s.myskovets

Мисковець Сергій Васильович

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1991 р. завершив навчання у Луцькому індустріальному університеті (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”, здобув кваліфікацію інженера-механіка. Диплом спеціаліста ЦВ №656339.

Науковий ступінь – кандидат технічних наук, дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 32.075.02 при Луцькому державному технічному університеті (м. Луцьк).
ДК № 3835 Матеріалознавство (2016 р.).

 

– 1991-2017 р. – асистент кафедри матеріалознавства і обробки металів тиском, Луцький національний технічний університет.

 – 2017-2020 р. старший викладач кафедри матеріалознавства, Луцький національний технічний університет;

– 2020 р. – нині –  доцент кафедри матеріалознавства, Луцький національний технічний університет

2017-2022р. виконання конструкторсько-проектних робіт на замовлення підприємства SKF Україна:

1. Відцифрування технічної документації “SIW-5” - 2017р.

2.Розробка комплекту конструкторської документації на виготовлення коливального механізму-2018р.

3. Розробка комплекту конструкторської документації на виготовлення конвеєра до «СДА-7»- 2019р.

4. Розробка комплекту конструкторської документації на виготовлення автоматизованої мийної машини до термічної печі «ALD2384» - 2019-2020р.

5.Розробка комплекту конструкторської документації на виготовлення станцію для фільтрування гартувальної оливи - 2020р.

6. Розробка комплекту конструкторської документації на виготовлення станцію для фільтрування гартувальної оливи - 2020р.

7. Розробка комплекту конструкторської документації на виготовлення вала привода швидкого ходу печі ALD384 - 2020р.

8. Розробка комплекту конструкторської документації на виготовлення:

     1)Стіл (бабка) шліфувального круга - 2021-2022р.;

     2)Стакан розвороту стола (бабки) шліфувального круга - 2021-2022р.;

     3) Циліндр підскока бабки шліфувального круга - 2021-2022р.

 

 

Впровадження елементів Індустрії 4.0 в Україні, автоматизація виробничих процесів.

Застосування біокомпозитних матеріалів.

Методичне забезпечення

2023

 1. Використання комп’ютерних технологій в матеріалознавстві : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Матеріалознавство» та «Індустріальний інжиніринг та менеджмент» спец. 132 Матеріалознавство галузі знань 13 Механічна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.В. Мисковець, Ю.П. Фещук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13130
 2. Кваліфікаційна робота : метод. вказівки до оформлення кваліфікаційних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Матеріалознавство», «Індустріальний інжиніринг та менеджмент» галузі знань 13 Механічна інженерія спец. 132 Матеріалознавство денної та заоч. форм навч. / уклад.: М.Д. Мельничук, Ю.П. Фещук, Д.А. Гусачук, С.В. Мисковець. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 52 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13173

2022

 1. Використання комп’ютерних технологій в матеріалознавстві : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Матеріалознавство» та «Індустріальний інжиніринг та менеджмент» спец. 132 Матеріалознавство галузі знань 13 Механічна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.В. Мисковець, Ю.П. Фещук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 208 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11428
 2. Використання комп’ютерних технологій в матеріалознавстві : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Матеріалознавство» та «Індустріальний інжиніринг та менеджмент» спец. 132 Матеріалознавство галузі знань 13 Механічна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.В. Мисковець, Ю.П. Фещук. – Луцьк : Луцький НТУ,2022. – 176 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11427

2021

 1. Автоматизація виробничих процесів та робототехніка : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 132 Матеріалознавство галузі знань 13 Механічна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.В. Мисковець. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8856
 2. Автоматизація виробничих процесів та робототехніка : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 132 Матеріалознавство галузі знань 13 Механічна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.В. Мисковець, Ю.П. Фещук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 52 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8855
Статті Scopus

2019

 1. The structuring of tribotechnical epoxy composite materials in the electromagnetic field / / P.P. Savchuk , V.P. Kashytskyi , M.D. Melnychuk , O.L. Sadova, S.V. Myskovets // Functional Materials. – 2019, Volume 26, Issue 3, pp 621-628. / URL: https://doi.org/10.15407/fm26.03.621

2017

 1. Examining a mechanism of generating the fragments of protective film in the trybological system «epoxycomposite – steel» / V. Kashytskyi, O. Sadova, O. Liushuk, O. Davydiuk, S. Myskovets // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – № 2/11 (86). – P. 10-16. / URL: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2017.97418
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Кашицький В. П., Садова О.Л., Вишинський М.І., Мисковець С.В. Формування глютинових біокомпозитних матеріалів, наповнених подрібненими стеблами зернових культур / Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Випуск 1 (166). – Вінниця, 2023. – С. 65-71. / URL: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-166-1-65-71

2021

 1. Оптимізація складу та технології формування біокомпозитів на основі крохмального в?яжучого/ В.П. Кашицький, О.Л. Садова, П.П. Савчук, В.М. Малець, В.С. Мазурок, С.В. Мисковець// Наукові нотатки. – Випуск 71. – Луцьк, 2021. – С. 353-359.

2020

 1. Дослідження властивостей біокомпозитів, наповнених високодисперним порошком крохмалю / О.Л. Садова, В.П. Кашицький, М.Д. Мельничук, О.О. Смолянкін, С.В. Мисковець // Наукові нотатки. – Випуск 70. – Луцьк, 2020. – С. 35-42.

2016

 1. Особливості зношування трибосистеми БрО10С10-ШХ15 / Шимчук С.П., Мисковець С.В., Зайчук Н.П., Варич О.Ф. // Вісник НУВГП. Технічні наук: зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП, 2016. – №1(73). – С. 171–179.