i.oleksandrenko@lutsk-ntu.com.ua

Олександренко Ірина Володимирівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2007 році закінчила Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю „Фінанси”. Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 21 червня 2007 року присвоєно кваліфікацію магістра з фінансів (диплом ВС № 32760036).

 

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 „Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” на тему: Іноземний капітал в структурі джерел формування інвестиційних ресурсів регіону” у спеціалізованій вченій раді К 32.075.03 Луцького національного технічного університету (диплом кандидата економічних наук ДК №058270).

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів (атестат доцента 12ДЦ №033367).

З вересня 2007 року по жовтень 2008 року працювала на посаді  асистента кафедри фінансів Луцького державного технічного університету за внутрішнім сумісництвом, з жовтня 2008 року по грудень 2009 року – асистент кафедри фінансів Луцького національного університету згідно штатного розпису, з грудня 2009 року по вересень 2010 року – старший викладач кафедри фінансів Луцького національного технічного університету, з вересня 2010 року до вересня 2017 року доцент кафедри фінансів Луцького національного технічного університету, з вересня 2017 року і до теперішнього часу доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Луцького національного технічного університету. З вересня 2016 року по жовтень 2017 року – заступник декана з виховної роботи та зв’язків з громадськістю факультету обліку та фінансів Луцького національного технічного університету;

Інвестиційний розвиток регіону; іноземні інвестиції, фінансове забезпечення розвитку підприємств, фінансова діагностика підприємств; фінансова стабільність підприємств, фінанси підприємств, фінанси малого бізнесу.

 

Статті Scopus

2023

 1. Igor Kryvovyzyuk, Igor Britchenko, Liubov Kovalska, Iryna Oleksandrenko, Liudmyla Pavliuk, Olena Zavadska. Economic and mathematical modeling of integration influence of information and communication technologies on the development of e-commerce of industrial enterprises. Journal of Teoretical and Applied Information Technology. 31 May 2023. Vol. 101. №o10. C. 3801-3815 / URL: http://www.jatit.org/volumes/Vol101No10/12Vol101No10.pdf

2021

 1. Kryvovyazyuk I., Otlyvanska G., Shostak L., Sak T., Yushchyshyna L., Volynets I., Myshko О., Oleksandrenko І., Dorosh V., Visyna T. Business diagnostics as auniversal tool for stady of state and determination of corporations development direction sand strategies. Academy of Strategic Management Journal. 2021. Volume20, Issue2. / URL: https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-ho…

2019

 1. 1. Kryvovyazyuk I., Kovalska L., Gudz P, Kovalchuk O., Pavliuk L., Kravchuk P., Okseniuk K., Baula O. Oleksandrenko I. Entrepreneurial initiative as a factor for the development of the innovation activity of country enterprises. Academy of Entrepreneurship Journal. 2019. Volume 25, Issue 3, 1-8. / URL: https://www.abacademies.org/articles/Entrepreneurial-initiative-as-a-factor-for…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Олександренко І.В., Вальчишина В.І. Управління рентабельністю сільськогосподарських підприємств в Україні. Економічний форум: наук. журнал. 2023. №1. С. 138-145. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/387/374
 2. Олександренко І.В., Левіс Р.С. Теоретичні засади управління фінансовою безпекою агросектору. Економічний форум: наук. журнал. 2023. №3. С. 141-147. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/427/418

2022

 1. Олександренко І.В., Чиж Н.М. Управління фінансами підприємств малого бізнесу. Економічний форум наук. журнал. 2022. № 3. C. 194-199. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/343/331
 2. Олександренко І.В. Управління активами виробничих підприємств. Економічний форум: наук. журнал. 2022. №4. С. 105-114. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/357/343

2021

 1. Олександренко І.В. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності регіонів України. Бізнес Інформ. 2021. №11. С. 197-204. https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-11_0-pages-197_204.pdf / URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-11_0-pages-197_…
 2. Пиріг С. О., Іщук Л.І., Олександренко І. В. Оцінка рівня ринку платіжних карток та чинники впливу на його розвиток. Економічний форум: наук. журнал. 2021. - № 1. – C. 184-192. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/194/182

2019

 1. Олександренко І. В., Шевченко М. О. Напрями підвищення фінансової безпеки фермерських господарств. Економічний форум. 2019. № 1. C. 138-150. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/5/40
Тези доповідей

2024

 1. Олександренко І.В. Управлінські аспекти оптимізації структури капіталу підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практична Інтернет-конференція, присвячена пам’яті д.е.н., професора Нусінова Володимра Яковича „МАЙБУТНЄ-АУДИТ”, 15 січня 2024 р. м. Кривий Ріг. 2024. С. 134-137.

2023

 1. Олександренко І.В. , Хамуда В.І. Напрями підвищення ділової активності сільськогосподарських підприємств. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи ФЕСЕНКА Дмитра Мусійовича (Полтава, 30-31 березня 2023 р.). Полтава. 2023. С. 733-735. https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/1239/zbirnykberezen2023ch1sekciya12341.pdf / URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/1239/zbirnykberezen2023ch1sekc…
 2. Олександренко І.В. Напрями оптимізації грошових потоків суб’єктів малого бізнесу. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції „Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін». 26 жовтня 2023 р. м. Полтава. С. 405-407.
 3. Олександренко І.В. Напрями забезпечення платоспроможності суб’єктів малого бізнесу. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством”, 23 червня 2023 р. м. Луцьк. С. 92-95.

2022

 1. Олександренко І.В. Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів малого бізнесу. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Дмитра Мусійовича Фесенка „Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством”, 14-15 квітня 2022 року. м. Полтава. С. 391-394.
 2. Олександренко І.В., Левіс Р.С. Забезпечення фінансової безпеки промислового підприємства. Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції „Україна у світових глобалізацій них процесах: культура, економіка, суспільство”, 23-24 березня 2022 року. м.Київ. Ч.3. С. 67-70.
 3. Олександренко І.В., Маньковська О.О. Аналіз фінансового забезпечення інвестиційної діяльності в регіонах України. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права”, 3 лютого 2022 р. м. Полтава. С. 50-52.

2021

 1. Олександренко І.В. Напрями фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств Волинської області. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції „Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки”, 9 жовтня 2021 р. м. Луцьк, С. 295-298.
 2. Олександренко І.В., Любежанін Ю.В. Напрями управління активами підприємства в контексті підвищення ефективності їх використання. Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції „Детермінанти та імперативи розвитку фінансової архітектури України”. Луцьк, 2021. С. 35-38.
 3. Олександренко І.В. Проблемні аспекти забезпечення оптимальної структури капіталу промислових підприємств Волинської області. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції „Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство; 24-25 березня 2021 року. м. Київ,. С.104-106.

2020

 1. Олександренко І.В. Фінансові аспекти інвестиційної діяльності торгівельних підприємств України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 10 річчю створення економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 18 лютого 2020 року. м. Луцьк, 2020. С.213-216.
Зарубіжні наукові видання

2020

 1. . Igor Kryvovyazyuk, Serhii Smerichevskyi, Olha Myshko, Iryna Oleksandrenko, Viktoriia Dorosh and Tetiana Visyna. Application of Combined Modeling Methods for Estimating and Forecasting the Business Value of International Corporations,International Journal of Management, 11(7), 2020, pp. 1000-1007. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/IJM_11_07_087.pdf