larysapylypiuk@lutsk-ntu.com.ua

Пилипюк Лариса Анатоліївна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1992 році закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки (нині – Волинський національний університет імені Лесі Українки) за спеціальністю «Російська мова і література та англійська мова».

Кандидат філологічних наук з лютого 1999 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 03.01.20 Дніпропетровського державного університету (м. Дніпропетровськ). ДК № 004030.

Вчене звання доцента кафедри іноземних мов присвоєно у жовтні 2004 року. ДЦ № 009082.

2002-2004 асистент кафедри англійської мови ЛНТУ

2004 – доцент кафедри іноземної та української філології ЛНТУ

Іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Ділова іноземна мова

Граматика англійської мови

English Grammar (Advanced level)

Інноваційні технології викладання іноземних мов у вищій школі. Дистанційне навчання як невід’ємна складова у навчанні англійської мови майбутніх фахівців. Модульна технологія професійно-орієнтованого навчання студентів немовного вузу іноземної мови. Студентоцентроване навчання на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням.