowym i miedzynarodowym. Kielce: Drukarnia Cyfrowa COMPUS, 2020. P. 101-113. / URL: https://stsw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/zeszyt10_16marca.pdf
 2. Матвійчук Л.Ю., Барський Ю.М., Лепкий М.І., Сидорук С.В., Сурова Н.М. Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach WSPARCIE FINANSOWE PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO UKRAINY W WARUNKACH PANDEMII FINANCIAL SUPPORT OF THE UKRAINIAN TOURISM INDUSTRY OF DURING THE PANDEMIC // Gospodarka i finance. Zeszyt 10. Wspolczesne problemy finansowe w wymiarze krajowym i miedzynarodowym. Kielce: Drukarnia Cyfrowa COMPUS, 2020. P. 113-123. / URL: https://stsw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/zeszyt10_16marca.pdf
 3. Сидорук С.В., Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. Смарт-організація туристичної діяльності спроможної громади (на прикладі Боратинської ОТГ) // The VI th International scientific and practical conference «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them» (DOI - 10.46299/ISG.2020.II.VI) (October 26-30, 2020). Milan, Italy 2020. Р.579-583 / URL: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/VI-Conference-26-30-Milan-Italy-book.pdf