M.Mayak

Маяк Микола Михайлович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1972 році закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут (нині –Національний транспортний університет) за спеціальністю «Автомобільний транспорт».

Кандидат технічних наук з червня 1978 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Київського автомобільно-дорожнього інституту), диплом ТН No 024787 від 27.09.1978 року.
Вчене звання доцента кафедри автомобілів присвоєно у серпні 1983 року, ДЦ 065338.

Доктор технічних наук за спеціальністю 275 «Транспортні технології» (05.22.10 «Експлуатація автомобільного транспорту», «Транспортні системи») з грудня 1995 року.
Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Українського транспортного університету (м. Київ), ДН No 002355. Тема докторської дисертації «Теоретичні основи та методи забезпечення паливної економічності автомобільних перевезень з урахуванням факторів складності дорожніх умов».
Вчене звання професора кафедри транспортних систем та маркетингу присвоєно у жовтні 2002 року. ПР No 001657.

Транспортні системи та взаємодія різних видів транспорту;
ергатичні системи управління; енергетика на транспорті; оптимізація структури управління в галузі цивільної авіації; концептуальні проблеми ефективного використання військово-транспортної авіації у народному господарстві; проблеми комплексної утилізації авіаційної техніки.

Електронний посібник

2022

 1. Проблеми теорії і практики управління автотранспортом. Електронний освітній ресурс навчального призначення розміщеного на Moodle для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми Транспортні технології (на автомобільному транспорті) галузі знань 27 Транспорт спеціальності 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), усіх форм навчання/ уклад.: Маяк М.М. – довідка №22-20.
Статті Scopus

2024

 1. Using of the Trucks with Electrical Drive on the Farm Enterprises
  Dembitskyi, V., Sakhno, V., Murovanyi, I., Maiak, M.
  Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure, 2024, Part F2296, pp. 103–112 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85185925585&origin=results…

2023

 1. Management of Sustainable Development of Car Service Enterprises
  Dembitskyi, V., Murovanyi, I., Maiak, M., ...Brych, V., Karolina, M.-K.
  E3S Web of Conferences, 2023, 456, 01001 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85180356098&origin=results…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. 1.Фалович, Н. М.,Попович, П. В.,Шевчук, О. С.,Чорна, О. В.,Маяк, М. М.,Іванишин, В. В.Структура і потенціал логістичного сектору України//Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Випуск 7. Частина 1. - 2023 https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.7(38).1.280-286
  2. ОВ Чорна, ПВ Попович, ММ Маяк, ОС Шевчук, НМ Фалович, СП Комарніцький.Підвищення ефективності ланцюгів поставок // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Випуск 7. Частина 1.2023
  https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.7(38).1.258-265
  3. ОВ Чорна, ПВ Попович, ММ Маяк, ОС Шевчук, НМ Фалович, СП Комарніцький. Оптимізація витрат в логістичних системах//Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Випуск 7. Частина 1. - 2023https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.7(38).1.286-291
  4. Арвідас ПАУЛЮКАС, МАЯК Микола, Петрас ПАШКЕВІЧУС, Римас МАСКЕЛЮНАС, Лютаурас РАГУЛЬСКІС.INVESTIGATION OF DYNAMICS OF A PIPE ROBOT WITH SELF-STOPPING MECHANISM//СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ DOI 10.36910/automash.v1i20.1028