anzheli

Ніколаєва Анжела Миколаївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Доцент

НІКОЛАЄВА АНЖЕЛА МИКОЛАЇВНА

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Доцент

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Освіта вища, кандидат економічних наук, доцент

Вища освіта за спеціальностями «Економіка підприємства» (1998 р., Луцький державний технічний університет), «Облік і аудит» (1999 р., Луцький державний технічний університет), «Фінанси, банківська справа та страхування» (2017 р., Тернопільський національний економічний університет).

У 2009 році в Тернопільському національному економічному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Формування стратегії досягнення конкурентних переваг підприємств м’ясної промисловості».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

– з 1998 р. по 2009 р. асистент, старший викладач кафедри фінансів Луцького державного технічного університету;

з вересня 2009 року по теперішній час – доцент кафедри фінансів (після реорганізації з 1 липня 2017 р. – кафедри фінансів, банківської справи та страхування) Луцького національного технічного університету.

2016-2018 рр. – виконавець держбюджетної теми № 203-16 д/б «Механізми фінансової стабілізації та підвищення капіталізації регіонів в умовах децентралізації України» (номер державної реєстрації: 0116U001532).

2018-2022 рр. – науковий керівник науково-дослідної роботи, що виконується в межах робочого часу, на тему «Теорія і практика фінансового забезпечення динамічного розвитку соціально-економічних систем» (номер державної реєстрації 0118U004477).

У 2012-2018 роках приймала участь в організації та проведенні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент». Була членом журі, апеляційної комісії та членом організаційного комітету.

Підвищення кваліфікації:

2005 р. – підвищення кваліфікації за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг і кредит» у Центрі підготовки спеціалістів для фінансової системи України Науково-дослідного фінансового інституту при Мінфіні України.

2013 р., 2018 р. – підвищення кваліфікації на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки.

2016 р. – учасник міжнародної короткострокової сертифікованої програми «Business Leadership», організаторами якої виступали Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Українська Соціальна Академія (м. Київ), Університет Анджелікум (м. Рим, Італія).

2021 р. – міжнародне онлайн-стажування «Університет 4.0. Цифрова трансформація», організатором якої виступав Республіканський інститут вищої школи (Республіка Беларусь).

2021 р. – міжнародне стажування у Вищій Школі Економіки в Сталовій Волі (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli), Республіка Польща. Сертифікат про Міжнародне стажування «Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання у вищих навчальних закладах Польщі».

2023 р. – підвищення кваліфікації на підприємстві ЦСТРІ «Енергія-І». Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) «Актуальні проблеми управління фінансовою діяльністю суб’єкта господарювання з урахуванням теперішніх реалій» № СП 52-2023.

Вітчизняні проекти:

Науковий керівник науково-дослідної роботи (в межах робочого часу) на тему: «Теорія і практика фінансового забезпечення динамічного розвитку соціально-економічних систем» (№ д/р: 0118U004477, 2018–2022 рр.).

Виконавець НДР (в межах робочого часу) «Фінансово-інвестиційні механізми поствоєнної інноваційної трансформації України», № д/р: 0123U101522 (Протокол № 7 від 08.02.2023 р.).

Виконання досліджень на замовлення:
Виконання науково-технічної послуги - "Діагностика інвестиційного потенціалу фірми". Договір № 12-06/21 від 01.06.2021 р. з ТОВ “ПРОФІ-ФАРБ”.

Наукові інтереси: функціонування та розвиток фінансового ринку України, діяльність фінансових посередників на різних сегментах ринку фінансових послуг, фінансова діяльність суб’єктів підприємництва.

Електронний посібник

2020

 1. Фінансова грамотність. [Дорош В.Ю., Чиж Н.М., Вахович І.М., Кузьмак О.М., Талах В.І., Олександренко І.В., Ніколаєва А.М., Забедюк М.С., Шейко Ю.О., Пиріг С.О., Кондіус І.С., Вахновська Н.А., Купира М.І., Салівончик І.М., Поліщук В.Г., Мостовенко Н.А., Коробчук Т.І., Іщук Л.І.]: Електронне видання навчального призначення, 2020. Довідка №20-07. Протокол засідання навчально-методичної ради Луцького НТУ № 8 від 23.04.20 р. / URL: http://surl.li/lbuys
Статті Scopus

2020

 1. Olena Stashchuk, Tetiana Shmatkovska, Mykola Dziamulych, Anzhela Nikolaeva, Nataliia Mostovenko, Myroslava Zabedyuk and Lesia Ishchuk. Assessment of joint stock companies finance security risks in Ukraine. Accounting. 2020. Vol. 6, Number 7. Pages: 1181-1192. / URL: http://www.growingscience.com/ac/Vol6/ac_2020_132.pdf
Статті Web of Science

2022

 1. Anzhela Nikolaeva, Iryna Voronenko, Olha Shulha, Ivan Bondarenko, Maksym Palchyk. Digital and information technologies in the management of financial activities in Ukraine in the conditions of the digitalization of the economy. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2022. Vol. 12, Issue 2, Special Issue XXIX. Pp. 97-101. / URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120229/PDF/120229.pdf

2021

 1. Ishchuk, L., Nikolaeva, A., Polishchuk, V Prospects for expansion of the insurance market through the prisence of financial activation of sustainable development in the region. Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice. 2021. № 1(36). Рр. 330-340. / URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227937

2020

 1. Tetiana Shmatkovska, Anzhela Nikolaeva, Myroslava Zabedyuk, Yuliia Sheiko, Yuliia Grudzevych. Increasing the efficiency of the labour resources usage of agrosector enterprises in the system of sustainable development of the rural territories: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2020. Vol. 20, Issue 4. Pages: 467-476. / URL: https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_4/Art54.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Nikolaieva A. Management of the bank's credit portfolio under the conditions of the state of martial. Економічні науки: зб. наук. праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Вип. 20 (79) / Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Л.Л. Ковальська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2023-20(79)-21
 2. Nikolaieva A. The insurance services market in Ukraine: problems and determinants of development in the conditions of digitization of the economy. Економічний форум. Наук. ж-л. 2023. Том 1. № 2. С. 109-116. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-2-15

2022

 1. Nikolaieva A. Theoretical and methodological aspects of the functioning of the problem credit management system in banks. Економічний форум. Наук. ж-л. 2022. №1(3). С. 185-193. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-202-3-24
 2. Nikolaieva A. Strategy of the bank for reducing non-performing loans. Економічний форум. Наук. ж-л. 2022. Том 1. № 4. С. 208-214. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-4-26
 3. Nikolaieva A., Pyrih S. Features of assessing the credit capacity of building complex enterprises. Економічні науки: зб. наук. праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Вип. 19 (75) / Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Л.Л. Ковальська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. С. 191-200. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-22

2021

 1. Ніколаєва А.М. Теоретико-методологічні аспекти оцінки ефективності фінансового ринку. Економічний форум. Наук. ж-л. 2021. №3. С. 125-133. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-18
 2. Іщук Л., Ніколаєва А., Поліщук В. Перспективи розширення страхового ринку через призму фінансової активізації сталого розвитку регіону. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. № 1(36). С. 330-340. / URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227937

2020

 1. Ніколаєва А.М., Демчук В.В. Фінансове забезпечення розвитку малих приватних фірм: теорія та практика. Економічний форум. Наук. ж-л. 2020. №3. С. 70-78. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-3-11

2019

 1. Пиріг С.О., Ніколаєва А.М., Іщук Л.І. Аналіз сучасного стану розвитку роздрібної торгівлі України. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»: зб. наук. праць. Вип. 16 (61). Луцьк, 2019. С. 95-105.
 2. Іщук Л.І., Ніколаєва А.М., Пиріг С.О. Альтернативні джерела енергії – основа економічного розвитку України. Економічний форум. Наук. ж-л. 2019. №2. С. 35-39. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/278
 3. Пиріг С.О., Ніколаєва А.М., Олександренко І.В. Безготівкові розрахунки: показник економічного зростання країни. Економічний форум. Наук. ж-л. 2019. №1. С. 151 -158. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/5/40
Тези доповідей

2023

 1. Ніколаєва А.М. Вплив фінансових інновацій на розвиток ринку фінансових послуг. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 20-21 квіт., 2023 р. Полтава: ПУЕТ, 2023. 172 с. 1 електрон. опт. диск (CD-R). С. 14-17. / URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/13142/1/297-2082%20Проблеми%20та%…
 2. Ніколаєва А.М. Проблеми та перспективи розвитку ринку страхування в Україні. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасн. IX Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 25 трав. 2023 р.) / упоряд.: О.А. Бундак, Л.В. Бензель. Луцьк: ЛІРоЛ, 2023. С. 426-428. / URL: https://drive.google.com/file/d/1o6O24urGkUkaFdsDot_QakMA-tSsO0Fz/view?usp=shar…
 3. Ніколаєва А.М. Детермінанти розвитку інновацій на фінансовому ринку. Фінансово-кредитне та обліково-аналітичне забезпечення післявоєнного відновлення економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 5-6 жовт. 2023 р. Київ: НУБіП України, 2023. С. 139-140. / URL: https://drive.google.com/file/d/1rG5rsbHkfdQgGFere0ASLSUg1VuLjlDy/view?usp=shar…
 4. Nikolaieva A. Formation of loan portfolio of banks in the context of new challenges. Розвиток фінансового ринку в Ураїні: загрози, проблеми та перспективи:матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 23 лист. 2023 р. Полтава: 2023. / URL: https://drive.google.com/file/d/1WolacNlvD-pkwnfk7h5_nL5_5JpKtcPV/view?usp=shar…
 5. Ніколаєва А.М., Богомазюк С.П. Управління кредитним портфелем банку в умовах фінансової нестабільності. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 1 м. Луцьк, 15 груд. 2023 р. Луцьк: ЛНТУ, 2023. C. 150-151. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Elu1vQkKn2dHNPJ__shup1uI3f16U8vC/view
 6. Ніколаєва А.М. Сучасна методологія оцінки вартості компаній як інструмент корпоративного управління. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22-23 берез., 2023 р. Київ: Вид. центр КНУКіМ, Част. 4. 2023. С. 151-154. / URL: https://drive.google.com/file/d/1wdhdaltaFSTbcQDkqY4cPNknAjZDXPP1/view?usp=shar…
 7. Ніколаєва А.М. Ключові проблеми розвитку ринку страхових послуг в Україні. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : тези доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця, 2 берез., 2023 р. Вінниця: ВНТУ, 2023. / URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2023/paper/viewFile/17263/14…