s.melnyk@lutsk-ntu.com.ua

Мельник Світлана Адамівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра фізичної культури, спорту та здоров'я

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

  1. /Мельник С.А., Малімон О.О., Касарда О.З., Кузнєцов В.А. Динаміка змін показників фізичної та технічної підготовленості футболістів 10 – 14 років під впливом вправ легкої атлетики//Електронний науковий журнал. – Харків, 2023. – Вип. №1(27). С.18-30. (включено до бази даних: ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources); PBN (Polish Scholarly Bibliography); Google Scholar, NBUV (Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, електронний фонд), Index Copernicus, OUCI (Open Ukrainian Citation Index).
  2. Шевченко М.О., Мельник С.А., Котенджи Л.В., Михнюк О.В. Європейський досвід формування та становлення особистості викладача фізичної культури//Електронний журнал. Львів, 2023. №16 (2023): Академічні візії. / URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/186
  3. /В.І. Яковів, С.А. Мельник, А.М. Коновальчук. Розвиток силових якостей легкоатлетів-метальників за допомогою засобів Кросфіт. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) №4(163) (2023)//Електронний науковий журнал. – Серія 15. С.216-221. Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща) / URL: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.04(163).40
Тези доповідей

2023

  1. Мельник С.А., Кульчицький В.М. Аналіз показників фізичного розвитку студентів, які займаються фізичною культурою та спортом Зб. наук.праць «Перспективи розвитку фізичної культури і спорту у закладах освіти». м. Луцьк, 2022. (19-20 травня). С. 160-162.
Зарубіжні наукові видання

2023

  1. /Мельник С.А., Малімон О.О., Касарда О.З., Кузнєцов В.А. Динаміка змін показників фізичної та технічної підготовленості футболістів 10 – 14 років під впливом вправ легкої атлетики//Електронний науковий журнал. – Харків, 2023. – Вип. №1(27). С.18-30. (включено до бази даних: ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources); PBN (Polish Scholarly Bibliography); Google Scholar, NBUV (Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, електронний фонд), Index Copernicus, OUCI (Open Ukrainian Citation Index).