j.povstyana@lutsk-ntu.com.ua

Повстяна Юлія Славомирівна

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2003 році закінчила Луцький державний технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» та здобула кваліфікацію інженера-механіка.

 Кандидат технічних наук з 28 лютого 2017 року. Дисертацію захищено 09» грудня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 32.075.02 у Луцькому національному технічному університеті, отримано диплом кандидата технічних наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) ДК № 041194.

2023 - закінчила Луцький національний технічний університет за спеціальністю 121- Інженерія програмного забезпечення. Магістр з інженерії програмного забезпечення ( М23 №131568 від 31.12.2023).

07.09.2007 р. Призначена на посаду асистента кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання по 31.08.2008 р.

01.11.2017 р. Переведена на посаду доцента кафедри комп’ютерних технологій тимчасово до проведення конкурсу.

З вересня 2019 року: доцент кафедри інженерії програмного забезпечення.

1. Патент України на корисну модель No UA 108184, МПК (2016.01 С04В38/00, С04В 22/00, С04В 111/00 Матеріал для виготовлення пористої кераміки / заявн. В.Д. Рудь; Ю.С. Повстяна; Л.М. Самчук; І.В. Савюк; В.В. Шиберко; О.З. Шафранська; власн.: Луцький НТУ – U 201503368; опубл.Від 11.07.2016, бюл. No13/2016;

2. Патент України на корисну модель No ) UA 105203, МПК (2016.01), G21B 1/00, B22F 3/23 (2006.01) Модернізований реактор для проведення самопоширюючого високотемпературного синтезу / заявн. В.Д. Рудь; Ю.С. Повстяна; Л.М. Самчук; І.В. Савюк; М.І. Колядинський; В.В. Шиберко; Н.Т. Зубовецька; власн.: Луцький НТУ– U 2015 08143; опубл. Від 10.03. 2016, бюл. No5/2016.

Емоційний інтелект та Soft skills, лідерство та управління; інформаційні та комунікаційні технології для покращення комунікаційних навичок, інформаційні технології в освіті, формування креативності майбутніх фахівців засобами інтерактивних методів навчання, комп'ютерна графіка, обробка зображень.

Статті Scopus

2023

 1. Rud V. D. Improvement of the quality of 3D printing in the mass production of parts. Rud V. D., Zaika O. M., Samchuk L. M., Povstyana Y. S. Journal of Engineering Sciences (Ukraine), Vol. 10(2), pp. B1–B7. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85174926927&origin=results…

2022

 1. Tsindeliani D., Povstyana Y., Lishchyna N. and Yashchuk A. Latency Reduction in Real-time GPS tracking in Android and the Web-based GPS Monitoring System. 2022 12th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Athens, Greece, 2022, pp. 1-7. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85147840755&origin=results…

2020

 1. Dynamic Stress State of Auxetic Foam Medium Under the Action of Impulse Load O. Mikulich, L. Samchuk, Y. Povstiana 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange (DSMIE-2019) June 11-14, 2019. P623-632 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067009112&origin=results…
 2. O. Mikulich Investigation of Influence of Weak Shock Wave on Dynamic Stress State of Foam Materials / O. Mikulich, L. Samchuk, Yu. Povstiana // Proceedings of the 3rd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2020, June 9–12, 2020, Kharkiv, Ukraine – Volume 2: Manufacturing and Materials Engineering. P.32– 41. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067009112&origin=results…

2019

 1. THE SYSTEM OF COUNTERACTION TO UNMANNED AERIAL VEHICLES | SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA BEZZAŁOGOWYM STATKOM POWIETRZNYM
  Lishchyna, N., Lishchyna, V., Povstiana, Y., Yashchuk, A.
  Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska, 2019, 9(3), pp. 78–81 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85178103597&origin=results…
Статті Web of Science

2022

 1. Latency Reduction in Real-time GPS tracking in Android and the Web-based GPS Monitoring System Tsindeliani, D., Povstyana, Y., Lishchyna, N., Yashchuk, A. Proceedings of the 2022 IEEE 12th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2022 / URL: https://www.webofscience.com/wos/author/record/30504015

2020

 1. O. Mikulich, L. Samchuk, Y. Povstiana. Dynamic Stress State of Auxetic Foam Medium Under the Action of Impulse Load. 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange (DSMIE-2019) June 11-14, 2019. P623-632 / URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000515081800062
 2. Olena Mikulich, Lyudmila Samchuk,Yulia Povstiana. Influence of Weak Shock Wave on the Dynamic Stress State of Foam Materials. INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN, SIMULATION, MANUFACTURING: THE INNOVATION EXCHANGE (DSMIE-2020) 32-41 / URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000613021400004
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Самчук, Л., Повстяна, Ю., Качула, І., Повстяна, С. (2024). Побудова діаграми активності за принципом проходження процедури МРТ засобами UML. КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (54), 192-198. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2024-54-24 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2024-54-24

2023

 1. Olena Surynovych, Yuliia Povstiana, Ivan Bereza, Solomiia Povstiana DAILY ProM SOFTWARE. Автоматизація технологічних і бізнес-процесів Volume15, Issue 1/2023 https://doi.org/10.15673/atbp.v15i1.2496 / URL: https://doi.org/10.15673/atbp.v15i1.2496
 2. Самчук Л., Повстяна Ю., Ліщина Н., Кліменко А. Використання UML діаграм для технологічного процесу на виробництві. Вісник ХНУ. Технічні науки 2. 2023 С. 268-275. / URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=17096

2020

 1. Христинець Н.А.Чернящук Н.Л., Міскевич О. І., Повстяна Ю.С., Довгонюк М.В. ТЕХНОЛОГІЇ АПАРАТНОЇ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ МІКРОПРОЦЕСОРІВ INTEL. "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" Луцьк, 2020. Випуск № 40 с. 158-163. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/173/246
 2. Ліщина Н. М., Ліщина В. О., Повстяна Ю. С. Підходи та алгоритми обробки та розпізнавання зображень складної структури. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. 2020. №38. С. 5-9. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/93
 3. Повстяна Ю.С., Ящук А.А., Ліщина В.О., Поліщук М.М., Потейчук М.І. Система радіоелектронної боротьби на базі Аrduino UNO R3. "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" Луцьк, 2020. Випуск № 38. C. 10-16 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/94/132
 4. Sivakovska, O., Lishchyna, V., YashchukА., Matviiv, Y., & Povstiana, Y. (2020). Analysis of Features of Software Standardization and Distributed Control Systems . COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (39), 203-207. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-39-33

2019

 1. Поліщук М.М., Повстяна Ю.С.,Кулакевич О.Р. Використання мови програмування Swift для реалізації iOS проект. Комп'ютерно–інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Науковий журнал. № 35. Луцьк. 2019. C. 184-191. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/72/110

2018

 1. Ліщина В.О., Ліщина Н.М., Повстяна Ю.С., Ящук А.А. Перспективи впровадження LMS системи на базі інформаційно-технологічної платформи Moodle в навчальний процес кафедри комп’ютерних технологій. Комп'ютерно–інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Науковий журнал. Випуск № 33. Луцьк: видавництво ЛНТУ, 2018. с. 104 - 109. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/12
Тези доповідей

2024

 1. 56. Повстяна Ю.С., Самчук Л.М. Важливість м’яких навичок для випускників-інженерів. Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2024): інженерія, матеріали, технології, транспорт: збірник наукових доповідей міжнародної конференції, Луцьк, Україна, 14-16 травня 2024 р. С.227-228.

2023

 1. Шевчук В.С. Самчук Л.М., Повстяна Ю.С., Ліщина Н.М. Від інженерії вимог до Uml з використанням обробки природної мови – опитування. Збірник наукових праць «SCIENTIA» за матеріалами III Міжнародної науково-теоретичної конференції «SCIENTIFIC METHOD: REALITY AND FUTURE TRENDS OF RESEARCHING» (24.03.2023, м.Загреб, HRV) / URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/12876/1/29-60-PB.pdf
 2. Мацай Ю.С., Ройко О. Ю., Повстяна Ю.С. ОСНОВНІ НАЛАШТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ САЙТУ, РОЗРОБЛЕНОГО НА WORDPRESS.Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк:віділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 180-183 / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/
 3. Повстяна Ю.С. Підготовка до реалізації якісного та продуктивного інтернет-магазину з використанням системи керування вмістом/ Повстяна Ю.С., Гук С.В. // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк:віділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 192-195 / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/
 4. Повстяна Ю.С., Лець Є.М. Дослідження актуальності проектування інтернет–магазину з продажу зброї. Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк:віділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 199-201 / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/
 5. Повстяна Ю.С., Самчук Л. М. Формування м’яких навичок у студентів в процесі фахової підготовки. Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк:відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 79-81. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/
 6. Повстяна Ю.С., Самчук Л. М., Климовець Д. В. Інформаційна система особистого кабінету студента. Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк: відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 264-268. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/
 7. Самчук Л. М. Побудова діаграми діяльності для автоматизованої системи складського обліку засобами UML/ Самчук Л. М., Повстяна Ю.С., Киричук О. О.// Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк:відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 205-207 / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/
 8. Самчук Л.М., Штучний інтелект для контролю якості в автомобільній промисловості/ Самчук Л.М., Повстяна Ю.С., Качковський А.А. / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування», м. Луцьк. 2023. С. 101-104. / URL: https://termm.lntu.edu.ua/index

2022

 1. Міщук О.С., Самчук Л.М., Повстяна Ю.С., Ліщина Н.М. Використання уніфікованої мови візуального моделювання UML для розробки мехатронних систем. Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), June 24, 2022. Helsinki, Republic of Finland: European Scientific Platform. P.17-19 / URL: https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/280
 2. Макаревич С.Ю., Повстяна Ю.С. РОЗРОБКА СЕРВІСУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАВЧАННЯ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ// Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». Харків, 2022 С.254-256 / URL: https://dspace.univd.edu.ua/items/fe2112ec-5554-4663-baa8-f78822952d56

2021

 1. Недільська М.А., Повстяна Ю.С. ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРОБКИ ВЕБ-САЙТУ ДЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Інформаційні технології і автоматизація – 2021. Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 21-22 жовтня 2021 р. Одеса, Видавництво ОНАХТ, 2021 р. С.233-235 / URL: https://card-file.ontu.edu.ua/bitstream/123456789/18850/1/Inf_tech_and_autom_20…
 2. Бабінчук О.О., Повстяна Ю.С. ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА МОНІТОРИНГУ. Інформаційні технології і автоматизація – 2021. Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 21-22 жовтня 2021 р. - Одеса, Видавництво ОНАХТ, 2021 р. –с.184-185 / URL: https://card-file.ontu.edu.ua/bitstream/123456789/18830/1/Inf_tech_and_autom_20…
 3. Цінделіані Д.М., Ящук А.А., Повстяна Ю.С. ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ GPS-МОНІТОРИНГУ //Матеріали конференції «Інформаційні технології і автоматизація - 2021», с.167-169 / URL: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18823
 4. Повстяна Ю.С. Огляд програмних продуктів та етапи створення 3D моделей / Повстяна Ю.С., Білошицький Д.С. // Тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» ( 21-22 травня 2021 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021.с.139-144. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2021/zbirnyk_itonv-2021.pdf

2020

 1. Зубакін В. С., Повстяна Ю.С. РОЗРОБКА РОЗУМНОГО БУДИНКУ. Сучасна наука та освіта Волині : зб. матеріалів наук.-практ. онлайн-конф. (20 листопада 2020 р.) с.159-160