l.matviychyk@lutsk-ntu.com.ua

Матвійчук Людмила Юріївна

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Завідувач кафедри, Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Професор

Матвійчук Людмила Юріївна, д.е.н., проф., завідувачка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Матвійчук Л.Ю. (17.09.1980, м. Луцьк). Закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки (2002), доктор економічних наук (2013 р.), професор туризму та цивільної безпеки (2015). Стипендіат Кабінету міністрів України для молодих учених (2014-2015), Стипендіат Верховної ради України для молодих учених (2014-2015). Керівник науково-дослідних держбюджетних тем: № 0112U000291 «Обґрунтування комплексної програми розвитку туристично-рекреаційної сфери у транскордонних регіонах» (2012-2014). та № 0112U000291 «Методологія створення геоінформаційної системи туристично-рекреаційних ресурсів» (2015-2016).Експерт конкурсу держбюджетних робіт МОН України за секцією раціональне природокористування (2016-2022). Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм» (2021-2023). Член Галузевої експертної ради за спеціальністю 242 Туризм (з 2023). Гарант ОНП "Індустрія туризму та гостинності"

У 2002 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Біологія».

Кандидат географічних наук з липня 2008 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка (м.Львів). ДК № 047941.

Вчене звання доцента кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності присвоєно у листопаді 2010 року. 12 ДЦ 023751.

Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» з травня 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Луцького національного технічного університету (м. Луцьк). ДД 002058. Тема дисертації «Організаційно-економічний механізм раціонального використання та охорони туристичних ресурсів».

Вчене звання професора кафедри туризму та цивільної безпеки присвоєно у грудні 2015 року. 12 ПР № 010993.

З 2021 року по теперішній час – завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ЛНТУ;

2020-2021 рр. – завідувач кафедри соціальної та економічної географії Волинського національного університету ім. Л. Українки;

2018-2020 рр. – професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ЛНТУ;

2015-2018 рр. завідувач кафедри туризму та цивільної безпеки ЛНТУ;

2014-2015 рр. – професор кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності ЛНТУ;

2013-2014 рр. – керівник навчально-наукового центру післядипломної освіти ЛНТУ;

2010-2012 рр. – докторант кафедри менеджменту та маркетингу ЛНТУ;

2008-2010 рр. – доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності ЛНТУ;

2003-2008 рр – викладач кафедри екології Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету;

1996 – 2002 рр – студент Волинського державного університету ім. Л. Українки.

Учасник міжнародного проекту «Промоція та захист природної спадщини міських та прибережних територій Жешува та Луцька» (2021-2022 рр).

Учасник міжнародного проекту академічної мобільності «CEPUS» (індивідуальна стипендія, липень 2022 рр).

Учасник міжнародного проекту COMUS («Community-Led Urban Strategies in Historic Towns») project (Франція, 2016-2018 рр). (Розпорядження ЛМР від 12.07.2016 р. № 381).

Формування регіональних програм розвитку індустрії туризму та гостинності, забезпечення якості продукції та послуг індустрії гостинності, розробка регіональних стандартів якості індустрії гостинності, формування та впровадження туристичних проектів, раціональне природокористування, організаційно-економічні механізми раціонального використання та охорони туристичних ресурсів, сталий розвиток сільського зеленого туризму.

Статті Web of Science

2023

 1. Matviichuk, L., Lepkyi, M., Dashchuk, Y., Sydoruk, S., & Mezentseva, I. (2023). Approach to formation of enogastronomic tourism based on the geographical indication system. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 31(4), 689-701. / URL: https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112265
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. МАТВІЙЧУК, Л., ЛЕПКИЙ, М., & ЖАДЬКО, О. (2023). ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СУБ’ЄКТІВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Товарознавчий вісник, 1(16), 255-262. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-21
 2. Людмила Матвійчук, Віктор Корсак, Борис Смаль, & Тетяна Зубехіна. (2023). ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ. Економічний форум, 1(3), 48-55. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-3-6
 3. Сидорук С., Матвійчук Л., Лепкий М. (2023) Особливості стратегічної діагностики сфери Horeca у військовий період. Інновації та технології в сфері послуг і харчування, 2(8), 5-11. / URL: https://journals.chdtu.ck.ua/index.php/itsf/article/view/79
 4. Старинець О., Шестель О, Матвійчук Л. new trends in the formation of excursions in Ukraine. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry. № 3 (9) 2023. С. 66-70. / URL: https://doi.org/10.32782/2708-4949.3(9).2023.11
Тези доповідей

2023

 1. Матвійчук Л., Корсак В. Розвиток туристичних дестинацій Волині в умовах невизначеності. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика». Львівський торговельно-економічний університет. (Львів, 23-24 листопада 2023 р.). / URL: https://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/stalii-rozv…
 2. Матвійчук Л., Смаль Б., Панасюк А. Проектний підхід в розвитку замкового туризму на польсько-українському прикордонні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Замки та палаци в туризмі» (Київ, 28 листопада 2023 р.). / URL: https://www.knlu.edu.ua/news-fakultet-turyzmu-biznesu-i-psykholohii/item/580-vi…
 3. Мисливець І. В., Матвійчук Л. Ю. Перспективи розвитку готельного господарства в сучасних умовах. Світові досягнення і сучасні тенденції розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10 листопада 2023 р. [Електронний ресурс] : колектив авторів; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої; Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1268 с. 740. С. 1052-155. / URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.6/TtaGRG-2023.pdf
 4. Шевчук Р. М., Матвійчук Л. Ю. Основні виклики для агро-туристичних проектів у громадах України під час військового стану. Світові досягнення і сучасні тенденції розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10 листопада 2023 р. [Електронний ресурс] : колектив авторів; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1268 с. 740-744. / URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.6/TtaGRG-2023.pdf
 5. Матвійчук Л. Ю., Жадько О. А., Смаль Б. А. Європейський досвід забезпечення сталого розвитку туризму в сучасних умовах. Матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» 23–24 березня 2023 року м. Черкаси С. 60- 62. / URL: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/4446/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D…
 6. Матвійчук Л. Ю., Жадько О. А., Смаль Б. А. Європейський досвід забезпечення сталого розвитку туризму в сучасних умовах. Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів: тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 березня 2023 р). Мукачево: РВВ МДУ, 2023.77 с. С. 42-44. / URL: https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/05/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0…
 7. Матвійчук Л. Ю., Жадько О. А., Смаль Б. А. Тренди конкурентоспроможності індустрії гостинності. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2023 р., Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. С. 115-116. / URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/2023/materiali%20konf/13_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B…
 8. Матвійчук Л. Йонік А. Тренди ресторанного обслуговування туристів в регіонах України в сучасних умовах. Матеріали II Міжнародного науково-практичного семінару «Альтернативний туризм». 21 вересня 2023 р., Львів, ЛДУФК ім. І. Боберського. / URL: https://www.ldufk.edu.ua/news/u-ldufk-imeni-ivana-boberskogo-21-go-veresnya-vid…
 9. Матвійчук Л.Ю., Смаль Б.А., Жадько О.А. Забезпечення безпеки як умова сталого розвитку туристичних територій в Україні. Проблеми гарантування безпеки людини в умовах сучасних викликів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 березня 2023 року. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2023. 223 c. / URL: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11646/1/0%D0%97%D0%B1%D1%96…
 10. Матвійчук Л. Ю., Жадько О. А., Смаль Б. А. Інтеграційні процеси індустрії гостинності волинської області в умовах війни Міжнародний форум «Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни». 19-21 квітня 2023 р., Львів Національний університет «Львівська політехніка» / URL: https://lpnu.ua/tur/mizhnarodnyi-forum
 11. Матвійчук Л.Ю., Смаль Б.А., Жадько О.А. Перспективи використання сакральних об’єктів Олики в індустрії туризму. Сакральне та туризм: матеріали міжнародньої науково-практичної конференції (Київ, 28 квітня 2023 р.) К.:ТОВ «Геопринт», 2023. 325 с. / URL: https://iaseed.eu/wp-content/uploads/2023/05/zbirka-sakralne-ta-turyzm.pdf
 12. Матвійчук Л. Ю., Жадько О. А. Роль України у формуванні нової культури подорожей. Туризм в Україні: виклики та відновлення: Зб. Матеріалів Міжнародного туристичного форуму, Київський національний економічний університеті імені Вадима Гетьмана, м. Київ, 21–22 березня 2023 року. К. : КНЕУ, 2023. 337 с. С. 148-151. / URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_Administration_and_Marketing_Person…