toma.lntu@ukr.net

Николюк Тамара Володимирівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Закінчила загальноосвітню школу № 25 м. Луцька.

У  2001 році закінчила Волинський  державний університет ім.  Лесі Українки за спеціальністю «Українська мова, література та польська мова».  Отримала кваліфікацію «Викладач української мови, літератури та польської мови».

  У 2001-2004 рр. навчалась в аспірантурі на денній формі на кафедрі української літератури ВДУ імені Лесі Українки.

У 2005 році була прийнята на посаду асистента кафедри українознавства Луцького державного технічного університету.

26 березня 2009 року захистила кандидатську дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка .

 Вчене звання –  доцент кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства – було присвоєне 01.07.2011 року. 

Психолінгвістика, психопоетика, українська проза, сучасні медіа.

Статті Web of Science

2023

 1. Шкляєва Н., Николюк Т. Лексика на позначення кулінарних виробів у фольклорі Західного Полісся Актуальні питання гуманітарних наук. 2023. Вип.60. Т.5. С.93-98.
 2. Шкляєва Н., Николюк Т. Дитячий ігровий фольклор Західного Полісся та західної частини Волині. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2023. Том 34 (73). С.78-83
 3. L. Mialkovska, L. Zhvania, A. Yanovets,L. Tykha, T. Nykoliuk, O. Pimenova New Media as Modern Communication Technologies: The Digital Dimension. Khazar journal of humanities and social sciences. 2023. Vol. 26 No. 1. P. 79-91. / URL: https://ejournal.khazar.org/index.php/kjhss/article/view/31/30
 4. Mialkovska, L., Yanovets, A., Sternichuk, V., Nykoliuk, T., Honchar, K., Khnykina, O. Manipulative tactics in modern english-language media discourse. Conhecimento & Diversidade, 2023. Vol. 15 No. 38 рр. 345 – 362. / URL: https://www.researchgate.net/publication/374576104_MANIPULATIVE_TACTICS_IN_MODE…

2022

 1. Николюк Т. В., Шкляєва Н. В., Шкляєва І. О. Семантичні та психотерапевтичні
  особливості українських колискових пісень. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2022.
  Вип. 13(81). С. 42–48. / URL: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/download/3485/3178/6195

2021

 1. Николюк Т., Шкляєва Н. Тематичні особливості польської поезії на сторінках сайту « Literatura». Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип.35. Т.8. С.152-155. (Index Copernicus).
 2. Николюк Т.В., Шкляєва Н.В. Семантичні особливості колискових пісень. Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки». Випуск 3 :Гельветика, 2021. С.208-212.
  / URL: https://academstudies.volyn.ua/index.php/humanities/article/view/151

2020

 1. Шкляєва Н., Николюк Т. Особливості героїко-фантастичних (чарівних) казок Західного Поліссся та Західної частини Волині Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Т.31 (70).№3 ( Index Copernicus International) (Республіка Польща). С. 88-93. / URL: https://web.archive.org/web/20201110200803/http://philol.vernadskyjournals.in.u…
 2. Шкляєва Н., Николюк Т. Весільна обрядовість та звичаї хрещення дітей у народній прозі Західного Полісся та західної частини Волині Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2020. Т.31 (70). №4 ( Index Copernicus International) (Республіка Польща). С.186-192.
 3. Шкляєва Н., Николюк Т. Різновиди та класифікація ігрових творів у фольклорі Західного Полісся та західної частини Волині Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Т.31 (70). №2 ( Index Copernicus International) (Республіка Польща). С.66-71.
 4. Николюк Т., Шкляєва Н. Мовна толерантність та мовна гра в сучасній політичній рекламі Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія. 2020. Вип.9 (77). С. 281-284. (Index Copernicus). / URL: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2869/2635

2019

 1. Николюк Т.В, Шкляєва Н.В. Психолінгвістичні особливості сучасної політичної реклами. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія. 2019. Вип.5 (73). С. 61-64. / URL: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2237/2010