lvalerii

Ліщина Валерій Олександрович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Завідувач кафедри, Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Доцент
Україна, 43018, м. Луцьк, 
вул. Львівська, 75, 
E-mail: lvaleriy@gmail.com 
+38-067-264-24-62
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2003 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки (нині Волинський національний університет імені Лесі Українки) за спеціальністю «Математика», і отримав кваліфікацію магістра математики.

У 2009 році закінчив Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі», кваліфікація – спеціаліст з комп’ютерних систем. 

Кандидат технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем з 2011 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.139.03 Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ). ДК № 002199. Тема кандидатської дисертації: «Математичне моделювання процесів виникнення і розповсюдження лісових пожеж». 

Вчене звання доцента кафедри комп’ютерної інженерії присвоєно в 2012 році. 12 ДЦ № 036091

 •  2002 р. – 2011 р. – лаборант, старший лаборант, старший викладач, заступник завідувача кафедри комп’ютерних технологій Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»; 
 •  2005 р. – 2012 р. – завідувач відділу ліцензування та акредитації Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»;
 •  2010 р. – 2014 р. – завідувач кафедри комп’ютерних технологій, декан факультету комп’ютерних технологій та інформаційної діяльності, проректор з навчально-методичної роботи Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»;
 •  2015 р. – викладач Луцького коледжу рекреаційних технологій і права; 
 •  2015 р. – 2016 р. – доцент кафедри автоматизації управління виробничими процесами Луцького національного технічного університету; 
 •  2016 р. – 2019 р. – доцент кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти Луцького національного технічного університету;
 • 2019 р. –2021р. – доцент кафедри комп'ютерних наук ЛНТУ;
 • 2021 р. – нині – завідувач кафедри комп'ютерних наук ЛНТУ.
 • Член робочої групи проєкту «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні», який фінансується в рамках міжнародної програми співробітництва USAID в Україні - Економічний розвиток (Програма підтримки розвитку конкурентоздатної української економіки).
 • Smart Сity,
 • IoT,
 • Modern Mobility;
 • інноваційні технології в освіті;
 • методи інтелектуального аналізу даних;
 • проектування, розробка та супровід програмного забезпечення.
Монографія

2019

 1. Ліщина В.О., Ліщина Н.М. Математичне моделювання процесів виникнення і розповсюдження лісових пожеж: монографія. Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2019. 200 с.
Статті Scopus

2024

 1. Kozubtsova, L., Ali, R.H.M., Kozubtsov, I., Lishchyna, V., Yashchuk, A., Hassan, N.B., Lukashenka, V. Approach To Risk Management Based On The Assessment Of The Cost Of Quality Of Implementation Of Cybersecurity Measures Of The Organization. Conference of Open Innovation Association, FRUCT, 2024, pp. 399–406. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85193410549&origin=results…
 2. Shnain, S.K., Nahlah Najm, M.A.M., Taher, N.A., Abdalrazzaq, Alaa Salim, Rashit, B., Lishchyna, V. Classification of Landsat 8 Images Using Convolutional Neural Network Based on Minimum Noise Fraction Transform. Shnain, S.K., Nahlah Najm, M.A.M., Taher, N.A., Rashit, B., Lishchyna, V. Conference of Open Innovation Association, FRUCT, 2024, pp. 692–698. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85193367479&origin=results…

2023

 1. Zdolbitska N., Delyavskyy M., Lishchyna N., Lishchyna V., Lavrenchuk S. and Sulim V. "Diy smart auxiliary power supply for emergency use", Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering III, pp. 382-392, 2023. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-36115-9_35 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85175406921&origin=results…
 2. Yurii Tulashvili, Iurii Lukianchuk, Valerii Lishchyna, Nataliia Lishchyna. «Program Implementation of Educational Electronic Resource for Inclusive Education of People with Visual Impairment", Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering III, pp. 251-260, 2023. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85188234037&origin=results…

2021

 1. Oleg Barabash, Oleksandr Laptiev, Valentyn Sobchuk, Ivanna Salanda, Yulia Melnychuk, Valerii Lishchyna. Comprehensive Methods of Evaluation of Distance Learning System Functioning. International Journal of Computer Network and Information Security (IJCNIS), Vol. 13, No. 3, June. 2021, pp. 62 – 71. DOI: 10.5815/ijcnis.2021.03.06. / URL: https://www.mecs-press.org/ijcnis/ijcnis-v13-n3/v13n3-6.html

2019

 1. O. Kuzmych, N. Cherniashchuk, N. Lishchyna, V. Lishchyna, O. Mekush and P. Gumenyuk, "Mobile Robot Motion Stability and Optimal Chassi Construction," Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Digital Library 2021, ACIT'2021. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116685905&origin=results…
 2. Nataliia Lishchyna, Valerii Lishchyna, Yuliia Povstiana, Andrii Yashchuk. The system of counteraction to unmanned aerial vehicles // "Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska" - IAPGOS (Informatics, Control, Measurement in Economy and Environmental Protection) technical and scientific business magazin.- 2019.- Vol 9 No 3 Poland.-pp. 78-81
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Kozubtsova, L. , Kozubtsov, I., Lishchina, V. і Shtanenko, S. 2022. Концепція навчально-тренувального комплексу підготовки військових спеціалістів інформаційної та кібербезпеки на засадах комп’ютерної гри (гейміфікації). Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка». 2, 18 (Груд 2022), 49–60. / URL: https://doi.org/10.28925/2663-4023.2022.18.4960
 2. Давиденко Н.В., Ліщина В.О., Куницький С.О. Формалізація та розробка прототипу інформаційної технології моніторингу функціонування міських інженерних мереж. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ. 2022. №1(132). С. 84-89. / URL: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2022_1_13.pdf
 3. Людмила Тарасюк, Леся Герасим’юк, Валерій Ліщина. Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів в умовах змішаного навчання. Актуальні проблеми гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавництво „Гельветика”, 2022. Випуск 55. Том 3. С. 242-248. / URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/55_2022/part_3/37.pdf

2021

 1. Сіваковська О. М., Ящук А. А., Андрущак І. Є., Ліщина Н. М., Ліщина В. О. Моніторинг та дослідження мережі на базі Linux-машин. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО. 2021. (42), 198-205. / URL: http://www.cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/244
 2. Ліщина Н.М., Ліщина В.О., Ящук А.А., Сіваковська (Суринович) О.М. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗУМНИМ БУДИНКОМ. Вісник Хмельницького національного університету Серія: «Технічні науки» №5, 2021 с. 109-113. / URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=9873

2020

 1. Ліщина Н. М., Ліщина В. О., Повстяна Ю. С. Підходи та алгоритми обробки та розпізнавання зображень складної структури. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. 2020. №38. С. 5-9. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/93
 2. Сіваковська O., Ліщина , В., Ящук A., Матвіїв , Ю., & Повстяна , Ю. (2020). Аналіз особливостей стандартизації програмних продуктів та розподілених систем керування. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, (39), 203-207. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-39-33
 3. Головань М., Здолбіцька Н., Ліщина В., Гринюк C. Аналіз продуктивності системи автоматичного позиціонування сонячних панелей. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО. 2020.(41). С. 23-29.
  / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-41-04
 4. Ліщина Н.М., Ліщина В.О., Ящук А.А., Матвіїв Ю.Я. Аналіз методів визначення ризиків та управління ними при розробці програмного забезпечення. Комп'ютерно–інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Науковий журнал. Випуск № 41. Луцьк: видавництво ЛНТУ, 2020. с. 40 - 45. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/188

2019

 1. Ліщина В.О. До проблем управління конфігурацією проекту / О. М. Сіваковська, В. О. Ліщина, І. Є. Андрущак, Л. Л. Сидорчук, А. М. Тригуба // Комп'ютерно–інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Науковий журнал. – Випуск № 35. – Луцьк: видавництво ЛНТУ, 2019. – с. 74 - 79. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/5

2018

 1. Ліщина В.О., Ліщина Н.М., Повстяна Ю.С., Ящук А.А. Перспективи впровадження LMS системи на базі інформаційно-технологічної платформи Moodle в навчальний процес кафедри комп’ютерних технологій. Комп'ютерно–інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Науковий журнал. Випуск № 33. Луцьк: видавництво ЛНТУ, 2018. с. 104 - 109. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/12

2017

 1. Ліщина Н. М., Ліщина В. О., Повстяна Ю. С. Підходи до підготовки фахівців з розробки та тестування програмного забезпечення у вищих навчальних закладах. Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2017. № 27. С. 130-134. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/16
Тези доповідей

2023

 1. Yurii Tulashvili, Iurii Lukianchuk, Valerii Lishchyna, Nataliia Lishchyna. «Program Implementation of Educational Electronic Resource for Inclusive Education of People with Visual Impairment", Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering III, pp. 251-260, 2023. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-36115-9_24
 2. Zdolbitska N., Delyavskyy M., Lishchyna N., Lishchyna V., Lavrenchuk S. and Sulim V. "Diy smart auxiliary power supply for emergency use", Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering III, pp. 382-392, 2023. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-36115-9_35
 3. Ліщина В.О. Падалко Н.Й. Падалко А.М. Формування фахових компетентностей в процесі викладання математичного моделювання // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк: відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 67-71 / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2023/zbirnyk_itonv-2023.pdf
 4. Кузавка В.В. Ліщина В.О. Розробка та дослідження спеціалізованого маркетплейсу комплектуючих до віконних та дверних систем // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк: відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С.171-173.
  / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2023/zbirnyk_itonv-2023.pdf
 5. Троханенко І., Ліщина В., Ліщина Н. Моніторинг та оперативне управління ризиками. The 9th International scientific and practical conference “Scientists and existing problems of human development” (November 14-17, 2023) Zagreb, Croatia. International Science Group. 2023. P. 417-420. / URL: https://isg-konf.com/scientists-and-existing-problems-of-human-development/
 6. Ліщина Н.М. Ліщина В.О. Шарадкін Д.М. Особливості підготовки фахівців з програмної інженерії та комп‘ютерних наук в закладах вищої освіти // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк: відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 72-75. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2023/zbirnyk_itonv-2023.pdf

2022

 1. Здолбіцька Н.В., Лавренчук С.В., Ліщина В.О., Ліщина Н.М., Лук’янчук Ю.А. Технології візуалізації великих даних // Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій / Матеріали XXII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 21-22 квітня 2022 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2022 р. – С. 60-62. / URL: https://ontu.edu.ua/download/konfi/2022/Conference_abstract-IT-21-22-04-22.pdf
 2. Ліщина В.О. Дослідження цифрової доступності веб-ресурсів для людей з адаптивними вадами зору. Наука, освіта, технології та суспільство: актуальні проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 травня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. С. 46-48.
 3. Козубцов І.М., Козубцова Л.М., Кіт Г.В., Ліщина В.О., Артемчук М.В. Бойовий IoT як новітній тренд технології інтернету речей: перспективи та нові проблеми забезпечення кібербезпеки // The 1st International Conference on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things «TTSIIT» (January 19th 2022, Ukraine-Iraq-Poland). 2022. Pp. 46-48. / URL: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2017/02/Збірник-сайт.pdf

2021

 1. Ліщина Н.М., Сільвестров А.М., Ліщина В.О. Основні підходи до організації професійної підготовки фахівців з програмної інженерії / Ліщина Н.М., Сільвестров А.М., Ліщина В.О. // Тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» ( 21-22 травня 2021 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С.45-48. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2021/zbirnyk_itonv-2021.pdf
 2. Ліщина Н.М., Ліщина В.О. Прийняття рішень в інтегрованому управлінні відхиленнями у проєкті. Тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» ( 21-22 травня 2021 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С.187-190. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2021/zbirnyk_itonv-2021.pdf
 3. Ліщина Н.М., Ліщина В.О., Неділько О.В. ПЛАГІН ДЛЯ WORDPRESS ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОПИТУВАНЬ. Інформаційні технології і автоматизація – 2021 / Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 21-22 жовтня 2021 р. - Одеса, Видавництво ОНАХТ, 2021 р. 218-220 с. / URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/34817/MaydamOdesa.pdf?seq…
 4. Ліщина В., Козубцов І., Козубцова Л. Вибір педагогічних технологій навчання як ключова проблема викладач – суб’єкта освітнього процесу // Міжнародна науково-методична конференція «Інноваційні технології у військовій освіті», (Одеса, 25 червня 2021 р.). Одеса: Військова академія. 2021. С. 225 – 226.
 5. Козубцова Л.М., Рудоміно-Дусятська І.А., Сновида В.Є., Ліщина В.О. Комплексний метод забезпечення кібербезпеки критичних компонентів інформаційних систем спеціального призначення // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління» (ICSM-2021). Надвірна, 2021. С. 55 – 57.

2020

 1. Ліщина В.О., Ліщина Н. М. Однопрохідний алгоритм аналітичного опису контурів об’єктів. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Die wichtigsten Vektoren fȕr die Entwicklung der Wissenshaft im Jahr 2020”, 24 січня 2020 р. Люксембург: ΛΌГOΣ, 2020. С.65-66. / URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/625
 2. Козубцова Л.М., Ліщина В.О., Козубцов І.М. Прогноз можливих наслідків настання “Колапсу інформаційних систем спеціального призначення” // Забезпечення кібероборони держави. Матеріали науково-практичного вебінару. Київ: НУОУ, 2020. С. 30 – 32.
 3. Ліщина В.О., Ліщина Н. М. Особливості програмування з використанням потоків. Збірник матеріалів ХХV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Інноваційні досягнення науки та освіти”, 15 січня 2020 р. Херсон:, 2020. С. 45-48. / URL: https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/25_conf_15.01.2020_P.1.pdf

2019

 1. Ліщина В.О., Ліщина Н.М. Методи та прийоми системного аналізу при розв’язанні управлінських задач. Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019)» ( 23-25 травня 2019 року). Луцьк: інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2019. с. 178-181.
 2. Ліщина В.О., Кіт Г. В., Сіваковська О. М. Інженерія програмного забезпечення: становлення та розвиток. Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019)» ( 23-25 травня 2019 року). Луцьк: інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2019. С. 54-57.
Зарубіжні наукові видання

2022

 1. Kozubtsov I., Kozubtsova L., Lishchina V. Role of motivative characteristics in cyber security ontology. Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ). 2022. Vol. 6(1). 15-23. / URL: https://lib.iitta.gov.ua/734678/

2020

 1. Мельничук, Юлія, Тетяна Полухтович, and Валерій Ліщина. "РОЗРОБКА ЛОГІЧНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ ЗАСОБАМИ VISUAL STUDIO 2015 ТА МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ C." Збірник наукових праць ΛΌГOΣ (2020): 104-106. / URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/2721