o.pakholiuk@lutsk-ntu.com.ua

Пахолюк Орест Андрійович

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент

Orest Pakholiuk

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1993 році з відзнакою закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

Кандидат технічних наук з липня 1997 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Луцького індустріального інституту. КН № 015027.

Вчене звання доцента кафедри промислового та цивільного будівництва присвоєно у квітні 2003 року. ДЦ №007391.

У 2012 році здобув другу вищу освіту Луцький національний технічний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

Член Асоціації енергоаудиторів України, з 2021 р.

Член-кореспондент Академії Будівництва України, диплом №2959 від 16.12.2021.

Львівський сільськогосподарський інститут

Луцький національний технічний університет

02.01.2020 р. –  по т.ч. ФОП Пахолюк О.А. Енергоаудитор

09. 2001 – по теперішній час Луцький національний технічний університет, Доцент кафедри промислового та цивільного будівництва (з 01.07.2017 – об’єднаної кафедри Будівництва та цивільної інженерії)

11.2012 – 12.2013 Луцький національний технічний університет, Заступник декана факультету будівництва та дизайну

09. 1998– 08. 2001 Луцький державний технічний університет, Старший викладач кафедри промислового та цивільного будівництва

09. 1997– 08. 1998 Луцький індустріальний інститут, Асистент кафедри промислового та цивільного будівництва

12.1996 ‑ 09.1997 Луцький індустріальний інститут, Молодший науковий співробітник науково-дослідної частини

11.1993 – 11.1996 Луцький індустріальний інститут, Аспірант з відривом від виробництва

09.1993 - 10.1993 Луцький індустріальний інститут, Інженер 1-ї категорії

09.1988 ‑ 07.1993 Львівський сільськогосподарський інститут, Студент факультету механізації с.-г.

06.1988 – 08.1988 Радгосп «Звенигородський» Пустомитівського району Львівської області, Слюсар 3-го розряду

10/2021-По даний час. Консультаційні та інжинірингові послуги в рамках проекту Фонду енергоефективності IFC (верифікація будівель, що пройшли термомодернізацію в рамках програми "Енергодім" Фонду енергоефективності).

08/2021-10/2021. Проект, що фінансується Національним фондом охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами Польщі: Е-ЕТАР (Проект з навчання та аудиту енергоефективності в Україні).

02/2020-03/2020. Проект, що фінансується GIZ: Навчальний курс "Термографічний аналіз будівель" Фельдафінг, Німеччина.

01/2019-04/2020. Проект, що фінансується GIZ: Проект "Підтримка Національного фонду програми енергоефективності та екологічних реформ (S21) в Україні", який реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням Уряду Німеччини. Пілотний проект "Перші ластівки", Фонд енергоефективності.

10/2017-11/ 2017. Проект, що фінансується GIZ: Тренінг "Підвищення спроможності ОТГ щодо впровадження енергоменеджменту та покращення надання консультаційних послуг з підвищення енергоефективності" для Західного регіону організовано Асоціацією з енергоефективності та енергозбереження в рамках проекту "Енергоефективність та енергоменеджмент в об'єднаних територіальних громадах", що виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ за дорученням Уряду Німеччини спільно з Програмою "U-Lead з Європою".

04/2012-05/2012. Проект: "Стала енергетика для України", Університет Саксіон та Нідерландсько-українська платформа сталої енергетики (NUSEP), Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Енергоефективність, енергоаудит та енергоменеджмент будівель та промислових підприємств, обстеження будівель, тепловізійне обстеження, Blower Door Test, проектування та будівництво будівель за стандартами Active House, NZEB, відновлювані джерела енергії, сталий розвиток.

Методичне забезпечення

2023

 1. Енергоефективні та інноваційні технології в архітектурі : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 191 Архітектура та містобудування денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.А. Пахолюк, О.С. Чапюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%…
 2. Забезпечення енергоефективності будівель та споруд : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: О А. Пахолюк, О.С. Чапюк. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 140 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%…
 3. Сучасні технології в будівництві : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузь знань 19 Архітектура та будівництво спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад. О.С. Чапюк, О.А. Пахолюк. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 136 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%…
 4. Ефективні технології зведення будинків : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми
  «Будівництво та цивільна інженерія» галузь знань 19 Архітектура та будівництво спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.С. Чапюк, О.А. Пахолюк. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 136 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%…
Електронний посібник

2022

 1. Виробнича база будівництва і будівельна техніка. Електронний навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (скорочений термін навчання) денної та заочної форм навчання / уклад.: Чапюк О.С., Пахолюк О.А.– Луцьк: ЛНТУ, 2022 (Довідка № 22-11, протокол № 7 від 24.05.2022 р. засідання навчально-методичної ради ЛНТУ). / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%91%D0%A6%D0%86%201…

2020

 1. Будівельна техніка. Електронний навчальний посібник для підготовки бакалаврів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад.: Пахолюк О.А., Дзюбинська О.В., Сунак П.О.– Луцьк: Луцький НТУ, 2020 (Довідка № 20-15, протокол № 10 від 18.06.2020 р. засідання навчально-методичної ради факультету архітектури, будівництва та дизайну Луцького НТУ). / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/Book-Orest_Paholyuk/in…
Статті Scopus

2023

 1. Chapiuk, O., Oreshkin, D., Hryshkova, A., Pakholiuk, O., Avramenko, Y. (2023). Adhesion of the Metal and Composite Fiberglass Rebar with the Heavyweight Concrete. In: Onyshchenko, V., Mammadova, G., Sivitska, S., Gasimov, A. (eds) Proceedings of the 4th International Conference on Building Innovations. ICBI 2022. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 299. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-17385-1_5

2020

 1. O. Pakholiuk*, I. Zadorozhnikova, S. Uzhehov, O. Chapyuk , R. Pasichnyk. Optimization of air chamber in solar air collector. E3S Web of Conferences 166, 04004 (2020). / URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016604004
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Мосійчук І.В., Ужегова О.А., Ротко С.В., Синій С.В., Пахолюк О.А. Застосування теплових насосів в системах опалення і гарячого водопостачання на прикладі міста Луцька // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць Луцьк: Луцький НТУ, 2022. – Вип. 18. – С. 61-70. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-8(18)-09
Тези доповідей

2023

 1. Самчук В.П., Пустюльга С.І., Кислюк Д.Я., Пахолюк О.А., Федік Р.С. Використання 5d-моделей в задачах будівельного інформаційного моделювання. // Інновації у будівництві: збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (12 травня 2023 р., м. Луцьк) [Електронний ресурс] – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – С. 45-49. / URL: https://drive.google.com/file/d/1JsJNBAAmfO8HXVKsh-mIzrzVMK3ieeIz/view?usp=shar…
 2. Пахолюк О.А., Ужегова О.А., Пахолюк Т.О. Забезпечення базових технологічних параметрів холодильних камер. // Інновації у будівництві: збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (12 травня 2023 р., м. Луцьк) [Електронний ресурс] – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – С. 94-98. / URL: https://drive.google.com/file/d/1JsJNBAAmfO8HXVKsh-mIzrzVMK3ieeIz/view?usp=shar…

2022

 1. Самчук В.П., Пустюльга С.І., Кислюк Д.Я., Пахолюк О.А., Мельник В.С. Використання 4D-моделей в задачах будівельного інформаційного моделювання. Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 18 листопада 2022 р., м. Луцьк [Електронний ресурс]. – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – с. 50-52. / URL: https://drive.google.com/file/d/1p94HUPZF2efAAwpzN1y2mH5WbnjFRF3j/view?usp=shar…