Майборода Оксана

Майборода Оксана Леонтіївна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилась 12 травня 1979року в м. Луцьк Волинської області. У 2001 році закінчила повний курс навчання у Волинському державному університетіімені Лесі Українки за спеціальністю «Історія України». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 29 червня 2001 року присвоєно кваліфікацію «Історик, викладач історії» (диплом ВС No 16392065( з відзнакою)).

У вересні 2002 року прийнята на посаду асистента кафедри українознавства Луцького технічного університету.

15 вересня 2010 р. була захищена дисертація «Волинське село: культура, освіта, релігійне життя (1964- 1985рр.)» та присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук (рішенням спеціалізованої вченої ради Волинського національного університету від 26 січня 2011року, диплом кандидата наук ДК No 064871, ВАК України, м. Київ, від 26 січня 2011 року., протокол No 42-06/1).

9 листопада 2010 року призначена на посаду старшого викладача кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства. З 20 квітня 2011 року переведена на посаду доцента кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства, яку займає і на даний час.

Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 15 грудня 2015 року, протокол No 5/02-Д, Майбороді О.Л. присвоєно вчене звання доцента кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства (атестат доцента 12 ДЦ No 044495).

Психолог, медіатор, фахівець з психореабілітації військових.

Вища, спеціальність «Історія України», кваліфікація «Історик, викладач історії» (диплом ВС No 16392065)

Кандидат історичних наук (диплом кандидата наук ДК No 064871)

Доцент кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства (атестат доцента 12 ДЦ No 044495).

Магістр соціального забезпечення (диплом М22 № 081539), спеціальність "Соціальне забезпечення"

Магістр психології (диплом М23 № 125903), спеціальність "Психологія", професійна кваліфікація "Психолог. Виклаач психології. Фахівець з авчання та розвитку"

 

Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я». Надана послуга щодо організації діяльності міждисциплінарної мобільної команди та соціально-психологічних послуг особам постраждалим від військових дій збройних сил російської федерації у відібраній громаді в рамках реалізації проєкту «Інтегрована підтримка через міждисциплінарні мобільні команди», який реалізується міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров’я» у межах СПІЛЬНО – програми реагування на війну Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Тривалість: 3.07.2023 –28.07.2023 р.

Історія, регіональна історія, медіація, сімейна медіація з участю неповнолітніх, психологічна допомога у кризових ситуаціях, психореабілітація військових.

Методичне забезпечення

2023

 1. Соціально-психологічний тренінг : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Психологія» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 053 «Психологія» денної та заоч. форм навч. / уклад. О. Л. Майборода Луцьк : ЛНТУ, 2023. 15 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14749
 2. Соціальна психологія та тренінг комунікативних умінь : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Психологія» галузі знань 05 Соціальні, поведінкові науки спец. 053 «Психологія» денної та заоч. форм навч. / уклад. О. Л. Майборода. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 41 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14750
 3. Соціальна психологія : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Психологія» галузі знань 05 Соціальні, поведінкові науки спец. 053 «Психологія» денної та заоч. форм навч. / уклад. О. Л. Майборода. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 19 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14751
 4. Соціальна психологія : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Психологія» галузі знань 05 Соціальні, поведінкові науки спец. 053 «Психологія» денної та заоч. форм навч. / уклад. О. Л. Майборода. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 31 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14752
 5. Соціально-психологічний тренінг : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Психологія» галузі знань 05 Соціальні, поведінкові науки спец. 053 «Психологія» денної та заоч. форм навч. / уклад. О. Л. Майборода. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 35 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14754
 6. Соціальна психологія та тренінг комунікативних умінь : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Психологія» галузі знань 05 Соціальні, поведінкові науки спец. 053 «Психологія» денної та заоч. форм навч. / уклад. О. Л. Майборода. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 13 с / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14755
 7. Основи психологічного консультування : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Психологія» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 053 «Психологія» денної та заоч. форм навч. / уклад.: В. І. Мілінчук, О. Л. Майборода. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 19 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14756
Навчальний посібник

2022

 1. Майборода О. Л. Основи медіації: навчальний посібник. Луцьк. Відділ іміджу і промоції Луцького НТУ, 2022. 75 с.
Статті Scopus

2023

 1. Mialkovska, L., Cherneta, S., Sushyk, I., Martyniuk, Ya., Maiboroda, O., Savchuk, N. (2023). Information, Digital, and Socio-Psychological Technologies in the Training of Specialists in the Social Sphere. Studies in Media and Communication, 2023, 11(7), pp. 297- 312. DOI: https://doi.org/10.11114/smc.v11i7.6502 / URL: https://doi.org/10.11114/smc.v11i7.6502
Статті Web of Science

2023

 1. Mialkovska L., Redchuk R., Sushyk I., Martyniuk Y., Maiboroda O., Savchuk N. (2023). Social Management and Digital Communications as Important Components of Modern Higher Education. Cadernos educacao tecnologia e sociedade, Vol. 16 No. 1 рр. 143 - 152. / URL: https://brajets.com/v3/index.php/brajets/article/view/1181
 2. Iryna Kurash, Natalia Babenko, Oksana Maiboroda, Nadiia Savchuk, Anna Kaminska. Post-traumatic stress disorder in military personnel: timely diagnosis and overcoming methods. AD ALTA Journal of Interdisciplinarny Research 13/02-XXXVI. P.11-16. / URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130236/papers/A_02.pdf

2021

 1. Mykola Dziamulych, Serhii Petruha, Valentyna Yakubiv, Oksana Zhuk, Oksana Maiboroda, Sofiia Tesliuk, Andrii Kolosok. Analysis of the socio-demographic state of rural areas in the system of their sustainable development: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol 21, Issue 4, 2021. PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952. http://managementjournal.usamv.ro/

  / URL: https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_4/Art26.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Микола Несправа, Оксана Майборода, Наталія Карпінська. Методи вирішення конфліктів: психологічний аспект № 11(29) (2023): Перспективи та інновації науки, с. 541-549. http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/issue/view/160 / URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/issue/view/160

2021

 1. Оксана Сільвестрова, Оксана Жук. Оксана Майборода. Культурно-історичні та соціально-філософські основи соціальної допомоги. Ввічливість. Humanitas. № 3. С. 98-105. / URL: https://doi.org/10.32782/humanitas/2021.3.14
 2. Сільвестрова О.Ю., Майборода О.Л., Жук О.М. Глобальні ризики як виклики сучасній соціальній роботі. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 18(71). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ. 2021 . С. 158-168. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/issue/view/4/5
Тези доповідей

2023

 1. Майборода О.Л., Карпюк А.В. Проблема насильства над жінками у сучасному суспільстві: зміст та види. Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луцьк, 11-12 травня 2023 р.). Луцьк, ЛНТУ, 2023. С. 166-170

2022

 1. Майборода О. Л. Домашнє насильство як соціальна проблема та шляхи її подолання. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності». Луцьк, ЛНТУ, 2022. С. 122-124.

2021

 1. Майборода О. Л. Сімейна медіація як спосіб вирішення сімейних спорів. Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності». Луцьк, Луцький НТУ, 2021. С.108-111.

2020

 1. Майборода О. Л. Медіація як соціальна послуга в Україні. Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної (м. Луцьк, 22-23 травня 2020 р.). – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. С.42-45