p.pekh@lutsk-ntu.com.ua

Пех Петро Антонович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Доцент

 

 

 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1971 році закінчив Львівський лісотехнічний інститут (нині – Національний  лісотехнічний університет України) за спеціальністю „Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів” і отримав кваліфікацію „інженер-електромеханік”.

Кандидат технічних наук з червня 2000 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д05.05.07 Національного  лісотехнічного університету України (м. Львів). Диплом кандидата наук ДК № 007484. Тема кандидатської дисертації: „Обґрунтування параметрів та структури рамних деревнопильних ліній (на прикладі лісопильних підприємств України) ”.

Вчене звання доцента кафедри прикладної математики присвоєно у грудні 2001 року. Диплом доцента  ДЦ№ 003247.

У вересні 1977 року прийнятий за конкурсом на посаду асистента кафедри вищої математики Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту, а з листопада 1983 року переведений на посаду старшого викладача. У 1991 році у зв’язку з утворенням кафедри прикладної математики, переведений на посаду старшого викладача цієї ж кафедри. У вересні 2001 року обраний на посаду доцента кафедри прикладної математики. У серпні 2002 року обраний на посаду завідувача кафедри прикладної математики, яка згодом була перейменована на кафедру комп’ютерної інженерії, а ще пізніше на кафедру комп’ютерної інженерії та кібербезпеки. Протягом усього цього періоду до 27 червня 2020 року обіймав посаду завідувача цієї кафедри. У теперішній час працюю доцентом кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки.

Математичний опис, алгоритмізація та імітаційне моделювання  автоматизованих ліній зі стохастичним характером роботи;програмування засобами мов С та С++ у різних програмних середовищах (Visual Studio, C++Builder та інших); програмування мовою Python; об’єктне програмування та конструювання класів на базі принципів інкапсуляції, наслідування та поліморфізму; методи обчислень та моделювання засобами Matlab та Matlab Simulink; дослідження операцій та теорія масового обслуговування; теорія ймовірностей та теорія випадкових процесів; програмування абстрактних структур даних; універсальне програмування з використанням бібліотеки стандартних шаблонів STL.

Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. P. Pekh, N. Khrystinets, R. Gubish, V. Shulgach. Simulation of two-stage temperature regulation system // Computer-integrated technologies: education. science, production: Scientific journal. Lutsk: LNTU, 2023. Issue No. 53. Article 50-57. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-51-14.
 2. Христинець Н.А, Лавренчук С.В, Пех П.А, Євсюк, М.М, Євсюк, В.М., Крулік, Ю.О. Функціональні адаптивні інтерфейси з динамічними компонентами для підсистем зберігання мультимедійного контенту // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта. наука, виробництво: Науковий журнал. – Луцьк: ЛНТУ, 2023. Випуск №51. ст.111-115 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-51-14

2022

 1. Пех П.А., Лавренчук С.В., Міскевич О.І., Дяченко Р.О. Порівняльний аналіз методів розв’язування диференціальних рівнянь засобами Matlab та Matlab Simulink // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта. наука, виробництво: Науковий журнал. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2022. Випуск №48. ст. 103-110. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-48-16
 2. Пех П.А., Христинець Н.А., Кучерук О.С. Реалізація алгоритмів сортування елементів послідовних контейнерів засобами С++ бібліотеки стандартних шаблонів STL // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта. наука, виробництво: Науковий журнал. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2022. Випуск №48. ст. 111-116. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-48-17
 3. Пех П. А., Христинець Н.А., Дяченко Р. О. Програмна оптимізація вибору типу функції для апроксимаціїї експерментальних даних // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта. наука, виробництво: Науковий журнал. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2022. Випуск №46. ст. 70-74. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-46-10
 4. Пех П. А., Хільчишин А. В. Порівняльний аналіз різних комп’ютерних технологій чисельного інтегрування функцій // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта. наука, виробництво: Науковий журнал. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2022. Випуск №46. ст. 75-82 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-46-11

2021

 1. Пех П. А., Дяченко Р. О. Розроблення засобами Matlab програмно-демонстраційного комплексу для наближеного розв’язування нелінійних рівнянь // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта. наука, виробництво: Науковий журнал. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2021. Випуск №43. ст. 109-113
 2. Пех П. А., Дяченко Р. О. Розроблення засобами Matlab програмно-демонстраційного комплексу для наближеного розв’язування нелінійних рівнянь // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта. наука, виробництво: Науковий журнал. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2021. Випуск №43. ст. 109-113

2020

 1. O. Kuzmych, J. Awrejcewicz, O. Mekush, P. Pekh, K. Bortnik, E. Potemkina, I. Shubala. Development of Control for the Ankle Joint Simulator Applied to the Problem on Vertical Posture Balance of a Human. \\ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, ISSN 1729-3774, No. 6/7 (96), 2018 (Scopus), DOI: 10.15587/1729-4061.2019.150321, pp. 49-57.
 2. Пех П.А., Костюк Ю.Ю., Кравченко М.Б. До питання конструювання класів з конструкторами різного типу // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта. наука, виробництво: Науковий журнал. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2020. Випуск №39. ст. 197-202
 3. Пех П. А., Грабинський Б. П. Перевірка гіпотези про характер та параметри розподілу випадкових величин // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта. наука, виробництво: Науковий журнал. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2020. Випуск №40. ст. 76-83
 4. Пех П. А., Корець Р.С. П’ять методів оптимізації сайту // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта. наука, виробництво: Науковий журнал. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2020. Випуск №41. ст. 186-190
 5. P.Pekh, O.Kuzmych, N.Zdolbitska, N.Bahniuk, I.Pasternak. Generators of Some Kinds Random Erlang Numbers and Estimation of Their Complexity // IEEExplore Digital Library (Scopus), Published in: 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208831, ISBN: 978-1-7281-6760-2. https://ieeexplore.ieee.org/document/9208831 / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9208831

2019

 1. Пех П. А., Гайдучик С. І., Чимрук Н. О. Дослідження процесу функціонування автоматизованих ліній методом імітаційного моделювання // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта. наука, виробництво: Науковий журнал. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2019. Випуск №36. ст. 53-57
 2. Пех П.А., Яковлюк С. М. Створення колоди карток з програмування мовою С++ засобами програми Anki // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта. наука, виробництво: Науковий журнал. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2019. Випуск №35. ст. 172-176
 3. Пех П.А., Корець Р.С. Реалізація основної функції калькулятора – обчислення виразів – за допомогою Java-класів // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта. наука, виробництво: Науковий журнал. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2019. Випуск №35. ст. 166-171
Тези доповідей

2023

 1. Пех П.А., Губиш Р.А., Шульгач В.В. Налаштування параметрів ПІД-регуляторів системи регулювання температури засобами Matlab Simulink // Інновації та перспективні шляхи розвитку інформаційних технологій: матеріали II міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (ІПШРІТ 2023), м. Черкаси, 6 грудня 2023 р. / Черкаси: ЧДТУ, 2023 / URL: https://docs.google.com/document/d/1__kJsAmHhCfjzjqVxSKbd7qLy059FXLH/edit
 2. Пех П.А., Шепелюк Д.Л., Шепелюк Л.Д. Дослідження та вибір голосової моделі для розробки ofline голосового асистента мобільного додатку // Інновації та перспективні шляхи розвитку інформаційних технологій: матеріали II міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (ІПШРІТ 2023), м. Черкаси, 6 грудня 2023 р. / Черкаси: ЧДТУ, 2023. / URL: https://docs.google.com/document/d/1Cx90EyTlbFAtyUyY52plghWYSfGlL_kF/edit

2022

 1. Кучерук О.С., наук. кер. Пех П.А. Удосконалення технології програмування мовою С++ на базі бібліотеки стандартних шаблонів STL // Формування сучасної науки: методика та практика: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції, м. Вінниця, 4 листопада, 2022 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». — Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа». –c.216-219 .
 2. Дяченко Р.О., наук. кер. Пех П.А. Побудова єдиного алгоритму розв’язування диференціальних рівнянь за допомогою Matlab Simulink // м. Формування сучасної науки: методика та практика: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції, м. Вінниця, 4 листопада, 2022 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». — Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа». –c.210-212
 3. Дяченко Р.О., наук. кер. Пех П.А. Програмна оптимзація вибору типу функції для апроксимації експериментальних даних // II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Комп’ютерна інженерія» на базі Одеської національної академії харчових технологій. –Одеса, 2022 (Сертифікат учасника).

2021

 1. Пех П.А, Дяченко Р.О. Програмний комплекс для наближеного розв’язування нелінійних рівнянь // Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (23-24 квітня 2021 р.) / відп. ред. Н.Л. Чернящук. – Луцьк, 2021. – С. 25-26 (0,125 др.арк) (ISSN 2522-4484)
 2. Пех П.А, Войтко В.О. Комплекс програм засобами Matlab для наближеного розв’язування систем нелінійних рівнянь // Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (23-24 квітня 2021 р.) / відп. ред. Н.Л. Чернящук. – Луцьк, 2021. – С. 23-24 (0,125 др.арк) (ISSN 2522-4484)

2020

 1. Пех П.А., Корець Р.С. Комплекс програм мовою С++ на базі класів з конструкторами різних типів // Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (28-29 квітня 2020 р.) / відп. ред. П.А.Пех. – Луцьк, 2020. – С. 34-36 (0,125 др.арк) (ISSN 2522-4484)