i.moroz@lntu.edu.ua

Мороз Ірина Анатоліївна

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра харчових технологій та хімії

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра харчових технологій та хімії

Доцент

Мороз Ірина Анатоліївна, к.х.н., доцент кафедри харчових технологій та хімії

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Я, Мороз Ірина Анатоліївна, народилася  с. Затурці, Волинської області у сімї службовців. У 1995 році закінчила середню школу із золотою медаллю. 2000 року закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. З 2000 року працювала старшим лаборантом кафедри неорганічної та фізичної хімії. З 2002 по 2006 навчалась в аспірантурі за спеціальністю 02.00.04 – “фізична хімія” без відриву від виробництва при Львівському національному університеті імені Івана Франка. З 2004 року перевелась на посаду завідувача лабораторій кафедри фізичної та колоїдної хімії. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України. З 2009 по 2010 рік – доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії, а з 2010 року по 2013 рік– доцент кафедри аналітичної хімії та екотехнологій. У 2013 році починаю працювати доцентом кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування  Луцького національному технічного університету. З 2014 по 2024 рік доцент кафедри матеріалознавства. У 2015 році отримала вчене звання доцента. З лютого  2024 року працюю на посаді доцента кафедри харчових технологій та хімії.

Львівський національний університет імені І.Франка, спеціальність“Хімія”, кваліфікація “Хімік. Викладач”

– 2000 р. - 2003 р. старший лаборант кафедри неорганічної та фізичної хімії Волинського державного університету ім. Лесі Українки;

– 2002 р. - 2006 р. – аспірант кафедри фізичної хімії за спеціальністю 02.00.04 – “фізична хімія” без відриву від виробництва при Львівському національному університеті імені Івана Франка;

– 2003 р - 2009р. – завідувач лабораторіями кафедри фізичної та колоїдної хімії Волинського національного  університету ім. Лесі Українки;

– 2009 р. - 2011 р. – доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії Волинського національного  університету ім. Лесі Українки;

– 2011 р. - 2013 р. – доцент кафедри аналітичної хімії Волинського національного  університету ім. Лесі Українки;

– 2013 р. - 2024 р.– доцент кафедри матеріалознавства Луцького національного технічного університету;

– 2024 р. по нині – доцент кафедри харчових технологій та хімії  Луцького національного технічного університету;

Педагогічний стаж 23 роки.

Автор близько понад 70 наукових публікацій. Область наукових інтересів: колоїдна хімія високодисперсних систем, моделювання топологічної структури дисперсних систем. Вивчення мотивації студентів технічних вузів до вивчення хімічних дисциплін.

Статті Scopus

2021

 1. Korol R., Yanchuk O., Marchuk O., Orlov V., Moroz I. ,VyshnevskyiO. Size Stabilizers in Two-electrode Synthesis of ZnO Nanorods. Physics and Chemistry of Solid State. 2021, Volume 22, Issue,2 , p.p. 380-387. / URL: https://doi.org/10.15330/pcss.22.2.380-387

2020

 1. Katarzyna Ozga. Femtosecond stimulated electro-optics of electrochemically synthesized CdS particles of different morphology/ Ozga Katarzyna, Yanchuk Oleksandr M, Marchuk Oleg V, Moroz Iryna A, Kityk Iwan V, El-Naggar Ahmed M, Albassam Ahmed A // Physics and Simulation of Optoelectronic Devices XXVIII, Vol.11274, pp. 112741W, 2020 / URL: https://doi.org/10.1117/12.2543528
 2. O Yanchuk, IA Moroz, IV Kityk, J Jedryka, OV Marchuk"CdS Nanocrystallines: Synthesis, Structure and Nonlinear Optical Properties," 2020 IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, 2020, pp. 988-992. / URL: http://dx.doi.org/10.1109/tcset49122.2020.235586

2019

 1. O. M. Yanchuk, O. V. Marchuk, I. A. Moroz, O. A. Vyshnevskyi, A. M. El-Naggar, A. A. Albassam, I. V. Kityk, P. Czaja Femtosecond laser stimulated anisotropy of electrolytically produced CdS polymer nancomposites. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. October 2019, Volume 30, Issue 19, p.p.17741–17746 / URL: https://doi.org/10.1007/s10854-019-02124-z
Статті Web of Science

2023

 1. Fesyuk, V., Moroz, I., Fedonyuk, M., Melnyk, O., & Polyanskyi, S. (2023). Methodology and practical implementation of research of changes in forest coverage of Volyn region using remote sensing. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", (58), 274-289. / URL: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-58-21

2021

 1. Фесюк В.О., Мороз І.А. Сучасний стан забруднення атмосферного повітря м. Луцька. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія». 2021. Випуск. 54. С. 250-255 / URL: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-26
 2. V. Fesyuk I. Moroz, R. Kirchuk, S. Polianskyi, M. Fedoniuk Soil degradation in Volyn region: current state, dynamics, ways of reduction. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2021. Vol. 31. №2. Р. 492–500. / URL: https://doi.org/10.15421/112121

2020

 1. Vasyl O. Fesyuk, Iryna A. Moroz, Larysa T. Chyzhevska, Zoia K. Karpiuk, Serhii V. Polianskyi Burned peatlands within the Volyn region: state, dynamics, threats, ways of further use // Journ. Geol. Geograph. Geoecology. 2020. Vol. 29 (3), p.p. 483–494. / URL: https://doi.org/10.15421/112043
 2. Fesyuk V., Ilyin L., Moroz I., Ilyina O. Environmental assessment of water quality in various lakes of the Volyn region, which is intensively used in recreation // Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology". 2020. № 52. p.p. 236-250. / URL: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-52-17.
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Мороз І. А. Визначення кальцію в молоці методом титриметрії (2023) Товарознавчий вісник, Т.1, №16, с.65-72.
 2. Гулай О.І., Мороз І.А., Шемет В.Я. Концепція викладання хімічних дисциплін для майбутніх харчових технологів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця: ВДПУ, 2023. N 4. с.118-124

2022

 1. Мороз І.А., Шемет В.Я. Особливості проникнення рідин в порошкові матеріали. Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки» за галузями знань «Фізико-математичні науки» та
  «Технічні науки». – 2022. – № 73. – с. 64-66.
 2. Мороз, І., & Гулай, О. (2022). Мотивація вибору майбутньої спеціальності у гендерному контексті. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – до університетська підготовка – заклад вищої освіти, 1(2), 606–613.
 3. Мирончук, Г., Янчук, О., Марчук, О., Хмарук, Ю., Вишневський, О.,Мороз, І., Єндрика, Я., Озга, К., Войцеховський, А. (2022). Вплив умов синтезу на властивості наночастинок CdS. Фізика та освітні технології, 2, 23–30

2021

 1. Фізико-хімічні аспекти молекулярної гастрономії /В. Шемет, О.Гулай , І. Мороз // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Том 27, № 3. – с. 163-171.
 2. Гулай О.І., Мороз І.А. , Фесюк В.О. МОТИВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2021. №198. С. 28-32.

2020

 1. Petro Savchuk. The influence of ultrasonic treatment on the mechanical properties of epoxy composites modified with fine powder of titanium oxide / Savchuk Petro, Matrunchyk Dmytro, Kashytskyi Vitalii, Sadova Oksana, Moroz Iryna. // International Trends in Science and Technology, vol. 1, pp. 13-20, 2020.

2019

 1. P. Savchuk. The influence of metal oxide powders on the physical and mechanical properties of epoxy composites for the protection of constructions made of aluminum alloys / Savchuk P., Matrunchyk D., Kashytskyi V., Sadova O., Moroz I.// Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science, vol. 5, no. 2, pp. 16-24, 2019.

2018

 1. Мороз I.A. , Янчук О.М. , Кашицький В.П. Топологічна структура седиментаційних осадів карбонатів металів у водних розчинах неіонногенної ПАР / Наукові нотатки – збірник наукових праць ЛНТУ № 63. – 2018.– с. 134–139.

2017

 1. Фесюк В.О., Карпюк З.К., Мороз І.А. Рекреаційний потенціал Шацького району Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – № 14. – Т. 1. Географія. – 2017. – С. 56-63.