i.parfentjeva@lutsk-ntu.com.ua

Парфентьєва Інна Олександрівна

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1985-1995 рр. навчання у середній загальноосвітній школі № 10 міста Луцька.

У 1995-2000 рр. навчання у Луцькому державному технічному університеті.

У 2000-2003 рр. навчання в аспірантурі ЛДТУ.

З 2003 р. НПП ЛНТУ.

 

У 2000 році закінчила повний курс навчання у Луцькому державному технічному університеті за спеціальністю "прикладне матеріалознавство" та здобула кваліфікацію магістра (диплом ВС № 13821893).

З грудня 2003р  - кандидат технічних наук. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 32.075.01 ЛДТУ (ДК № 021307).

19 жовтня 2006 року присвоєно вчене звання доцента кафедри міського будівництва та господарства (атестат доцента ДЦ № 013413).

 

09.2003-11.2003 асистент кафедри матеріалознавства та обробки металів тиском ЛДТУ.
11.2003-10.2005 старший викладача кафедри матеріалознавства та обробки металів тиском ЛДТУ.

09.2005р. – 07.2017 р. доцент кафедри міського будівництва та господарства ЛНТУ.

07.2017 р. – по теперішній час – доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії ЛНТУ.

Брала участь у виконанні дежбюджетних науково-дослідних робіт: "Розробка  на  модельних  сплавах  Fe-X-C системи наукових принципів синтезу конструкційних чавунів" (№ д/р 0100U000536, 1997-1999 рр.); "Розробка наукових принципів синтезу композитів з широкою гамою властивостей" (№ д/р 0100U000256, 2000-2001рр.).

Монографія

2022

 1. Структурування гетерофазних сплавів на основі чавунів, легованих міддю / Д.А. Гусачук, І.О. Парфентьєва, М.В. Дмитріюк, Ю.П. Фещук. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 180 с.
Навчальний посібник

2017

 1. Основи та фундаменти: навчальний посібник / І.О.Пафентьєва, О.В.Верешко, Д.А.Гусачук / Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 296 с.
Електронний посібник

2018

 1. 1.Ковальсько-штампувальне обладнання / Д.А. Гусачук, І.О. Парфентьєва // Електронний навчальний посібник для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка". - Луцьк, Луцький НТУ. - 2018.
  2. Парфентьєва І.О. Містобудівна екологія / Парфентьєва І.О., Мельник Ю.А. // Електронний навчальний посібник для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Міське будівництво та господарство». - Луцьк, Луцький НТУ. - 2018. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/TG

2017

 1. Технологія гарячого штампування / Д.А. Гусачук, І.О. Парфентьєва // Електронний навчальний посібник для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка". - Луцьк, Луцький НТУ. – 2017. / URL: / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/TGSh_

2016

 1. Верешко О.В., Парфентьєва І.О. Інженерна геологія та основи механіки ґрунтів. Електронний навчальний посібник Луцьк: 2016. URL: http://lib.lntu.info/books/fbd/mbg/2016/16-05/
Статті Scopus

2020

 1. Dmytriyuk, M., Husachuk, D., Parfentieva, I., & Feshchuk, Y. (2020). High-Copper Cast Irons for the Products of Tribotechnical Applied. Key Engineering Materials, 864, pp.292–302. / URL: / URL: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.864.292
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. 1. Прототипування та стратегія реверс інжинірингу на прикладі інженерних задач адитивного виробництва / Д.А. Гусачук, М.Д. Мельничук, І.О. Парфентьєва, Т.В. Фурс, І.В. Боярська // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». - 2023 - № 76. - С.75-83.
  2.Ротко С.В., Парфентьєва І.О., Пасічник Р.В., Ужегова О.А., Чапюк О.С. Перевірка міцності стін та основ укриття для розробки плану реконструкції головного корпусу Волинської обласної дитячої клінічної лікарні // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: Луцький НТУ, 2023. – Вип. 19. – С. 162-170.

2022

 1. Парфентьєва І.О., Мартинюк Ю.М., Реставрація зовнішнього вигляду піярського костелу Святого Іоанна Євангеліста в смт. Любешів волинської області за іконографічними джерелами 1916 та 1969 років // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: Луцький НТУ, 2022. – Вип. 17. – С. 91-96.

2021

 1. 1. Парфентьєва І.О. Формування містобудівних об’єктів відновлення з використанням природних матеріалів /Мельник Ю.А., Верешко О.В., Білоус Д.Ю., Мельник О.В. Парфентьєва І.О.// Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: Луцький НТУ, 2021. – Вип. 15. – С. 34-40. 0,44 друк. арк.
  2. Парфентьєва І.О. Містобудівний SWOT-аналіз смт. Луків Волинської області / Парфентьєва І.О. Мельник Ю.А., Сокур Т.Д. // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: Луцький НТУ, 2021. – Вип. 16. – С. 129-134.
  3. Оптимізація процесу гарячого штампування поковки вушка гідроциліндру в програмному комплексі QForm / Д.А. Гусачук, О.Д. Клименко, І.О. Парфентьєва, М.В. Дмитріюк, Н.Ю. Імбірович, Ю.П. Фещук, М.М. Карпюк // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки»: Луцьк, 2021. – Вип. № 72. – С. 80-87. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2021.72.12
Тези доповідей

2023

 1. 1. Ротко С.В., Парфентьєва І.О., Пасічник Р.В., Ужегова О.А., Чапюк О.С. Перевірка міцності конструкція укриття за результатами технічного обстеження/ Інновації у будівництві: збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 12 травня 2023 р., м. Луцьк [Електронний ресурс]. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 42-44.
  2. Парфентьєва І.О., Гусачук Д.А. Методи реконструкції пальових фундаментів / Інновації у будівництві: збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 12 травня 2023 р., м. Луцьк [Електронний ресурс]. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 91-94
  3. Парфентьєва І.О., Макара О.В. Зелене будівництво як складова стратегії сталого розвитку // Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 листоп. 2023 р., м. Луцьк [Ел. рес.]. Луцьк, ЛНТУ, 2023. С. 112-115 / URL: https://drive.google.com/file/d/1KExdpo9QzZV4ZfhH4HKCzdntohMHEHzE/view

2022

 1. Парфентьєва І.О., Мельник Ю.А., Прихода Р.І. Енергозбереженні технології в будівництві // Інновації у будівництві: зб. тез доп. VІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. мол. уч. та студ., 12.05.2022р., Луцьк [Ел. рес.] – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – С. 91-93 / URL: https://sites.google.com/view/iic-2022