Litkovych_Yuliia

Літкович Юлія Вікторівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

Доцент

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної та української філології

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 6 червня 1986 року у місті Луцьку Волинської області. З вересня 1993 року до травня 2001 року навчалася у Луцькій ЗОШ № 26. З вересня 2001 року до 2003 року навчалася у Маяківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІІ ступенів (нині Княгининівський ліцей Волинської обласної ради), де одержала атестат про повну загальну середню освіту. 

У 2003 році вступила на факультет англійської мови Київського національного лінгвістичного університету. У червні 2008 року отримала диплом за кваліфікацією магістра філології, викладача англійської та французької мов і зарубіжної літератури. 

З вересня 2008 року  працювала викладачем кафедри сучасних європейських мов у Національному університеті державної податкової служби України (м. Ірпінь).

З  вересня 2012 року працювала викладачем кафедри англійської мови факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету.

З 2011 по 2015 рік навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету. 

16 жовтня 2016 року у Київському національному лінгвістичному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

З вересня 2018 року прийнята на посаду старшого викладача кафедри української та іноземної лінгвістики Луцького НТУ.

У березні 2021 року отримала вчене звання доцента української та іноземної лінгвістики Луцького національного технічного університету.

березень - липень 2023 перекладач робочих матеріалів наукового проєкту на тему: «Societal Consequences of Modern Hybrid Warfare: the Case of Ukraine after the Russian invasion on February 24, 2022» («Соцієтальні наслідки сучасної гібридної війни: випадок України після російського вторгнення 24 лютого 2022 року»).

 • інтерпретація тексту
 • когнітивна поетика
 • лінгвістична прагматика
Статті Scopus

2023

 1. Kovalchuk, L., & Litkovych, Y. (2022). Psycholinguistic aspects of representing aggression in wartime media discourse . East European Journal of Psycholinguistics, 9(2). https://doi.org/10.29038/eejpl.2022.9.2.kov / URL: https://eejpl.vnu.edu.ua/index.php/eejpl/article/view/660/327
Статті Web of Science

2020

 1. Litkovych Yu., Smal O., Yanovets A. Structural typology of redundancy in English. In Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2020, V (1), June 2020, p. 99-142. ISSN 2453-8035 / URL: https://lartis.sk/wp-content/uploads/2020/06/ Litkovych_et_al_Issue-1_2020.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Літкович Ю.В., Яценко Л.В., Шевчук А.В. Лексичні особливості документів Ради Європи. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 60, Том 5, 2023. С. 33-38. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/60-5-7
 2. Літкович Ю.В., Яценко Л.В., Яновець А.І. Комунікативно-прагматичні особливості перекладу юридичних документів. Закарпатські філологічні студії. Вип. 29, Том 1, 2023. С. 33-38. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2023.29.1.45
 3. Літкович Ю. В., Ковальчук Л. В., Киричук Л.М. Лінгвістичні особливості спілкування в соціальних мережах. Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки», Луцьк: Видавничий дім Гельветика, 2023. № 1, С. 68-74.

2022

 1. Літкович Ю. В., Шевчук А. В., Яновець А. І. Навчання англійської мови у контексті FLIPPED LEARNING. Академічні студії. Серія «Педагогіка», 2(4), Луцьк: Видавничий дім Гельветика, 2022. Том 2, № 4, С. 15-20. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.3
 2. Яновець А. І., Літкович Ю. В., Шевчук А. В. Досягнення релевантності в прагматичному перекладі імплікатур політичного дискурсу як тріадна когнітивна взаємодія між комунікантом, перекладачем та реципієнтом. Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки», Луцьк: Видавничий дім Гельветика, 2022. №1, С. 290-299. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.45
 3. Літкович Ю. В., Ковальчук Л. В., Лесик І. В. Рекламна функція англомовних газетних заголовків. Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки», Луцьк: Видавничий дім Гельветика, 2022. № 3, С. 125-131. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.3.18

2021

 1. Стернічук В.Б., Літкович Ю.В., Пасик Л.А. Множинна природа авторського «Я» у текстах Уве Йонсона. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021. № 48. том 3. С. 35-38. DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.48-3.8

2020

 1. Літкович Ю.В., Стернічук В.Б. Лексична, граматична та стилістична редундантність англомовного тексту. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2020. Вип. 9(77), березень. С. 162-164. DOI: 10.25264/2519-2558-2020-9(77)-162-164