v.lyshuk@lntu.edu.ua

Лишук Віктор Васильович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра електроніки та телекомунікацій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

НУ "Львівська політехніка", 2002, інженер-електрик

ЛНТУ, 2022, інженер-електронік

Математичне моделювання електричних та електронних пристроїв

Навчальний посібник

2023

 1. Лишук В.В., Хвищун М.В., Селепина Й.Р., Євсюк М.М.Електротехнічні та електрорадіоматеріали: практикум. Навчальний посібник. Луцьк, ВЕЖА-ДРУК, 2023. - 200 с.

2016

 1. Лишук В.В. Електрорадіоматеріали. Навчальний посібник. Луцьк, ІВВ ЛНТУ, 2016. - 324 с.
Статті Scopus

2022

 1. Zablotskyi, V., Selepyna, Y., Lyshuk, V., Yakymchuk, N., Tkachuk, A. Method for evaluation quality para-meters of telecommunications services | sposób oceny parametrów jakości usług telekomunikacyjnych. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska, 2022, 12(2), pp. 30–33.
 2. S.Moroz, M. Khvyshchun, A.Tkachuk, V.Lyshuk, S. Prystupa. Investigation of features of functioning of pyroelectric sensors in electronic security devices. 2021 IEEE 12th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT). pp. 27-32.
2020

 1. В. Prydalnyi, Y.Kuznetsov, V.Lyshuk. Metodology and tools for computer-aided calculation of characteristics of electromechanical clamping drive actuated by induction motor / Proceedings of the 6th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2020) Sotchi, 2020, 12-22 may. - pp. 256-266. / URL: https://doi.org/ 10.1007/978-3-030-54817-9_30.

2019

 1. Luniuov S.V. Mechanisms of electron scattering in uniaxially deformed silicon single crystals with radiation defects / Luniuov S.V., Lyshuk V.V., Masliuk V.T., Burban O.V. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2019, Volume 56, Issue 5, pp. 45-57.
 2. N. Yaroshevich, O. Yaroshevych, V. Lyshuk. Drive dynamics of vibratory machines with inertia Excitation / VETOMAC 2019 -Springer-IFTOMM Book and Conference Proceedings Vibration Engineering and Technology of MachineryProceedings of VETOMAC XV 2019, Curitiba, Parana, Brazil, from 10 to 15 November, 2019. -Р.37-47. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-60694-7_2.
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Лишук В.В., Мороз С.А., Погинець А.Я., Кмитко Н.О., Бартащук Р.І. Математична модель інвертора перетворювача частоти. Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" Луцьк, 2023. Випуск № 52, 2022, с.140-145. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-52-17

2022

 1. В. Лишук. Математична модель напівпровідникового перетворювача AC-DC / В. Лишук, М.Євсюк, С. Приступа, Й. Селепина, Н. Якимчук. // Журнал: «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». №47, 2022, с.105-110.

  / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-47-16

2021

 1. Лишук В.В. Імпульсно-фазове керування в електротехнічних пристроях / В.В. Лишук, М.М. Євсюк, Й.Р. Селепина, С.А. Мороз, С.П. Літковець. // Журнал: «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». №41, 2021, с.65-71.

  / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-42-10
 2. Лишук В.В. Мікроконтролерне керування гібридними кроковими двигунами / Лишук В.В., Євсюк М.М., Мороз С.А., Хвищун М.В., Бабула І.В. // Журнал: «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». №44, 2021, с.30-36.

  / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-44-05

2020

 1. Лишук В.В. Математичні моделі пристроїв перетворювальної техніки. В.В.Лишук, М.М.Євсюк , Й.Р.Селепина, Н.Ю.Копилець // Журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». №39, 2020, с.55-59.

  / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-39-10

2019

 1. Романюк М.В. Теоретичне обґрунтування методу селективного захисного вимкнення в двопровідних мережах постійного струму / Романюк М.В., Волинець В.І., Бандура І.О., Лишук В.В. // Міжвузівський збірник: «Наукові нотатки». №65, 2019, с.217-224.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Nn_2019_65_35.pdf
 2. Лишук В.В. Рівняння електромагнітного стану реле постійного струму / В.В. Лишук, Й.Р. Селепина, В.Ю. Заблоцький, М.В. Романюк, А.О. Денисюк. // Журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». №34, 2019, с.58-62.

  / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/107
Тези доповідей

2023

 1. Лишук В.В., ПогинецьА.Я.Кмитко Н.О., Бартащук Р.І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КЛЮЧІВ У ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІЙ ТЕХНІЦІ. Х-Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління» 30 листопада 2023 року. С.234-240.

2022

 1. Лишук В.В., Мороз С.А., Приступа С.О. Принципи побудови автономних мостових інверторів напруги в перетворювачах частоти. The 8th International scientific and practical conference “Topical issues of modern science, society and education” (February 26-28, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2022. p.278-284.
  / URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsi…
 2. Лишук В.В., Сверба В.О. Дослідження системи керування кроковим двигуном. Х-Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління» 30 листопада 2022 року. С.13-16.

2021

 1. Лишук В.В. Дослідження тиристорного регулятора напруги. ІХ-Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління». 30 листопада 2021 року. С.53-56.

2020

 1. В.В. Лишук, М.М. Євсюк. Принципи регулювання електричних параметрів керованих тиристорних перетворювачів / / VIIІ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах», 2020 р. м.Луцьк. С.30-35. / URL: https://lntu.edu.ua/uk/media/viii-mizhnarodna-naukovo-tekhnichna-internet-konfe…