Olha

Неділько Ольга Володимирівна

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Асистент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

2017 рік -  Луцький педагогічний коледж, молодший спеціаліст за спеціальністю «Вчитель початкових класів з додатковою кваліфікацією вчитель інформатики».

2019 рік - Луцький національний технічний університет, бакалавр за спеціальністю «Професійна освіта (Компʼютерні технології)».

2021 рік - Луцький національний технічний університет, магістр за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення».

19.12.2020 р. - по сьогодні інженер1 категорії кафедри компʼютерних наук в Луцькому національному технічному університеті.

01.09 2021 р. - по сьогодні за сумісництвом асистент кафедри компʼютерних наук Луцького національного технічного університету.

Web-дизайн, UI/UX, web-програмування, педагогіка. 

Тези доповідей

2023

 1. Гунько Н.В., Неділько О.В. “Проблеми та перспективи розвитку науки та освіти України в особливих
  умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 03 -
  04 травня 2023 року, Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2023. С.20-22.
 2. Неділько О., Шимонюк М. «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) : Тези доп. IX Міжнар. науково-практ. конф. з проблем вищ. освіти і науки, м. Луцьк, 25–26 трав. 2023 р. Луцьк, 2023. С. 188–192.
 3. Неділько Л.В. Неділько О.В.Сучасний стан методів та засобів розробки UI/UX веб-додатків.Комп'ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації – 2023 / Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, Одеса, 28-29 жовтня 2023 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2023 р. – с. 263-265.

2021

 1. Ліщина Н.М., Ліщина В.О., Неділько О.В. ПЛАГІН ДЛЯ WORDPRESS ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОПИТУВАНЬ // Інформаційні технології і автоматизація – 2021 / ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЯ – 2021 / Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 21-22 жовтня 2021 р. - Одеса, Видавництво ОНАХТ, 2021. – С.218-220.

2020

 1. О.В. Неділько, Н.М. Ліщина Роль електронних навчально-методичних комплексів в системі дистанційної освіти // Студентський науковий вісник. Серія «Технічні науки». Науковий збірник. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – C.64-72. (0,56 обл.вид.арк.).
 2. Неділько О. В. Ящук А. А. Ефективність методу k-середніх для класифікації україномовних текстів / Ольга Володимирівна Неділько, Андрій Анатолійович Ящук. // Сучасна наука та освіта Волині: зб. матеріалів наук.-практ. онлайн-конф. (20 листопада 2020 року). – Луцьк: Вежа-Друк, 2020. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Об’єм даних 4,05 Мб

2018

 1. Неділько О.В. Практичний досвід використання та огляд можливостей сервісу LEARNING APPS / О.В. Неділько // Студентський науковий вісник. Серія «Технічні науки». Науковий збірник. Випуск 31. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 99-108.

2017

 1. Неділько О.В. ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ BYOD ТА СЕРВІСІВ GOOGLE НА ЕТАПІ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ / / О.В. Неділько // Студентський науковий вісник. Серія «Технічні науки». Науковий збірник. Випуск 27. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017. с. 106 - 117.