k.oksenyuk

Оксенюк Катерина Ігорівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Оксенюк Катерина Ігорівна народилася 22 серпня 1985 року в м. Луцьк Волинської області. Громадянка України.

З 1991 року по 2002 рік навчалася у ЗОШ №12 м. Луцька, отримала атестат з  відзнакою про повну загальну середню освіту.

У 2002 року вступила до Луцького державного технічного університету. 2007 року отримала диплом магістра із відзнакою про повну вищу освіту (диплом № ВС 32760102) по завершенню навчання у Луцькому державному технічному університеті за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 2007 році отримала диплом магістра про повну вищу освіту по завершенню навчання у Луцькому державному технічному уніеврситеті (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Менеджмент».

У червні 2010 р. у спеціалізованій вченій раді Д. 32.075.03 в Луцькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізм нарощення стратегічного потенціалу регіону»,  в  результаті чого присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (диплом кандидата наук ДК № 063790)

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та підприємництва (атестат доцента ДЦ 032906).

2011 р - нині – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету

2010 р. - 2011 р. – старший викладач кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету

2008 р. - 2010 р.  асистент кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету

регіональні аспекти формування та нарощення потенціалу, управління потенціалом та розвитком компанії, логістичне управління підприємствами.

Монографія

2020

 1. Оксенюк К.І. Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів: монографія / під заг.ред. к.е.н., проф. І.В. Кривов’язюка. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 173 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-12/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1…

2019

 1. Ковальська Л.Л., Кривов’язюк І.В., Оксенюк К.І., Павлюк Л.В., Речун О.Ю. Механізми створення регіональних студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки: монографія. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. 184 с.
Навчальний посібник

2018

 1. Оксенюк К.І. Підприємництво і торгівля: навчальний посібник / під заг. ред. д.е.н., проф. Л.Л. Ковальської та проф. І.В. Кривов’язюка. К. : Видавничий дiм «Кондор», 2018. 620 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5578

2017

 1. Ковальська Л.Л., Оксенюк К.І., Завадська О.М., Циганюк Н.Є. Потенціал і розвиток підприємства : навчальний посібник. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2017. 208 с.

2016

 1. Оксенюк К. І. , Ковальська Л.Л. Логістичний менеджмент : навчальний посібник. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2016. 172 с.
Навчальний підручник

2020

 1. Оксенюк К.І. Економіка підприємства: підручник / під заг. ред. д.е.н., проф. Ковальської Л.Л. та проф. Кривов’язюка І.В. Київ, 2020. 700 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%21%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1…
Статті Scopus

2019

 1. Kryvovyazyuk Igor, Kovalska Liubov, Savosh Larysa, Pavliuk Liudmyla, Kaminska Iryna, Oksenіuk Kateryna, Baula Olena, Zavadska Olena. Strategic decision and transnational corporation efficiency. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Volume 18, Issue 6. / URL: https://www.abacademies.org/articles/strategic-decision-and-transnational-corpo…
 2. Kryvovyazyuk Igor, Kovalska Liubov, Gudz Petro, Kovalchuk Oleg, Pavliuk Liudmyla, Kravchuk Pavlo, Oksenіuk Kateryna, Baula Olena, Oleksandrenko Iryna. Entrepreneurial initiative as a factor for the development of the innovation activity of country enterprises. Academy of Entrepreneurship Journal. 2019. Volume 25, Issue 4. / URL: https://www.abacademies.org/articles/Entrepreneurial-initiative-as-a-factor-for…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Окенюк К.І., Завадська О.М. Сучасні інформаційні технології в розрізі транспортної та складської логістики. Економічний форум №4. 2023. С.142-147. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/42
 2. Оксенюк К.І. Формування регіонального бренду. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету.Серія “Регіональна економіка”.Випуск 20(79). С. 174-177. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky

2022

 1. Оксенюк К.І., Завадська О.М. Хеджування цінових ризиків на біржовому ринку. Економічні науки: зб. наук. праць ЛНТУ. Серія «Регіональна економіка». 2022. Випуск 19(75). С.90-93. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky
 2. Оксенюк К.І. Формування системи мотивації персоналу на підприємстві. Економіка та суспільство. 2022. № 45. / URL: https://economyandsociety.in.ua/index
 3. Оксенюк К.І. Розвиток логістичного аутсорсингу в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 44. / URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1776
 4. Оксенюк К.І. Крос-докінг як метод підвищення ланцюга поставок. Економічні науки: зб. наук. праць ЛНТУ. Серія «Регіональна економіка». 2022. Випуск 19(75). С.201-204. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky

2021

 1. Оксенюк К.І., Нікітін Т.О. Підвищення ефективності логістичних процесів шляхом використання інформаційних технологій. Економічні науки: зб. наук. праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». 2021. № 18(71). С.131-139. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/issue/view/4

2020

 1. Оксенюк К.І., Ковальська Л.Л., Готько Н.М. Підприємницький потенціал регіону: оцінка та напрями нарощення. Економічні науки: зб. наук. праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». 2020. № 17(67). С.100-106. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/issue/view/3
 2. Kateryna Okseniuk, Liubov Kovalska, Yurii Barskyi. Enterprise mastery of young people of Ukraine: the analysis and vectors of providing. Геополітика України: історія та сучасність: збірник наукових праць. ред.кол.: Л.М.Газуда (гол.ред.) та ін. 2020. Вип. 2(25). С. 144-155. / URL: http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/issue/view/13660
 3. Оксенюк К.І. Фондовий ринок України: стан та перспективи розвитку. Молодий вчений. №11(87). 2020. С.183-185 / URL: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/124

2019

 1. Оксенюк К. І., Ковальська Л.Л. Зміст та структура підприємницького потенціалу регіону. Економічний форум. 2019. №2. С.86-89. / URL: https://drive.google.com/file/d/1rKPyKDJD9QKy--5SAUDskNoShKK5QHPi/view
 2. Оксенюк К.І., Ковальська Л.Л. Стан та тенденції інноваційного розвитку регіонів держави. Економічний форум. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2019. №3. С.67-74. / URL: https://drive.google.com/file/d/1AhpmeJfJ4m4hLBEyecPT2HVvB1jG2Jpt/view
 3. Оксенюк К.І. Систематизація класифікаційних ознак підприємницького ризику. Молодий вчений. № 8 (72). 2019. С.328-330. / URL: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/2324

2018

 1. Оксенюк К.І., Бурбан О.В. Роль банківського сектору в формуванні фінансового потенціалу суб’єктів господарювання. Економічні науки. Серія: «Регіональна економіка»: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 15. Редкол.: відп.ред. д.е.н., професор Ковальська Л.Л. Луцьк, 2018. С.208-216. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/issue/view/1
 2. Оксенюк К.І. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства. Економічний форум. №2. 2018. С. 242-246. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Jwd4mqG_ninpyZ3w6O1Jm0IKUUdtXuHx/view
 3. Оксенюк К.І. Зарубіжний досвід функціонування стартапів та шляхи його використання в Україні. Економічний форум. 2018. №4. С. 48-51. / URL: https://drive.google.com/file/d/1HhlKX6nUDszgZ8oExV2fDCXqC1gfYpEH/view
 4. Стартап як прогресивна форма розвитку інноваційної підприємницької діяльності / URL: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/4370
 5. Оксенюк К.І. Стартап як прогресивна форма розвитку інноваційної підприємницької діяльності. Молодий вчений. №6 (58). 2018. С. 215-218. / URL: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/4370