t.polokhtovych@lutsk-ntu.com.ua

Полухтович Тетяна Григорівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Доцент

Полухтович Тетяна Григорівна,

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціогуманітарних технологій

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 24 серпня 1971 року у м.Луцьку. У 1988 році закінчила СШ №15 м. Луцька і  вступила до Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки. Доньки Роксолана Полухтович та Ірина Полухтович.

 

Випускниця Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки (навчалася на педагогічному факультеті з 1993 по 1998 роки) та аспірантури (1998р.) У 2018 році з відзнакою закінчила Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кваліфікація: ступінь вищої освіти «Магістр», спеціальність «Право»; професійна кваліфікації «магістр права».

Кандидат педагогічних наук з 14 листопада 1997 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Диплом кандидата наук зі спеціальності 13.00.01 - теорія та історія педагогіки отримано 14 листопада 1997 року. У червні 2002 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України ( протокол №3/36-Д) присвоєно вчене звання доцента. У березні 2003 року була прийнята на посаду доцента кафедри філософії Луцького державного технічного університету. У жовтні 2010 року переведена на посаду доцента кафедри філософії, політології та права ЛДТУ. У вересні 2018 року переведена на посаду доцента кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти (з вересня 2019 р. кафедра перейменована на кафедру професійної освіти та комп’ютерних технологій). З лютого 2021 року є доцентом кафедри соціогуманітарних технологій ЛНТУ.

2003 р. 2010 р. доцент кафедри філософії Луцького державного технічного університету

–2010 р. 2017р.– доцент кафедри філософії, політології і права Луцького національного технічного університету

–2017р.–2018р. доцент кафедри гуманітарних наук і права Луцького національного технічного університету

–2018р. 2020р. доцент кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти Луцького національного технічного університету

2021 р. нині доцент кафедри соціогуманітарних технологій Луцького національного технічного університету

Вітчизняний і зарубіжний досвід формування  якісного освітнього середовища університетів, історія педагогіки, історія соціології, психологія спілкування, сучасна інклюзивна практика  розвитку індивідуальних здібностей дітей з особливими потребами   через знання, академічні навички, творчість і мистецтво.

Монографія

2020

 1. Полухтович Т.Г. Ділові якості учасників освітнього процесу: монографія / Т.Г. Полухтович. Луцьк: ВМА «Терен», 2020. 170с.

  / URL: https://drive.google.com/file/d/1h-dBAHDpPLhgtkNKjMGVVwoP0rNnyJIA/view?usp=driv…

2019

 1. 1.Polukhtovych T., Pimenova O. Freedom and responsibility of personality in the post-totalitarian space: the socio-philosophical aspect. Інновації у вищій школі в контексті інтернаціоналізації освіти. Колективна монографія. Луцьк, 2019. С. 26-33. / URL: https://drive.google.com/file/d/17rcozEglZpsfvuJxKJvS-PlWiOa2iJ40/view?usp=driv…

2018

 1. Polukhtovych T.G. Socio – legal research of competencies in a context of human development / T.G. Polukhtovych, O.O. Pimenova //European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 2. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 281-301. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Jbro5M6x_mPPwRBO2wHdbj410QLWAuoy/view?usp=driv…
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Полухтович Т., Каленюк О. Творча індивідуальність викладача . Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (Категорія «Б»), Дрогобич. Вид. дім «Гельветика»2022. Випуск 54.Т.2 С.262-266. / URL: https://docs.google.com/document/d/1YLsHkzUphdptQGP6p7R7tDzlGkN3PISy/edit?usp=d…
 2. Полухтович Т., Каленюк О.Дослідження якісної характеристики діяльності викладачів . Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (Категорія «Б»), Дрогобич. Вид. дім «Гельветика»2022. Випуск 55.Т.2 С.290-294 / URL: https://docs.google.com/document/d/1YLsHkzUphdptQGP6p7R7tDzlGkN3PISy/edit?usp=d…

2021

 1. Полухтович Т., Мельничук Ю. Цінність знань у розвитку особистості. Науковий журнал «Молодь і ринок» (Категорія«Б»),індексується: Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography, Index Copernicus. Дрогобич. №1 (187) ,2021. С.100-103.
  / URL: http://mir.dspu.edu.ua/issue/view/13842
 2. Полухтович Т. Соціалізація студентів з обмеженими можливостями в умовах вищої школи. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (Категорія «Б»), Дрогобич,2021.№35. С.306-310.
  / URL: http://www.aphn-journal.in.ua/35-4-2021

2020

 1. Полухтович Т. Освіта для активного старіння як виклик сучасності /Т. Полухтович, О. Піменова// Науковий журнал «Економічний формум», Луцьк:ЛНТУ, 2020. С.155-159. / URL: https://docs.google.com/document/d/1YLsHkzUphdptQGP6p7R7tDzlGkN3PISy/edit?usp=d…
 2. Полухтович Т. Роль ІКТ у формуванні професійної компетентності учасників освітнього процесу/Т.Полухтович// Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2020. Вип. 94. С.265-270. / URL: https://docs.google.com/document/d/1YLsHkzUphdptQGP6p7R7tDzlGkN3PISy/edit?usp=d…
 3. Полухтович Т. Оновлення знань в інформаційному соціумі/ Т.Полухтович, Ю.Мельничук// Науковий журнал «Економічний форум», Луцьк:ЛНТУ, 2020. С.147-155. / URL: https://docs.google.com/document/d/1YLsHkzUphdptQGP6p7R7tDzlGkN3PISy/edit?usp=d…
 4. Полухтович Т., Мельничук Ю. До питання якості вищої освіти в Україні. Международный научный периодический рецензируемый журнал «Modern scientific researches», Yolnat PE, Минск, 2020.С.51-55. / URL: https://docs.google.com/document/d/1YLsHkzUphdptQGP6p7R7tDzlGkN3PISy/edit?usp=d…

2019

 1. Полухтович Т. Г. Професійна діяльність особи: зарубіжний досвід / Т.Г.Полухтович, О.О. Піменова// Науковий журнал «Молодий вчений» (Міжнародний номер ISSN (Online): 2313-2167), включений до науково-метричних баз даних ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus-№1 (65),січень 2019.С.409-412. / URL: https://docs.google.com/document/d/1YLsHkzUphdptQGP6p7R7tDzlGkN3PISy/edit?usp=d…
 2. Полухтович Т.Г. Дистанційні технології у навчальному процесі / Т.Г. Полухтович, О.О. Піменова// Науковий журнал «Молодий вчений» (Міжнародний номер ISSN (Online): 2313-2167), включений до науково-метричних баз даних ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus-№ 2(66), 2019.С.507-510. / URL: https://docs.google.com/document/d/1YLsHkzUphdptQGP6p7R7tDzlGkN3PISy/edit?usp=d…

2018

 1. Полухтович Т.Г. Ділові якості працівника: правовий аналіз/ Т.Г. Полухтович, О.О. Піменова// Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . January # 20, Part 2, 2018. P. 163-168.
  / URL: https://docs.google.com/document/d/1YLsHkzUphdptQGP6p7R7tDzlGkN3PISy/edit?usp=d…
 2. Полухтович Т.Г. Оцінка професіоналізму в трудовій діяльності/ Т.Г. Полухтович, О.О. Піменова// Науковий журнал «Молодий вчений» (Міжнародний номер ISSN (Online): 2313-2167), включений до науково-метричних баз даних ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus-№10 (62), 2018.С.675-678. / URL: https://docs.google.com/document/d/1YLsHkzUphdptQGP6p7R7tDzlGkN3PISy/edit?usp=d…
Тези доповідей

2023

 1. Полухтович Т. Аналіз інклюзивної освітньої практики Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 11–12 трав. 2023 р.) / упоряд.: О. Жук, В. Малиновський, О. Сільвестрова, І. Сушик. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 268-271. / URL: https://lntu.edu.ua/uk/materialy-iv-vseukrayinskoyi-naukovo-praktychnoyi-konfer…
 2. Полухтович Т.Г., Лук’янчук А.О., Чубай О.О. Інклюзія партнерства: правова підтримка родин, що виховують дітей з ООП. Innovations and Prospects in Modern Science: матеріали XII Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції(20-22 листопада 2023р.) Стокгольм, Швеція,2023. С.470
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1SOPCAQBYYypMzv9KVkHevlx-qc-_9u5f/view?usp=driv…
 3. Купрійчик С.В., Кардаш А.В., Полухтович Т.Г. Адаптація дітей із заїканням до навчання у школі Innovations and Prospects in Modern Science: матеріали XII Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції(20-22 листопада 2023р.) Стокгольм, Швеція ,2023. С.411 / URL: https://drive.google.com/file/d/1SOPCAQBYYypMzv9KVkHevlx-qc-_9u5f/view?usp=driv…
 4. Мельник Г.М. Павлишин А.І., Полухтович Т.Г. Сертифікація: що потрібно знати педагогу. Topical aspects of modern scientific research: матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 листопада 2023 р.) Токіо, Японія. С.343. / URL: https://drive.google.com/file/d/1RDy2lAD_w6Tck3ExcROo4CRlLx4GXNfC/view?usp=driv…
 5. Полухтович Т.Г. Цюрик М.П., Лінник Б.В. Використання штучного інтелекту в інклюзивній освіті Topical aspects of modern scientific research: матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 листопада 2023 р.) Токіо, Японія. С.357. / URL: https://drive.google.com/file/d/1RDy2lAD_w6Tck3ExcROo4CRlLx4GXNfC/view?usp=driv…

2022

 1. Полухтович Т., Гапончук О. Психологічна стійкість до травмуючих ситуацій//Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 вересня 2022 р., м. Київ. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. С.122-124. (DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-261-9/34) / URL: https://docs.google.com/document/d/1j7YJpmjd1o4QckmKHsHxYnE9ckLAi4Fz/edit?usp=d…

2021

 1. Полухтович Т.,Мельничук Ю. Особливості педагогічної діяльності викладача: теоретичний аспект/Т.Полухтович, Ю.Мельничук// «WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS»:матеріали VI міжн. наук.-практ. конф. 23-25 лютого 2021 р.,Торонто, Канада,2021.С.595-599. / URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya…

2020

 1. Полухтович Т.Г. Розробка логічної комп’ютерної гри засобами Visual Studio 2015 та мови програмування С#/ Ю.Є.Мельничук, Т.Г. Полухтович, В.О.Ліщина // «Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context». Collection of scientific and Practical Conference. Collection of scientific papers (Volume 2), May 15, 2020. Huston, USA: European Scientific Platform, p.104-106. / URL: https://docs.google.com/document/d/1j7YJpmjd1o4QckmKHsHxYnE9ckLAi4Fz/edit?usp=d…
 2. Полухтович Т.Г. Професійна спрямованість комп’ютерних технологій/ Т.Г. Полухтович, Ю.Є Мельничук//Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Чернігів,23– 24 квітня 2020 р.): у двох томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С.50-54.


  / URL: https://docs.google.com/document/d/1j7YJpmjd1o4QckmKHsHxYnE9ckLAi4Fz/edit?usp=d…
 3. Полухтович Т.Г. Професійна спрямованість комп’ютерних технологій/ Т.Г. Полухтович, Ю.Є Мельничук//Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Чернігів,23– 24 квітня 2020 р.): у двох томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С.50-54. / URL: https://docs.google.com/document/d/1j7YJpmjd1o4QckmKHsHxYnE9ckLAi4Fz/edit?usp=d…

2019

 1. Полухтович Т.Г. Аналіз дистанційного навчання як сучасної освітньої технології/Т.Г. Полухтович// Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві: VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (23-25 травня 2019р.)Луцьк, 2019. 113-116. / URL: https://docs.google.com/document/d/1j7YJpmjd1o4QckmKHsHxYnE9ckLAi4Fz/edit?usp=d…
 2. Полухтович Т.Актуальність дистанційної системи навчання/Т. Полухтович, О. Піменова// Сучасний рух науки: У Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (7-8 лютого 2019 року) Дніпро,2019. С.556-560 / URL: https://docs.google.com/document/d/1j7YJpmjd1o4QckmKHsHxYnE9ckLAi4Fz/edit?usp=d…

2018

 1. Полухтович Т. Співробітництво України та ЄС у науково-освітній сфері /Т. Полухтович // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості. Міжнародна науково-практична конференція у співпраці з національним ЕРАЗМУС+ ОФІСОМ в Україні під егідою програми ім. Жана Моне у рамках “ENHANCED VISIBILITY ON EUROPEAN INTEGRATION TEACHING AND RESEARCH”(27 березня 2018 р.)Київ: КНУ імені Т.Шевченка, 2018. С.450-458. / URL: https://docs.google.com/document/d/1j7YJpmjd1o4QckmKHsHxYnE9ckLAi4Fz/edit?usp=d…
Зарубіжні наукові видання

2018

 1. . Polukhtovych T.G. Socio – legal research of competencies in a context of human development / T.G. Polukhtovych, O.O. Pimenova //European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 2. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 281-301. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Jbro5M6x_mPPwRBO2wHdbj410QLWAuoy/view?usp=driv…