iuriilukianchuk

Лук'янчук Юрій Анатолійович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

1987 року народження.

 

Освіта: повна вища. Закінчив:

 • Луцький національний технічний університет, кваліфікація – магістр із приладів точної механіки (2004-2009);

 • 2012р. - кандидат технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування;

 • Луцький національний технічний університет, кваліфікація – магістр з комп'ютерних наук (2021-2022);

 • 2022р. - Доцент кафедри "Комп'ютерні науки"

Розробка програмного забезпечення для моделювання технологічних процесів.

Інноваційні технології в освіті та виробництві.

Методи інтелектуального аналізу даних.

Проектування, розробка та супровід програмного забезпечення.

Статті Scopus

2023

 1. Yurij Tulashvili, Iurii Lukianchuk, Valerii Lishchyna, Nataliia Lishchyna. Program Implementation of Educational Electronic Resource for Inclusive Education of People with Visual Impairment // he 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Logistics Engineering (ICAILE2023) 2023, in Wuhan, China (Scopus).
 2. Olena Surynovych, Mykola Rudynets, Nataliia Lishchyna, Iurii Lukianchuk, Inna Kondius, Halyna Herasymchuk. OpenStreetMap Integration into the System of People Safety and Protection in Emergencies/ The 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT’2023). Greece, Athens, October 13-15, 2023.

2022

 1. Olena Surynovych; Mykola Rudynets; Iurii Lukianchuk; Inna Kondius. QR and 3D Technologies Integration in Children's Safety Projects // 12th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies. 2022. Athens, Greece (Scopus).
Статті Web of Science

2022

 1. Iurii Lukianchuk, Yurii Tulashvili, Volodymyr Podolyak, Roman Horbariuk, Vasyl Kovalchuk, Serhii Bazyl. Didactic Principles Of Education Students 3D-printing // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.7, July 2022. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.7.54
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А., Марчук В.І. НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ 3D-ДРУКУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯ FDM ТЕХНОЛОГІЇ. Перспективні технології та прилади (випуск 22). Луцький національний технічний університет. 2023. С. 96-100.
  DOI https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2023-22

2021

 1. Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А. Використання програмного забезпечення на основі штучного інтелекту для обробки зображень // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Науковий журнал. випуск 43. (червень 2021 року) – Луцьк, Україна, 2021. С. 218-222
  DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-43-36
 2. В.І. Марчук, Ю.Й. Тулашвілі, Ю.А. Лук’янчук. Особливості підготовки фахівців інженерних спеціальностей за допомогою адитивних IT-технологій. Перспективні технології та прилади (випуск 18). Луцький національний технічний університет. 2021. -С.95-99.
  DOI 10.36910/6775-2313-5352-2021-18

2020

 1. Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А., Марчук В.І., Марчук І.В., Марчук І.В. Забезпечення технологічної якості виготовлення деталей після підготовки фахівців на симуляторах тренажерах. Перспективні технології та прилади (випуск 17). Луцький національний технічний університет. 2020. С. 127-134.
  DOI 10.36910/6775-2313-5352-2020-17
Тези доповідей

2024

 1. Марчук В.І., Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А.. ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ В ТЕХНОЛОГІЯХ АДИТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА // Збірник наукових праць XII Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології у машинобудуванні ATME-2024», 5-9 лютого 2024 р. – Івано-Франківськ – Яремче, 2024. С.103-104

2023

 1. Лук’янчук Юрій, Багнюк Наталія, Берайа Дмитро. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВІДБУДОВИ ПОШКОДЖЕНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ // Збірник тез доповідей V міжнародної мультидисциплінарної науково-практичної конференції «Ukraine innovate: сучасні моделі для відновлення». М.Луцьк. 2023. С.143-147
 2. Марчук Віктор, Тулашвілі Юрій, Лук’янчук Юрій, Суринович Олена. Алгоритм оцінювання якості 3D моделі для адитивного виробництва. Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт : збірник наукових доповідей міжнародної конференції, Луцьк, Україна, 16–18 травня 2023 р. 178-180с.
 3. Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗВО ДО ОПАНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЄЮ 3D-ДРУКУ // Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023): тези доп. IХ Міжнародної науково-практичної конференції – Луцьк, Україна, 2023.

2022

 1. Лук’янчук Ю.А., Тулашвілі Ю.Й. Навчальне програмне забезпечення для інклюзивної освіти // Актуальні проблеми науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 липня 2022 р.). – С.54-55.
 2. Tulashvili Y., Lukianchuk I. Educational Software for Inclusive Education // Development strategiest for modern education and science : Materials of the ІІІ International research and practical internet conference, Zdar nad Sazavou February, 28, 2022. Czech Republic
 3. Здолбіцька Н.В., Лавренчук С.В., Ліщина В.О., Ліщина Н.М., Лук’янчук Ю.А. Технології візуалізації великих даних // Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем та технологій: Матеріали ХХІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, Одеса, 21-22 квітня 2022 р. – Одеса: Одеський національний технологічних університет, 2022. – С.60-62.
 4. Лук’янчук Ю.А., Здолбіцька Н.В., Повстяна Ю.С. Застосування штучних нейронних мереж для редагування візуальних зображень // Інформаційна безпека та комп’ютерні технології: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, Кропивницький, 19-20 травня 2022 р. – Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет, 2022. – С.60-61.

2021

 1. Тулашвілі Ю.Й., Ліщина В.О., Лук’янчук Ю.А. Обробка зображень за допомогою програмного забезпечення на основі штучного інтелекту // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фундаментальних, прикладних, загальнотехнічних та безпекових наук: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 23 червня 2021 р. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – С. 99-101.
 2. Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А. Використання програмного забезпечення на основі штучного інтелекту для обробки зображень // Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021): тези доп. VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2021 року) – Луцьк, Україна, 2021. – С. 177-180.
 3. Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А. Підготовка майбутніх ІТ-фахівців до розвитку процесу діджиталізації в Україні: дидактичний аспект // Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021): тези доп. VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2021 року) – Луцьк, Україна, 2021. – С. 62-65.
 4. Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А., Кикоть О.В. Комп’ютерно-імітаційне програмне забезпечення, як засіб підготовки
  фахівців інженерних спеціальностей // Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи: тези доп. ІІІ Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів освіти (13-14 травня 2021 року) – Маріуполь, Україна, 2021. – С. 225-226.
 5. Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ SLA ЗАСОБІВ В АДИТИВНИХ ІТ-ТЕХНОЛОГІЯХ // Theory, practice and science. Abstracts of XXIII International Scientific and Practical Conference. Tokyo, Japan. 2021. Pp. 462-467.
  URL: https://isg-konf.com.
  Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXIII
 6. Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНО-ІМІТАЦІЙНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ // ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ: тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» – Київ, Україна, 2021. – С. 108-111.
 7. Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А., Кикоть О.В. Розробка імітаційного програмного забезпечення для підготовки фахівців інженерних спеціальностей // Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації: тези доп. ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (9 квітня 2021 року) – Бердянськ, Україна, 2021. – С. 52-54.
 8. Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А. Інноваційні 3D-технології, як засіб підготовки фахівців інженерних спеціальностей // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах євроінтеграції. І Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція, 5 квітня 2021, Україна, Суми – С. 116-121
 9. Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А., Кикоть О.В. Підготовка фахівців інженерних спеціальностей за допомогою симуляторів технологічних процесів // Сучасний рух науки: тези доп. XII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 квітня 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – Т.2. С. 405-407.
 10. Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А. Вдосконалення навичок використання адитивних ІТ-технологій фахівцями інженерних спеціальностей // The world science of modernity. Problems and prospects of development. Abstracts of XV International Scientific and Practical Conference. Paris, France 2021. Pp. 235-238.
  URL: https://isg-konf.com.
  Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XV
 11. Тулашвілі Ю.Й. Лук’янчук Ю.А. Формування практичних навичок під час підготовки фахового інженера за допомогою симуляторів-тренажерів // Theoretical and scientific bases of development of scientific thought. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Rome, Italy 2021. Pp. 662-667.
  URL: https://isg-konf.com.
  Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.V

2020

 1. Тулашвілі Ю.Й. Лук’янчук Ю.А. Імітаційна комп’ютерна програма як засіб інформаційних технологій у професійній підготовці інженера. Збірник матеріалів науково-практичної онлайн конференції «Сучасна наука та освіта Волині» (20 листопада 2020р). Збірник тез доповідей. С.215-217. ISBN 978-966-940-327-8
Зарубіжні наукові видання

2022

 1. Yuri Khlaponin, Yuri Lukyanchuk, Lesya Kozbtsova, IgorKozubtsov. GAMBLING AS A FACTOR OF VIOLATION OF PERSONAL AND DEPARTMENTAL CYBER SECURITY BY EMPLOYEES OF CRITICAL INFRASTRUCTURE FACILITIES // Scientific and practical cyber security journal – Tbilisi, Georgia, 2022. P. 30-37.
  ISSN 2587-4667

2021

 1. Тулашвілі Ю.Й., Марчук В.І., Лук’янчук Ю.А. АДИТИВНІ ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ // Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 594 р. Available at :
  DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.I
  URL: https://isg-konf.com.
 2. Марчук В.І., Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АДИТИВНИХ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ // Technical research and development: collective monograph / Kalafat K., Vakhitova L.,Drizhd V., – etc. – International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 616. р. Available at : DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.I
  URL: https://isg-konf.com.