vasyl.mazepa@lutsk-ntu.com.ua

Мазепа Василь Григорович

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра лісового господарства

Професор

МАЗЕПА ВАСИЛЬ ГРИГОРОВЧ
Доктор сільськогосподарських наук,
професор
Україна, 43018, м. Луцьк,
вул. Львівська, 75
E-mail: vasyl.mazepa@lutsk-ntu.com.ua

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1980 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний
лісотехнічний університет України, м. Львів), здобувши кваліфікацію «Інженер лісового
господарства».
Кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і
лісівництво з 1986 року. Дисертаційну роботу захистив у спеціалізованій вченій раді
Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім.
Г.М. Висоцького (м. Харків). СХ No009227.
Вчене звання старшого наукового співробітника зі спец. 06.03.03 присвоєно у
лютому 1991року. Атестат СН No 067935.
Вчене звання доцента кафедри лісівництва присвоєно у вересні 2001 року. ДЦ No
002542.
Доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 «Лісознавство і
лісівництво» з травня 2011 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді
Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України (м. Львів). ДД No000100.
Тема докторської дисертації «Лісові насадження Західного і Малого Полісся в умовах
аеротехногенного забруднення та особливості ведення господарства в них».
Вчене звання професора кафедри лісівництва присвоєно у червні 2014 року. 12ПР No
009720.

Диплом спеціаліста, Львівський лісотехнічний інститут, рік закінчення: 1980, спеціальність:  лісове господарство

Диплом доктора наук ДД 000100, виданий 10.11.2011

Диплом кандидата наук CX 009227, виданий 03.09.1986

Атестат доцента ДЦ 002542, виданий 27.09.2001

Атестат професора 12ПP 009720, виданий 26.06.2014

– 1988 р. - 2003 р. – доцент кафедри лісівництва Українського державного лісотехнічного
університету (м. Львів)
– 2003 р. - 2006 р. – докторант кафедри лісівництва Українського державного
лісотехнічного університету та доцент кафедри за сумісництвом
– 2006 р - 2013р. – доцент кафедри лісівництва Національного лісотехнічного
університету України (м. Львів)
– 2013 р. - 2021 р. – професор кафедри лісівництва Національного лісотехнічного
університету України (м. Львів)
– 2021 р. - нині – професор кафедри лісового господарства Луцького національного
технічного університету

1. Член Наглядового комітету проекту «Консолідація лісової політики в Україні» (за
підтримки ФАО, м. Київ, Україна) (2017 р.)
2. Експерт Міністерства освіти і науки України з проведення акредитації вищих
навчальних закладів для надання освітніх послуг зі спеціальності «Лісове господарство»
(2010 – 2017 рр.)

Екологія лісу та вплив забруднення довкілля на лісові
екосистеми, вплив антропогенних чинників та глобальної зміни клімату на лісостани,
розробка локальної системи ведення лісового господарства в ушкоджених
аєротехногенним впливом насадженнях, оцінка стану та продуктивності лісів
Українського Полісся та гірських лісів Українських Карпат.

Методичне забезпечення

2023

 1. Лісова типологія : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Лісове господарство» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство денної форми навч. / уклад.: В.О.Волянський, В.Г.Мазепа. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13405
 2. Переддипломна практика : метод. вказівки до проходження практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Лісове господарство» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.Г. Мазепа, В.О. Волянський, О.П. Герасимчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 16 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13379
 3. Лісові культури : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Лісове господарство» галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 205 Лісове господарство денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.Г. Мазепа, Н.О. Толстушко. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 48 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12826

2022

 1. Регіональне лісівництво : метод. вказівки для курсового проектування для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Лісове господарство» галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 205 Лісове господарство денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.Г. Мазепа, В.О. Волянський. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 41 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13577
Навчальний посібник

2023

 1. Основи лісогосподарювання: навчальний посібник / Миклуш С.І. та ін. (Мазепа В.Г.); за ред. проф. Ю. М. Дебринюка. Львів: ТзОВ «Галицька Видавнича Спілка», 2022. – 824 с. (С. авт. 394 – 457). / URL: https://manusbook.com/9097_Basics_Forestry/index.html
Електронний посібник

2022

 1. Мазепа В.Г. Практичне лісівництво. Електронний посібник. Луцьк: ЛНТУ, 2022. / URL: https://elib.lntu.edu.ua
Тези доповідей

2022

 1. Новак А.А. Роль віку деревостанів у динаміці радіального приросту дуба звичайного у Західному Лісостепу України / Новак А.А., Мазепа В.Г. // Сучасні виклики і актуальні проблеми лісівничої освіти, науки та виробництва: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Біла Церква, 15 квітня 2022 р.). – Біла Церква: БНАУ, 2022. – С. 23 – 26. / URL: https://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/7382/1/Pidbir%20fitomeliorantiv.docx