a.martyniuk@lutsk-ntu.com.ua

Мартинюк Алла Петрівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

Завідувач кафедри, Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

Доцент

E-mail: a.martyniuk@lutsk-ntu.com.ua

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 4 вересня1978 року в м. Берестечко Горохівського району Волинської області.

З вересня 1985 року до травня 1993 року навчалася у Луцькій ЗОШ №7. З вересня 1993 року до 1997 року - у Луцькому педагогічному училищі, де одержала кваліфікацію вчителя початкових класів та вчителя іноземної мови в початкових класах.

У 1997 році вступила у Волинський державний університет імені Лесі Українки. У червні 2002 року отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література». У 1998 році паралельно вступила у Київський національний лінгвістичний університет, у 2003 році здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури та отримала ще одну повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)».

З вересня 1999 по січень 2001 року працювала вчителем англійської мови д/з №10 за строковим трудовим договором.

З січня 2001 року по квітень 2004 року  - викладач англійської мови Луцького педагогічного училища.

З квітня 2004 року призначена на посаду викладача кафедри іноземних мов Луцького державного технічного університету.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Дидактичні засади структурування змісту філологічної підготовки студентів педагогічних коледжів» в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України.

З 1 вересня 2009 року переведена на посаду доцента кафедри іноземних мов ЛНТУ на умовах раніше укладеного контракту.  У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов ЛНТУ. Виконувала обов’язки завідувача кафедри іноземних мов з жовтня 2011 року до вересня 2014. З 2014 року по липень 2017року перебувала на посаді завідувача кафедри іноземних мов. З 2017 по листопад 2020 працювала доцентом кафедри української  та іноземної лінгвістики. З листопада 2020 по теперішній час – завідувач кафедри іноземної та української філології.

Працюю над підвищенням методики викладання іноземної мови на кафедрі, використовуючи сучасні методи та прийоми викладання. Маю ряд міжнародних, вітчизняних стажувань, науково-методичних доробок.

Київський національний лінгвістичний університет, 2003; спеціальність – мова та література (англійська); кваліфікація (за дипломом) – філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури (диплом КВ № 22889375,спеціаліст).

Волинський державний університет ім.Лесі Українки,  2002; спеціальність - українська мова та література; кваліфікація (за дипломом) - філолог, викладач украінської мови і літератури та польської мови.

Вища атестаційна комісія України. Диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності теорія навчання (ДК №050143 від 28 квітня 2009року).

 

21 рік науково-педагогічного стажу.

 1. Міжнародний проєкт  UTTERLY «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» Erasmus+ (2021)
 2. Міжнародний освітній проект "Платформа цифрової дипломатії та інклюзивних досліджень миру для молоді"(2022)

 

Активні методи навчання іноземної мови у вищій школі, дидактичні засади розвитку іншомовної комунікації студентів ЗВО; еколінгвістика.

2022

Статті Scopus

2023

 1. 1. Alla Martyniuk, Alla Hubina , Nataliia Kyseliuk, Anastasiia Shevchuk , Valentyna Tryndiuk & Iryna Voitenko Peculiarities of Using Stylistic Means in American Artistic Discourse World Journal of English Language 2023, 13(4) рр. 8–13 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222165615

2020

 1. Kyseliuk, N., Hubina, A., Martyniuk, A.,&Tryndiuk, V. (2020). Non-verbal means of communication in the representation of the emotional state of joy in modern English fictional discourse. Cognitive Studies | Études cognitives, 2020(20). DOI: 10.11649/cs.2284 / URL: https://journals.ispan.edu.pl/index.php/cs-ec/article/view/cs.2284
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Губіна Алла, Мартинюк Алла, Герасимчук Галина. Технологія перевернутого навчання у практиці вивчення іноземної мови у технічному ЗВО. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 17. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т; упоряд.: О.Б.Петренко; ред. кол.:О.Б.Петренко, Н.Б.Грицай, Т.С.Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2023, С.202-211 / URL: https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/issue/archive
 2. Алла МАРТИНЮК, Оксана КОВАЛЬЧУК, Ірина ЗАБІЯКА. Умови ефективності вивчення іноземної мови засобами дистанційного навчання. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 60. Том 5. С. 133-139 / URL: http://www.aphn-journal.in.ua/60-5-2023
 3. Мартинюк А.П., Триндюк В.А. Викладання іноземної мови у вищій школі в умовах змішаного навчання: адаптація та виклики. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2023. С.202-211. / URL: https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/issue/view/22

2022

 1. Триндюк В.А., Мартинюк А.П., Губіна А.М. Розвиток soft skills засобами інтерактивних технологій (підручників) на заняттях з іноземної мови у закладах вищої освіти. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2022. Вип. 15. С. 225-235 https://doi.org/10.35619/iiu.v1i15 (0,8 др. арк) ЖУРНАЛ «Інноватика у вихованні» включений до Переліку наукових фахових видань України у категорію «Б» у галузі педагогічних наук / URL: https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/article/view/445
 2. Лобанова С.І., Мартинюк А.П. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ТЕХНІЧНИХ ЗВО. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2022. Вип. 15. С. 187-194 / URL: https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/article/view/445
 3. Киселюк Н.П., Губіна А.М, Мартинюк А.П. Лінгвотоксичність неологізмів у сучасних реаліях засобів масової інформації. Науковий фаховий журнал (категорія Б) «Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки»» № 1, 2022. С. 232-239 / URL: http://academstudies.volyn.ua/index.php/humanities/issue/archive?fbclid=IwAR2sZ…

2021

 1. Мартинюк А.П., Губіна А.М. Розвиток soft skills на заняттях з іноземної мови у студентів технічних закладів вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 35. Том 7. С. 234-240. / URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/35_2021/part_8/35-8_2021.pdf
 2. Триндюк В.А., Мартинюк А.П., Губіна А.М. Особливості організації занять з іноземної мови в умовах змішаного навчання. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 13.Том 2. / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : О.Б.Петренко, Н.Б.Грицай, Т.С.Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2021. С. 165-176 / URL: https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/article/view/331
 3. Martyniuk A.P., Tryndiuk V.A. Didactic Foundations of Structuring the Philological Knowledge Content in Foreign Language For Specific Purposes. Науковий журнал «Академічні студіі». Серія «Педагогіка». Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С.49-55 / URL: http://academstudies.volyn.ua/index.php/pedagogy/article/view/7
 4. Лобанова, Забіяка, Мартинюк АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Науковий журнал «Академічні студіі». Серія «Педагогіка». Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021.
Тези доповідей

2023

 1. Мартинюк А.П., Триндюк В.А. Проблеми викладання іноземної мови у вищій школі в умовах змішаного навчання в інклюзивному середовищі. Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 11–12 трав. 2023 р.). Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 261-265 . / URL: https://drive.google.com/file/d/1smxjOGlb7UXnVG82rytMl8q80qdtHowG/view?usp=shar…
 2. Martyniuk A., Hubina A. Soft Skills Development in Foreign Language Classes for University Students. Proceedings of the 2nd International Conference "Applied Linguistics-3D: Language, IT, ELT", Zhytomyr Polytechnic State University, May 25-26, 2023. С.81-84. / URL: https://conf.ztu.edu.ua/

2022

 1. 1. МАРТИНЮК А. П., МАРТИНЮК К. В. Інноваційні методи викладання іноземної мови у вищій школі на сучасному етапі. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації: зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, 06 квітня 2022 року, Луцький національний технічний університет. Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2022. С. 180-183. / URL: https://drive.google.com/file/d/1WJwfYzfGKCryIyp_sdbjjkkHaa3XZVEp/view
 2. Мартинюк А.П. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. IIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна допомоога і соціальна робота: виклики сучасності» 19-20 травня 2022 року, Луцький національний, Луцьк. / URL: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/16mC9y3EF_CE1gK_JSqCagC5NBnsJOuJT…

2021

 1. Мартинюк А.П. Еколінгвістика як сучасна мовознавча галузь знань Мовні універсалії у міжкультурній комунікації: Матеріали XІ Міжнародного науково-практичного семінару. СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 19 березня 2021 р. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2021. С.44-47.
 2. Мартинюк А.П., Триндюк В.А. STRUCTURING THE CONTENT OF PHILOLOGICAL KNOWLEDGE IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES. Збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти» 14 березня 2021р., Луцьк: РВВ Луцький НТУ, 2021.С.45-48. / URL: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/fls/zbirnyk_2021_14_04.docx.pdf
 3. Мартинюк А.П. РОЛЬ ЕМОЦІЙ У КОМУНІКАЦІЇ. Матеріали XV Міжнародної наукової конференції «ПРІОРИТЕТИ ГЕРМАНСЬКОЇ ТА РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ», присвяченої 150-річчю від дня народження Агатангела Кримського, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 18-20 червня 2021 року. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2021.
 4. Мартинюк А.П., Губіна А.М. НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНІВ ЗВО / V Всеукраїнської науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика», 11 листопада 2021 року , Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.