Олена Пахолюк

Пахолюк Олена Василівна

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Завідувач кафедри, Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2006 році закінчила Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі».

У березні 2010 року рішенням спеціалізованої вченої ради К 32.075.04 Луцького національного технічного університету було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – Товарознавство. Тема кандидатської дисертації «Зносостійкість оздоблених льоновмісних платтяно-сорочкових тканин».

Вчене звання доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі присвоєно у березні 2017 року.

 • 2010 р. – 2017 р. – старший викладач кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету;
 • 2017 р. – 2018 р. – доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету;
 • 2018 р. – до нині – завідувач кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету.

наукові засади формування асортименту та підвищення якості льоновмісних текстильних матеріалів; застосування нанотехнологій у виготовленні нових видів текстильних матеріалів; розробка нових і вдосконалення існуючих методів оцінювання зносостійкості, біостійкості та екологічної безпеки текстильних матеріалів і виробів; вдосконалення і створення методик оптимізації асортименту і підвищення якості текстильних матеріалів одягового призначення, регулювання експортно-імпортних операцій.

Монографія

2023

 1. Development of Ukraine's customs policy in the context of European integration : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 276 p. [Peredriy O., Pakholiuk O. Features of export-import regulation of cultural goods in Ukraine and EU countries. P.167-184]. / URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/308
Навчальний посібник

2023

 1. Передрій О.І., Пахолюк О.В. Товарна інформація : навчальний посібник. – Луцьк ЛНТУ, 2023. 275 с.
 2. Ідентифікація та митні формальності при переміщенні товарів [текст]: навчальний посібник / За заг.ред О.В. Пахолюк та О.І. Передрій. – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – 306 с. / URL: /%20URL%3A%20https%3A//lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk?field_avtor_posibniki_target…
 3. Квалітологія виробів легкої промисловості / Головенко Т.М., Пахорлюк О.В., Шовкомуд О.В., Бартків Л.Г.
Статті Scopus

2023

 1. Pakholiuk O., Martirosyan I., Dzyubinsky A., Peredriy O. (2022). Resource-saving technology of producing textile materials with antimicrobial properties. Fibres and Textiles (Vlakna a Textile). 2022. Volume 29, Issue 4, December 2022. Р.3-8. / URL: https://doi.org/10.15240/tul/008/2022-4-001

2022

 1. INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF TEXTILE MATERIALS AFTER WASHING
  Martirosyan, I., Pakholiuk, O., Golodyuk, G., Lutskova, V., Lubenets, V. Vlakna a Textil, 2022, 29(1), p. 28–35. / URL: https://doi.org/10.15240/tul/008/2022-1-004

2021

 1. Pakholiuk O., Martirosyan I., Peredrii O. (2021). Influence of “cold” dyeing technology on fabric characteristics. Cellulose Chemistry and Technology. 2021. 55 (7-8), 911-917 / URL: https://doi.org/10.35812/CelluloseChemTechnol.2021.55.77
 2. Martirosyan, I., Pakholiuk, E., Lubenets , V., Komarovska-Porokhnyavets , O., Monka, N., Nakonechna, A., Peredriy, O. ., & Lutskova, V. (2021). Innovative Approach to the Creation of Textile Materials with Antimicrobial Properties. Science and Innovation, 17(3), 56–66. / URL: https://doi.org/10.15407/scine17.03.056

2020

 1. Oksana Peredriy, Olena Pakholiuk, Irina Martirosyan. Thermal properties of coatings based on full aluminosiloxane polymer. Materials Research Express. 2020. Volume. 7. Number 1. 015342 / URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/ab6c97/pdf
 2. Martirosyan I., Pakholiuk O., Semak B., Lubenets V., Peredriy O. (2020) Investigation of Wear Resistance of Cotton-Polyester Fabric with Antimicrobial Treatment. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Advanced Manufacturing Processes. InterPartner 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp 433-441. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-40724-7_44
 3. The influence of heat treatment on the phase composition of coatings based on full aluminosiloxane polymer Peredriy, O.I., Yemchenko, I.V., Pakholiuk, O.V., Sheginsky, O.V. Voprosy Khimii i Khimicheskoi TekhnologiiЭта ссылка отключена., 2020, 2020(3), p. 148–153 / URL: https://doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-148-153

2019

 1. Martirosyan I., Pakholiuk O., Semak B., Lubenets V., Peredriy O. (2020) Investigation of Wear Resistance of Cotton-Polyester Fabric with Antimicrobial Treatment. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Advanced Manufacturing Processes. InterPartner 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, pp 433-441. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-40724-7_44

2016

 1. Peredriy O.I. Research of hydrophysical properties of coatings based on full aluminosiloxane polymer / O. Peredriy, O. Pakholyuk // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2016. –№2 (152). – P. 19-23. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56989946000
Статті Web of Science

2022

 1. Pakholiuk O., Martirosyan I., Dzyubinsky A., Peredriy O. (2022). Resource-saving technology of producing textile materials with antimicrobial properties. Fibres and Textiles (Vlakna a Textile). 2022. Volume 29, Issue 4, December 2022. Р.3-8. / URL: /%20URL%3A%20https%3A//doi.org/10.15240/tul/008/2022-4-001

2020

 1. Oksana Peredriy, Olena Pakholiuk, Irina Martirosyan. Thermal properties of coatings based on full aluminosiloxane polymer. Materials Research Express. 2020. Volume. 7. Number 1. 015342 / URL: /%20URL%3A%20https%3A//iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/ab6c97/pdf