oksana_peredriy

Передрій Оксана Ігорівна

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

вища

У 1995 році закінчила Луцький індустріальний інститут (ННІ – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю „Обладнання для обробки металів тиском”. В період 1995-1998 роках продовжила навчання в очній аспірантурі за спеціальністю «Матеріалознавство». 

Кандидат технічних наук з листопада 2010 року. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – Товарознавство захистила у спеціалізованій вченій раді К 32.075.04 Луцького національного технічного університету (ДК No 063564). Вчене звання доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі прийнято у вересні 2012 року (12 ДЦ 031655).

– 2003 р. - 2009 р.– асистент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі
Луцького національного технічного університету
– 2009 р. - 2012 р.– старший викладач кафедри товарознавства та експертизи в митній справі
Луцького національного технічного університету
– з 2012 р. - нині.– доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького
національного технічного університету

методологія оцінювання якості товарів, вдосконалення споживчих властивостей захисних покриттів та текстильних матеріалів; регулювання експортно-імпортних операцій.

Монографія

2023

 1. Development of Ukraine's customs policy in the context of European integration : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 276 p. [Peredriy O., Pakholiuk O. Features of export-import regulation of cultural goods in Ukraine and EU countries. P.167-184]. / URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/308
Навчальний посібник

2023

 1. Передрій О.І., Пахолюк О.В. Товарна інформація : навчальний посібник. – Луцьк ЛНТУ, 2023. 275 с.
 2. Ідентифікація та митні формальності при переміщенні товарів [текст]: навчальний посібник / За заг.ред О.В. Пахолюк та О.І. Передрій. – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – 306 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk?field_avtor_posibniki_target_id=&field_nazv…
Статті Scopus

2022

 1. Pakholiuk O., Martirosyan I., Dzyubinsky A., Peredriy O. (2022). Resource-saving technology of producing textile materials with antimicrobial properties. Fibres and Textiles (Vlakna a Textile). 2022. Volume 29, Issue 4, December 2022. Р.3-8. / URL: https://doi.org/10.15240/tul/008/2022-4-001

2021

 1. Pakholiuk O., Martirosyan I., Peredrii O. (2021). Influence of “cold” dyeing technology on fabric characteristics. Cellulose Chemistry and Technology. 2021. 55 (7-8), 911-917 / URL: https://doi.org/10.35812/CelluloseChemTechnol.2021.55.77
 2. Martirosyan, I., Pakholiuk, E., Lubenets , V., Komarovska-Porokhnyavets , O., Monka, N., Nakonechna, A., Peredriy, O. ., & Lutskova, V. (2021). Innovative Approach to the Creation of Textile Materials with Antimicrobial Properties. Science and Innovation, 17(3), 56–66 / URL: https://doi.org/10.15407/scine17.03.056

2020

 1. Oksana Peredriy, Olena Pakholiuk, Irina Martirosyan. Thermal properties of coatings based on full aluminosiloxane polymer. Materials Research Express. 2020. Volume. 7. Number 1. 015342 / URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/ab6c97/pdf
 2. Передрій О.І., Ємченко І.В. Вплив термооброблення на фазовий склад покриття на основі наповненого поліалюмосилоксану. Питання хімії та хімічної технології. 2020. №3 (130). С.148-153. / URL: https://doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-148-153
 3. Martirosyan I., Pakholiuk O., Semak B., Lubenets V., Peredriy O. (2020) Investigation of Wear Resistance of Cotton-Polyester Fabric with Antimicrobial Treatment. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Advanced Manufacturing Processes. InterPartner 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp 433-441 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-40724-7_44

2019

 1. Martirosyan I., Pakholiuk O., Semak B., Lubenets V., Peredriy O. (2020) Investigation of Wear Resistance of Cotton-Polyester Fabric with Antimicrobial Treatment. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Advanced Manufacturing Processes. InterPartner 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, pp 433-441. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-40724-7_44

2016

 1. Peredriy O.I. Research of hydrophysical properties of coatings based on full aluminosiloxane polymer / O. Peredriy, O. Pakholyuk // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2016. –№2 (152). – P. 19-23 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56447058500
Статті Web of Science

2022

 1. Pakholiuk O., Martirosyan I., Dzyubinsky A., Peredriy O. (2022). Resource-saving technology of producing textile materials with antimicrobial properties. Fibres and Textiles (Vlakna a Textile). 2022. Volume 29, Issue 4, December 2022. Р.3-8. / URL: https://doi.org/10.15240/tul/008/2022-4-001

2020

 1. Oksana Peredriy, Olena Pakholiuk, Irina Martirosyan. Thermal properties of coatings based on full aluminosiloxane polymer. Materials Research Express. 2020. Volume. 7. Number 1. 015342 / URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/ab6c97/pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Peredriy, О., Pakholiuk, V., & Golodyuk, G. (2024). Systems of goods geographical indications: EU and Ukraine experience. Commodity Bulletin, 17(1), 65-75 / URL: https://doi.org/10.62763/ef/1.2024.65

2023

 1. Передрій О.І., Мартиросян І.А.Оцінювання споживних властивостей дитячих меблів. Товарознавчий вісник. 2023. 1(16), С.198-211. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-16
Тези доповідей

2023

 1. Передрій О. І., Пахолюк О. В., Шегинський О. В. Особливості митної експертизи антикварної холодної зброї. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24 березня 2023 року). – Полтава : ПУЕТ, 2023. – С.205-207. / URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12842
 2. Передрій О.І., Росинюк А.Р. Використання географічних зазначень як заист якісних характеристик продукції. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24 березня 2023 року). – Полтава : ПУЕТ, 2023. – С.101-103. / URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12842
 3. Передрій О.І., Пахолюк О.В. Ринковий нагляд за торгівлею косметичними засобами в країнах ЄС.
  Якість та безпечність продукції у внутрішній і зовнішній торгівлі й торговельне підприємництво: сучасні вектори розвитку і перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 лютого 2023 року). – Полтава : ПДАУ, 2023. – С.209-212.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1Mg2xtzovTZocH2wAJBvKj3Sl5zQFUhkz/view?pli=1
 4. Передрій О.І., Пахолюк О.В. Етичне маркування релігійного характеру. Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21 березня 2023, ПДАУ, Полтава. С. 264-267. / URL: https://drive.google.com/file/d/14Ny6HLN3774ZiHp6TKpwgbge4wN2SUYt/view
 5. Пахолюк О., Передрій О., Шегинський О. Особливості спрощення процедур спільного транзиту (NCTS). Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20-21 березня 2023 року). Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2023. С.654-656 / URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/handle/123456789/9720
 6. Пахолюк О. В., Передрій О. І. Досвід міжнародних брендів екологізації процесів фарбування текстилю. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 20 квітня 2023 року) : тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : 2023. С.182-184.
 7. Росинюк А.Р., Передрій О.І. Класифікаційне означення та асортиментна приналежність червоних столових тихих вин. Якість та безпечність товарів: [матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (28 квітня 2023 року)]. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. С.78-81.
 8. Пахолюк О., Передрій О. Вплив виробництва та споживання текстилю на навколишнє середовище. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 1-3 червня 2023 року). – Луцьк: видавництво «Терен», 2023.С. 148-150– 186 с / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1XXRcIByN_07uVd1jC4IMfbQg-rb1kNvZ
 9. Пахолюк О., Передрій О., Мартиросян І. Екологічна стійкість та стала мода для текстильної промисловості. Сталий розвиток економіки, суспільства та підприємництва : мaтepiaли міжнар.наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 27-28 квітня 2023 р./ За ред. І. Перевозової. Львів: Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023. С. 273-275 / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1XXRcIByN_07uVd1jC4IMfbQg-rb1kNvZ
 10. Пахолюк О.В., Передрій О.І. Перспективи оновлення закладів торгівлі. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2023 року). Одеса: Національний університет «Одеська політехніка», 2023. С. 57-59 / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1XXRcIByN_07uVd1jC4IMfbQg-rb1kNvZ

2022

 1. Пахолюк О., Передрій О. Стан та перспективи розвитку міжнародних перевезень вантажів в Україні. Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали Х-ої міжнародної наук.-практ. конф. (Львів, 08 грудня 2022 року). Львів : Видавництво «Растр-7», 2022. С.84-85. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1XXRcIByN_07uVd1jC4IMfbQg-rb1kNvZ
 2. Пахолюк О., Передрій О., Мартиросян І. Управління переробкою текстильних матеріалів для їх відновлення. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15 груд. 2022 р., Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 473-476. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1XXRcIByN_07uVd1jC4IMfbQg-rb1kNvZ