Nataliia Lishchyna

Ліщина Наталія Миколаївна

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Завідувач кафедри, Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2003 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки (нині Волинський національний університет імені Лесі Українки) за спеціальністю «Математика», і отримала кваліфікацію магістра математики.
У 2010 році закінчила Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем», кваліфікація – програміст прикладний.
Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» з 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.139.03 Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ). ДК No004978. Тема кандидатської дисертації: «Вдосконалення методів побудови та структурної організації паралельної пам’яті з впорядкованим доступом».
Вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій та програмування присвоєно в 2014 році. 12 ДЦ No 037853.

– 2003р. – 2010р. – асистент, старший викладач кафедри комп’ютерних
технологій Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»;
– 2012р. – 2014р. – завідувач кафедри інформаційних технологій та
фундаментальних дисциплін Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»;

– вересень 2014 – серпень 2019 – доцент кафедри комп’ютерних
технологій та професійної освіти Луцького національного технічного
університету;
– 1 вересня 2019 року – нині – завідувач кафедри інженерії програмного
забезпечення.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: інноваційні технології в освіті; методи інтелектуального аналізу даних; проектування, розробка та супровід програмного забезпечення.

Монографія

2019

 1. Ліщина В.О., Ліщина Н.М. Математичне моделювання процесів виникнення і розповсюдження лісових пожеж: монографія. Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2019. 200 с.

2016

 1. Ліщина Н.М. Структура та характеристики певних типів паралельної пам’яті з впорядкованим доступом: монографія. Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2015. 168 с. / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=E…
Статті Scopus

2023

 1. Yurii Tulashvili, Iurii Lukianchuk, Valerii Lishchyna, Nataliia Lishchyna. «Program Implementation of Educational Electronic Resource for Inclusive Education of People with Visual Impairment", Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering III, pp. 251-260, 2023. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85188234037&origin=results…
 2. Zdolbitska N., Delyavskyy M., Lishchyna N., Lishchyna V., Lavrenchuk S. and Sulim V. "Diy smart auxiliary power supply for emergency use", Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering III, pp. 382-392, 2023. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85175406921&origin=results…
 3. O. Surynovych, M. Rudynets, N. Lishchyna, I. Lukianchuk, I. Kondius and H. Herasymchuk, "OpenStreetMap Integration into the System of People Safety and Protection in Emergencies," 2023 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Athens, Greece, 2023, pp. 1-7. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85185827502&origin=results…

2022

 1. Gordieiev O., Kharchenko V., Gordieieva D., Kondius I. and Lishchyna N. Area of Interest Based Assessment of Software Interface Usability for Human-Computer Interaction Using Eye-Tracking. CEUR WS, Vol. Х, 2022, p. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133626875&origin=results…
 2. Satsyk V., Mekush O., Lishchyna N., Khrystynets Nataliia, Gumeniuk L., Korobchuk L. Soil Analysis Software Tool for Smart Control of Agronomic Data. Proceedings 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022, 2022, pp. 364–368. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85141176183&origin=results…
 3. Tsindeliani D., Povstyana Y., Lishchyna N. and Yashchuk A. Latency Reduction in Real-time GPS tracking in Android and the Web-based GPS Monitoring System. 2022 12th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Athens, Greece, 2022, pp. 1-7. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85147840755&origin=results…
 4. Igor Kozubtsova, Nataliya Lishchyna, Lesia Kozubtsovaa, Igor Trushc, and Andrii Yashchukb. Information Technology of Information Security Audit of Objects of Critical Infrastructure. Proceedings of the Selected Papers of the Workshop on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things (TTSIIT 2022), Kyiv, Ukraine, January 19, 2022.p.97-106. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132283404&origin=results…

2021

 1. O. Kuzmych, N. Cherniashchuk, N. Lishchyna, V. Lishchyna, O. Mekush and P. Gumenyuk, "Mobile Robot Motion Stability and Optimal Chassi Construction," Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Digital Library 2021, ACIT'2021. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116685905&origin=results…

2019

 1. Nataliia Lishchyna, Valerii Lishchyna, Yuliia Povstiana, Andrii Yashchuk. The system of counteraction to unmanned aerial vehicles // "Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska" - IAPGOS (Informatics, Control, Measurement in Economy and Environmental Protection) technical and scientific business magazin.- 2019.- Vol 9 No 3 Poland.-pp. 78-81
 2. Kuzmych O., Aitouche A., Bortnik K., Lavrenchuk S., Lishchyna N.. Imitation of CNS-Control of human lower limb: Joints Simulation. 2019 8th International Conference on Systems and Control (ICSC). Marrakesh, Morocco, 2019. P. 496-501.
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Самчук Л., Повстяна Ю., Ліщина Н., Кліменко А. Використання UML діаграм для технологічного процесу на виробництві. Вісник ХНУ. Технічні науки 2. 2023 С. 268-275. / URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=17096
 2. Аналіз ефективності методів сучасної реалізації шаблонів проектування в об’єктно-орієнтованому програмуванні/ Остапчук О.В., Суринович О.М., Ліщина Н. М., Ліщина В. О. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. №6, 2023, с. 281-286.

2021

 1. Сіваковська О. М., Ящук А. А., Андрущак І. Є., Ліщина Н. М., Ліщина В. О. Моніторинг та дослідження мережі на базі Linux-машин. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО. 2021. (42), 198-205. / URL: http://www.cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/244
 2. Ліщина Н.М., Ліщина В.О., Ящук А.А., Сіваковська (Суринович) О.М. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗУМНИМ БУДИНКОМ. Вісник Хмельницького національного університету Серія: «Технічні науки» №5, 2021 с. 109-113. / URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=9873

2020

 1. Ліщина Н. М., Ліщина В. О., Повстяна Ю. С. Підходи та алгоритми обробки та розпізнавання зображень складної структури. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. 2020. №38. С. 5-9. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/93
 2. Ліщина Н.М., Ліщина В.О., Ящук А.А., Матвіїв Ю.Я. Аналіз методів визначення ризиків та управління ними при розробці програмного забезпечення. Комп'ютерно–інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Науковий журнал. Випуск № 41. – Луцьк: видавництво ЛНТУ, 2020. с. 40 - 45. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/188

2018

 1. Ліщина В.О., Ліщина Н.М., Повстяна Ю.С., Ящук А.А. Перспективи впровадження LMS системи на базі інформаційно-технологічної платформи Moodle в навчальний процес кафедри комп’ютерних технологій. Комп'ютерно–інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Науковий журнал. Випуск № 33. Луцьк: видавництво ЛНТУ, 2018. с. 104 - 109. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/12
 2. Андрущак І.Є., Матвіїв Ю.Я., Кошелюк В.А., Ліщина Н.М., Марценюк В.П. Технології клатерного аналізу як особливість сучасного етапу інтелектуалізації суспільства. Комп'ютерно–інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Науковий журнал. Випуск № 32. Луцьк: видавництво ЛНТУ, 2018. С. 5-9. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/13

2017

 1. Ліщина Н. М., Ліщина В. О., Повстяна Ю. С. Підходи до підготовки фахівців з розробки та тестування програмного забезпечення у вищих навчальних закладах. Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2017. № 27. С. 130-134. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/16
Тези доповідей

2023

 1. Михальчук М., Ліщина Н. Використання чат-ботів в умовах сучасного освітнього процесу. The 9th International scientific and practical conference “Scientists and existing problems of human development” (November 14-17, 2023) Zagreb, Croatia. International Science Group. 2023. P. 403-405. / URL: https://isg-konf.com/scientists-and-existing-problems-of-human-development/
 2. Bohdan Perkhaliuk, Lishchyna Nataliia. Utilizing AWS to enhance the efficiency of data management. // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк: відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 224-227. / URL: https://drive.google.com/file/d/1aI7MFEjODLyyy2UGvNrG-JobFSPLwWit/view
 3. Шевчук В.С. Самчук Л.М., Повстяна Ю.С., Ліщина Н.М. Від інженерії вимог до Uml з використанням обробки природної мови – опитування. Збірник наукових праць «SCIENTIA» за матеріалами III Міжнародної науково-теоретичної конференції «SCIENTIFIC METHOD: REALITY AND FUTURE TRENDS OF RESEARCHING» (24.03.2023, м.Загреб, HRV) / URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/12876/1/29-60-PB.pdf
 4. Ліщина Н.М. Ліщина В.О. Шарадкін Д.М. Особливості підготовки фахівців з програмної інженерії та комп‘ютерних наук в закладах вищої освіти // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк: відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 72-75. / URL: https://drive.google.com/file/d/1aI7MFEjODLyyy2UGvNrG-JobFSPLwWit/view
 5. Вовчук М.О. Ліщина Н.М. Подоляк В.М. Розробка ефективної системи управління контентом для Інтернет- магазину на основі Django // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк: відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 154-156. / URL: https://drive.google.com/file/d/1aI7MFEjODLyyy2UGvNrG-JobFSPLwWit/view
 6. Yulia Mykhaliak, Lishchyna Nataliia. React.js applied programming tools: convenient development of modern applications // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк: відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 230-233. / URL: https://drive.google.com/file/d/1aI7MFEjODLyyy2UGvNrG-JobFSPLwWit/view
 7. Борошок В.М. Ліщина Н.М. Дослідження процесу управління ризиками в проектах зі створення програмного забезпечення // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк: відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 283-285. / URL: https://drive.google.com/file/d/1aI7MFEjODLyyy2UGvNrG-JobFSPLwWit/view
 8. Kravets M. Lishchyna N. Securing node.js applications: a comprehensive threat modeling approach // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк: відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 318-320. / URL: https://drive.google.com/file/d/1aI7MFEjODLyyy2UGvNrG-JobFSPLwWit/view
 9. Троханенко І., Ліщина В., Ліщина Н. Моніторинг та оперативне управління ризиками. The 9th International scientific and practical conference “Scientists and existing problems of human development” (November 14-17, 2023) Zagreb, Croatia. International Science Group. 2023. P. 417-420. / URL: https://isg-konf.com/scientists-and-existing-problems-of-human-development/
 10. Хомич М., Ліщина Н. Поточні проблеми та виклики в забезпеченні якості графічного дизайну. The 9th International scientific and practical conference “Scientists and existing problems of human development” (November 14-17, 2023) Zagreb, Croatia. International Science Group. 2023. P. 420-422. / URL: https://isg-konf.com/scientists-and-existing-problems-of-human-development/
 11. Бандач Г.О. Ліщина Н.М. Як системи кейс менеджементу вплинули на процес розробки ПЗ // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк: відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 279-282. / URL: https://drive.google.com/file/d/1aI7MFEjODLyyy2UGvNrG-JobFSPLwWit/view

2022

 1. 1. Міщук О.С., Самчук Л.М., Повстяна Ю.С., Ліщина Н.М. Використання уніфікованої мови візуального моделювання UML для розробки мехатронних систем. Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), June 24, 2022. Helsinki, Republic of Finland: European Scientific Platform. P.17-19 / URL: https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/280
 2. Ліщина Н.М. База даних для системи автоматичного контролю транспорту на території автостоянки. Наука, освіта, технології та суспільство: актуальні проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 травня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. С. 43-45.
 3. Самчук Л. М., Мікуліч О. А., Повстяна Ю. С., Ліщина Н. М. ВИКОРИСТАННЯ UML В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ// The 4 th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (January 10-12, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022.С.309-314 / URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya…
 4. Здолбіцька Н.В., Лавренчук С.В., Ліщина В.О., Ліщина Н.М., Лук’янчук Ю.А. Технології візуалізації великих даних // Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій / Матеріали XXII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 21-22 квітня 2022 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2022 р. – С. 60-62. / URL: https://ontu.edu.ua/download/konfi/2022/Conference_abstract-IT-21-22-04-22.pdf
 5. Kozubtsov I.M., Lishchyna N.M., Kozubtsova L.M., Trush I.V., Yashchuk A.A. Information technology of information security audit of objects of critical infrastructure // The 1st International Conference on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things «TTSIIT» (January 19th 2022, Ukraine- Iraq-Poland). 2022. Pp. 17. / URL: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2017/02/Збірник-сайт.pdf.

2021

 1. Н. В. Здолбіцька, Н. М. Ліщина, С. В. Лавренчук, Н. В. Давиденко, О. К. Жигаревич «Інтелектуальна інформаційна система «робот-гід». Матеріали Міжнародної наукової молодіжної школи «Системи та засоби штучного інтелекту» 28.11.2021.
 2. Ліщина Н.М., Дунець Р.Б., Мальчевський М.Б. (ст. гр. ІПЗ-41) Аналіз середовищ реалізації додатка для дистанційного керування системою «Smart House». Тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» ( 21-22 травня 2021 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С.127-130. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2021/zbirnyk_itonv-2021.pdf
 3. Ліщина Н.М., Сільвестров А.М., Ліщина В.О. Основні підходи до організації професійної підготовки фахівців з програмної інженерії. Тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» ( 21-22 травня 2021 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С.45-48. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2021/zbirnyk_itonv-2021.pdf
 4. Ліщина Н.М., Ліщина В.О. Прийняття рішень в інтегрованому управлінні відхиленнями у проєкті. Тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» ( 21-22 травня 2021 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С.187-190. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2021/zbirnyk_itonv-2021.pdf
 5. Ліщина Н.М., Ліщина В.О., Неділько О.В. ПЛАГІН ДЛЯ WORDPRESS ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОПИТУВАНЬ. Інформаційні технології і автоматизація – 2021 / Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 21-22 жовтня 2021 р. - Одеса, Видавництво ОНАХТ, 2021 р. 218-220 с / URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/34817/MaydamOdesa.pdf?seq…
 6. Матвіїв Ю.Я., Ліщина Н. М., Суринович О.М. КРОСПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ Інформаційні технології і автоматизація – 2021 / Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 21-22 жовтня 2021 р. Одеса, Видавництво ОНАХТ, 2021 р. 350 с / URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/34817/MaydamOdesa.pdf?seq…

2020

 1. Ліщина В.О., Ліщина Н. М. Особливості програмування з використанням потоків. Збірник матеріалів ХХV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Інноваційні досягнення науки та освіти”, 15 січня 2020 р. Херсон:, 2020. С. 45-48. / URL: https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/25_conf_15.01.2020_P.1.pdf
 2. Ліщина В.О., Ліщина Н. М. Однопрохідний алгоритм аналітичного опису контурів об’єктів. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Die wichtigsten Vektoren fȕr die Entwicklung der Wissenshaft im Jahr 2020”, 24 січня 2020 р. Люксембург: ΛΌГOΣ, 2020. С.65-66. / URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/625

2019

 1. Ліщина В.О., Ліщина Н.М. Методи та прийоми системного аналізу при розв’язанні управлінських задач. Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019)» ( 23-25 травня 2019 року). – Луцьк: інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2019. – с. 178-181.
 2. Сіваковська О.М., Ліщина Н.М., Кабак В.В. Управління конфігурацією в організації проекту. Problems and achievements of modern science : coll. Of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.6. p. 50-51. / URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/download/2019-05-06/63