Павлюк Василь

Павлюк Василь Іванович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2001 році закінчив Луцький державний технічний університет (нині – Луцький
національний технічний університет) за спеціальністю „Автомобілі і автомобільне
господарство” та здобув кваліфікацію магістра.
Кандидат технічний наук з травня 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій
вченій раді К 35.052.20 Національного університеті «Львівська політехніка» (м.Львів).
ДК № 021297.
Вчене звання доцента кафедри автомобілів і транспортних технологій присвоєно у грудні
2015 року. 12ДЦ № 044498.

– 2001р.– 2005 р. – старший лаборант кафедри автомобілів, Луцького державного технічного
університету
– 2005 р. – 2015 р. – асистент кафедри автомобілів Луцького
державного (національного) технічного університету

– 2015 р. – нині – доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького
національного технічного університету.
 

Дослідження технологічних процесів технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, обґрунтування нормативів технологічного проектування підприємств автомобільного транспорту.

Теоретичні та експериментальні дослідження експлуатаційних властивостей колісних транспортних засобів.

Статті Web of Science

2019

 1. Dembitskyi V. Influence of a system “vehicle – driver – road – environment” on the energy efficiency of the vehicles with electric drive / Valerii Dembitskyi, Oleg Sitovskyi, Vasyl Pavliuk // Proceedings of ICCPT 2019, May 28-29, 2019. — Tern. : TNTU, Scientific Publishing House “SciView”, 2019. — P. 162–173 / URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/28705/2/ICCPT_2019_Dembitskyi_V-Influe…
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Кищун В. А., Павлюк В.І., Зубенко В. А. (2024). Хронологія формування українського ринку електромобілів. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал, 1 (22), С. 182–193. / URL: https://doi.org/10.36910/automash.v1i22.1359
 2. Павлюк В.І., Булік Ю.В., Сітовський О.П. (2024). Проектування технологічного обладнання «низхідним» моделюванням із застосуванням скелетонів. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал, 1 (22), С. 279–284. / URL: https://doi.org/10.36910/automash.v1i22.1370

2023

 1. Онищук В.П., Стельмащук В.В., Павлюк В.І. Інтегрований підхід до оцінки транспортної ефективності міста. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. 2023. Том 2 № 21 (2023). С. 153–162. / URL: https://doi.org/10.36910/automash.v2i21
 2. Булік Ю.В., Павлюк В.І., Куденчук В.В. Реновація систем керування бензинових двигунів внутрішнього згоряння. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. 2023. Том 2 № 21 (2023). С. 66–71. / URL: https://doi.org/10.36910/automash.v2i21

2022

 1. Павлюк В., Дембіцький В. Аналіз розподілу об’єму робіт дорожніх станцій технічного обслуговування. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. 2022. № 2 (19). С. 155–160. / URL: https://doi.org/10.36910/automash.v2i19.914

2020

 1. Дембіцький В.М., Павлюк В.І. Визначення норм часу на технічне обслуговування транспортного засобу для формування трудомісткості робіт. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. 2020. № 2 (15). С. 20–28. / URL: https://doi.org/10.36910/automash.v2i15.388

2019

 1. Дембіцький В. М., Павлюк В. І., Міщук А. М., Тудрій В. Л. Вдосконалення методики технологічного розрахунку підприємств автосервісу. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. 2019. № 1 (12). С. 56–63. / URL: https://doi.org/10.36910/automash.v1i12.33
 2. Толстушко М.М. Павлюк В.І., Толстушко Н.О. Діагностика систем енергопостачання та пуску колісних транспортних засобів. Зб. наук. ст. Сільськогосподарські машини. Луцький НТУ. Луцьк. 2019. Вип. 43. С. 132 – 137. / URL: https://doi.org/10.36910/agromash.vi43.211
Тези доповідей

2024

 1. Булік Ю.В., Павлюк В.І., Сітовський О.П. Проектування технологічного обладнання сучасними засобами тримірного моделювання. Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей: матеріали VIІI міжнарод. науково-практична конференція. м. Луцьк, 30–31 трав. 2024 р. Луцьк, 2024. – 107 с. – С. 19–21. / URL: https://drive.google.com/file/d/16bShqzyJGZphX-9Wv9dVZJ1qCO9JgmyU/view?usp=shar…

2023

 1. Булік Ю.В., Павлюк В.І. Застосування принципів «висхідного» та «низхідного» моделювання для проектування технологічного обладнання. Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2023 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2023. – 396 с. – С. 88-90. / URL: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=VtKsVs…

2020

 1. Булік Ю.В., Дембіцький В.М., Павлюк В.І., Сітовський О.П. Шляхи підвищення якості послуг підприємств автосервісу. Науково- прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей: матеріали Шостої всеукр. наук.-прак. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2020 р.). Луцьк, 2020. – C. 14–15. / URL: https://drive.google.com/file/d/1HiAosVJhbuIEEvBX-w-2l9f3GA0qWKH1/view?usp=shar…
 2. Павлова І.О., Дубицький О.С., Павлюк В.І. Підвищення ефективності роботи підприємств автосервісу. Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно- дорожньої галузей: матеріали Шостої всеукр. наук.-прак. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2020 р.). Луцьк, 2020. – C. 109–111. / URL: https://drive.google.com/file/d/1HiAosVJhbuIEEvBX-w-2l9f3GA0qWKH1/view?usp=shar…
 3. Сітовський О.П., Булік Ю.В., Дембіцький В.М., Павлюк В.І Дослідження конструкцій автомобілів з використанням програмного забезпечення тримірного моделювання. Науково- прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей: матеріали Шостої всеукр. наук.-прак. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2020 р.). Луцьк, 2020. – C. 129–130.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1HiAosVJhbuIEEvBX-w-2l9f3GA0qWKH1/view?usp=shar…