Павло Мазилюк

Мазилюк Павло Вікторович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

-     2012-2013 рр., Луцький національний технічний університет, спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство». Кваліфікація: інженер-механік-дослідник (диплом магістра) від 29.06.2013 р.

-     2014-2017 рр., Луцький національний технічний університет, аспірантура, спеціальність «Автомобілі і трактори».

-     2019 р., Національний університет «Львівська політехніка», захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи» від 15.10.2019 р.

-     2019-2020 рр., Луцький національний технічний університет, спеціальність «Менеджмент». Кваліфікація: магістр з менеджменту (диплом магістра) від 31.12.2020 р.

Додаткова освіта:

-     2020 р., Сервісний центр МВС, атестат спеціаліста за напрямом підготовки водіїв: «Практичне керування транспортним засобом категорії В, С1, С».

2013-2015 рр. – майстер виробничого навчання, викладач. Професійно-технічне училище ЛНТУ.

2015 р. – дотепер (Луцький національний технічний університет):

-     2015-2017 рр. – старший лаборант викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій.

-     2017-2018 рр. – провідний інженер викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій.

-     2018-2020 рр. – асистент викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій.

-     2020-2022 рр. – старший викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій.

-     2021 р. – дотепер – доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій.

-     2023 р. – дотепер – голова Ради молодих вчених ЛНТУ.

2021 р. – дотепер:

-    Член робочої групи з покращення організації дорожнього руху на території Луцької міської територіальної громади.

Патенти на корисну модель:

– Система відображення рекомендованого режиму руху транспортного засобу. пат. UA 123153 U Україна / О. П. Сітовський, П. В. Мазилюк : G08G1 1/0968, заявл. 20.09.17, опуб. 12.02.18, Бюл. № 3. 2 с.

– Пристрій для визначення характеристик карданної передачі з шарнірами нерівних кутових швидкостей. пат. UA 127943 U, Україна / Мурований І. С., Сітовський О. П., Сосницький А. А., Мазилюк П. В. : G01M 13/02 заявл. 26.03.2018, опуб. 27.08.2018, Бюл. № 16. 2 с.

 

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

– Комп’ютерна програма «Система відображення рекомендованого режиму руху транспортного засобу» : а. с. 78903 UA Україна / О. П. Сітовський, П. В. Мазилюк, О. А. Великий : дата реєстрації 08.05.18.

 

Дисертація

2019

 1. Мазилюк П. В. Розробка методу раціонального проїзду транспортними засобами регульованих ділянок доріг : дис. канд. техн. наук : 05.22.01. Луцьк, 2019. 191 с. / URL: https://old.lpnu.ua/research/disscoun/k-3505220/mazylyuk-pavlo-viktorovych
Монографія

2020

 1. Мазилюк П. В., Сітовський О. П. Метод раціонального проїзду транспортними засобами регульованих ділянок доріг : монографія. Луцьк. ІВВ Луцького НТУ. 2020. 188 с / 12,0 друк. арк. 11,9 обл. вид. арк.
Статті Scopus

2022

 1. Mazyliuk, Pavlo; Sitovskyi, Oleg; Prentkovskis, Olegas; Dembitskyi, Valerii; Murovanyi, Igor; et al. Research of an Influence of a Traffic Flow Movement Intensity Change on the Possibility of Nonstop Passage of the Traffic Lights Objects Transport and Telecommunication; Riga Vol. 23, Iss. 2, (2022): 142-150. DOI:10.2478/ttj-2022-0012

2020

 1. Shramenko, N., Muzylyov, D., Shramenko, V., Mazyliuk P.: Directions for Quality Assurance of Specialists Training in Logistics and Transport Spheres from a Competence Approach Perspective. In: Karabegović I. (eds) New Technologies, Development and Application III. NT 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 128. Springer, Cham, pp. 605-611. Sarajevo (2020) https://doi.org/10.1007/978-3-030-46817-0_70
 2. Sitovskyi O. P., Dembitskyi B. M., Bulik Y. V., Mazyliuk P. V. (2020) Theoretical Aspects of Diagnosing of Car Engine at the Time of Acceleration. In: Karabegović I. (eds) New Technologies, Development and Application III. NT 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 128. Springer, Cham, pp. 638-646. Sarajevo (2020) https://doi.org/10.1007/978-3-030-46817-0_74
Вітчизняні фахові наукові видання

2021

 1. Бодак В. І., Гандзюк М. О., Дубицький О. С., Мазилюк П. В. Аналіз стану внутрішніх перевезень в Україні протягом 2017-2020 років. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. 2021. №2 (17). С 41–46.

2020

 1. Мазилюк П. В., Сітовський О. П., Дубицький О. С., Бодак В. І. Порівняння інтенсивності руху транспортних засобів в Україні та у Великій Британії під час поширення Covid-19. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. 2020. №1 (14). С. 102–106.
 2. Дубицький О. С., Дембіцький В. М., Павлова І. О., Мазилюк П. В. Підвищення ефективності діяльності транспортно-експедиційної компанії. Вісник машинобудування та транспорту. 2020. №1 (11). С. 62–70.
 3. Бодак В. І., Хайліс Г. А., Дубицький О. С., Мазилюк П. В. Дослідження руху частинки сапропелю в конічній забірній частині шнекового механізму. Сільськогосподарські машини. 2020. № 44. С. 7–17.
 4. I. Murovanyi, P. Mazyliuk. Analysis of saturation flow on isolated lanes of controlled intersections with significant traffic intensity. Transport technologies. Vol. 1, No. 2, 2020. P. 1–13.
Тези доповідей

2023

 1. Мазилюк П. В. Використання транспортного моделювання у навчальному процесі університетів. Перспективи розвитку машинобудівної інженерії та транспортних технологій : тези доп. ІІІ-я між. наук.-тех. конф. (м. Вінниця, 01-03 черв. 2023 р.). Вінниця 2023. С.24
 2. Дубицький О.С., Мазилюк П.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ТРАНСПОРТ // 4-а міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні транспортні технології», Харків, 27–28 листопада 2023 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2023 р. С. 123.
 3. Мазилюк П.В., Дубицький О.С. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PTV VISSIM ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА АНАЛІЗУ СХЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ // Світ наукових досліджень. Випуск 24: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 21-22 листопада 2023 р.) / за ред. : О. Патряк та ін. ГО “Наукова спільнота”, WSZIA w Opolu. Тернопіль. 2023 р. С. 361-362.
 4. Дубицький О.С., Мазилюк П.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИХ КОМПАНІЙ: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ // The 3rd International scientific and practical conference “Topical aspects of modern scientific research” (November 23-25, 2023) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2023 р. С. 168-169.

2021

 1. Мазилюк П. В., Сітовський О. П. Покращення показників роботи тролейбусів шляхом використання системи автономного ходу та оптимізації маршрутів. Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання : Тези доп. (м. Львів, 25 – 26 бер. 2021 р.). Львів, 2021. С. 113–115.

2020

 1. Бодак В. І., Дубицький О. С., Мазилюк П. В. Результати впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті м. Луцька. Матеріали VI всеукр. наук.-тех. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 12–13.