ep@lntu.edu.ua

Ліпич Любов Григорівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася в м. Берестечку Волинської області. Свій шлях в економіку почала торувати у Львівському ордена Леніна політехнічному інституті ім. Ленінського комсомолу, який закінчила з відзнакою отримавши кваліфікацію “Інженер-економіст”. Розпочала свою трудову діяльність на посаді економіста-нормувальника підприємства “Термоприлад”м. Львова.

Із червня 1981 року до лютого 1984 року працювала на посаді економіста відділу планування житлово-комунального господарства і соціокультурних заходів Волинського обласного планового управління; з лютого по жовтень 1984 року – економіст відділу соціально-культурних установ Волинського обласного планового управління; із жовтня
1984 року до 1985 року – інженер галузевої науково-дослідної лабораторії Міністерства сільського господарства машинобудування Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту.

На педагогічній ниві почала працювати з 1983 року. З 1995 року до 2008 року – декан факультету економіки та менеджменту Луцького національного технічного університету; з 2008 року – декан економічного факультету Волинського національного університету імені ім. Лесі Українки, а з вересня 2016 року факультету економіки та управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; з 2020 року – професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету.

За вказаний термін захищена кандидатська дисертація та присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук (1986 рік, диплом кандидата наук ЭК № 023410); присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та управління Луцького індустріального інституту (1991 рік, атестат доцента ДЦ № 001534). У 2004 році захищена докторська дисертація та присуджений науковий ступінь доктора економічних наук (диплом доктора наук ДД № 003781); у 2005 році присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету (атестат професора
ПР № 002885).

Проходила наукове стажування у НУ «Львівська політехніка», кафедра менеджменту організацій (15.01.2018 р. – 15.03.2018 р.); Куявсько-Поморській вищій школі в Бидгощі (02.03.2022 р. – 02.10.2022 р.); отримала сертифікат про навчання Українсько-американський тренінг «Ознаки успішного лідерства»  «Global Leadership» та «Chick-fil-A» (2019 рік), )Курси підвищення кваліфікації Основи медіації:навички вирішення конфліктів у бізнес-середовищі». Сертифікат № ПК 05477296/00034-23,

ЗВО Львівський орден Леніна політехнічного інституту імені Ленінського комсомолу, роки навчання 1974 - 1979, спеціальність інженер-економіст, номер диплому Г-Н № 043430

Захист кандидатської дисертації - 1986 

Захист докторської дисертації - 2004

Практична діяльність:

НВО "Термоприлад", (економіст-нормувальник)Львів - 1979-1981

Волинська обласна планова комісія (економіст), Луцьк 1081-1983

Науково педагогічна діяльність 

– 1983 р. - 1991 р. – асистент, старший викладач кафедри економіки Луцького філіалу Львівського політехнічного університету

1991 р. – 1995 р. - доцент кафедри менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету

– 1995 р – 2006 р. – декан економічного факультету Луцького державного технічного

університету

– 2006 р. - 2008 р. – директор навчально-науково-виробничого інституту економіки та управління Луцького національного технічного університету

– 2008 р. - 2020 р. – декан економічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

– 2020 р. -  – нині – професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету

Керівник держбюджетної теми «Моніторинг стану інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та визначення політики інвестиційно-інноваційної політики в умовах обмежених ресурсів» (державний реєстраційний номер 0111U002145, 2011 – 2012 роки) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 URL: https://vnu.edu.ua/sites/default/files/Docs/24.pdf

Керівник держбюджетної теми «Формування соціально-економічної стійкості підприємства на засадах адаптивно-організаційного механізму управління» (державний реєстраційний номер 0114U004075, 2014 – 2015 роки) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

URL: https://vnu.edu.ua/sites/default/files/Docs/24.pdf

 Керівник держбюджетної теми «Розвиток підприємства як соціо-еколого-економічної системи» (державний реєстраційний номер 0115U002351, 2015 – 2016 роки) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

URL: https://vnu.edu.ua/sites/default/files/Docs/24.pdf

Виконавець у проекті    регіонального розвитку «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів» Львівського університету імені Івана Франка з 06 серпня 2021 р. (Наказ ректора від 31 серпня 2021 р., № Н-372). Проєкт реалізується за кошти державного бюджету, отримані від ЄС у рамках секторальної підтримки регіонального розвитку в Україні. Програма регіонального розвитку «Інноваційна економіка та інвестиції») Терміни виконання: початок, закінчення 36 місяців (2021-2023 рр.).

методи прогнозування розвитку ринку товарів стратегічне управління виробництвом товарів та послуг, споживання як основа формування потреб, попит як форма вираження та задоволення потреб,особливості формування одноманітно-стійких груп споживачів за типологією споживання та типом споживчої поведінки, сценарії розвитку виробництва та споживання, ідентифікація економічно привабливого напряму діяльності підприємств, стратегічне управління логістичною діяльністю підприємства, корпоративне компетентно орієнтоване управління, методологія та організація наукових досліджень, організаційна культура підприємства та економіка знань, циркулярна економіка та соціально орієнтоване підприємництво, економіка сталого розвитку

Статті Scopus

2023

 1. Lipych, L., Hurina, O., Karpenko, V., Vdovichena, O., Herylo, V. B2b marketing strategies: value creation, key customer acquisition and preservation. Financial and credit activity: Problems of theory and practice. 2023. №5(52). C. 543-561
  / URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4159/3964
Статті Web of Science

2023

 1. VERZUN A., VOINYCHA L., FEDYK O., SHULHA O., LIPYCH L., SHMATKOVSKA T., HERYLO V. Export potential of agricultural-industrial complex of ukraine: logistics and development prospects. Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development". 2023. 23 (4). C. 915-926 / URL: https://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/3534-export-pote…

2022

 1. Ліпич Л. Г., Мельник К. П., Бортнік С. М., Візняк Ю. Я., Козоріз М. А. Aудиторська політика суб’єктів аудиторської діяльності в умовах сталого розвитку. / URL: https://drive.google.com/file/d/1EdyLzewxtxeDWTLUcK-6sY7-OQNsEPOm/view?usp=driv…

2020

 1. Yaroslav Yanyshyn, Ruslana Sodoma, Galuna Markiv, Liubov Lipych, Tetiana Shmatkovska, Galuna Shidnytzka. Economic efficiency of the nuts complex business in the agriculture of Ukraine. Published in Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development". 2020. № 20 (2). С. 531-536. / URL: https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_2/Art70.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Ліпич Л. Соціальна відповідальність працівників закладів охорони здоров’я в контексті сталого розвитку. Академічні візії. 2024. № 27. С. 1-9. / URL: https://drive.google.com/file/d/16FVOIB3bKXRa5wUYkNzu8yozPBRn4h7z/view?usp=shar…

2023

 1. Ліпич, Л. 2023. Гейміфікація як складова стратегічного управління розвитком людського капіталу. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки . 3, 35 (жовтень 2023). 136–142. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2023-03-136-142. / URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/847/692
 2. Ліпич Л., Кушнір М., Шворак А., Шостак Л. Проекологічні бізнес -моделі підприємства. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2023. №4 (36). С. 23-30. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2023-04-148-157 / URL: https://drive.google.com/file/d/1bQ3W-eze0-EY1gaTEL6UBgYU1RcMA0Mx/view?usp=shar…
 3. Ліпич Л., Кушнір М., Шворак А., Шостак Л. Проекологічні бізнес -моделі підприємства. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2023. №4 (36). С. 23-30 / URL: https://docs.google.com/document/d/1KhqSkqWK7oVxiRZhlGeRbrshjATC-qRD/edit?usp=d…
 4. Шостак Л.В, Ліпич Л.Г, Павлова С. В. Формування бізнес-моделі логістичного підприємства в умовах цифрової трансформації. Бізнес навігатор. 2023 №3(73). С. 42-46. DOI: https://doi.org/10.32782/business-navigator.73-7 / URL: https://drive.google.com/file/d/1QrbelDaIF7bWoD73oe9W3S9DFaE9vKmU/view?usp=driv…
 5. Ліпич Л. Г. Хілуха О. А., Кушнір М. А. Запаси в інтегрованому ланцюзі постачання. Економічний форум. 2003. № 4. С.62-69. / URL: https://drive.google.com/file/d/19E3hMkCIorJ1k_3mQpuI0bTfZbWFkSur/view?usp=driv…
 6. Липич. Любов. Цифрова бізнес-стратегія підприємства та її складові. Економічний форум. 2023.№2. c. 98-108 Економічний форум. 2023.№1. c. 106 -113. Офіційний сайт ekonomichnyy_forum/issue/view/37/47. Міжнародна пошукова система Google Scholar; Ulrich's Periodicals Directory (США); Index Copernicus (Польща). DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-2-14. / URL: https://drive.google.com/file/d/1MkBq_UrjmG3R-yhGQApDuKmT-_2bgvlB/view?usp=driv…
 7. Ліпич Л., Хілуха О. та Кушнір М. Волинець І. 2023. Логістика дистрибуції як інструмент підвищення ефективності підприємницької діяльності. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки . 2, 34 (вересень 2023), 113–123. DOI:
  https://doi.org/10.29038/2786-4618-2023-02-113-123. / URL: https://drive.google.com/file/d/1oTUvnyH3LC9v3BP_xQYxcFYuBr7sECEQ/view?usp=driv…
 8. Шостак Л.В, Ліпич Л.Г, Носалюк В.М. Формування стратегії логістичного управління підприємством в умовах воєнного часу. Інфраструктура ринку. 2023. No 74.URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/74-2023. / URL: https://drive.google.com/file/d/1y--kFbGo4WdzNY8PRCPHSUJJ_apf09cX/view?usp=driv…
 9. Шостак Л.В, Ліпич Л.Г, Морохова В.О., Носалюк В.М. Миронова Н.С. Особливості формування маркетингової стратегії розвитку підприємства в умовах цифрової трансформації, економіко-політичних змін та воєнного часу. Трансформаційна економіка. No 4 (04). 2023.С.86-90. DOI: https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-4-15 . / URL: https://www.transformations.in.ua/index.php/journal/article/view/53/52
 10. Ліпич Л., Хілуха О. та Кушнір М. 2023. Маркетинг як інструмент реалізації економіки сталого розвитку підприємства. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки . 2, 34 (вересень 2023), 86–94. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2023-02-86-94. ). / URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/826/671
 11. Моделювання системи взаємодій в концепції зворотньо-логістичного управління санаторно-курортними закладами. / URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/12015…
 12. Ліпич Любов,Полінкевич Оксана, Хілуха Оксана, Кушнір Мирослава. Стратегічні орієнтири розвитку аптечних закладів комунальної форми власності в пост воєнний період. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2023. № 1 .(32). С.101-110. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2023-01-101-110. / URL: https://typeset.io/pdf/strategichni-orientiri-rozvitku-aptechnikh-zakladiv-pkho…
 13. Ліпич Любов Мультиканальні маркетингові комунікації на підприємствах роздрібної торгівлі. Економічний форум. 2023.№1. c. 106 -113. Офіційний сайт forum. lntu.edu.ua /index.php/ ekonomichnyy_forum/issue/view/37/47. Міжнародна пошукова система Google Scholar; Ulrich's Periodicals Directory (США); Index Copernicus (Польща). DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-1-14 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/384/371
 14. 7. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А, ВолинецьІ.Г. Вплив поведінкових чинників на прийняття інвестиційних рішень. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 38/2023. 60 DOI:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8255963. / URL: https://drive.google.com/file/d/1AnqUhwF_Sr1U6ywLXjoLudOFTCrmCHSC/view?usp=driv…
 15. Ліпич Любов, Хілуха Оксана, & Кушнір Мирослава. (2023). Вплив індустрії четвертої промислової революції на зміну бізнес-моделі підприємства. Економічний форум, 1(3), 119-127. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-3-15. / URL: https://drive.google.com/file/d/1ms-JSRq1Kt8iVvAi6oMWXRSvDv0mdze8/view?usp=driv…
 16. Ліпич Любов Григорівна, Ковальчук Надія Віталіївна, Павшук Віталій Миколайович, Павшук Валерій Миколайович. Інтеграція принципів еколого‐економічної сталості у корпоративну культуру промислових підприємств. Академічні візії. Випуск 24/2023. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10043048-15. / URL: https://drive.google.com/file/d/1KwyewBUF-T4xCV5iCTK13p9bAdCC7MK2/view?usp=driv…
 17. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А, ВолинецьІ.Г. Вплив розвитку ІТ-технологій на ланцюги створення вартості. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2023. Вип. 36. С. 165–173. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7759934 / URL: https://drive.google.com/file/d/1Uf4AUqgCDjJI-1L4kiXTceveM8M3jddJ/view?usp=driv…
 18. Ліпич Л. Г. 1, Хілуха О. А. 2, Кушнір М. А. 3, Кошовий Б.‐П. О. Комплементарність концепції економіки сталого розвитку та «зеленої економіки». Академічні візії. Випуск 19/2023. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7952048. / URL: https://drive.google.com/file/d/1BnRf-qM3flui7h36XFtcQCdpvX6jJoZN/view?usp=driv…
 19. Войтович Сергій, Ліпич Любов. Концептуальна модель зворотньо-логістичного управління санаторно-курортними закладами. Економічний форум. 2023.№1. c. 63 -70. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/379/366

2022

 1. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. Eко-інновації в контексті економіки замкнутого циклу. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 32/2022. С.16-23. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6094672 / URL: https://drive.google.com/file/d/1nGVx_jTs06B52ynyg1Y7YcMu-RF3N36A/view?usp=driv…
 2. Ліпич Любов. Ідентифікація та класифікація логістичних процесів виробничого підприємства. Економічний форум. 2022.№1. c. 72 -80. DOI: https://doi.org/10.36910/6775 -2308-8559-2022-1-9. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/289/277
 3. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. Економіка замкнутого типу як передумова парадигми
  сталого економічного розвитку. Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу. Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”). Видавничий дім «Гельветика». 2022. №1 (77). с.36-44. / URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/4736/1/7%20%D0%9B%D1%96%D0%B…
 4. Оксана Полінкевич, Любов Ліпич. Управління підприємницькими системами в цифровій економіці в умовах сталого розвитку. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2022. Випуск 63. С. 224–234.Visnyk of the Lviv University. Series Economics. 2022. Issue 62. С. 18–28. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.63.0.6302 / URL: https://drive.google.com/file/d/1syVlVLEbfXUJyRC3qUE6cMGspcak66hz/view?usp=driv…
 5. Оксана Полінкевич, Ришард Камінські, Любов Ліпич. Управління поведінкою підприємств в умовах соціально-психологічної напруги. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2022. Випуск 62. С. 224–234.Visnyk of the Lviv University. Series Economics. 2022. Issue 62. P. 224–234. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6217. / URL: https://drive.google.com/file/d/1s6ryp92TE1CxF3gBob0QUiAAbzvHAxuT/view?usp=driv…
 6. Ліпич Л.Г. Критерії вибору конкурентних логістичних стратегій підприємства. Економічний форум. 2022.№3. c. 153 -161. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-3-20 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/338/326
 7. . Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А., Волинець І.Г. Вплив Хартії різноманітності на формування організаційної культури. Соціально-економічні проблеми сучасного
  періоду україни. Збірник наукових праць. 2022 випуск 1 (153). С.39-45. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». (Index Copernicus). DOI:
  https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-1-6.
  / URL: https://ird.gov.ua/sep/sep20221(153)/sep20221(153)_039_LipychL,KhilukhaO,Kushni…
 8. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А., Загоруйко В.Л. Міжкультурні компетентнoсті менеджерів-експатріантів. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Вип. 33. С. 4–12. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.6618998 / URL: https://drive.google.com/file/d/1dhnjJYb2uMvePwZOYzW4mIxXSRcmotzc/view?usp=driv…
 9. Ліпич Любов, Хілуха Оксана, Кушнір Мирослава, Волинець Ірина. Внутрішнє комунікування в міжнародній корпорації. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2022. № 2 .(29). С.12-18 DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-02-12-19. / URL: https://docs.google.com/document/d/1B8Q-jUxtRjf6-Wp8QOhAufOz0Jge0ppE/edit?usp=d…
 10. Ліпич Л.Г., Кушнір М.А.,Рубльов В.В., Хілуха О.А. Прийняття управлінських рішень у публічному менеджменті. Академічні візії. Випуск 8-9.2022. С.100 -108. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7090051 / URL: https://drive.google.com/file/d/1qMJDfSnCHnl5B1BAyCA1Sg4JwkdcugkX/view?usp=shar…
 11. .Ліпич Л.Г., Гринькевич О.С., Полінкевич О.М.Управління різноманітністю в контексті розвитку персоналу. Економічний форум. 2022.№2. c. 72 -80. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-7 / URL: https://drive.google.com/file/d/1gnuSROsxo8maFdznJhBOHGVREH0FWHvV/view?usp=driv…
 12. Ліпич Л.Г., Рубльов В.В., Хілуха О.А., Кушнір М.А. Шляхи розвитку антикорупційної політики в Україні крізь призьму науки публічного менеджменту. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 34/2022 . С.153-156. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.70899073 . / URL: https://drive.google.com/file/d/1KtFy_gGfvmZb4ZVvayosLQQzd9TI-Buq/view?usp=driv…
 13. Myroslava Kushnir, Lyubov Lipych, Alla Fatenok-Tkachuk, Oksana Khilukha. Incentives for the Deployment of Social Responsibility Management in Ukrainian Enterprises. Law, Business and Sustainability Herald. Volume 1 Issue 2. 2022. P.18-33. Is an open-access, peer-reviewed scholarly e-journal. http://lbsherald.org. DOI: http://doi.org/10.46489/lbsh.2022-2-1-2. / URL: https://drive.google.com/file/d/1ZGqrLlXcDGc2V6jBz2yjmR0YrlsFWo-a/view?usp=driv…

2021

 1. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.Iнформаційне забезпечення стратегічного вибору. Економічний форум. 2021.№1. с. 134-141. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-16. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/187/175
 2. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.Інформаційна система управління підприємством та її ІТ-підсистеми. Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу“Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”). Видавничий дім «Гельветика».. 2021. №1 (71). с.33-40. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-71-6 / URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/4304/1/8%20%d0%9b%d1%96%d0%b…
 3. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. Логістична підтримка трансферу знань зі сфери науки до сектору малих та середніх підприємств. Науковий журнал «Підприємництво та інновації». 2021. № 18. С. 40-46. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.7. / URL: https://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/436/423
 4. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А., Рубльов В.В.Конфлікт інтересів у публічному менеджменті: поняття та шляхи подолання. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 32/2021 . С.153-156. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7089905 / URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/596/548
 5. Любов Ліпич, Оксана Хілуха, Мирослава Кушнір, Іванна Матвійчук. Удосконалення системи антикризового управління в готельному бізнесі. Науковий журнал «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації». Київського національного університету культури і мистецтв (Україна). 2021. Том 4. №2. С.248-268. DOI: 10.31866/2616-7468.4.2.2021.249077 / URL: http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/article/view/249077/246618
 6. Ірина Вахович, Любов Ліпич, Оксана Полінкевич, Оксана Хілуха, Мирослава Кушнір. Oрганізаційна культура в контексті стратегії розвитку фірми. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Випуск 61. С. Visnyk of the Lviv University. Series Economics. 2021. Issue 61. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ ves.2021.61.0 / URL: https://drive.google.com/file/d/1_yDFYlL86H-oacldppqDjPsZlJr9TRKn/view?usp=shar…
 7. Полінкевич Оксана, Камінський Рішард, Ліпич Любов. Концепція управління маркетинговими стратегіями підприємств індустрії гостинності. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Випуск 59. С. Visnyk of the Lviv University. Series Economics. 2021. Issue 58. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ ves.2021.60.0.6010 / URL: https://drive.google.com/file/d/1w4PrOfDJpAbXZUX-Bq8Y09oV3x8Q8tSa/view?usp=driv…
 8. Ліпич Любов, Ковальчук Надія, Хілуха Оксана, Кушнір Мирослава. Інструментарій комунікування у команді проєкту. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2021. № 4(28). С. 06-15 DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2021-04-06-15 / URL: https://drive.google.com/file/d/1AA4oAsYDZM2BFcbVgPyVPTjBHq2V-UEa/view?usp=driv…
 9. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. Еволюція розвитку інформаційних систем управління підприємством. Економічний форум. 2021.№4. c. 79 -88. DOI https://doi.org/10.36910/6775 -2308-8559-2021-3-9. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/254/244
 10. Ліпич Л., Хілуха О., Кушнір М., Матвійчук І. Контролінг персоналу як інструмент ефективного управління підприємством. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2021. № 2 (24). С. 108-118. DOI:
  https://doi.org/10.29038/2411-4014-2021-02-108-118
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1lRXPV34KpXblGc9--z6UnuplBM6FX1zM/view?usp=driv…
 11. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. Детермінанти попиту свідомого споживача на екологічні продукти харчування. Інтелект ХХІ”.2021..№3. С.24-29. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2021-3.5 / URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2021/2021_3/7.pdf
 12. Ліпич Л. Г. Моделі стратегічних альянсів у контексті логістичного партнерства. Науковий погляд: економіка та управління. 2021. № 2 (72). С. 29 - 34 DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-71-610.. / URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/4367/1/7%20%d0%9b%d1%96%d0%b…
 13. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А Взаємозалежність підприємництва, інноваційності та компетентностей. Інтелект ХХІ”.2021.. №1.С.43-48. Видавничий дім «Гельветика».. DOI: https://doi.org| .10.32782/2415-8801/2021-1.8 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-05/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0…
 14. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. Стратегічне управління підприємством як багатовимірний простір парадоксів. Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу“Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”). Видавничий дім «Гельветика».. 2021. №3 (73). с.33-39. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-73-5 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-06/%D0%A3%D0%9C%D0%A1%D0%A4_%D…
 15. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. Ефективне управління в контексті поведінкової економіки. Економічний форум. 2021.№2. c.101-110..DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-12. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/209/196
 16. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір. Інфраструктура логістичних пішохідних потоків у контексті концепції push i pull. . Збірник наукових праць Проблеми системного підходу в економіці. Випуск 2(782). Київ 2021. С.74-82 DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-10 / URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/2_82_2021_ukr/12.pdf
 17. Lipych, L., Khilukha, O., Kushnir, M.,Volynets, I., & Shostak L. Sustainability,growth and entrepreneurial orientation of small innovative enterprises. Law, Business and Sustainability Herald. Volume 1 Issue 2. 2021. P.34-48. DOI: http://doi.org/10.46489/lbsh.2021-1-2-3 / URL: https://lbsherald.org/index.php/journal/article/view/17/12
 18. Ліпич Л.Г. Моделі організаційної культури підприємства в контексті деструктивних змін. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки : журнал. Луцьк : Вежа-Друк, 2021.N2 (27). 81-89 с. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2021-0381-89 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-11/document%20%281%29.pdf
 19. Ліпич Л.Г. Хілуха О.А. Кушнір М.А. Дослідження чинників демотивації працівників підприємства. . Економічний форум. 2021.№3. c. 70 -78. DOI https://doi.org/10.36910/6775 -2308-8559-2021-3-9 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/230/219
 20. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. Екологічна компонента стратегії сталого розвитку готельного підприємства. Інтелект ХХІ”.2021.. №2. С.56 - 61. DOI: https://doi..org| 10.32782/2415-8801/2021-2.10 / URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2021/2021_2/12.pdf
 21. Ліпич Л.Г. Хілуха О.А. Кушнір М.А. Загоруйко В.Л. Профіль компетентностей креативного менеджера з персоналу. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 28/2021 . С.62-69. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo . 5106275. / URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/388/366
 22. Ліпич Л.Г. Хілуха О.А. Кушнір М.А. Загоруйко В.Л. Комунікаційні процеси в бізнес моделях. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 29/2021 . С.82-89. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5499812 / URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/423/400

2020

 1. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. Окремі аспекти використання екологічного маркетингу для поліпшення природного середовища міста. Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу“Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”). Видавничий дім «Гельветика». 2020. №4 (70). С. 66 -72.
  DOI: https://doi.org\10.32836/2521-666X/2020-01-70-11 / URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/4221/1/13%20%d0%9b%d1%96%d0%…
 2. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А., Волинець І.Г. Стратегічний вибір при прийнятті управлінських рішень (теоретичні підходи і моделі). Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2020. Випуск 58. С. 239-249.
  DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.59.0.5910
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1E30xQLNDEauVTt27TMPvf6UFpRW-FIM0/view?usp=shar…
 3. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. Вибір у контексті стратегічного розвитку сучасного підприємства. Інтелект ХХІ”. 2020. №5. С.56-61. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-5.10 / URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_5/12.pdf
 4. Oksana Khilukha, Lubov Lipych, Myroslava Kushnir & Alla Fatenok-Tkachuk
  Marketing Technologies in Higher Education for Identifying the Needs of Consumers in Lifelong Learning. International Journal of Higher Education Vol. 9, No. 6; 2020. DOI: https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n6p298
  / URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1277869.pdf
 5. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А Hавчання шляхом експорту як джерело інноваційності підприємства. Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу“Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”). Видавничий дім «Гельветика».№3 (69). С.62-68. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-01-69-11 / URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/4169/1/13%20%d0%9b%d1%96%d0%…
 6. Ліпич Л.Г. Інституційне середовище в технологічному розвитку підприємства. Підприємництво і торгівля. Збірник наукових праць. Львів. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2020. Вип. 26. 45-61 с. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-07 / URL: http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/105/99
 7. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.Cучасні тенденції розвитку корпоративного управління. Збірник наукових праць Проблеми системного підходу в економіці. Випуск 4(78). Київ 2020. С.99-106 . DOI : https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-14 / URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/4_78_2020_ukr/16.pdf
 8. ЛіпичЛ.Г.,Кушнір М.А.Хілуха О.А. Розвиток компетентностей працівників як основа розвитку інноваційності підприємства. Збірник наукових праць Проблеми системного підходу в економіці. Випуск 3(77). Частина 1 Київ 2020,. С.111-117.
  DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-16
  / URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/3_77_1_2020_ukr/18.pdf
 9. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А., Волинець І.Г.Mоделі оцінювання ефективності програм розвитку компетентностей працівників. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. Луцьк. Вежа-Друк, 2020. N 2 (22). 55-61с. DOI: https://doi.org/ 10.29038/2411-4014-2020-02-90-98 / URL: https://drive.google.com/file/d/1nVYOB1peAucJAXkDsvbkpUdFqE02x_te/view?usp=driv…
 10. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. Коучинг як форма розвитку «м’яких» компетентностей працівників підприємства. Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу“Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”). Видавничий дім «Гельветика». 2020. №2(68). С.140-147. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-01-68-25 / URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3994/1/25%20%D0%9B%D1%96%D0%…
 11. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. Pезультативність та ефективність управління людськими ресурсами на основі компетентностей. Інтелект ХХІ”. 2020. №2. С.170-176. DOI: https://doi.org/10.37782/2415-8801-2020-2.32 / URL: https://web.archive.org/web/20220302202009/http://www.intellect21.nuft.org.ua/j…
 12. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. Ліпич Л. Г. Теоретичні підходи до формування моделей компетентностей у системі управління людськими ресурсами. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №1 (67). С. 78 – 82. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-01-67-12 / URL: http://212.1.86.13/jspui/bitstream/123456789/3949/1/12%20%d0%9b%d1%96%d0%bf%d0%…
 13. Lipych Lubov, Skoruk Olena.Providing financial and economic security of the enterprise in the conditions of development of the digital economy (Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах розвитку цифрової економіки). Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк. Вежа-Друк. 2020. № 3 (23). С.106-114. DOI: https://doi.org/ 10.29038/2411-4014-2020-03-106-114 / URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/614/499

2019

 1. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А Компетентності та управління людськими ресурсами. Економічний часопис Східноєвропейськогонаціонального університету імені ЛесіУкраїнки. 2019. № 4. С. 55-61 / URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/502/414
 2. Lubov Lipych, Anna Mokhniuk E-business in ukraine: peculiarities, tendencies, prospects. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. № 1. С. 74-79. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-74-79. / URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/542/444
 3. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.Стратегічні цілі управління компетентностями підприємства. Науковий економічний журнал ”Інтелект ХХІ” 2019. №6. Ч.1. С.124-128. / URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2019/2019_6/1/24.pdf
 4. Ліпич Любов, Хілуха Оксана, Кушнір Мирослава Cтруктурування моделей компетентностей у контексті розвитку персоналу. Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. 2019. № 1 (20). С. 88-94. DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2019-40-12. / URL: https://economics.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/4-Lipych-Kompetantsi…
 5. Ліпич Л. Г., Зеленко О. М. Оптимізація витрат заготівельної діяльності на основі кооперації процесів постачання. Електронне наукове видання Дніпропетровського аграрного університету Ефективна економіка. 2019 № 6. / URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7102
 6. Ліпич Л. Г. Кушнір М. А. Хілуха О. А. Інтерфейс понять компетенція та кваліфікація. Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”). 2019. №3 (65). С.151-159. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2019-65-18. / URL: http://www.scientificview.umsf.in.ua/archive/2019/3_65_2019/20.pdf
 7. Ліпич Любов, Хілуха Оксана, Кушнір Мирослава, Шостак Людлила. Iмплементація World Class Manufacturing в систему управління бізнес-процесами підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. № 3 (19). С. 38-48 https://doi.org/10.29038/2411-4014-2019-03-38-48. / URL: https://drive.google.com/file/d/1erhu_diyKTiGHFDc-I5mUDk3WVftuFs7/view?usp=driv…
 8. Ліпич Л. Г. Кушнір М. А. Хілуха О. А. Вплив інтелектуального капіталу на управління знаннями. Збірник наукових праць Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 3(71). Частина 1. С. 230-240. / URL: http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/3_71_1_2019_ukr/33.pdf
 9. Ліпич Любов, Хілуха Оксана, Кушнір Мирослава, Мохнюк Анна Еволюція ролі людських ресурсів в управлінні бізнес-структурами. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. № 2 (18). С. 37-44 https://doi.org/10.29038/2411-4014-2019-02-37-43 / URL: https://drive.google.com/file/d/1-OrBl1kBD_UdkcbpuhI0Qrrux7DC_PSJ/view?usp=driv…
 10. Ліпич Л.Г., Кушнір М.А., Хілуха О. А. Гнучкість стратегії управління людськими ресурсами бізнес-структур в умовах глобалізації. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Одеса. 2019. № 29. С.220-226. / URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/35.pdf
 11. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А., Загоруйко В.Л. Стратегічне управління людським капіталом як складова розвитку підприємтва. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. № 1(16). С.41-49. / URL: https://drive.google.com/file/d/1N2NZbIis_BDguuYTEdtAraUiGsgJLskN/view?usp=driv…