Ірина Павлова

Павлова Ірина Олексіївна

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилась 1968 року в місті Луцьку Волинської обл. У 1985 році отримала середню освіту. У 1990 році закінчила  Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автомобілі і автомобільне господарство».  У 1999 році у Луцькому державному технічному університеті отримала спеціальність «Облік і аудит». У 2006 році в Тернопільському  державному технічному університеті імені Івана Пулюя захистила кандидатську дисертацію на тему "Обґрунтування параметрів шарнірного робочого органу гвинтового конвейєра". З часу закінчення інституту і по сьогоднішній день працюю на кафедрі автомобілів і транспортних технологій ЛНТУ.

1990 рік - отримала диплом про вищу освіту за спец. "Автомобілі і автомобільне господарство";

1999 - отримала диплом про перепідготовку  за спец. "Облік і аудит";

2006 рік - отримала диплом кандидата технічних наук зі спец. "Піднімально-транспортні машини";

2006 р. присвоєно звання доцента кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету.

 

1993 р. - 2005 р. асистент, старший викладач кафедри автомобілів Луцького державного технічного університету;

 2006 р. – 2010 р. – доцент кафедри автомобілів Луцького державного технічного університету;

 З 2010 року до теперішнього часу. – доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій  Луцького національного технічного університету.

  1. Участь в міжнародному проекті «Стратегія розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури» Луцької міської територіальної громади до 2025 року в рамках реалізації проєкту «Використання екологічних і розумних технологій у громадському транспорті міста Луцька» (E-UKR.2-18) програми «Сталий розвиток громад через партнерські проекти (NAKOPA-2018)».
  2. Участь в г/д темі «Покращення ефективності використання міського електротранспорту Луцька», 2017 р. Договір з Луцькою міською радою № 62/12-2017.
  3. Участь в г/д темі «Реформування тарифної політики на міському електротранспорті Луцька», 2018 р. Договір з Луцькою міською радою № 64-2018.
  4.  Міжнародне стажування за програмою “Міжнародне лідерство у XXI столітті: Вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу“. Отримання Міжнародного освітнього гранту IEG/U/2021/04/12 (18.02.2022 р. по 23.04.2022 р.).
  1.  Пат. 60583А Україна МКП7 B65G33/16. Робочий орган гвинтового конвейєра /Павлова І.О. Заявка - №2003010121; Заявл. 03.01.2003; Опубл. 15.10.2003. Бюл. №10. - 3 с.
  2.  Пат. 59078А Україна МПК7 B65G33/16. Гвинтовий конвейєр / Клендій М.Б., Павлова І.О., Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г. Заявка - №2003010046;  Заявл. 02.01.2003; Опубл. 15.08.2003. Бюл. №8. - 3 с.
  3.  Пат. 67426А Україна МПК7 В65G33/16. Робочий орган гнучкого гвинтового конвейєра /Васильєв А.Й., Гевко Р.Б., Павлова І.О. Заявка - №2003098691; Заявл.24.09.2003; Опубл.15.06.2004. Бюл. №6. – 2 с.

Проблеми транспортної логістики України в контексті європейської інтеграції.

Дослідження методів системного аналізу та прийняття рішень у сфері транспорту та об’єктів  транспортної інфраструктури.

Дослідження ринку транспортних послуг України.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016