o.nuzhna@lutsk-ntu.com.ua

Нужна Оксана Анатоліївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту

Завідувач кафедри, Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 03 червня 1968 року в місті Луцьк Волинської області.

У 1985 році закінчила із золотою медаллю середню школу №15 м. Луцька та вступила до Київського державного університету імені Тараса Шевченка на механіко-математичний факультет.

У 1990 році закінчила повний курс навчання в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Математика». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 22 червня 1990 року їй присвоєно кваліфікацію «Математик. Викладач» (диплом УВ №769420).

У серпні 1990 року була прийнята на посаду педагога-організатора по роботі з дитячими об’єднаннями і організаціями СШ №179 м. Києва, де і пропрацювала до серпня 1994 року.

У серпні 1994 року була за прийнята на посаду викладача математики НВК №268 м. Києва, де і пропрацювала до серпня 2001 року.

У квітні 2001 року закінчила факультет перепідготовки спеціалістів Луцького державного технічного університету за спеціальністю «Економіка підприємства». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 21 квітня 2001 року їй присвоєно кваліфікацію «Економіст-менеджер» (диплом ДСК №023275).

У серпні 2001 року була прийнята на посаду асистента кафедри обліку і аудиту Луцького державного технічного університету, де з 21 серпня 2006 року обіймала посаду старшого викладача, а з 24 жовтня 2007 року – доцента кафедри обліку і аудиту. За вказаний термін нею була захищена дисертація та присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук (рішенням спеціалізованої вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН від 24 січня 2006 року, диплом кандидата наук ДК №034949, Київ 8 червня 2006 року). Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 24 жовтня 2007 року Нужній О.А. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту (атестат доцента 12ДЦ № 018197).

У 2022 році закінчила Луцький національний технічний університет і отримала ступінь магістра за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.

З 2008 року є членом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

Пройшла стажування: СВК «Урожай» (2011), ТОВ «Алфаінтерпласт» (2016), ПП «Захід Агро» (2021).

Є автором майже 300 наукових праць, в тому числі 5 статей у НМБ Web Of Science, 1 статті у НМБ Scopus, 15 монографій і 65 статей у фахових наукових виданнях. Опубліковано понад 100 навчально-методичних праць, з яких 3 друкованих навчальних посібники та 4 електронних навчальних посібники.

У 1990 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Математика» (диплом спеціаліста УВ № 769420 від 29.06.1990).

У 2001 році закінчила Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спеціаліста ДСК № 023275 від 21.04.2001).

У 2022 році закінчила Луцький національний технічний університет за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (диплом магістра М22 № 121479 від 31.12.2022).

Кандидат економічних наук з червня 2006 року.

Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.350.01 в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" УААН (м. Київ) (диплом ДК № 034949).

Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно у жовтні 2007 року (атестат 12ДЦ № 018197).

1990-1994 рр. педагог-організатор по роботі з дитячими об’єднаннями і організаціями СШ №179 м. Києва;

1994-2001 рр. викладач математики НВК №268 м. Києва;

2001-2006 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту Луцького державного технічного університету;

2006-2007 рр. – старший викладач кафедри обліку і аудиту Луцького державного технічного університету;

з 2007р. по даний час – доцент кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету

Аграрний менеджмент, економіка сільського господарства і АПК, економіко-математичне моделювання, економетричний та фінансовий аналіз, інформаційні та комунікаційні технології, професійна етика

Методичне забезпечення

2024

 1. Теорія ігор в економіці : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Маркетинг» і «Цифровий маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг денної та заоч. форм навч. / уклад. О. А. Нужна. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16343
 2. Теорія ігор в економіці : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Маркетинг» і «Цифровий маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг денної та заоч. форм навч. / уклад. О. А. Нужна. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16342
 3. Теорія ігор в економіці : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Маркетинг» і «Цифровий маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг денної та заоч. форм навч. / уклад. О. А. Нужна. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 60 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16341
 4. Економіко-математичне моделювання : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. О. А. Нужна. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16346
 5. Економіко-математичне моделювання : метод. вказівки для лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. О. А. Нужна. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16345
 6. Економіко-математичне моделювання : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. О. А. Нужна. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 72 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16344
 7. Комунікативні процеси та професійна етика : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. О. А. Нужна. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 24 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16349
 8. Комунікативні процеси та професійна етика : метод. вказівки для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. О. А. Нужна. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 24 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16348
 9. Комунікативні процеси та професійна етика : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. О. А. Нужна. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 72 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16347

2023

 1. Економіко-математичне моделювання. [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Економіка» і «Управління персоналом та бізнес-економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. О.А. Нужна. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 68 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14589
 2. Економіко-математичне моделювання. [Текст]: Методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Економіка» і «Управління персоналом та бізнес-економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. О.А. Нужна. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 32 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14591
 3. Економіко-математичне моделювання. [Текст]: Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Економіка» і «Управління персоналом та бізнес-економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. О.А. Нужна. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 32 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14592
 4. Економіко-статистичні методи та інформаційні технології підтримки управлінських рішень [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітніх програм «Економіка» і «Управління персоналом та бізнес-економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. О.А. Нужна. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 136 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14619
 5. Економіко-статистичні методи та інформаційні технології підтримки управлінських рішень [Текст]: методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітніх програм «Економіка» і «Управління персоналом та бізнес-економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. О.А. Нужна. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14620
 6. Економіко-статистичні методи та інформаційні технології підтримки управлінських рішень [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітніх програм «Економіка» і «Управління персоналом та бізнес-економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. О.А. Нужна. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14621
 7. Основи наукових досліджень : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. : Н.В. Тлучкевич, О.А. Нужна. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 32 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12072
 8. Основи наукових досліджень : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад.: Н.В. Тлучкевич, О.А. Нужна. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 44 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12071
Монографія

2023

 1. Інформаційний базис обґрунтування управлінських рішень: стан та перспективи розвитку: колективна монографія / Нужна О.А. Застосування виробничої функції Кобба-Дугласа для моделювання та прогнозування показників обсягу виробництва продукції на макрорівні. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 223 с. С. 108-148. / URL: https://drive.google.com/file/d/1bPqc5uDRIB46xp8dhzty0-9giGGiPHn2/view?usp=shar…
Навчальний посібник

2024

 1. Економіка та управління персоналом: магістерський курс : навчальний посібник / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, М. І. Дзямулич, О. А. Нужна, А. І. Гордійчук, І. В. Шубала, П.М. Косінський, О. А. Хілуха; за заг. ред. О.М. Шубалого. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 343 с.
Електронний посібник

2023

 1. Нужна О.А. Фінансовий аналіз: електр. навч. посіб., 2023. Довідка № 23-01. Протокол засідання навчально-методичної ради ЛНТУ № 5 від 24 січня 2023 р. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%9D%D1%83%D0%B6%D0%…

2021

 1. Нужна О.А. Економіко-математичне моделювання: електр. навч. посіб., 2021. Довідка № 21-16. Протокол засідання навчально-методичної ради Луцького НТУ № 1 від 21 вересня 2021 р. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%9D%D1%83%D0%B6%D0%…
 2. Нужна О.А. Комунікативні процеси та професійна етика: електр. навч. посіб., 2021. Довідка № 21-15. Протокол засідання навчально-методичної ради Луцького НТУ № 1 від 21 вересня 2021 р. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%9D%D1%83%D0%B6%D0%…
Статті Scopus

2022

 1. Iryna Zhurakovska, Oksana Nuzhna, Nataliia Tluchkevych (2022). TRENDING TOPICS OF ACCOUNTING RESEARCH: EXPERIENCE OF UKRAINE. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2022. Vol. 4(45). P. 276–284 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58496589400&origin=recordpage
Статті Web of Science

2023

 1. Iryna Sadovska, Nataliia Tluchkevych, Kateryna Nahirska, Oksana Nuzhna, Olha Shulha, Anna Safarova, Olena Skoruk Kateryna Melnyk. PRAXEOLOGY OF THE ENGINEERING THEORY OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL SECTOR: A SYSTEM OF DERIVED BALANCES (IN UKRAINIAN CONTEXT). AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2023. Vol. 13. Iss. 2. Spicial Issue 13/02-XXХV. 2023. P. 116-121. / URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130235/papers/A_18.pdf

2022

 1. Iryna Zhurakovska, Oksana Nuzhna, Nataliia Tluchkevych (2022). TRENDING TOPICS OF ACCOUNTING RESEARCH: EXPERIENCE OF UKRAINE. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2022. Vol. 4(45). P. 276–284. / URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3826

2021

 1. Valerii Zhuk, Oleg Kantsurov, Iryna Sadovska, Kateryna Melnyk, Anna Safarova, Olga Starenka, Kateryna Nahirska, Oksana Nuzhna, Nataliia Tluchkevych. Calculation of the efficiency of involving the institute of audit in sustainable development of rural areas in Ukraine. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. Vol. 11. Iss. 2. Spicial Issue XXI. 2021. P. 128-135. / URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110221/PDF/110221.pdf

2020

 1. Dziamulych M., Sadovska I., Shmatkovska T., Nahirska K., Nuzhna O., Gavryliuk O. The study of the relationship between rural population spending on peasant households with the main socio-economic indicators: a case study of Volyn region, Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2020. Vol. 20. Iss. 2. P. 217-222. / URL: http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/2202-the-study-of…

2019

 1. Nuzhna O., Tluchkevych N., Semenyshena N., Nahirska K., Sadovska I. Making managerial decisions in the agrarian management through the use of ABC-Analysis tool. Independent Journal of Management and Production (IJMP). Vol 10, No 7 (2019). Pp. 798-816. / URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/901
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Nuzhna О. Analysis of financial independence of Ukrainian enterprises. Економічний форум. 2023. №2. С. 60-65. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/40/57
 2. Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Писаренко Т.М. Оцінка економічних ризиків на підприємствах України: управлінський аспект. Економічний форум. 2023. №1. С. 87-93. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/382/369
 3. Tluchkevych N., Nuzhna О., Pisarenko Т. Management aspect of tax planning in conditions of uncertainty. Економічний форум. 2023. №2. С. 66-71. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/40/57

2022

 1. Писаренко Т.М., Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Організація роботи управлінського облікового персоналу в бюджетних установах: теоретичні, методичні та комунікативні аспекти. Галицький економічний вісник. 2022. № 4(77). С. 64-69. / URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/77/1091.pdf
 2. Писаренко Т.М., Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Теоретичні, методичні та етичні аспекти прийняття стратегічних управлінських рішень в обліку. Економічний форум. 2022. №3. С. 126-131. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/334/322
 3. Тлучкевич Н.В., Нужна О.А. Управлінський аспект собівартості у будівництві. Економічний форум. 2022. № 2. С. 87-94. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/310/298
 4. Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Дослідження ефективності затрат праці і капіталу в сільському, лісовому та рибному господарстві України з використанням виробничих функцій. Економічний форум. 2022. № 1. С. 109-114. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/293/281

2021

 1. Нужна О.А. Професійна етика та її місце у підготовці фахівців з обліку і оподаткування. Економічний форум. 2021. №2. С. 142-146. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/215/202
 2. Тлучкевич Н.В., Нужна О.А. Застосування маржинального аналізу для прийняття управлінських рішень. Економічний форум. 2021. №4. 157 с. С.145-151. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/262/252
 3. Нужна О.А. Стиль керівництва та його вплив на реалізацію функцій спілкування у діловій комунікації. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2021. №4. С. 81-87. / URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/719
 4. Нужна О.А. Soft skills та етичні аспекти ділової комунікації у професійній діяльності бухгалтера. Галицький економічний вісник. 2021. № 6(73). С. 25-32. / URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/73/1026.pdf

2020

 1. Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Аналітичне дослідження обсягів реалізації продукції сільськогосподарських підприємств Волинської області з розподілом їх за розмірами. Економічний форум. 2020. №1. С. 115-120. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/98/90
 2. Тлучкевич Н.В., Нужна О.А., Писаренко Т.М. Формування собівартості продукції тваринництва для прийняття управлінських рішень. Економічний форум. 2020. №2. С. 134-142. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/122/113

2019

 1. Тлучкевич Н.В., Нужна О.А. Бюджетування в управлінській обліковій системі. Економічний форум. 2019. №2. С. 222-228. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_2_36
 2. Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Дослідження якісних характеристик економічної діяльності в аграрній сфері в структурі чинних суб’єктів господарювання Волинської області. Економічний форум. 2019. №3. С. 74-80. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/57/51
Тези доповідей

2023

 1. Нужна О.А., Пашкевич А.В. Аналіз інвестиційної активності підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності України. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18 травня 2023 р.). Одеса: ОНЕУ. 305 с. С. 287-288. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-05/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…
 2. Нужна О.А. Аналіз поточних фінансових інвестицій на підприємствах України. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 2-3 березня 2023 р.). Вінниця. 2023. 446 с. С. 200-202. / URL: https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/fiip/zbirn2023.pdf
 3. Нужна О.А. Комунікативні навички та особистісні якості у професійній діяльності фахівця з обліку. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18 травня 2023 р.). Одеса: ОНЕУ. 305 с. С. 107-108. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-05/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…
 4. Нужна О.А., Сулік О.В. Факторний аналіз коефіцієнта покриття лікарняних закладів України. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18 травня 2023 р.). Одеса: ОНЕУ. 305 с. С. 289-290. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-05/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…
 5. Нужна О.А., Никитюк Н.В. Методичні аспекти аналізу непрямих витрат на сільськогосподарських підприємствах. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали IX Міжн. наук.-практ. конф. Частина 1. (15 грудня 2023р., м. Луцьк). Луцьк: ЛНТУ, 2023. 391 с. С. 313-315. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14622
 6. Нужна О.А. Дослідження ризику неплатоспроможності на підприємствах різних видів економічної діяльності в Україні. Фінансово-кредитне та обліково-аналітичне забезпечення післявоєнного відновлення економіки України: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5-6 жовтня 2023 р.). Київ: НУБіП України, 2023. 608 с. С. 519-521. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14082
 7. Нужна О.А., Пашкевич А.В. Інвестиційна привабливість підприємства та фактори, які впливають на неї. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 23 червня 2023р.) / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 15. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 148 с. С. 90-92. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14081
 8. Нужна О.А., Сулік О.В. Аналіз ефективності операційної діяльності лікарняних закладів України. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 травня 2023 р.). Харків: ХНАДУ, 2023. 360 с. С. 143-146. / URL: https://fmab.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-FUB/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1…
 9. Нужна О.А., Чернюк С.В. Аналіз структури власного капіталу підприємств сільського, лісового та рибного господарства України. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 травня 2023 р.). Харків: ХНАДУ, 2023. 360 с. С. 89-93. / URL: https://fmab.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-FUB/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1…
 10. Нужна О.А. Місце та роль моделювання як методу наукового пізнання в наукових дослідженнях. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 травня 2023 р.). Харків: ХНАДУ, 2023. 360 с. С. 345-349. / URL: https://fmab.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-FUB/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1…
 11. Нужна О.А., Чернюк С.В. Аналіз динаміки власного капіталу підприємств сільського, лісового та рибного господарства України. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18 травня 2023 р.). Одеса: ОНЕУ. 305 с. С. 291-292. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-05/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…

2022

 1. Нужна О.А. Аналіз рентабельності активів підприємств сільського, лісового та рибного господарства України. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 20-21 квітня 2022 р.) / за ред. проф. Пилипенко К.А. Полтава: ПДАУ, 2022. 428 с. С. 170-173. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-06/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1…
 2. Нужна О.А. Аналіз структури джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 24 червня 2022р.) / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 14. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. 236 с. С. 146-148. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11819
 3. Нужна О.А. Моделювання як інструмент зниження рівня ризику фінансової стійкості суб’єктів господарювання. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матеріали VІІІ Міжн. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-24 вересня 2022 р.). Одеса, 2022. 596 с. С. 476-478. / URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/15236/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%…
 4. Зеленко С.В., Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Алгоритм організації обліку інфраструктурного потенціалу ОТГ. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали V Міжн. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28-29 жовтня 2022 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 108 с. С. 31-32. / URL: https://oaz.conf.lviv.ua/
 5. Нужна О.А. Економіко-математичне моделювання в управлінні фінансовими результатами сільськогосподарських підприємств. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 02 листопада 2022 р.). Х.: ХНАДУ, 2022. 232 с. С. 98-100. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11820
 6. Нужна О.А. Економічний ризик як невід’ємна складова здійснення господарської діяльності: загрози та можливості. Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: у 3 т. Т. 3 (м. Дніпро, 04 листопада 2022 р.). Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. 269 с. С. 38-40. / URL: https://docs.google.com/document/d/1CUybIuPdcTYUudKoqwbA8C1ytNj8NBbVEOtjbxLCznk…
 7. Тлучкевич Н.В., Нужна О.А. Методологія наукових досліджень з обліку витрат. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 15 грудня 2022 р.). Луцьк: ЛНТУ, 2022. 476 с. С. 62-65. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12055
 8. Нужна О.А. Економетричне моделювання в управлінні фінансовою стійкістю сільськогосподарських підприємств. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 15 грудня 2022 р.). Луцьк: ЛНТУ, 2022. 476 с. С. 65-67. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11936
 9. Нужна О.А. Оптимізація обсягу товарних запасів підприємств оптової торгівлі за критерієм максимізації фінансових результатів до оподаткування. Наукові читання професора Григорія Герасимовича Кірейцева (до 90-річчя від дня народження): збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції (м. Київ, 22 лютого 2022 р.) / За заг. ред. Гуцаленко Л.В. Київ: НУБіП України, 2022. 407 с. С. 284-286. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-04/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0…
 10. Нужна О.А. Моделювання залежності обсягів виробництва м’яса від чисельності населення в Україні. 100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи: збірник праць учасників Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Житомир, 1 листопада 2022 р.). Житомир: Поліський національний університет, 2022. 680 с. С. 178-180. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11716
 11. Нужна О.А., Гладун С.Ю. Результати дослідження економетричної моделі, яка описує зв’язок між чисельністю населення і обсягами виробництва яєць в Україні. Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія (м. Кам’янець-Подільський, 01 лютого 2022 р.). Кам’янець-Подільський: НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». 2022. 394 с. С. 230-233. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-04/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…
 12. Нужна О.А., Ткаченко А.О. Побудова і дослідження економетричної моделі виробничої функції Кобба-Дугласа для суб’єктів господарювання з виробництва паперу та паперових виробів в Україні. Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія (м. Кам’янець-Подільський, 01 лютого 2022 р.). Кам’янець-Подільський: НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». 2022. 394 с. С. 233-236. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-04/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…
 13. Нужна О.А. Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості у фінансовому аналізі. Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання: теоретичні, методологічні та практичні аспекти: Збірник матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. 18 лютого 2022 року, м. Одеса; ОНУ ім. Мечникова. Одеса: Бондаренко М.А., 2022. 142 с. С. 47-48. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-05/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0…
 14. Нужна О.А. Ділова комунікація та її ефективність за різних стилів керівництва. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 23-24 березня 2022 р.). Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2022, Част 3. 198 с. С. 143-144. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-04/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0…
 15. Нужна О.А. Аналіз типу фінансової стійкості підприємств сільського, лісового та рибного господарства України. Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств (присвячена 100-річчю заснування Дніпровського державного аграрно-економічного університету): тези доповідей VІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Дніпро, 12-13 травня 2022 р.). Дніпро: факультет обліку і фінансів, 2022. 203 с. С. 158-160. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-05/%D0%97%D0%B1_%D1%80%D0%BD%D…
 16. Нужна О.А. Аналіз власних оборотних коштів підприємств сільського, лісового та рибного господарства України. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14-15 квітня 2022 р.). 847 с. С. 298-299. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-04/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…
 17. Нужна О.А. Моделі оптимізації у прийнятті управлінських рішень. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні – 2022: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф.: збірник наукових праць (м. Вінниця, 25 лютого 2022 р.). Вінниця: ВНТУ, 2022. 881 с. С. 538-539. / URL: https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/fiip/zbirn2022.pdf

2021

 1. Нужна О.А. Роль та місце професійної етики в забезпеченні професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування. Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 23 квітня 2021 р. / редкол.: О.І. Черевко [та ін.]; Харківський держ. ун-т харч. та торг. Х.: ХДУХТ, 2021. 255 с. С. 244-246. / URL: https://www.hduht.edu.ua/images/hduht/nauka/conf/2021/t-k_23.04.21.pdf
 2. Тлучкевич Н.В., Нужна О.А., Зеленко С.В. Стратегічне управління витратами за стадіями життєвого циклу продукції в тваринництві. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14-15 травня 2021 р.) [відповідальні за випуск: проф. Куцик П.О., проф. Воронко Р.М., доц. Марценюк Р.А.]. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. 540 с. С. 249-251. / URL: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/News/Academy/2021/05/202…
 3. Fedosov S., Urban O., Nuzhna O. The impact of energy efficient technologies on the formation of the paradigm of sustainable development. Problems of practical application of innovations, methodology and experience. Abstracts of XXI International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal. 2021. Pp. 19-20. / URL: https://isg-konf.com/uk/problems-of-practical-application-of-innovations-method…
 4. Нужна О.А., Пиріг С.О. Організація індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 25-26 червня 2021р.) / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 13. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 88 с. С. 38-40. / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/2526_06_2021.pdf
 5. Нужна О.А., Булатова М.О. Дослідження впливу обсягу товарних запасів на фінансові результати до оподаткування підприємств оптової торгівлі методами економетричного моделювання. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 жовтня 2021 р.). Вип. 8. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 420 с. С. 290-292. / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/9zhovten2021.pdf

2020

 1. Нужна О.А., Тлучкевич Н.В., Зеленко С.В. Оцінка структурних змін в обсягах реалізованої продукції підприємствами Волинської області з розподілом їх за розмірами. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в у мовах переходжу до Індустрії 4.0: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 березня 2020 року. Рівне: НУВГП, 2020. 416 с. С. 315-317. / URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/17949/1/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB…
 2. Пиріг С.О., Нужна О.А. Використання інформаційних технологій у методичній роботі науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 червня 2020р.) / відп. ред. В.В. Чудовець. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. 176 с. С. 106-108. / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/2020/26_06_20.pdf
 3. Нужна О.А. Усвідомлення етичних аспектів професійної діяльності майбутніми фахівцями з обліку і оподаткування. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 3 жовтня 2020 р.). Вип. 7. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. 128 с. С. 57-59. / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/2020/3_10_20.pdf

2019

 1. Нужна О., Тлучкевич Н. АВС-аналіз як інструмент управління виробничими запасами на лісогосподарських підприємствах. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 21-22 червня 2019р.) / відп. ред. В.В. Чудовець. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. 116 с. С. 76-78. / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/Sasha/Tezy_21-22_06_2019.pdf
 2. Нужна О.А. Інтегрована звітність як дієвий інструмент для прийняття ефективних управлінських рішень. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. 356 с. С. 133-134. / URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/zbirnyk-tez-1-1.pdf
 3. Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Економетричне моделювання і прогнозування собівартості реалізованої продукції сільськогосподарських підприємств. Фінансові механізми сталого розвитку України: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18 жовтня 2019 р. / редкол.: О.І Черевко [та ін.]; Харківський держ. ун-т харч. та торг. Харків: ХДУХТ, 2019. 308 с. С.161-162. / URL: https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/4673/1/k_18_10_19.pdf
 4. Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Аналіз структурних змін у чисельності зайнятих працівників у сільському господарстві Волинської області. Бухгалтерський облік,оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: збірник тез доповідей всеукр. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р.) / відп. ред. Є.В. Калюга. К.: НУБіП України, 2019. 343 с. С. 286-288. / URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u209/zbirnik_tez_konferenciyi_do_60-ri…
 5. Нужна О.А. Дослідження показників обсягу реалізованої продукції підприємствами Волинської області з розподілом їх за розмірами. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 5 жовтня 2019 р.). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. 100 с. С. 53-56. / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/Sasha/Tezy_05_10_2019.pdf
 6. Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Аналіз динаміки і структури кількості зайнятих працівників на підприємствах Волинської області з розподілом їх за розміром. Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2019 року, м. Одеса). Харків: «Діса плюс», 2019. 218 с. С.173-176. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…