v.marchuk@lntu.edu.ua

Марчук Віктор Іванович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

Професор

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної механіки та мехатроніки ЛНТУ.
Відмінник освіти України, Заслужений викладач ЛНТУ, Заслужений діяч науки і техніки України.

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 22 червня 1947 року, село Семки Маневицького району, Волинської області Розпочав свою науково-педагогічну діяльність у 1975 році на кафедрі загальноінженерних дисциплін Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту на посаді асистента. У 1973 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування металорізальні верстати та інструменти».

Кандидат технічних наук з 1986 року за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Одеському політехнічному інституті. ТН № 095307.

Вчене звання доцента кафедри технології машинобудування Луцького індустріального інституту присвоєно у 1992 році. ДЦ № 000057.

Доктор технічних наук з 2005 року за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 41.052.02 при Одеському національному технічному університеті. ДД № 004094.

Вчене звання професора кафедри приладобудування присвоєно у грудні 2005 року. 02 ПР № 003898.
 

У 1973 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування металорізальні верстати та інструменти».

Кандидат технічних наук з 1986 року за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Одеському політехнічному інституті. ТН № 095307.

Вчене звання доцента кафедри технології машинобудування Луцького індустріального інституту присвоєно у 1992 році. ДЦ № 000057.

Доктор технічних наук з 2005 року за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 41.052.02 при Одеському національному технічному університеті. ДД № 004094.

Вчене звання професора кафедри приладобудування присвоєно у грудні 2005 року. 02 ПР № 003898.

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», а також присвоєно звання «Заслужений викладач ЛНТУ». В 2019 році нагороджений президентом України почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки України».

– 1970 р.- 1973 р. – учбовий майстер Луцького ЗТФ КАДІ.

– 1973 р.- 1975 р.– інженер Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту.

– 1975 р. - 1980р. – асистент кафедри загальноінженерних дисциплін Луцького філіалу Львівського політехнічного інститут.

1980 р. - 1985р. – асистент кафедри технології машинобудування Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту

1985 р. - 1988р. – старший викладач кафедри технології машинобудування Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту.

1988 р. - 1991р. – доцент кафедри технології машинобудування Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту.

1991 р. - 1995р. – доцент кафедри технології і автоматизації виробництва Луцького індустріального інституту.

1995 р. - 2019р. – завідувач кафедри приладобудування Луцького державного (національного) університету.

2019 р. - по т.ч. – професор кафедри прикладної механіки та мехатроніки Луцького національного технічного університету.

1. Керівник наукової школи ЛНТУ за напрямком досліджень: “Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних характеристик поверхонь деталей машин та приладів на операціях механічного оброблення”.

2. Головний редактор збірника наукових праць «Перспективні технології та прилади» (ISSN:2313-5352, категорія Б. Наказ МОН від 17.03.2020 № 409).

3. Голова спеціалізованої вченої ради К 32.075.06 в Луцькому НТУ за спеціальністю 05.02.08 – Технологія машинобудування (2010 – 2021 р.р.). Член спеціалізованої вченої ради К 58.052.03 у Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пулюя (2006 – 2021 р.р.),.

4. Член підкомісії науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України, за напрямом Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології.

1. Газогенераторна-піролізна установка. Патент на корисну модель №123264 Україна МПК (2018.01) F23G5/00, Луцький НТУ, Луцьк; Україна заяв.22.06.2017, опубл.26.02.2018. Бюл.№4. В.І. Марчук, А. Ештеіві, М. Олексин, Е. Кужель.

2. Складаний масажний пристрій. Патент на корисну модель № 119890 Україна Україна, МПК (2017.01) Власник. Луцький НТУ, Луцьк, Україна, заяв.10.05.2017, публ.10.10.2017. Бюл. №19. В. І. Марчук, М.Олексин, А. Ільїних, А. Ештеіві, А.Ткачук.

3. Збірний шліфувальний круг. Патент на корисну модель 137938 Україна, МПК (2019.01) А41D 13/00. . Заявник і патентовласник Луцький національний технічний університет. – № u201904600; заявл. 26.04.19; опубл. 11.11.19, Бюл. № 21.
Григор’єва Н.С., Гуменюк Л.О., Добровольська Л.Н.

Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних характеристик спряжених поверхонь обертання на операціях механічного оброблення; формоутворення поверхонь; Фінішні методи оброблення деталей; методи підвищення експлуатаційних характеристик підшипників; дослідження температурних процесів на операціях механічного оброблення; адаптивні технології в системах шліфування; обладнання та інструменти для зміцнювально-вигладжувального оброблення.

Методичне забезпечення

2022

 1. Технологія машинобудування: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. Т.Є. Божко, В.І. Марчук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2022. – 96 с.
Монографія

2021

 1. Марчук В.І., Тулашвілі Ю.Й., Лук’янчук Ю.А. Моделювання технологічних процесів із використанням адитивних ІТ-технологій // Technical research and development: collective monograph / Kalafat K., Vakhitova L.,Drizhd V., – etc. – International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 616. р. Available at : DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.I.

2018

 1. Технологічне забезпечення й стабілізація якості поверхневого шару деталей підшипників на операціях шліфування переривчастими кругами [Текст]: монографія / В.І. Марчук, В.Ю. Денисюк, В.Ю. Заблоцький, С.П. Шимчук – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 275 с

2017

 1. Підвищення ефективності оброблення торців кілець роликопідшипників методом переривчастого шліфування [Текст]: монографія / В.В. Пташенчук, В.Ю. Денисюк, В.Ю. Заблоцький, Д.А. Захарчук– Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 128 с
Статті Scopus

2023

 1. Lishchenko, N., Larshin, V., Mochuliak, A., Marchuk, V. (2023). The Advanced Technology of Economic Efficiency Evaluation. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes IV. InterPartner 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_33 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85138829742&origin=results…
 2. Gushchin, A., Larshin, V., Lysyi, O., Marchuk, V. (2023). Mechatronic Transducer for Two-Level Adaptive Control of CNC Machines. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes IV. InterPartner 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_1 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85138822568&origin=results…
 3. Gushchin, A., Larshin, V., Marchuk, V. (2023). CNC Machine Adaptive Control Mechatronic Module. In: Radionov, A.A., Gasiyarov, V.R. (eds) Proceedings of the 8th International Conference on Industrial Engineering. ICIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14125-6_16 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85136972867&origin=results…

2021

 1. Novikov, F., Marchuk, V., Marchuk, I., Shkurupiy, V., Polyansky, V. (2021). Technological Support of Surface Layer for Optical Metalware. In: Tonkonogyi, V., et al. Advanced Manufacturing Processes II . InterPartner 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_41 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102297233&origin=results…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Марчук В. І., Тулашвілі Ю. Й., Лук’янчук Ю. А. НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ 3D-ДРУКУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯ FDM ТЕХНОЛОГІЇ //Перспективні технології та прилади. – 2023. – №. 22. – С. 96-100.

2022

 1. НС Григор'єва, ІВ Марчук, ВА Шабайкович. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНОГО СКЛАДАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. Перспективні технології та прилади – 2022. – №. 20. – С. 32-37.

2021

 1. ВІ Марчук, СВ Гринюк, ІВ Марчук, ТЄ Божко. ПРО ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕРИВЧАСТОГО КРУГА НА ТЕМПЕРАТУРУ В ЗОНІ БЕЗЦЕНТРОВОГО ШЛІФУВАННЯ // Перспективні технології та прилади – 2021. – №. 19. – С. 91-96.

2020

 1. Dzhuguryan T.G., Marchuk V.I., Marchuk I.V. Calculation oscillations of various elements of the elastic system of the center-free grinding machine SASL 5AD / “Перспективні технології та прилади”. Збірник статей. Випуск 16. м. Луцьк, червень 2020 р. – Луцьк: Луцький НТУ, 2020. – С. 160–165.

2019

 1. Моделювання процесу безцентрового шліфування робочих поверхонь кілець роликопідшипників в умовах серійного виробництва /Марчук В.І., Марчук І.В. Гринюк С.В. Сачковська Л.О.// Наукові нотатки: Міжвуз. зб. ЛНТУ (за галузями знань «Технічні науки») Вип. 66. – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – С. 234-239.