vadym.polishchuk

Поліщук Вадим Григорович

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2008 році закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю «Фінанси». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 21 червня 2008 року присвоєно кваліфікацію «Магістр з фінансів» (диплом ВС No 35219309).

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему: «Стимулювання сталого розвитку регіону» у спеціалізованій вченій раді К 32.075.03 Луцького національного технічного університету (м. Луцьк) (диплом кандидата наук ДК No 062135).

В 2018 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування (атестат доцента АД 001205).

Відомості про підвищення кваліфікації:

1. Університет Фінансів, Бізнесу та Підприємництва в Софії (Болгарія). Міжнародне стажування «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Education». Сертифікат № BG/VUZF/800-2021 180 год (25.02–25.05.2021 р.).


2. СП ТОВ «МОДЕРН ЕКСПО» Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) № 25 від 01.06.2023 р. 180 год. (01.03.-31.05.2023 р.).


3. Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, кафедра іноземних мов та перекладу, мовний центр «СВІТ». Сертифікат № 484 від 01.07.2018 р. 120 год, В2 (11.11.2017 р. - 30.06.2018 р.).


4. ГО «Асоціація проектних менеджерів України» та Фундація CEASC. Цикл вебінарів «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі». Сертифікат про підвищення кваліфікації №1162.20 від 01.10.2020 р. 30 год (вересень 2020 р.).


5. ГО «Асоціація проектних менеджерів України» та Фундація CEASC. Цикл вебінарів «Проєктний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР». Сертифікат про підвищення кваліфікації №0265.21 від 01.03.2021 р. 30 год (лютий 2021 р.).


6. Національний банк України, Центр фінансових знань «ТАЛАН». Освітній курс «Школа фінансової грамотності «Талан». Сертифікат №0179 від 01.09.2022 р. 30 год (02-25.08.2022 р.).


7. Офіс підтримки вченого. Слухач «Кампусу вченого 1.0». Сертифікат №27 від 01.11.2022 р. 40 год (17.10-03.11.2022 р.).
8. Офіс підтримки вченого. Курс «Бренд науковця у цифровому світі». Сертифікат підвищення кваліфікації №1308 від 05.12.2022 р. 30 год (21-27.11.2022 р.).


9. ГО «Прогресильні». Курс «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти». Сертифікат підвищення кваліфікації №0898 від 01.05.2023 р. 30 год (15.03.-19.04.2023 р.).

10. ГО «Прогресильні». Курс «Прогресильне викладання: інтенсив від Острівців». Сертифікат підвищення кваліфікації №00003 від 04.04.2024 р. 30 год (04.03.-04.04.2024 р.).

11. ГО «Прогресильні» та Міністерство цифрової трансформації України. Курс «Штучний інтелект та майбутнє освіти». Сертифікат підвищення кваліфікації №ШІ-1539 від 23.11.2023 р. 30 год (07.11.-23.11.2023 р.).

12. ГО «Прометеус». Курс «Фінансова грамотність для освітян». Сертифікат підвищення кваліфікації від 22.02.2024 р. 30 год (29.12.2023-22.02.2024 р.).

13. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Освітній марафон «Soft Skills Sprint: Accelerating Professional Competence». Сертифікат підвищення кваліфікації від 01.05.2024 р. 54 год (18.03.-01.05.2024 р.).

14. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Курс в рамках Весняної Школи Вернадського «Сталий, інклюзивний та смарт розвиток в контексті децентралізації: досвід ЄС» в рамках проєкту Jean Monet Chair "Sustainable, Inclusive and Smart Development within Decentralization Process: the ЕU experience" (101047894-SISDDP-ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH for 2022-2025). Сертифікат підвищення кваліфікації від 08.05.2024 р. 90 год (22.04.-07.05.2024 р.).

15. «SoftServe».Міжнародна програма підвищення кваліфікації викладачів «EDUPRO (Educator Proficiency Program)». Сертифікат підвищення кваліфікації від 06.06.2024 р.  30 год (11.04.-06.06.2024 р.).

З 2010 р. по 2017 р. – старший викладач кафедри фінансів ЛНТУ, з 2017 р. – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ЛНТУ.

НДР №0116U001532 «Механізми фінансової стабілізації та підвищення капіталізації регіонів в умовах децентралізації України» (2016-2018 рр., № 203-16 д/б) – старший науковий співробітник.

НДР № 0118U004476 «Формування фінансової архітектури України в контексті сталого розвитку» (2018-2022 рр.) – виконавець.

Співвиконавець госпдоговірної тематики «Програма забезпечення фінансової стійкості ТОВ «ПРОФІ-ФАРБ» (01.06.2021-30.06.2021).

Експерт Національного фонду досліджень України (експертизи 2020-2021 рр.).

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103483. Стаття «Оцінка конкурентоспроможності регіонів в системі активізації сталого розвитку». Дата реєстрації 25 березня 2021 р.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105435. Стаття «Забезпечення фінансової безпеки при використанні інноваційної криптовалюти Bitcoin». Дата реєстрації 11 червня 2021 р.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105436. Стаття «Theoretical foundations of the concept of stimulating sustainable development of regions in the context of financial security». Дата реєстрації 11 червня 2021 р.

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106836. Стаття «Danger of financial and economic consequences of Covid-19 distribution in the world and in Ukraine and possible countermeasures». Дата реєстрації 2 серпня 2021 р.

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106834. Стаття «Зарубіжний досвід податкового стимулювання сталого розвитку регіонів як передумова капіталізації економіки України». Дата реєстрації 2 серпня 2021 р.

Інструменти стимулювання сталого розвитку регіону, формування фінансової архітектури України в контексті сталого розвитку, ефективне використання сучасних фінансових інновацій та технологій, особливості казначейського обслуговування бюджетів.

Методичне забезпечення

2024

 1. Фінанси : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, освітньої програми «Підприємництво та бізнес-адміністрування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 076 Підприємництво та торгівля денної та заоч. форм навч. / уклад. В. Г. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2024. 56 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14909
 2. Фінанси : метод. вказівки до викон. практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, освітньої програми «Підприємництво та бізнес-адміністрування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 076 Підприємництво та торгівля денної та заоч. форм навч. / уклад. В. Г. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2024. 48 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14908
 3. Фінанси : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, освітньої програми «Підприємництво та бізнес-адміністрування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 076 Підприємництво та торгівля денної та заоч. форм навч. / уклад. В. Г. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2024. 144 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14907
 4. Казначейська справа : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та заоч. форм навч. / уклад. В. Г. Поліщук. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 136 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14904
 5. Казначейська справа : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та заоч. форм навч. / уклад. В. Г. Поліщук. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14905
 6. Казначейська справа : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та заоч. форм навч. / уклад. В. Г. Поліщук. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14906

2023

 1. Фінансові інновації та технології : метод. вказівки до викон. самостійної роботи англійською мовою для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної і заоч. форм навч. / уклад. В. Г. Поліщук. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 24 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13055
 2. Фінансові інновації та технології : метод. вказівки до практичних занять англійською мовою для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної і заоч. форм навч. / уклад. В. Г. Поліщук. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13054
 3. Фінансові інновації та технології : конспект лекцій англійською мовою для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та заоч. форм навч. / уклад. В. Г. Поліщук. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 92 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13053

2022

 1. Фінансове забезпечення сфери послуг : метод. вказівки до практичних занять англійською мовою для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінансовий менеджмент», освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування скороченої денної і заоч. форм навч. / уклад. В.Г. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 16 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11270
 2. Фінансове забезпечення сфери послуг : конспект лекцій англійською мовою для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінансовий менеджмент», освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування скороченої денної і заоч. форм навч. / уклад. В.Г. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 76 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11269
 3. Фінансове забезпечення сфери послуг : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Фінансовий менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування скороченої денної і заоч. форм навч. / уклад. В.Г. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10586
 4. Фінансове забезпечення сфери послуг : метод. вказівки до викон. самостійної роботи англійською мовою для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінансовий менеджмент», освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування скороченої денної і заоч. форм навч. / уклад. В. Г. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11271
 5. Фінанси : метод. вказівки до виконання практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка та освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец.051 Управління персоналом та економіка праці денної та заоч. форм навч./ уклад. В.Г. Поліщук. Луцьк: Луцький НТУ, 2022. 48 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11496
 6. Фінансові інновації та технології : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньої програми «Фінансовий менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та заоч. форм навч. / уклад. В. Г. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 96 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11633
 7. Фінансові інновації та технології : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньої програми «Фінансовий менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної і заоч. форм навч. / уклад. В. Г. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11634
 8. Фінансові інновації та технології : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньої програми «Фінансовий менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної і заоч. форм навч. / уклад. В. Г. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 24 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11635
 9. Фінансове забезпечення сфери послуг : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Фінансовий менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування скороченої денної і заоч. форм навч. / уклад. В.Г. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10585
 10. Фінансове забезпечення сфери послуг : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Фінансовий менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування скороченої денної і заоч. форм навч. / уклад. В.Г. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 84 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10584
 11. Фінанси : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051 Економіка та освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051 Управління персоналом та економіка праці денної та заоч. форм навч. / уклад. В.Г. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 144 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11497

2021

 1. Поліщук В.Г., Іллюк О.О. Особливості споживчого кредитування фізичних осіб в Україні. Економічна кібернетика: моделі економічної поведінки суб’єктів господарювання, дослідження, розробка та використання: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Дніпро, 1-2 березня 2021 р. Дніпро: НМетАУ, 2021. 196 с. C. 176-180. / URL: https://www.researchgate.net/publication/356459151_Osoblivosti_spozivcogo_kredi…
 2. Фінанси : метод. вказівки до викон. самостійної роботи англійською мовою для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної і заоч. форм навч. / уклад. В.Г. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 56 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8586
 3. Фінанси : метод. вказівки до практичних занять англійською мовою для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної і заоч. форм навч. / уклад. В.Г. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 48 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8587
 4. Фінанси : конспект лекцій англійською мовою для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної і заоч. форм навч. / уклад. В.Г. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 132 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8585
Монографія

2021

 1. Функціональні аспекти фінансового менеджменту як інструменту управління економічними системами : Монографія / Вахович І.М., Дорош В.Ю., Диль Х.М., Забедюк М.С., Іщук Л.І., Кондіус І.С., Коробчук Т.І., Кузьмак О.М., Мостовенко Н.А., Недопад Г.В., Ніколаєва А.М., Олександренко І.В., Пиріг С.О., Погуляйко Ю.М., Поліщук В.Г., Чиж Н.М., Шейко Ю.О., за ред. д.е.н., проф. Вахович І.М. Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. 212 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8631

2019

 1. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. 2nd ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. 528 p. (Lesіa Ishchuk, Vadym Polishchuk. Financial policy of incentive support of sustainable development at the level of regional systems: experience of the Baltic states, pp. 114-134). / URL: https://www.researchgate.net/publication/338331630_FINANCIAL_POLICY_OF_INCENTIV…

2018

 1. Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe of Ukraine: monograph / edited by aurtors. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. 546 p. (Polishchuk V.G. Features of fiscal stimulation of sustainable development of regions in modern conditions, pp. 421-439.) / URL: https://www.researchgate.net/publication/325211200_FEATURES_OF_FISCAL_STIMULATI…
Електронний посібник

2020

 1. Фінансова грамотність. [Дорош В.Ю., Чиж Н.М., Вахович І.М., Кузьмак О.М., Талах В.І., Олександренко І.В., Ніколаєва А.М., Забедюк М.С., Шейко Ю.О., Пиріг С.О., Кондіус І.С., Вахновська Н.А., Купира М.І., Салівончик І.М., Поліщук В.Г., Мостовенко Н.А., Коробчук Т.І., Іщук Л.І.]: Електронне видання навчального призначення, 2020. Довідка №20-07 Протокол засідання науково-методичної ради Луцького НТУ № 3 від 20 листопада 2020 р. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%A4%D0%86%D0%BD%D0%…
Статті Scopus

2015

 1. Vahnovska, N.A., Ishchuk, L.I., Polishchuk, V.G. Current tax innovations as a priority component of financial engineering of business processes in Ukraine. Actual Problems of Economics, 2015, 170(8), pp. 337-342. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84950138383&origin=results…

2013

 1. Polishchuk, V.G. Stimulating the sustainable development of Ukraine's regions in the context of specifying the Millennium Development Goals. Actual Problems of Economics, 2013, 142(4), pp. 172-182. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84929989564&origin=results…

2011

 1. Polischchuk, V.G.Conceptual categorial toolkit of stimulation policy for sustainable development of a region. Actual Problems of Economics, 2009, (11), pp. 168-174. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-77952659989&origin=results…
Статті Web of Science

2021

 1. Tetiana Shmatkovska, Ruslana Sodoma, Mykola Dziamulych, Nataliia Vavdiiuk, Nataliia Kutsai, Vadym Polishchuk. Economic efficiency of the land resource management by agricultural producers in the system of their non-current assets analysis: a case study of the agricultural sector of Ukraine. Scientific papers-series «Management economic engineering in agriculture and rural development». Vol. 21, Issue 2, 2021. Pp. 577-588. / URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000664986400067
 2. Tetiana Shmatkovska, Ruslana Sodoma, Mykola Dziamulych, Nataliia Vavdiiuk, Nataliia Kutsai, Vadym Polishchuk. Economic efficiency of the land resource management and agricultural land-use by agricultural producers. Scientific Papers Series «Management theory and studies for rural business and infrastructure development». Vol. 43, Issue 4, 2021. Pp. 524-535. / URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000752402300007
 3. Ishchuk L.I., Nikolaeva A.M., Polishchuk V.G. Prospects for expansion of the insurance market through the prisence of financial activation of sustainable development in the region. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. № 1 (36). 2021. Pp. 330-340. / URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000645131200034
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Поліщук В.Г. Теоретико-прикладні особливості впровадження ШІ у сфері FinTech як драйверу соціо-еколого-економічного розвитку. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2024. №2. С. 13-20. / URL: https://www.researchgate.net/publication/381541015_TEORETIKO-PRIKLADNI_OSOBLIVO…

2023

 1. Поліщук В.Г. Теоретико-прикладне розуміння забезпечення якості фінансових інновацій в контексті сталого розвитку в час військових викликів. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2023. № 2. С. 65-72. URL: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2023-02-65-72 / URL: https://www.researchgate.net/publication/373915981_TEORETIKO-PRIKLADNE_ROZUMINN…

2022

 1. Polishchuk V., Ishchuk L. The essence of financial inclusion and accessibility to financial products. Економічний форум. 2022. № 1. С. 135-143. / URL: https://www.researchgate.net/publication/360256570_THE_ESSENCE_OF_FINANCIAL_INC…
 2. Polishchuk V., Ishchuk L. The concept of financial security and confidence in the context of financial inclusion. Економічний форум. 2022. № 2. С. 126-133. / URL: https://www.researchgate.net/publication/362179252_THE_CONCEPT_OF_FINANCIAL_SEC…
 3. Ishchuk L., Polishchuk V. Modern technologies and digitization in the context of development of international finances. Економічний форум. 2022. № 3. C. 162-171. / URL: https://www.researchgate.net/publication/364111854_MODERN_TECHNOLOGIES_AND_DIGI…
 4. Ishchuk L., Polishchuk V. Monetary influence of financial inclusion on progress in achievement of sustainable development of socio-ecological-economic systems. Економічний форум. 2022. № 4. С. 199-207. / URL: https://www.researchgate.net/publication/365730360_MONETARY_INFLUENCE_OF_FINANC…

2021

 1. Polishchuk V.G. Treasury form of service of the budgets of Ukraine in the context of ensuring a balanced financial policy. Socio-economic research bulletin. 2021. № 3-4 (78-79). Pp. 108-121. / URL: https://www.researchgate.net/publication/360767986_TREASURY_FORM_OF_BUDGETS_SER…
 2. Polishchuk V.G. Financing the social services of Ukraine at the present stage in the context of balanced development of the territories. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2021. № 4. С. 67-74. / URL: https://www.researchgate.net/publication/356460075_Financing_the_social_service…

2020

 1. Polishchuk V.G. Danger of financial and economic consequences of Covid-19 distribution in the world and in Ukraine and possible countermeasures. Приазовський економічний вісник. 2020. №2 (19). Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-19 (Index Copernicus). / URL: https://www.researchgate.net/publication/341351716_DANGER_OF_FINANCIAL_AND_ECON…

2019

 1. Polishchuk V.G., Hryhoruk T.O., Huzar O.V. Management features of BIGL in the context of financial engineering. Економічний форум. 2019. №4. С. 217-224. / URL: https://www.researchgate.net/publication/337063036_MANAGEMENT_FEATURES_OF_BIGL_…

2018

 1. Поліщук В.Г., Іщук Л.І. Фінансове стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів природокористування регіону. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. Том 2 № 14. С. 73-79. / URL: https://www.researchgate.net/publication/328441923_FINANCIAL_STIMULATION_OF_INN…
Тези доповідей

2024

 1. Поліщук В.Г. Fintech-інструменти як передумова досягнення сталого розвитку. Сталий розвиток складних соціально-економічних систем в умовах сучасних змін та викликів: Збірник тез доповідей I Міжнародної науково практичної конференції (Івано-Франківськ, 16-17 травня 2024 року), Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2024. 421 с. С. 369-371. / URL: https://www.researchgate.net/publication/381161078_FINTECH-INSTRUMENTI_AK_PERED…
 2. Поліщук В.Г. Управління ризиками страхових компаній України в умовах змін: підвищення фінансової стійкості та конкурентоспроможності. Актуальні питання сучасної економічної науки: збірник матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 15 травня 2024 р. Полтава: ПДАУ, 2024. 350 с. С. 229-231. / URL: https://www.researchgate.net/publication/380735608_UPRAVLINNA_RIZIKAMI_STRAHOVI…
 3. Поліщук В.Г. Можливості трансформації цифрових фінансів України в умовах викликів воєнного стану. Вплив глобалізаційних процесів та цифрової трансформації на формування міжнародного економічного клімату та фінансової екосистеми : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 28 березня 2024 року). Полтава : ПУЕТ, 2024. 456 с. С. 74-76. / URL: https://www.researchgate.net/publication/381036087_MOZLIVOSTI_TRANSFORMACII_CIF…

2023

 1. Поліщук В.Г., Гнаткевич Н.С. Забезпеченість фінансовими ресурсами об’єднаних громад в умовах економічних змін. Модернізація економіки в контексті інноваційного розвитку сучасного суспільства. Матеріали доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 листопада 2023 р.) / відп. ред. Л. М. Горбач. Луцьк: Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. 231 с. С. 36-40. / URL: https://www.researchgate.net/publication/375916060_Zabezpecenist_finansovimi_re…
 2. Поліщук В.Г. Особливості застосування цифрових технологій на ринку фінансових послуг в умовах військового стану. Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри : матеріали Х міжнар. науково-практич. конфер. (23 берез. 2023 р.) [Електронний ресурс] / упоряд. : Л. О. Петкова, Д. М. Паламарчук ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2023. 243 с. С. 104-107. / URL: https://www.researchgate.net/publication/372128929_Osoblivosti_zastosuvanna_cif…
 3. Поліщук В.Г., Баб’ячук В.В., Яцук Р.І. Перспективи цифрових технологій на ринку страхових послуг. Цифрове суспільство: управління, фінанси та соціум: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2023. Том 1. 348 с. С. 167-169. / URL: https://www.researchgate.net/publication/372128788_Perspektivi_cifrovih_tehnolo…
 4. Поліщук В.Г., Головчак А.О. Особливості функціонування ф’ючерсної торгівлі Ether. Сучаcні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в умовах інтеграції України в ЄС: матеріали V всеук. наук.-практ. інтерн. конф. студ. аспір., молод. вчених і пров. фах-ів. Київ, КНЕУ. Дніпро: Середняк Т. К., 2023, 410 с. С. 231-234. / URL: https://www.researchgate.net/publication/372128683_Osoblivosti_funkcionuvanna_f…
 5. Поліщук В.Г. Фінансове забезпечення підприємств в контексті досягнення принципів циркулярної економіки. Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20-21 березня 2023 року). Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2023. 774 с. С. 755-756. / URL: https://www.researchgate.net/publication/372128685_Finansove_zabezpecenna_pidpr…
 6. Фесенко Д.В., Поліщук В.Г. Теоретико-прикладне дослідження пенсійного реформування в Україні. Вектори модернізації економіки України в контексті сталого розвитку. Матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 травня 2023 р.) / відп. ред. Л. М. Горбач. Луцьк: Волинський інститут ім. В. Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. 320 с. С. 179-183. / URL: https://www.researchgate.net/publication/372128812_Teoretiko-prikladne_doslidze…
 7. Поліщук В.Г., Мартовщук А.А. Дослідження ринку кредитних ресурсів України в умовах сучасних викликів. Тенденції та перспективи розвитку економіки України в умовах сучасних викликів. Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції. (19-20 квітня 2023 р. м. Черкаси). Черкаси: ЧДБК, 2023. 219 с. С. 31-33. / URL: https://www.researchgate.net/publication/375915882_Doslidzenna_rinku_kreditnih_…
 8. Поліщук В.Г., Кобиш А.В. Стратегічні підходи до фінансування торговельних мережевих структур в умовах військового стану. Фінансові інструменти сталого розвитку держави в умовах системної економічної трансформації : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14 червня 2023 р., м. Хмельницький – м. Херсон). Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2023. 292 с. С. 162-165. / URL: https://www.researchgate.net/publication/375915688_Strategicni_pidhodi_do_finan…
 9. Поліщук В.Г. Інструменти стабілізації фінансової системи України в умовах війни. Проблеми раціонального використання соціально-економічного, еколого-енергетичного потенціалу України та її регіонів: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції ГО «ІЕЕЕД», (15 лютого 2023 року), м. Луцьк: ФОП Мажула Ю. М., 2023. 332 с. С. 281-283. / URL: https://www.researchgate.net/publication/369031910_Instrumenti_stabilizacii_fin…
 10. Поліщук В.Г., Дихавка О.О. Особливості зміцнення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в умовах нестачі фінансових ресурсів. Модернізація економіки в контексті інноваційного розвитку сучасного суспільства. Матеріали доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 листопада 2023 р.) / відп. ред. Л. М. Горбач. Луцьк: Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. 231 с. С. 123-127. / URL: https://www.researchgate.net/publication/375916013_Osoblivosti_zmicnenna_finans…
 11. Поліщук В.Г., Мельничук М.В. Фінансове забезпечення діяльності приватних структур в умовах соціально-економічних потрясінь. Модернізація економіки в контексті інноваційного розвитку сучасного суспільства. Матеріали доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 листопада 2023 р.) / відп. ред. Л. М. Горбач. Луцьк: Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. 231 с. С. 128-132. / URL: https://www.researchgate.net/publication/375916314_Finansove_zabezpecenna_dialn…
 12. Поліщук В.Г. Загроза та перспективи впливу штучного інтелекту на фінанси сталого розвитку. Економічна кібернетика: інструменти, моделі і методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Дніпро, 1-2 березня 2023 р. Дніпро : УДУНТ, 2023. 230 с. С. 162-166. / URL: https://www.researchgate.net/publication/369032319_Zagroza_ta_perspektivi_vpliv…

2022

 1. Поліщук В.Г., Горніч К.А. Пріоритети фінансування недержавних пенсійних фондів. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: IV Міжнародна науково-практична конференція (07-08 червня 2022року., м. Київ). Київ. Видавництво Ліра-К, 2022. Ч.І. 332с. С. 136-138. / URL: https://www.researchgate.net/publication/365610145_Prioriteti_finansuvanna_nede…
 2. Михалюк А.М., Поліщук В.Г. Страхові інновації в АПК: проблеми та перспективи. Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Кременчук, 15- 16 листопада 2022 року ). Кременчук, КрНУ, 2022. 513 с. С. 128-130. / URL: https://www.researchgate.net/publication/375926837_Strahovi_innovacii_v_APK_pro…
 3. Поліщук В.Г. Особливості фінансової політики в умовах військового стану. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матеріали VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 23-24 вересня 2022 р.) / Одеський національний економічний університет. Одеса: ОНЕУ, 2022. 596 с. С. 217-219. / URL: https://www.researchgate.net/publication/365610152_Osoblivosti_finansovoi_polit…
 4. Поліщук В.Г. Вплив фінансових інновацій на сучасні міжнародні відносини. Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: у 2 т. Том 2. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. 565 с. С. 248-250. / URL: https://www.researchgate.net/publication/362068271_Vpliv_finansovih_innovacij_n…
 5. Поліщук В.Г. Особливості фінансування інноваційного підприємництва. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку. Зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конференції. К.: КНЕУ, 2022. 396 с. C. 55-57. / URL: https://www.researchgate.net/publication/365610135_Osoblivosti_finansuvanna_inn…
 6. Поліщук В.Г., Приймак М.О. Переваги та проблеми діяльності інститутів спільного інвестування на сучасному етапі розвитку. V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні» (Вінниця, 25 січня 2022 р.). URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2022/paper/viewFile/14687/12392 / URL: https://www.researchgate.net/publication/361989595_PEREVAGI_TA_PROBLEMI_DIALNOS…
 7. Kuprinetsʹ V.A., Polishchuk V.G. Issues of lombard development in Ukraine at the present stage. Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали V міжнародної науково-практичної Інтернет конференції. Одеса: ОДАБА, 2022. 213 с. С. 105-108. / URL: https://www.researchgate.net/publication/362068261_Issues_of_lombard_developmen…
 8. Поліщук В.Г., Харечко В.О. Менеджмент фінансового стану підприємств України в сучасних умовах. Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня 2022 р. Полтава: ПДАУ, 2022. 1310 с. С. 109-112. / URL: https://www.researchgate.net/publication/362067991_Menedzment_finansovogo_stanu…
 9. Поліщук В.Г., Віннічук А.П. Особливості застосування похідних фінансових інструментів у 2020-2022 рр. Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2022. 124 с. C. 78-81. / URL: https://www.researchgate.net/publication/362068269_Osoblivosti_zastosuvanna_poh…
 10. Поліщук В.Г. Інноваційний потенціал розвитку бізнесу в України в умовах війни. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали одинадцятої міжнар. наук.-практ. конф. 09-10 вересня 2022 р. Одеса: ОНЕУ, 2022. 576 с., ілл. С. 99-100. / URL: https://www.researchgate.net/publication/365609891_Innovacijnij_potencial_rozvi…
 11. Поліщук В.Г., Книш В.М. Особливості застосування франчайзингу в Україні в час економічних викликів. Організаційно-економічні та соціальні складові розвитку підприємництва: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю заснування університету та 70-річчю створення економічного факультету / за заг. ред. Ю. Губені, О. Лисюк, Б. Шувара, В. Крупи, Н. Маркович, Г. Батюк, Львів: Львівський національний університет природокористування, 2022. 369с. С. 104-106. / URL: https://www.researchgate.net/publication/362068280_Osoblivosti_zastosuvanna_fra…

2021

 1. Поліщук В.Г., Гурський Р.А. Аналіз фінансового забезпечення страхового ринку України на сучасному етапі. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року: збірник наукових праць. Вінниця: ВНТУ, 2021. 932 с. C. 147-149. / URL: https://www.researchgate.net/publication/356459141_Analiz_finansovogo_zabezpece…